Databáze českého amatérského divadla

Texty: Soupis časopisů uvedených v BIbliografii č. och. div. 1999

Zpracoval Jiří Valenta

971 AMATÉRSKÁ SCÉNA, 1964 - dosud.
Předchází Ochotnické divadlo.
Měsíčník. 1964: Ved. red. BENEŠ, Jiří, red. VEDRAL, Jaroslav - BOŠEK, Pavel. Vyd. MŠK v nakl. Orbis; 1967: Vyd. MKI v nakl. Orbis; 1969: Vyd. MK v nakl. Orbis; 1978: Ved. red. MAREK, Zdeněk, red. BOŠEK, Pavel; 1979: Red. BOŠEK, Pavel - KABÍČEK, Jaroslav; 1981: Red. KABÍČEK, Jaroslav - GRIMMOVÁ, Michaela; 1983: Ved. red. VILÍMEC, Ladislav; 1988: Ved. red. CACH, Tomáš, red. MARKVART, Ivo; 1990: Ved. red. ROLEČKOVÁ, Eva; 1992: Ved. red. KMOCHOVÁ, Věra; 1993: red. HRDINOVÁ, Radmila - KUČEROVÁ, Daniela; 1994: Vyd. IPOS v nakl. Nezávislý novinář; 1995: Vyd. IPOS. Ved. red. LÁZŇOVSKÁ, Lenka, red. STROTZER, Milan. 1x za 2 měsíce. kDÚ, kART, KK (ÚČL), NK.

972 BESEDNÍ LISTY PRO ZÁBAVY, DIVADLO A BESEDY, 1892/93-1894/95.
List pro zájmy spolků ochotnických, zábavních a besed. Red. ŠMÍD, L. F. Vyd. a nakl. Knapp, M.; 1892/93, č. 10: Red. ŠLECHTA, J. E.; 1894/95, č. 1: Odp. red. ŠMÍD, L. F.; 1894/95, č. 9: Odp. red. ARCHLEB, Luděk; č. 18: Odp. red. BUDÁK, Ant. R.; č. 21: Hlav. spolupracovník ARCHLEB, Luděk. 2x měsíčně. NMd, NK. Příloha: Příloha k Besedním listům č... 1892/93. (Písničky, kuplety, sólové výstupy.) 1893/94-1894/95.

973 BESEDNÍK, 1872/73-1873/74.
Časopis věnovaný divadlu, hudbě a spol. zábavě. Red. BOLESLAVSKÝ, Josef Mikuláš. Vyd. Schmiedleichner, Ferdinand. Nakl. Mikuláš a Knapp. 2x měsíčně; 1873/74: 1x měsíčně. NMd (1872/73), NK.

974 BULLETIN DU COMITÉ INTERNATIONAL POUR LES THÉÂTRES POPULAIRES, 1925-1938.
Vyd. Comité international pour les Théâtres Populaires v Praze. NK - roč. 1-6, další Čer. Viz 250.

 CO DIVÁK NEUVIDÍ, 1970-1971. Viz 1767.

975 ČESKÁ THALIA, 1867-1871.
List věnovaný dramatickému umění a společenské zábavě vůbec. 1868: List věnovaný divadlu, hudbě a společenské zábavě vůbec. Odp. red. a vyd. BOLESLAVSKÝ, Josef Mikuláš. Praha, Mikuláš a Knapp. 2x měsíčně. KK (ÚČL) (1867-1868), kDÚ (1867, 1869-1871), NMd (1867-1868), NK. Přílohy: Divadelní hry 1868. České besedy 1871.

976 ČESKÁ THALIA, 1887-1892.
Orgán Ústřední matice divadelní; 1887, č. 5: ...a Ústřední jednoty českého herectva; 1890: Listy pro dramatickou literaturu a umění. Maj., vyd. a odp. red. LADECKÝ, Jan; 1887, č. 11: Maj. a vyd. Ladecká, Marie. Odp. red. LADECKÝ, Jan; 1887, č. 19: Maj., vyd. a odp. red. LADECKÝ, Jan; 1888, č. 9: Maj. a vyd. a odp. red. LADECKÁ, Marie; 1889, č. 10: Maj., vyd. a odp. red. LADECKÝ, Jan. 2x měsíčně; 1889: 3x měsíčně. Praha. KK (ÚČL), kDÚ, NMd, NK. Přílohy: Věstník Ústřední jednoty českého herectva. 1887-1888. Insertní příloha České Thalie. 1889-1890.

977 ČESKÉ DIVADLO, 1917-1919.
Rozhledy po světě divadelním. Orgán Ústřední Matice divadelního ochotnictva. Maj., odp. red. a vyd. TROUSIL, Valentin; 1918: Red. ENGELMÜLLER, Karel; 1919, č. 3: Řídí red. rada. Odp. red. KLÍR, Čeněk. Nakl. Ústřední Matice divadelního ochotnictva českoslovanského; 1918: Nakl. Matice divadelní; 1919: Maj., nakl. a vyd. Matice divadelní. 10x ročně. Praha. KK (ÚČL) (1917-1918), kDÚ, NMd, NK.
Pokračuje jako České divadlo.

978 ČESKÉ DIVADLO, 1921-1922.
Předchází České divadlo.
Rozhledy po světě divadelním. Orgán Ústřední Matice divadelního ochotnictva československého. Maj., vyd. a nakl. Matice divadelní; 1921: Vyd. Matice divadelní, nakl. Borový, F. Řídí red. kruh. Za red odp. RYDVAN, Jakub. 10x ročně. Praha. kDÚ, NMd, NK. Pokračuje jako Čs. divadlo.

979 ČESKÉ DIVADLO, 1939-1941.
Předchází Čs. divadlo.
Orgán ÚMDOČ. Nezávislý ilustrovaný pětitýdeník. 1940: Časopis ÚMDOČ. S red. kruhem řídí a za red. odpovídá RYDVAN, Jakub. Maj. a vyd. Matice divadelní; 1939, č. 2: ...a ÚMDOČ; 1940: Vyd. a nakl. ÚMDOČ. Nakl. divadelní nakladatelství a knihkupectví Růžička, Ot. 10x ročně. KK (ÚČL), kIPOS (1939-1940), kDÚ (1939, 1940). Pokračuje jako Lidové divadlo.

