Databáze českého amatérského divadla

Texty: Kuks, Theatrum Kuks 2016 - program.

Program XV. ročníku 23. - 28. srpna 2016

Pod záštitou královéhradeckého hejtmana Bc. Lubomíra France
360 let Carissimiho od jmenování kapelníkem Kristinou Švédskou v Římě * 300 let od narození Josefa Ferdinanda Norberta Seegera * 290 let od smrti Sporckovy ženy Apolonie a budování Hubertského údolí * 280 let od smrti Rentzovy luteránské manželky Zuzany * 260 let od smrti Johanna Gottlieba Goldberga

POŘADATEL: GATE Náchod, SPOLUPOŘADATELÉ: Kuckus-Baade o.s., Kabinet barokních studií HK UHK


PARTNEŘI: Hospital Kuks, Carla s.r.o. Dvůr Králové, Atelier Tsunami s.r.o. Náchod, Pražírna kávy P. Frolík, Borohrádek, Pivovar TAMBOR, Dvůr Králové nad Labem
Tento projekt se uskutečňuje s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a Královéhradeckého kraje

Program se připravuje

Změna programu vyhrazenaÚTERÝ 23. 8. 2016 Memento
19:00 BIBLIOTHECA XII. Land-artová instalace připomínající Sporckovy sběratelské, bibliofilské, ediční, překladatelské a vydavatelské zásluhy s knihami k četbě na méstě i k odnesení domů Institut für kulturresistente Güter
Abbé Libansky
Barbara Zeidler(A)

20:30
100,- Sporckova hrobka ŘEHOŘ NA SKÁLE. Mystérium o životním zakolísání a možnostech nápravy
Hudebně taneční improvizační představení vychází z klíčových pasáží poslední knihy Thomase Manna Vyvolený o životě fiktivního papeže Řehoře z eposu německého básníka Hartmanna von Aue Řehoř na skále (Greogorius auf dem Steine, asi 1189). Úprava textu a kompoziční zpracování na motivy klávesových skladeb ze 14. až 16. století - Jaroslav Tůma. Kolektivní improvizace. Adéla Srncová – choreografie, tanec,
Jaroslav Tůma - cembalo, pozitiv, harmonium
Stefan Baier - varhanní portativ, cembalo, harmonium
Jan Rokyta - cimbál, zobcové flétny
Liselotte Rokyta - Panovy flétny
Alan Vitouš - bicí nástroje
Josef Somr - recitace
rež.: Jiří Srnec


STŘEDA 24. 8. 2016 Od Magdaleny k Magdaleně
15:45 Žireč. Náměstí u sochy sv. Jana Nepomuckého SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ, přípitek léčivým pramenem Fons Vivus ze Sporckových Lázní Kuks Sporckovi myslivci, Hradec Králové
16:00
100,- Žireč. Nádvoří jezuitské rezidence / Domu sv. Josefa MALÉ PŘÍBĚHY VELKÉHO HRABĚTE. Trilogie na motivy knihy Berty Laufrové ŠPORK. Život na Kuksu očima hofmistra Seemana, Gate Náchod 2015
Geisslers Hofcomoedianten, rež.: Petr Hašek
17:00
100,- Žireč. Kostel sv. Anny ROEDROVA KUKSKÁ ZVONOHRA (1732) a Josef Seeger (*1716) Tomáš Flégr - zvonohra, varhany
18:30
Braunův Betlém u Maří Magdalény - Hospital Kuks, freska Maří Magdaleny v boční kapli POUŤ OD MAGDALENY K MAGDALENĚ. Celoživotní téma florentského a mantovského autora a principála Comici Fedeli Gian Battisty Andreiniho promítnuté do kukské barokní krajiny. Po PRELUDIU K MAGDALENĚ odchází kostýmované procesí do kukského hospitálu
Půjčovna kostýmů Petry Hrdinové
Geisslers Hofcomoedianten, rež.: Petr Hašek

