Databáze českého amatérského divadla

Texty: SCHEJBALOVÁ, Pavlína: Na Popelku Rakovník z Českého Krumlova? AS 25.1.2016.

Na Popelku Rakovník z Českého Krumlova?

Uzávěrka přihlášek se blíží, stále ještě však máte možnost být součástí soutěžního programu regionální postupové přehlídky směrem na Popelku Rakovník v Českém Krumlově!

Činoherní | Krajské postupové přehlídky

Vážení přátelé divadla!

Rádi bychom Vás informovali o termínu konání regionální krajské postupové přehlídky souborů v kategorii dospělých hrajících pro děti s názvem „POHÁDKOVÝ VÍKEND“. Tímto termínem je: 11. – 13. březen 2016. Místem konání a pořadatelem této přehlídky je Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s. Přehlídka je realizována ve spolupráci s NIPOS – Artama Praha a za podpory Ministerstva kultury České republiky.

Smyslem přehlídky je prezentace, ale i reprezentace Vašeho souboru (prostřednictvím Vaší inscenace) na regionální úrovni, s eventuální možností postupu na úroveň vyšší, celostátní přehlídku Popelka Rakovník.

Kromě výše uvedeného si tato přehlídka klade i další cíle, které se Vám budeme snažit níže, v krátkosti, uvést. Nespornou předností přehlídky je její „jednota místa a času“, tj. veškeré aktivity spojené s přehlídkou (představení, rozbory představení, semináře, přednášky lektorů atd.) probíhají v prostorách Městského divadla, a to během jediného jarního víkendu. To umožňuje onu neopakovatelnou atmosféru soustředění a vzájemné komunikace o divadle, a to prostřednictvím divadla samotného.

Divadlo je kromě jiného, od slova dívati se, a tak spolu s prezentací vlastní tvorby máte v krátkém časovém úseku možnost shlédnout i práci ostatních souborů, které se pohybují ve stejné kategorii. Od onoho výše zmiňovaného „viděného“ se odvíjejí i rozborové semináře, které se snaží pojmenovat klady a přednosti, ale i problémy inscenace, a následně nabídnout i jisté možnosti a základní východiska, jak daným problémům předcházet, či se jim vyvarovat vůbec.

Přesto, že existují určitá pevná kritéria těchto rozborů, nikdy nepostrádají individuální přístup k jednotlivým inscenacím resp. představením. To znamená, že v rozborech je brán zřetel na míru zkušeností a schopností jednotlivých přihlášených souborů. Tím otevíráme cestu na tuto přehlídku i souborům novým a nezkušeným či těm, které se kritiky skrytě nebo otevřeně obávají.

V letošním ročníku opět garantujeme přihlášeným souborům uhrazení výloh spojených s dopravou osob a dekorací nezbytných k realizaci Vašeho představení. Dále uhradíme náklady spojené s případným ubytováním Vašeho souboru.

Přehlídka probíhá dle regulí a propozic pro regionální přehlídky NIPOS – Artama Praha v dané kategorii. Více informací na www.nipos-mk.cz nebo na telefonu níže uvedené kontaktní osoby.

Pevně věříme, že Vás tato naše nabídka oslovila a nebudete otálet s vyplněním a zasláním přiložené přihlášky na níže uvedenou adresu:

Městské divadlo Český Krumlov o.p.s., Horní Brána 2, 381 01 Český Krumlov

Uzávěrka přihlášek je do 30. ledna 2016. Sledujte, prosím, také naše webové stránky www.divadlo.ckrumlov.cz

Hledejte v odkazu MD spolupořadatel akcí – Krajská přehlídka divadelních souborů, kde budou v průběhu měsíce února zveřejňovány další informace týkající se této přehlídky. Samozřejmě Vám zodpovíme i Vaše případné telefonické dotazy na tel. čísle kontaktní osoby: MgA. Jaromír Hruška – 602 200 649 / popř. e-mail: jaromir.hruska(zav­.)divadlock.cz

Máte – chuť a vůli prezentovat své divadelní snažení v této kategorii, přijeďte do Českého Krumlova!

Za pořadatele Městské divadlo Český Krumlov zdraví a na setkání s Vámi se těší

Vozábal Jan, ředitel Hruška Jaromír, dramaturg

Autor: Pavlína Schejbalová
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':