980 ČESKÉ LIDOVÉ DIVADLO, 1946-1949.
Předchází Lidové divadlo.
Časopis Ústřední Matice divadelního ochotnictva českého v Praze. Ved. a odp. red. RYDVAN, Jakub; 1948, č. 9/10: Za red. odp. GSÖLLHOFER, Jiří V.; 1949: Řídí JANSKÝ, Emanuel s red. kruhem. Nakl. ÚMDOČ, v komisi nakl. Ot. Růžičky; 1947, č. 2: Vyd. a nakl. ÚMDOČ. 10x ročně. Praha. KK (ÚČL), kIPOS (1946-1947), kDÚ, NMd (1947-1949), NK.

981 ČESKÉ OCHOTNICTVO, 1901/02-1902/03.
Příloha Divadelních listů.
Orgán Ústřední Matice divadelních ochotníků československých.

982 ČESKÉ OCHOTNICTVO, 1912/13.
Předchází Ochotnické divadlo.
Příloha čas. Divadlo. Red. KAVKA, Bohuslav. Praha. kDÚ, NMd.

983 /a ČESKOSLOVENSKÉ DIVADLO, 1923-1938.
Předchází České divadlo.
Rozhledy po světě divadelním; 1926: Sborník otázek divadelních. Nezávislý půlměsíčník, orgán Ústřední Matice divadelního ochotnictva čsl.; 1927: Nezávislý ilustr. všedivadelní půlměsíčník (Orgán Ústřední Matice divadelního ochotnictva čsl.). Vyd. Matice divadelní, spolek pro péči o kulturní zájmy československého divadelnictví. Nakl. Borový, Fr.; 1926: Topič, Fr.; 1929: Neubert, A.; 1938: Růžička, Ot. S redakčním kruhem řídí RYDVAN, Jakub; 1926: Řídí red. kruh. Odp. red. RYDVAN, Jakub. 20x ročně; 1935: 1x měsíčně. Praha. Přílohy: Z jubilejního režisérského kursu ÚMDOČ. 1937. Pokračuje jako České divadlo. KK (ÚČL), kIPOS (1924, 1925, 1928, 1930, 1931, 1933-1938), kDÚ, NMd, NK.

 ČESKOSLOVENSKÝ LOUTKÁŘ, 1951-1992. Viz 1412.

983 /b ČESKOSLOVENSKÝ OCHOTNÍK, 1946-1947. Orgán ústředního výboru československého ochotnictva. Č. 1-4. Odp. red.: TURZO-NOSICKÝ, Ivan, red. české části SOMMER, Václav, slovenské části BORSKÝ, Miloš. Bratislava. kART.

 ČESKÝ LOUTKÁŘ, 1912-1912/13. Viz 1413.

 ČTVRTLETNÍK DOBRÉ DIVADLO DĚTEM, 1995 - dosud. Viz 1768.

984 d´ARTAMAn, 1991 - dosud.
Informační bulletin pro amatérské divadlo. Vyd. IPOS-ARTAMA. Red. STROTZER, Milan. Od 1993 jako příloha Amatérské scény.

985 DĚLNICKÉ DIVADLO, 1920/21-1936/37.
Orgán Svazu dělnického divadelního ochotnictva československého se sídlem v Praze. Zvl. příloha Dělnické osvěty, Věstníku dělnické akademie; 1930, č. 7/8: ...v Praze. (Sekce MSDD.) Maj. Svaz dělnického divadelního ochotnictva československého se sídlem v Praze. Vyd. Svaz DDOČ. Odp. red. LÖRSCH, K.; 1922: Vyd. a odp. LIŠKA, Ant., red. KOCOUREK, Fr.; 1924: ...LIŠKA, Fr. Red. PICHL, Jindřich; 1928, č. 2: Vyd. Liška, Ant. Odp. red. PICHL, Jindřich; 1929, č. 9: Vyd. Procházka, E.; 1930: Odp. red. FUČÍK, Julius.; 1930, č. 11: Odp. red. NĚMEC, F. 1x měsíčně; 1936/37: 2x měsíčně. Praha. KK (ÚČL), kDÚ, NMd (1920/21-1935), NK (1936/37). Přílohy: Knihovna Dělnického divadla. 1925.
Modrá bluza. Sinjaja bluza. 1927-1929.

986 DĚLNICKÉ JEVIŠTĚ, 1934-1938.
Předchází Divadelní ochotník.
Měsíčník Ústřední jednoty dělnických divadelních ochotníků v Plzni. Řídí red. kruh. Odp. red. SCHMIDT, Jan. Vyd. Filip, Josef; 1935, č. 12: Maj. a vyd. za Svaz dělnických divadel v ČSR Kessl, Otta. 1x měsíčně. Plzeň. kDÚ (1934, 1935), NMd (1934), NM (1934-1935).

 DENÍK DĚTSKÉ SCÉNY, 1994-1998. Viz 1769.

 DĚTI - HRY - DIVADLO, 1985-1990. Viz 1770.

987 DIVADELNÍ HROMADA, 1992- dosud.
Zpravodaj amatérských divadelníků, loutkářů a recitátorů ve Východních Čechách, na pomezí Moravy a v části Sudet. Red. kolektiv. Od r. 1992 3x ročně, do 1998 vydáno 23 čísel. Hradec Králové, IMPULS spolu s Volným sdružením východočeských divadelníků. Prům. 48 s.

988 DIVADELNÍ LISTY, 1880-1884.
Obrázkový časopis pro poučení i zábavu. 1881,
č. 7: Orgán Matice divadelní v Praze; 1881: Ilustrovaný týdeník věnovaný zájmům divadelním; 1882: Ilustrovaný časopis...; 1884: Ilustrovaný časopis pro všechny obory divadelní a hudební. Red. a vyd. HOVORKA, Fr. L.; 1881: Maj., vyd. a red. HOVORKA, Fr. L.; 1882, č. 24: Red. a vyd. FRIČ, Celestin. Maj. Hovorka, Fr. L.; 1882, č. 27: Maj., red. a vyd. HOVORKA, Fr. L. 2x měsíčně; 1881: 3x měsíčně; 1881, č. 18: 1x týdně; 1882, č. 26: 3x měsíčně. Praha. Příloha: Rarášek. 1884. kDÚ, NMd, NK.

989 DIVADELNÍ LISTY, 1899/1900-1903/1904.
Předcházela Thalie.
Čtrnáctidenník pro dramatické umění a literaturu. Majetek nakladatelské společnosti; 1900/1901: Orgán Ústřední Matice divadelních ochotníků československých. Vyd. a red. FASTER, Otto. Maj. a vyd. Knapp, M. Red. FASTER, Otto. 2x měsíčně. Praha. kDÚ, NMd, NK. Přílohy: České ochotnictvo. Orgán Ústřední matice divadelních ochotníků českoslovanských. 1901/1903, č. 1, 3...18/19.