19:00
100,- Rentzovo muzeum A. D. Philidor – Jean de Sponde – M. H. Rentz:
O SMRTIEnsemble Mathesius
Gozziho komedie L'amore delle tre melarance (Láska ke třem pomerančům) z roku 1761 byla jeho první divadelní prací, která se proslavila zejména díky stejnojmenné opeře Sergeje Prokofjeva. Dodnes tak žije Gozzi více v opeře než v činoherním divadle.“ Geisslers Hofcomoedianten, rež.: Petr Hašek


PÁTEK 26. 8. 2016 Dar života a dar smrti
13:30
40,- Jezuitská scéna PULCINELLA A PULCINO (KUŘÁTKO). Návrat vykutáleného sluhy z commedia dell´arte, kterým v roce 1698 začínaly kukské divadelní dějiny Barbora Maksymovová, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř
režie: Jarka Holasová
14:30
40,- Sklepení Rentzova muzea K. Bláhová: KRÁSKA A NETVOR, představení pro děti i dospělé na základě techniky Trans masks (maska přivede herce do tvùrčího transu) Kateřina Bláhová - masky
Jiří Trtík - hudba
15:00 Kostel Nejsv. Trojice
LAUDATIO CEMBALORUM (CHVÁLA ČEMBAL)

výstava kopií barokních nástrojů z dílny Jan Bečička & Stanislav Hüttl & Petr Šefl s výkladem a zvukovými ukázkami
Petr Šefl - cembala
15:30
40,- Jezuitská scéna *PULCINELLA A SMRT Barbora Maksymovová, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř
režie: Jarka Holasová
16:00
100,- Rentzovo muzeum H. I. von Biber: RŮŽENCOVÉ SONÁTY II (post 1670)
Souborné provedení klíčového polyfonního barokního díla pro sólové housle předbachovské éry č. VIII - XV Passacaglia


Hana Feltlová – housle, Jiřina Marešová-Dvořáková - cembalo/pozitiv

17:00
50,- Jezuitská scéna *NESMRTELNÝ PULCINELLA (?)
Barbora Maksymovová, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř
režie: Jarka Holasová

17:15 U pramene nad kaskádovým schodištěm * PUTUJÍCÍ SMRT od kukského pramene k hrobce a hospitálu Josef Wiesner - obří loutka

17:30
100,- Hospitál, chodba s Tancem smrti
(bez židlí, vchod z nádvoří)

G. Carissimi (*1605): TOULAJÍCÍ SE SMRT (MORS VAGANS)
Kantáta a árie během cesty kolem odhalených fresek v hospitální chodbě: 1) Ferma, lascia, 2) No, no, mio core Irena Troupová - soprán
Jiřina Dvořáková - varhanní pozitiv
19:00
150,- Hostinec U Zlatého slunce

G. B. Andreini: DVĚ KOMEDIE V KOMEDII (1623)
Nevážné divadlo na divadle o závažných věcech. Životopisná a divadelnická výpověď principála trupy Comici Fedeli, která hrála při dvojí korunovaci Eleonory Gonzaga a Ferdinanda III. v Praze 1627/1628.
Geisslers Hofcomoedianten, rež.: Petr Hašek
20:30
200,- Lapidárium D. Lalli - A. Vivaldi: LA SENNA FESTEGIANTE (ŘEKA SEINA OSLAVUJE, 1726) RV 693. Serenata (menší opera) k oslavě svátku Ludvíka XV (25. srpna 1726) a Francie v Benátkách. Postavy Zlatý věk a Statečnost nalézejí při setkání s králem Francie ztracené štěstí Ensemble
Damian
Nastudoval Tomáš Hanzlík


SOBOTA 27. 8. 2016 Hry s prozřením
13:00 Parčík VYPRÁVĚNÍ O GILGAMEŠOVI. Nesmrtelné myšlenky napříč staletími a národy promlouvají ústy a gesty herců k lidem Flying Freedeom Festival (EST, FR, JO, RO, PL, SK)

