Databáze českého amatérského divadla

Texty: HRUŠKA, Jaromír: Pohádkový víkend v Českém Krumlově (2016, závěrečná zpráva a rozhodnutí odborné poroty). AS 28.3.2016.

Pohádkový víkend v Českém Krumlově

Závěrečná zpráva a rozhodnutí odborné poroty

Činoherní | Dětské | Hudební | Krajské postupové přehlídky

Městské divadlo Český Krumlov, 11. – 13. března 2016

Festival divadla pro děti a mládež, regionální přehlídka souborů v kategorii dospělých hrajících pro děti probíhá ve spolupráci s Nipos – ARTAMA Praha a za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

Celkové zhodnocení přehlídky:

Došlo ke značnému kvalitativnímu posunu u některých souborů, zejména kvality jejich divadelního zpracování přes konkrétní jednání postav. Dále můžeme vidět výraznější práci skrze další složky inscenací jako je např. práce se světlem, zvukem i složkou výtvarnou. Obecně můžeme poznamenat, že většina souborů disponuje slušným hereckým potenciálem, který je již ojediněle negativně ovlivněn dramaturgickou volbou textu. V tomto ohledu však „jihočeské“ soubory začínají pracovat stále více promyšleně a již nikoliv náhodně. Všechny zúčastněné soubory vykazují jasné známky týmového ducha vzájemné sounáležitosti a zápalu pro věc (inscenaci).

Vrací tak amatérskému hnutí jeho pravé poslání a smysl. Všechny soubory jsou schopny značné míry reflexe vlastní práce i reflexe na základě rozborových seminářů. I přes místy vyhrocenou, ale oprávněnou odbornou kritiku lektorů, jsou reakce souborů sice emotivní, ale vstřícné. Opět vyzdvihuji organizaci přehlídky zejména pak vysoký standart servisu pro soubory i členy odborné poroty. Organizaci přehlídky hodnotím jako vysoce profesionální s velkou dávkou osobního přístupu, jak k těm kteří jsou účastni této přehlídky na jevišti, tak k těm, kteří sedí v hledišti.

Odborná porota ve složení: Mgr. Jiří Pokorný, Mgr. František Řihout i poslední člen a zároveň tajemník poroty MgA. Jaromír Hruška – se rozhodla doporučit do širšího výběru programu celostátní přehlídky Popelka Rakovník dvě inscenace bez udání pořadí a to inscenaci Divadelního spolku „ROLNIČKA“ „JAK PŘEČAROVAT ČARODĚJE“ a inscenace Divadelního souboru „TÁBOR“ „ANDULKA A LOUPEŽNÍCI“. Dle názoru poroty tyto inscenace splňují základní kvalitativní a estetická kritéria, která by je případně opravňovala k účasti na národní přehlídce, především s přihlédnutím k herecké složce obou inscenací.

Poděkování za realizaci patří realizátorům a partnerům této přehlídky:

Janu Vozábalovi – řediteli Městského divadla Český Krumlov, o.p.s., Ministerstvu kultury ČR, NIPOS – ARTAMA i všem ostatním, kteří se na úspěšném průběhu přehlídky podíleli, jak organizačně tak i technicky.

Přeji všem úspěšný rok 2016 a tvůrcům úspěšnou divadelní sezónu 2016 – 2017!

MgA. Jaromír Hruška – dramaturg Městského divadla Český Krumlov

Autor: Jaromír Hruška
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':