990 DIVADELNÍ OCHOTNÍK, 1861-1866.
Repertorium pro milovníky soukromých divadel. Vyd. J. M. Boleslavský. Praha. Knižní sbírka doplněná informacemi.

991 DIVADELNÍ OCHOTNÍK, 1903.
Časopis věnovaný zájmům divadelních ochotníků. Ústřední orgán Matice moravskoslezského ochotnictva. 1903, č. 2: ...ochotníků. Maj. vyd. a odp. red. KOČKA, Josef. Red. JAKOUBEK, O.; 1903, č. 3: ...KOČKA, Josef. Hlavní spolupracovník JAKOUBEK, O. 1x měsíčně. Praha. NK.

992 DIVADELNÍ OCHOTNÍK, 1924-1933.
Orgán Ústřední jednoty dělnického divadelního ochotnictva československého v Plzni.; 1930: Měsíčník dělnického ochotnického divadla. Řídí red. kruh. Vyd. Folta, Václav, za red. odpovídá ČECHURA, Josef; 1925, č. 3: HEIN, Fr.; 1929, č. 5: BURIAN, Oldřich; 1931, č. 7/8: HEIN, Fr.; 1932, č. 5: SCHMIDT, Jan. 1x měsíčně. Plzeň. kART (1929-1933), kDÚ (1924-1928, 1931-1933), NMd, NK. Pokračuje jako Dělnické jeviště.

993 DIVADELNÍ REPERTOIR, 1937-1948/49.
Předchází Ochotnický repertoir.
Vyd. Masarykův lidovýchovný ústav (Svaz osvětový); 1939, č. 4/5: Masarykův ústav pro národní výchovu (Ústředí české osvěty); 1940, č. 6: Ústav pro národní výchovu (Ústředí české osvěty); 1946/47: Masarykův lidovýchovný ústav. Řídí CHALOUPKA, Adolf s red. kruhem; 1947/48: ... se sborem recensentů; 1948/49: Řídí FLÉGL, Jindřich... 8x ročně. Praha. kDÚ (1937-1941), NMd (1947/48), NK(1937-1941, 1947/48-1948/49).

994 DIVADELNÍ REVUE, 1936/37-1938/39.
Časopis čs. ochotníků. Maj. a odp. red. VALLA, Alois. Nakl. Toman, J.; 1936/37, č. 3: Maj., vyd. a odp. red. VALLA, Alois. 4x ročně; 1937/38: 6x ročně. Žďár.

995 DIVADELNÍ SVĚT, 1910/11-1920.
Čtrnáctidenník věnovaný veškerým otázkám divadelním a sloužící zájmům Organisace českého herectva; 1911/12: Měsíčník...; 1910/11, č. 3: List sloužící zájmům organisace českého herectva. Řídí a odp. red. DOBROVOLNÝ, Adolf. Maj. Kavka, Bohuslav. Vyd. Král, Dom. 1910/11, č. 4: Vyd. Kavka, Bohuslav; 1911/12: Vyd. a odp. red. DOBROVOLNÝ, Adolf; 1913/14: Vyd. Organisace českého herectva v Praze. Odp. red. MUŠEK, Karel; 1920: Odp. red. LANGER, Stanislav; 1920, č. 4: Odp. red. MATYS, Vojta.
2x měsíčně; 1911/12: 1x měsíčně. Praha. kDÚ, NK (1910/11-1913/14, 1920). Přílohy: Divadelní svět. Insertní příloha. 1910/11. 1913 České ochotnictvo. Pokračuje jako Divadlo (Divadelní svět).

996 DIVADELNÍ VĚSTNÍK MÁJE, 1931/23-1940/41.
Vyd. a maj. Spolek spisovatelů - beletristů Máj. Odp. red. BRESKA, Alfons; 1931/32, č. 3: Odp. red. BRTNÍK, Václav. 5x ročně. Praha. kDÚ (1931/32-1936/37), NMd, NK (1931/32-1934/35).

 DIVADELNÍ VÝCHOVA, 1964-1974. Viz 1771.

997 DIVADELNÍ ZPRAVODAJ, 1932/33-1935/36.
Odborný časopis československých ochotníků. Maj. a vyd. Valla, A.; 1935/36, č. 3/4: Provazník, Ant. Odp. red. BUKOVANSKÝ, Richard. 6x ročně. Brno.

998 DIVADLO (DIVADELNÍ SVĚT), 1920/21-1925/26.
Předchází Divadelní svět.
Nezávislý čtrnáctidenník věnovaný otázkám divadelním; 1924, č. 9/10: Nezávislý časopis... Vyd. Organisace českého herectva v Praze; 1920/21, č. 11: Vyd. Organisace českého herectva... Red. rada: MATYS, Vojta - MYZET, Rudolf - NOVÁK, Vojta - VRBSKÝ, Bedřich. Organisační část vede SVOBODA, Jan. Odp. red. LAICHTER, Prokop; 1920/21, č. 9: Odp. red. SVOBODA, Jan; 1920/21, č. 15: Odp. red. METELKA, Augustin; 1921/22: ...Red. rada: KRAJOVAN, František - NOVÁK, V. - VRCHLICKÁ, Eva...; 1921/22, č. 9: ...Red. rada: JARKOVSKÝ, J. - KOLÁR, K. - KRAJOVAN, Fr. - VRCHLICKÁ, Eva aj.; 1921/22, č. 14: ...Revuální část vede HONZL, Jindřich; 1921/22, č. 23: ...Revuální část vede MUŠEK, Karel; 1922/23, č. 19/20: Revuální část řídí SVOBODA, Milan. 2x měsíčně; 1924, č. 7/8: 1x měsíčně. Praha. kDÚ, NK. Pokračuje jako Divadlo.

999 DIVADLO, 1903-1914.
Rozhledy po světě divadelním. Revue pro otázky divadelní. Odp. red. a vyd. KAVKA, Bohuslav. Spolupracovníci HANUŠ, J. - TROUSIL, Val. - VOJTA, A.; 1910/11: ...Hlavní spolupracovník HILAR, Karel Hugo; 1910/11, č. 2: ...KAVKA, Bohuslav. 2x měsíčně. Praha. kDÚ, NMd, NK. Přílohy: Ochotnické divadlo. 1911/12. České ochotnictvo. 1912/13. Věstník divadelní centrály. 1913/14.