14:00
50,- Jezuitská scéna PULCINELLA A PULCINO (KUŘÁTKO). Návrat vykutáleného sluhy z commedia dell´arte, kterým v roce 1698 začínaly kukské divadelní dějiny Barbora Maksymovová, ZUŠ F. A. Šporka, Jaromìø
režie: Jarka Holasová

14:30 Kostel Nejsv. Trojice LAUDATIO CEMBALORUM (CHVÁLA ČEMBAL)
výstava kopií barokních nástrojù z dílny Jan Bečička & Stanislav Hüttl & Petr Šefl s výkladem a zvukovými ukázkami Petr Šefl

15:30
40,- Jezuitská scéna PULCINELLA A SMRT Barbora Maksymovová, ZUŠ F. A. Šporka, Jaromìø
režie: Jarka Holasová

16:00
150,- včetně ochutnávky vín Altán ve vinohradu Nad Zámkem LE JOUEUR (HRÁČ). Text italsko-francouzských komediantů z Hotel de Bourgogne v Paříži (1731), jenž se dochoval v hospitální knihovně, vypráví o věčném a nikdy neutuchajícím souboji mezi dvěma partnery - mužem a ženou, jejichž jednání se cyklicky opakuje jako pohyb oživlých figur na orloji
Geisslers Hofcomoedianten, rež.: Petr Hašek

16:45
100,- Hospitál, divadlo Maštal INDICKÉ BAROKO. Vypracované melodie a rytmy na dvorech indických aristokratů v 17. století představují poklad indické kultury Elena Kubičková - esrádž
Tomáš Reindl – tabla
Anežka Hessová - tanec

17:30
100,- Rentzovo muzeum Antonio Bioni: KANTÁTY Hofmusici, dir.: Ondřej Macek

18:00
80,- Kostel Nejsv. Trojice *Tomás Luis de Victoria
- Claudio Monteverd: PŘED PRAHEM BAROKA. Shody a rozdíly španělsko-italské vokální polyfonie Cum Ardore
dir.: Lukáš Pelc

19:00
80,-
Refektář Jan Jirásek: KRÁL LÁVRA (2015). Mikro-opera pro sbor, klavír a bicí navazuje na antické téma (Král Midas) a ukazuje, jak bezradná a do kouta zahnaná moc dokáže být krutá i směšná zároveň.
Královéhradecký dětský sbor JITRO, sbormistr: Jiří Skopal
Michal Chrobák - klavír
Na paměť Josefa Krofty, který už nestihl vytvořit slíbenou režii

20:00
150,- Hostinec U Zlatého slunce *JÁ JSEM KRABAT. Čarodějná legenda z lužickosrbska.
Na blatech stojí mlýn, skrčený ve sněhu, temný a výhružný jako mocné, zlé zvíře. Ale uvnitř se svítí ... Geisslers Hofcomoedianten, rež.: Jakub Maksymov, supervize: Petr Hašek

21:30
100,- Hostinec U Zlatého slunce "BAROKNÍ" ŠANSONOVÝ VEČER Alena Bazalová a její skupina

21:30
100,- Lapidárium *ANDĚL PROZŘENÍ DUCHA Andrea Miltnerová - tanec a choreografie
Jan Komarek - světla, zvuk


NEDĚLE 28. 8. 2016 Hudba a text soupeří v liturgii
11:00
100,- Kostel Nejsv. Trojice MESSE BASSE A LA FRANCAISE. Gregoriánský chorál v barokní praxi
dir.: Jan Lorenc

20:00
100,- Továrna / sýpka v Heřmanicích (rodiště Albrechta z Valdštejna LoutnaCZ