1000 DIVADLO, 1926/27-1928/29.
Předchází Divadlo (Divadelní svět).
Nezávislý divadelní časopis vydávaný organisací československého herectva; 1927/29: ...časopis vydávaný Svazem... Vyd. Organisace československého herectva. Red. rada. Odp. red. METELKA, Augustin; 1926/27, č. 9: Vyd. svaz...; 1927/28: Red. STÝBLO, Max B. Red. rada...; 1927/28, č. 9: ...Odp. red. STÝBLO, Max B. 1x měsíčně. Praha. kDÚ, NMd, NK. Příloha: Organisační část. 1927/29-1928/29.
Pokračuje jako Divadlo.

1001 DIVADLO, 1929/30-1940/41.
Předchází Divadlo.
List Svazu československého herectva. 1937/38: Ilustrovaná divadelní revue; 1938/39, č. 7: ...Svazu českého.... Odp. red. STÝBLO, Max B. Red. rada...; 1930/31, č. 1/2: Beletristickou část řídí KVAPIL, Josef. Část organisační řídí a za red. odp. STÝBLO, Max B.; 1930/31, č. 8: Chefred. MUNCLINGER, Josef, red. části literární KVAPIL, J. M., odp. red. STÝBLO, Max B.; 1931/32: ...red. části literární a odp. red. KVAPIL, J. M.; 1931/32, č. 11/12: Red. rada...Odp. red. MAZAČ, A. V.; 1932/33: Red. STEJSKAL, Bohuš. Odp. red...; 1933/34, č. 17: Vyd. Svaz čs. herectva. Řídí red. kruh; 1938/39, č. 7: Vyd. Svaz českého herectva. Red. KVAPIL, J. M. s red. radou. 1x měsíčně. kIPOS (1929/30-1938/39), kDÚ, NMd (1929/30-1930/31, 1932/33-1933/34, 1937/38-1939/40), NK (1929/30-1934/35). Příloha: Organisační část. 1929/30-1932/33. Pokračuje jako Divadlo a hudba.

1002 DIVADLO, 1943-1948.
Předchází Divadlo a hudba.
List Svazu českého herectva; 1948, č. 5/6: List českého herectva. Ilustrovaná divadelní revue. Maj. Svaz českého herectva. Vyd. Českomoravský Kompas. Red. LÉBL, Julius a red. rada. Odp. red. MAZAČ, Ant.; 1943, č. 5: ...Red. KVAPIL, J. M. a red. rada. Odp. red. KVAPIL, J. M.; 1944, č. 3: Maj. a vyd. Svaz českého herectva...; 1948, č. 5/6: KVAPIL, J. M. Vyd. ROH - Svaz zaměstnanců umělecké a kulturní služby. 8x ročně; 1948: 10x ročně. Praha. kDÚ, NMd.

1003 DIVADLO, 1949/50-1970.
Orgán české divadelní a dramaturgické rady, divadelně propagační komise a československého národního střediska ITI; 1949/50, č. 5: ...komise; 1949/50, č. 6: ...komise a Ústředí lidové tvořivosti; 1949/50, č. 8: Orgán divadelní a dramaturgické rady, Divadelně propagační komise, Ústředí lidové tvořivosti, Loutkářského soustředění, Společnosti přátel tance a Artistické sekce Hudební artistické ústředny; 1951: ...dramaturgické rady. Řídí KOUŘIL, Miroslav s red. kruhem... Odp. red. HOLÍKOVÁ, Irena. Vyd. Divadelní ústředna nákladem Umění lidu; 1951: Ved. red. HONZL, Jindřich. Red. kruh... Red. SEMRÁD, Vl. - JOSKOVÁ, Z. ...; 1952: Vyd. Ministerstvo školství a osvěty ve vyd. podniku Čs. spisovatel. Řídí OPAVSKÝ, Jaroslav s red. kruhem. Red. POPP, O. - SEMRÁD, Vl.; 1953: ...spisovatel. Red. POPP, O. - ŠAFRÁNEK, O.; 1953, č. 5: Vyd. Čs. spisovatel. Red. POPP, O. - ŠAFRÁNEK, O.; 1954, č. 10: ...Red. ŠAFRÁNEK, O. - URBANOVÁ, Alena; 1954, č. 2: Vyd. ministerstvo kultury a Svaz čs. spisovatelů. Red. ...; 1954, č. 4: Ved. red. ŠAFRÁNEK, Ota. Red. URBANOVÁ, Alena; 1954, č. 11: ... red. DOUTLÍK, Miroslav; 1955: č. 2: ...DOUTLÍK, M. a VAŇKOVÁ, Ludmila; 1955, č. 7: ...Předseda red. rady ŠMERAL, Vladimír; 1956: Red. rada ... Šéfred. CACH, Vojtěch. Red. ... Tajemnice BALVÍNOVÁ, Eva; 1956, č. 2: ...VAŇKOVÁ, L. - SMRČEK, Ľubomír; 1956, č. 9: ...VAŇKOVÁ, L. - VOSTRÝ, Jaroslav - SMRČEK, Ľ.; 1957: Vyd. Ministerstvo školství a kultury a Svaz čs. spisovatelů. Šéfred. CACH, V. Red. VOSTRÝ, J. - VAŇKOVÁ, L. - SMRČEK, Ľ. Tajemnice ...; 1957, č. 4: Red. VOSTRÝ, J. - SMRČEK, Ľ. ...; 1957, č. 12: ...Red. VOSTRÝ, J. - HACH, Jaroslav - SMRČEK, Ľ. ... 1958: ...spisovatelů... Řídí CACH, V. (ved. red.), HACH, J. - VOSTRÝ, J. a red. rada; 1960: Vyd. ministerstvo školství a kultury a Svaz čs. divadelních umělců. Red. CACH, V. (ved. red.) - HACH, J. - VOSTRÝ, J. a red. rada (předseda DVOŘÁK, Antonín.)...; 1961: Ved. red. VOSTRÝ, J. Redaktoři CÍSAŘ, Jan - LUKEŠ, Milan - VOJTĚCH, Ivan. Red. rada...; 1962: Vyd. ... divadelních a filmových umělců; 1963, č. 7: Zást. ved. red. LUKEŠ, Milan; 1964, č. 2: Šéfred. VOSTRÝ, J. Zast. šéfred. LUKEŠ, Milan; 1964, č. 7: Ved. red. LUKEŠ, M.; 1965: Řídí LUKEŠ, Milan s red. kruhem; 1969, č. 6: Vyd. Svaz českých divadelních a rozhlasových umělců. 1x měsíčně; 10x ročně. Praha. kIPOS, kDÚ, NMd, NK. Přílohy: Československá dramaturgie. 1949/50. Zpravodajství Divadelní ústředny a Divadelní služby. 1950. Dramaturgická ročenka. 1956-1963. Viz 2018.

1004 DIVADLO A HUDBA, 1941/42-1942/43.
Předchází Divadlo.
Spojený časopis Svazu českého herectva a Unie českých hudebníků z povolání. Odp. red. KVAPIL, J. M. Maj. a vyd. Svaz českého herectva a Unie českých hudebníků z povolání; 1921/42, č. 2: vyd. Českomoravský Kompas. 1x měsíčně. Praha. Pokračuje jako Divadlo. kDÚ, NK (1941).

 INFORMACE Fóra amatérských divadelníků. Red. JAROLÍM, Jaroslav - SMRČKOVÁ, Lenka. Praha, 1990. 3 čísla po 4 s. Viz 225.

1005 INFORMÁTOR, 1970 - dosud.
Občasník SČDO, 3-4x ročně, Informace o akcích. Red.: DOLEŽAL, Josef.

1006 J. K. TYL, 1894/95.
Časopis věnovaný zájmům českého venkovského herectva; 1894/95, č. 12: ...českého herectva. Odp. red. a vyd. BUCEK, J. Nákl. Bucka, J., Hally, J., Kováře, B., Kašky, L., Šípka, Fr. 1x měsíčně. Pokračuje jako Tyl. Nmd.

1007 JEVIŠTĚ, 1885-1904.
List pro zájmy divadelní a spolky pěvecké i zábavní; 1888: ...zájmy divadla ochotnického a přátel jeho, českých besed a spolků zábavních. Red. FRIČ, J. V. Nakl. a vyd. Srp, Josef; 1885, č. 9: ...FRIČ. Hlavní spolupracovník FRIČ, Celestin ... 1885, č. 13: Red., nakl. a vyd. SRP, Josef v Karlíně; 1886: vyd. Srp, Josef M. 2x měsíčně; 1888, č. 7: 1x měsíčně. (Praha -) Karlín. KK (ÚČL) (1885-1886), kDÚ (1885-1888), NMd (1885-1887), NK. Přílohy: Dva nejnovější svazky divadelního ochotníka. 1888-1889.
Sólové výstupy a komické scény. 1891-1898. Besední divadlo. 1894-1898.

1008 JEVIŠTĚ, 1920-1922.
Divadelní týdeník. Řídí VODÁK, Jindřich a FISCHER, Otokar; 1921, č. 8: Red. VODÁK, Jindřich. Maj, vyd. a odp. red. BOROVÝ, František. 1x týdně. Praha. kDÚ, NMd, NK.

 KAŠPÁRKŮV ZPRAVODAJ, 1936-1937. Viz 1414.

1009 KATOLICKÉ JEVIŠTĚ, 1937-1941 (?).
Rádce katolických divadelních ochotníků. Pořádá FILIP, Jan. Odp. red. BIRNBAUM, Jos. Vyd. Katolické jeviště. 2x měsíčně; 1938: nejméně 4x ročně. Brtnice.

 KORMIDLO, informační bulletin pro dětské umělecké aktivity. 1991-1993, č. 1-5; 1994, č. 1-4; 1995, č. 1-6; 1996, č. 1-5; 1997, č. 1-6; 1998, č. 1-2; 1999, č. 1-4. Praha, IPOS-ARTAMA.

1010 LIDOVÁ SCÉNA, 1912/13-1916/17.
Divadelní měsíčník; 1915/16, č. 3: List pro divadlo a hudbu; 1916/17: ...divadlo, hudbu a umělecké otázky. Maj, vyd. a odp. red. KLEIN, Robert. Řídí MICHAL, Bohumil. Vyd. Divadelní odbor krajského sboru vzdělávacího; 1915/16: ...Red. PIK, Luděk...; 1916/17: Maj. a vyd. Krajský sbor vzdělávací čs. sociální demokracie. Red. PIK, Luděk. Nepravidelně. Plzeň. kDÚ (1912/13), NMd (1913/14), NK (1915/16-1916/17).

1011 LIDOVÁ TVOŘIVOST, 1950.
Příloha časopisu Osvětová práce. Odp. red. TROJAN, Josef. Vyd. osvětová skupina Mini-sterstva informací a osvěty. 1x měsíčně. Praha. Pokračuje jako Lidová tvořivost.

1012 LIDOVÁ TVOŘIVOST, 1950-1962.
Předcházela Lidová tvořivost jako příloha časopisu Osvětová práce.
Časopis pro divadelní, pěvecké, hudební, taneční, recitační a loutkářské soubory lidové tvořivosti; 1952, č. 2: ...taneční a recitační soubory ...; 1952, č. 8: ...hudební, taneční soubory a výtvarné kroužky lidové tvořivosti, Časopis pro hudbu, zpěv a lidové výtvarnictví; 1958: Časopis pro hudbu, tanec a lidové výtvarnictví. Vyd. Ústředí lidové tvořivosti; 1952: Ministerstvo informací a osvěty ve vydavatelství Osvěta n. p.; 1953, č. 2: ... ve vydavatelství Orbis; 1953, č. 3: Vyd. Ministerstvo školství a osvěty ve vydavatelství Orbis. Šéfred. PITTHARD, Norbert, za red. odp. ved. red. BENEŠ, Jiří, red. kruh ...; 1952, č. 2. Řídí red. kruh, ved. red. BENEŠ, Jiří; 1955, č. 9: Řídí red. BARTOŠOVÁ, Milada s red. kruhem; 1959, č. 11: Řídí KUNA, Milan s red. kruhem; 1960, č. 4: Řídí ved. red. KUNA, Milan. Red. MITÁŠKOVÁ, Denisa. Red. kruh ... 12x měsíčně. Praha. KK (ÚČL) (1951-1952), kDÚ (1951-1953), NMd (1952-1953), NK (1951-1962). Příloha: Příloha časopisu Lidová tvořivost. 1953-1954.

1013 LIDOVÉ DIVADLO, 1945.
Předchází České divadlo.
Časopis Ústředního výboru českého divadelního ochotnictva. Vedoucí a odp. red. RYDVAN, Jakub. Nakl. ÚMDOČ v komisi nakl. O. Růžičky. kDÚ, NK. Pokračuje jako České lidové divadlo.

 LOUTKA, 1955/56-1960/61. Viz 1415.

 LOUTKÁŘ, 1917-1927/28. Viz 1416.

 LOUTKÁŘ, 1933/34-1938/39. Viz 1417.

 LOUTKÁŘ, 1992 - dosud. Viz 1418.

 LOUTKOVÁ SCÉNA, 1940/41, 1945/46-1949/50. Viz 1419.

 LOUTKY PODNĚCUJÍ, INSPIRUJÍ, BAVÍ, 1974-1976. Viz 1412, 1773.

 MĚSÍČNÍK LOUTKÁŘ, 1929/30. Viz 1420.

 MINIINFORMACE SČDO - SAL, 1977 - dosud. Viz 1421.

 MÍSTO PRO MATEŘINKY, 1988-1990. Viz 1412, 1774.

 MÍT NÁPADY DOVOLENO, 1968-1973. Viz 971, 1775.

1014 MLADÁ SCÉNA, 1965-1989.
Předcházel Mladý loutkář.
Metodický list pro dětské divadlo, loutky a recitaci. Red. DRAHOŇOVSKÝ, František - GROLL, Petr. Hradec Králové, KKS 4x ročně. Viz též 1776.

 MLADÝ LOUTKÁŘ, 1960-1965. Pokračoval jako Mladá scéna. Viz 1422, 1777.

1015 MOŠNA, 1927.
Divadelní list čsl. ochotnictva. Odp. red., vyd. a nakl. MÁGR, Václav Evžen. 1x měsíčně. Praha.

 NAŠE LOUTKY, 1923/24-1937/38. Viz 1423.

 NOVÁ LOUTKÁŘSKÁ LITERATURA, 1958. Viz 1424.

 NOVINY ADA. 1990-1991.
Měsíčník Amatérské divadelní asociace. Šéfred. SMRČEK, Otto. 6 čísel po 16 s. Od 1994 občasník. Praha. Viz 225.

1016 OCHOTNICKÉ DIVADLO, 1911/12.
Věstník divadelního ochotnictva českoslovanského ÚMDOČ. Samostatná příloha časopisu Divadlo. Red. KAVKA, Bohuslav. 2x měsíčně. Praha. NMd. Příloha: TÁBORSKÝ, V. Š.: Dějiny ochotnictva českoslovanského. Viz 391. Pokračuje jako České ochotnictvo. Viz 400.

1017 OCHOTNICKÉ DIVADLO, 1915-1917 (?).
Organisační věstník ÚMDOČ. Odp. red. LUDVÍK, Břetislav. 10x ročně. Praha. kDÚ (1916). Viz 400.

1018 OCHOTNICKÉ DIVADLO, 1932-1935. Vyd. Tylova obec ochotnická v Praze. Viz 398.

1019 OCHOTNICKÉ DIVADLO, 1955-1963. Vyd. Ministerstvo kultury v nakl. Orbis; 1956,
č. 7: Vyd. nakl. Orbis; 1957, č. 4: Vyd. ministerstvo školství a kultury v nakl. Orbis. Řídí red. kruh. Ved. red. BENEŠ, Jiří; 1960: Red. BENEŠ, Jiří a DOLANSKÁ-SCHERLOVÁ, Slávka. Red. kruh...; 1961, č. 9: Ved. red. BENEŠ, Jiří. Red. kruh...; 1962: Red. BENEŠ, Jiří - VEDRAL, Jaroslav. Red. kruh...; 1963, č. 4: ...VEDRAL, J. - BOŠEK, Pavel. Red. kruh... 1x měs. Praha. KK (ÚČL), kART, kDÚ, NMd, NK.
Příloha: Texty různých her. 1961-1962. Pokračuje jako Amatérská scéna.

1020 OCHOTNICKÝ REPERTOIR, 1935-1936.
Vyd. Masarykův lidovýchovný ústav (Svaz osvětový). Řídí CHALOUPKA, Adolf s red. kruhem. 8x ročně. Praha. kDÚ, NK. Pokračuje jako Divadelní repertoir.

1021 OCHOTNÍK, 1901-1902.
List moravsko-slezského ochotnictva, věnovaný zájmům divadelním. Red. PETŘÍČEK, J. Maj. a vyd. Jednota divadelních ochotníkův Tyl v Brně. 1x měsíčně. Brno.

 PARAVÁN a PARAVÁNEK, 1986-1996. Viz 1425.

1022 POETICKÉ FORUM, 1991.
Informační bulletin pro amatérský umělecký přednes. Nepravidelně. Praha, ARTAMA-10+2 s.

1023 PROSCENIUM LIDOVÉHO DIVADLA, 1921-1922.
Odp. red. MENŠÍK, Richard. Vyd. a nakl. Koníček. 2x měsíčně. Praha.

1024 REPERTOÁR MALÉ SCÉNY, 1963-1970 (?).
Vyd. Ministerstvo školství a kultury v nakl. Orbis. Red. BENEŠ, Jiří - VEDRAL, Jaroslav; 1963, č. 3: VEDRAL, Jaroslav - BOŠEK, Pavel. 1x měsíčně. Praha. NMd, NK.

 REVUE DES MARIONNETTES, LOUTKÁŘ, 1930/31-1932/33. Viz 1426.

1025 REVUE DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ, 1933/34.
Odp. red. HORÁČEK, Joža. Vyd. a nakl. Dokládalová, Božena. 1x měsíčně. Brno.

 ROLNIČKA, 1976 - dosud. Viz 1427.

1026 SCÉNA, 1913-1915.
Red. kruh, odp. red. a vyd. MRÁZEK, Karel; 1913/14 č. 1: Odp. red. ŠINDELÁŘ, K.; 1914/15, č. 2/3. Red. BOR, J. 2x měsíčně. Praha.

1027 SEŠITY DRAMATICKÉ VÝCHOVY, 1989. Praha, PKS.

1028 ŠVEJDŮV DIVADELNÍ VĚSTNÍK, 1926. Nakladatelské zprávy. Vyd. nakladatelství Fr. Švejdy v Praze. Pořádá ŠVEJDA, Fr. 4x ročně. Praha. NK. Pokračuje jako Švejdův divadelní věstník.

1029 ŠVEJDŮV DIVADELNÍ VĚSTNÍK, 1928-1938 (?).
Předcházel Švejdův divadelní věstník.
Nezávislý časopis ochotníků ČSR; 1932: Časopis věnovaný ochotnictvu ČSR; 1933: Nezávislý časopis ochotníků ČSR. Vyd. divadelní nakladatelství ...F. Švejdy ... Odp. red. ŠVEJDA, Fr.; 1930, č. 3: Řídí BALÁK, Karel. Odp. red. ...; 1935: Řídí ŠVEJDA, Fr.; 1937, č. 3: ... odp. red. ŠVEJDOVÁ, Marie. 4x ročně. Praha. kDÚ (1928-1937), NMd (1928-1931), NK (1928-1935).

1030 THALIE, 1896/97-1900.
Orgán Ústřední Matice divadelních ochotníků českoslovanských. Odp. red. a vyd. TROUSIL, Valentin. Maj. Ústřední Matice divadelních ochotníků českoslovanských. 2x měsíčně. 1897/98: List pro dramatickou literaturu a umění; 1900: List českých divadel ochotnických. Orgán a majetek Ústřední Matice divadelních ochotníků českoslovanských. Odp. red. LADECKÝ, Jan. Vyd. Faster, Otto; 1898/99: Odp. red. a vyd. LADECKÝ, Jan. 2x měsíčně; 1900: 1x měsíčně. Praha. Pokračuje jako Divadelní listy. NMd, NK. Viz 400.

 TVOŘIVÁ DRAMATIKA, 1990 - dosud.
Viz 1780.

1031 TYL, 1895/96.
Předchází J. K. Tyl.
Časopis věnovaný zájmům českého herectva. Odp. red. a vyd. BUCEK, J. Nákladem vlastním.
1x měsíčně. NMd .

1032 VĚSTNÍK DĚLNICKÉHO PĚVECTVA A OCHOTNICTVA, 1912/13-1913/14.
Maj. a vyd. Ortmann, Rudolf. Odp. red. MARŠÁK, Alois. 1x měsíčně. Praha. NK.

1033 VĚSTNÍK TYLOVY OBCE OCHOTNICKÉ, 1929-1931.
Vyd. Tylova obec ochotnická v Praze. Navazuje na čas. VĚSTNÍK PRAŽSKÉHO OKRSKU ÚMDOČ, 1923-24. Viz 398.

 VYKŘIČNÍK. Viz 1428.

1034 ZA OPONOU, 1933/34-1939/40.
Časopis pro povznesení ochotnického divadelnictví; 1936/37, č. 5: Kulturně-praktický zpravodaj čs. ochotníka. Maj. a vyd. Nakladatelské družstvo Máje. Odp. red. RŮŽIČKA, Otakar; 1935/36: ZAJÍČEK, Karel; 1939/40: Red. ZAJÍČEK, Karel. 1x měsíčně. Praha. kDÚ (1933/34-1934/35, 1936/37), NMd (1939/40), NK (1933/34-1934/35). Příloha: Náš repertoár.

 ZPRAVODAJSTVÍ ...SJEZDU LOUTKÁŘSKÝCH PRACOVNÍKŮ, 1950.
Viz 1429.

1035 ZPRÁVY ÚMDOČ, 1947-1950.
Vyd. a nakl. Ústřední Matice divadelního ochotnictva československého. Odp. zástupce RYDVAN, Jakub (SOMMER, Václav); 1948, č. 9/10: Odp. red. HUDEČEK, Josef; 1949: BUŘIL, Felix. Ved. red. HUDEČEK, Josef. 10x ročně; 1948: 12x ročně. Praha. NMd, NK (1950).1412 ČESKOSLOVENSKÝ LOUTKÁŘ, 1951-1992.
1952, č. 3: ...Časopis pro loutkářské soubory lidové umělecké tvořivosti; 1955: ...tvořivosti a profesionální loutkářské pracovníky. Odp. red. BENEŠ, Jiří, hlav. red. PITTHARD, Norbert; 1952, č. 3: Ved. red. KALINA, Vladimír; 1955: Ved. red. ČESAL, Miroslav; 1970, č. 11: Ved. Red. LANGÁŠEK, Miroslav; 1972, č. 5: Ved. red. ČESAL, Miroslav; 1980: Ved. red. HANŽLÍKOVÁ, Eva. 1952: Vyd. Ministerstvo informací a osvěty ve vyd. Osvěta; 1955: Vyd. Ministerstvo školství a kultury v nakl. Orbis; 1956: Vyd. nakl. Orbis; 1957: Vyd. Ministerstvo školství a kultury v nakl. Orbis; 1968, č. 4: Vyd. Ministerstvo kultury a informací v nakl. Orbis; 1969, č. 2: Vyd. Ministerstvo kultury v nakl. Orbis; 1978: Vyd. Ministerstvo kultury ČSR v nakl. Panorama; Vyd. Ministerstvo kultury ČR v nakl. Panorama. 1x měsíčně. Praha.
Přílohy: Příloha Čs. Loutkáře, 1956-58
KK (ÚČL) (1951-1990), kDÚ, NMd, NK.
Pokračuje jako Loutkář. Viz 1418.

1413 ČESKÝ LOUTKÁŘ, 1912-1912/13.
Revue Českého svazu přátel loutkového divadla v Praze. Odp. red. VESELÝ, Jindřich. Nákl. Českého svazu přátel loutkového divadla v Praze; 1912, č. 2: Nákl. Českého lidového knihkupectví (J. Springer) v Praze. Vyd. Český svaz přátel loutkového divadla v Praze. 2x měsíčně. Praha. DÚ, NMd, NK.
Pokračuje jako Loutkář. Viz 1416.

1414 KAŠPÁRKŮV ZPRAVODAJ, 1936-1937
Odp. red., vyd. a nakl. BALATKA, František. Red. ČECH, František. 10x ročně. Holešov. kDÚ.

1415 LOUTKA, 1955/56-1960/61.
Studijní scéna loutkářské fakulty Akademie musických umění; 1959: Studijní scéna Akademie muzických umění. Praha. kDÚ.

1416 LOUTKÁŘ, 1917-1927/28.
Předchází Český loutkář. Viz 1413.
Měsíčník pro povznesení českého loutkářství. 1918/19, č. 4/5: ...loutkářství. Časopis umělecké loutkové scény; 1923/24, č. 1: Měsíčník pro studium a povznesení českého loutkářství. Red. a odp. red. VESELÝ, Jindřich. Nakl. Münzberg, Antonín. Praha; 1918/19, č. 10: Vyd., odp. red. VESELÝ, Jindřich. 10x ročně. Praha.
KK (ÚČL) (1917-1919/20, 1921/22, 1926/27), kIPOS (1921/22-1922/23, 1924/25, 1928/29), kDÚ, NK.
Přílohy: HRY MĚSÍČNÍKU LOUTKÁŘE (1917/18-1927/28).
Pokračuje jako Měsíčník Loutkář. Viz 1420.

1417 LOUTKÁŘ, 1933/34-1938/39.
Předchází Revue des marionnettes - Loutkář.
Viz 1426.
List pro studium a povznesení československého loutkářství. Organe officiel de ľUnion internationale des marionnettes. Věstník Loutkářského soustředění při Masarykově lidovýchovném ústavu v ČSR; 1938/39, č. 4: ...povznesení našeho ... při ...lidovýchovném ústavu. Odp. red. VESELÝ, Jindřich. Hlavní spolupracovník MALÍK, Jan, stálí přispěvatelé ČECH, František - SKÁLA, Vít - SKUPA, Josef; 1934/35: ...SKÁLA, V.; 1936/37: ...VESELÝ, Jindřich. 1936/37, č. 2: Odp. red. SKÁLA, Vít, hlavní spolupracovník MALÍK, Jan. Vyd. nakladatelství J. R. Vilímek, Praha. 10x ročně. Praha. kDÚ, NK (1933/34-1934/35).

1418 LOUTKÁŘ 1992 - dosud.
Předchází Československý loutkář. Viz 1412.
Měsíčník pro loutkářství a dramatickou výchovu. Vyd. MK ČR. Red. HANŽLÍKOVÁ, Eva - ZAVIAČIČOVÁ, Eva; 1993: Časopis pro loutkářství. Vyd. DÚ. Red. VAŠÍČEK, Pavel - MALÍKOVÁ, Nina; 1998: 6x ročně, vyd. Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář.

1419 LOUTKOVÁ SCÉNA, 1940/41, 1945/46-1949/50.
List pro teorii a praxi loutkového divadelnictví. Věstník loutkářského soustředění ÚV. Organe officiel de ľUnion internationale des marionnettes; 1948/49: ...při MLÚ. Organe... 1949/50: ...při ÚLT, loutkářské komisi Divadelní ústředny. Organe... Ved. a odp. red. MALÍK, Jan. Red. kruh...; 1945/46: Red. MALÍK, Jan, red. kruh, odp. red. LORMAN, Jiří; 1945/46: Vyd. Masarykův lidovýchovný ústav (Loutkářské soustředění); 1947/48: Vyd. Loutkářské soustředění; 1948/49: Masarykův lidovýchovný ústav (Loutkářské soustředění); 1949/50: Umění lidu. 6x ročně; 1945/46: 10x ročně. Praha. KK (ÚČL), kIPOS (1946/47-1948/49), kDÚ, NMd (1940/41, 1949/50), NK.

1420 MĚSÍČNÍK LOUTKÁŘ, 1929/30. Předchází Loutkář. Viz 1416.
Revue pro studium a povznesení československého loutkářství. Revue officielle
de ľUnion internationale des marionnettes (UNIMA). Věstník loutkářských soustředění při Masarykově lidovýchovném ústavu. Vyd. a odp. red. VESELÝ, Jindřich. 10x ročně. Praha. 1929/30. kDÚ, NK.
Pokračuje jako Revue des marionettes Loutkář. Viz 1426.

1421 MINIINFORMACE SČDO - SAL, 1977 - dosud.
Občasník pro vnitřní potřebu členů SAL a loutkářských souborů. Vyd. Pimprle, Praha 10. Red.: RYŠAVÝ, Miroslav - HAVLÍK, Václav
- LEŠTINA, Vladimír.

1422 MLADÝ LOUTKÁŘ, 1960-1965.
Hradec Králové, KKS. Viz 1777.
Pokračuje jako Mladá scéna. Viz 1776.

1423 NAŠE LOUTKY, 1923/24-1937/38
S rubrikou Praktický loutkář. 1927/28: Časopis loutkářů; 1928/29: Loutkářská revue; 1929/30: Časopis loutkářů; 1927/28: Loutkářský měsíčník. Red. KOBERLE, M. Odp. red. MÍŠEK, E. F.; 1923/24, č. 3: Red. MÍŠEK, E. F. Vyd. Münzberg, Antonín, výrobce loutek; 1927/28: Odp. red. MÍŠEK, E. F. Vyd. a nakl. Münzberg, A.;
1928/29, č. 2/3: Red. BARTOŠ, Jan. Odp. red. a nakl. MÜNZBERG, A. 6x ročně; 1930/31:
8x ročně. Praha.
KK (ÚČL), kDÚ (1923/24-1924/25, 1927/28
-1929/30, 1934/35), NMd (1923/24, 1930/31), NK.
Přílohy: Texty loutkových her, 1927/28.
Knihovna našich loutek, 1928/29-1933/34.
Texty loutkových her, 1934/35.

1424 NOVÁ LOUTKÁŘSKÁ LITERATURA, 1958.
Zpravodaj. Nepravidelně. Orbis,
Praha. 1958. kDÚ.

1425 PARAVÁN a PARAVÁNEK, 1986-1996.
Praha, SAL SČDO spolu s DILIA.
Red.: CINYBULK, Vojtěch.

Spolupracovník čas. REVUE DES MARIONNETTES, LOUTKÁŘ, 1930/31-1932/33

1427 ROLNIČKA, 1976 - dosud.
Občasník SAL - SČDO. Informace o činnosti loutkářů. 3-4x ročně. Red.: RYŠAVÝ, Miroslav - DOLEŽAL, Josef.

1428 VYKŘIČNÍK, 1994 - dosud.
Zpravodaj. Vyd. IPOS, útvar ARTAMA. 3x ročně.

1429 ZPRAVODAJSTVÍ ...SJEZDU LOUTKÁŘSKÝCH PRACOVNÍKŮ, 1950.
Nepravidelně. Chrudim. 1950. NMd.

1430 ZPRÁVY LOUTKÁŘSKÉHO SOUSTŘEDĚNÍ, 1939-1946.
Zpravodaj Loutkářského soustředění.
Red. MALÍK, Jan. (Kompletní exemplář v Městském muzeu v Plzni.)

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':