Nechtěně inscenovaný koncert

Ne, ne, nemůžu mlčet, musím o tom zpívat. V břiše mi kručelo, teď bude veselo, hektolitry piva… Ženich hledá nevěstu. Která to bude? Koncert o veliké svatbě a příběh kapely, která měla před sebou málem hvězdnou kariéru. Velmi volná adaptace jednoho z nejslavnějších děl českého baroka - Michnovy sbírky Loutna česká z roku 1653


Geisslers Hofcomoedianten, Adaptace textů a dramaturgie: Helena Kebrtová
Výprava: Kristýna Šrolová
Hudební adaptace: David Hlaváč

Hrají: Martin Bohadlo, Simona Jindráková, Dominik Linka, Tereza Sedláčková, Petr Šmíd, Bartoloměj Veselý

rež.: Petr Hašek


DOPROVODNÝ PROGRAM
23. - 26. 8. Rentzovo muzeum WORKSHOP výroby tradičních kožených masek z commedia dell´arte pod vedením Andrea Cavarry (IT), spoluzakladatele divadla Teatrovivo a poradce Royal Shakespeare Company ve Stratfordu. Jako scénograf, režisér a tvůrce masek získal cenu Ubu jako nejlepší režísér roku. Založil studiARTeatro, první školní festival v Miláně.
Cena workshopu pro účastníky včetně 4 noclehů a materiálu je 3 000,- Přihlášky na bohadlo@jmc.cz

1. 8. - 30. 9.
Rentzovo muzeum Jindřich Ulrich: VZPOMÍNKY NA BAROKO
Vernisáž výstavy (1. 8. v 11:00) mistra miniatury, který žije s 18. stoletím

26. 8.
17:00 BIBLIOTHECA XII Abé Libanského
27.8. 14:00 Boží muka Pamětní deska Michaela Heinricha Rentze
28. - 29. 8. Kuks, všude a nikde FRANCOUZŠTÍ BUFFONI V KUKSU z Budilovy divadelní školy pod vedením Venduly Burger
28. - 29. 8. Kostel Nejsv. Trojice LAUDATIO CEMBALORUM
výstava barokních nástrojů z dílny Jan Bečička & Stanislav Hüttl & Petr Šefl – Bystřec
Rentzovo muzeum TEATRALITA A TEATRÁLNOST MICHAELA H. RENTZE, Sporckova dvorního mědirytce
Naučná stezka DE VITA SOLITARIA (ŽIVOT V OSAMĚNÍ) - putování po šesti poustevnách Sporckova panství
29. 8.
10:00 Vinohrad Nad Zámkem Komentovaná prohlídka vinohradu s jeho zakladatelem Stanislavem Rudolfským

Vstup do areálu není zpoplatněn! Děti do 10 let s doprovodem rodičů zdarma, pokud sedí rodičům na klíně.
CELODENNÍ VSTUPNÉ (mimo Altán ve vinici s ochutnávkou vín při Zavírání vinohradu):
Čtvrtek: 320,-
Pátek: 360,-
Sobota: 600,-
Permanentka celofestivalová (pět dnů): 1200,-
Vstupenky na jednotlivé akce do vyčerpání kapacity u pokladny každého představení, neplatí pro exteriéry. Návštěvníci s celodenní nebo pětidenní vstupenkou mají přednost.www.facebook.com/TheatrumKuks

Sekreteriát festivalu: 544 43 Kuks 53, web: www.theatrum-kuks.webnode.cz
původní web s archivem minulých ročníků: www.theatrum.zde.cz

Ředitel festivalu: Stanislav Bohadlo, tel.: 420 602 470 459 bohadlo@jmc.cz Medailon Události v regionech 10. 8. 2011
Festival moderuje: Emanuel Matys ematys@mkinet.cz
Fotografové festivalu: Yvona a Bohuslav Benčovi, tel.: 420604964663 www.ycopy.info
Osvětlení a ozvučení: Sound Service Dvůr Králové
Přihlášky souborů na THEATRUM KUKS 2015 do 1. března 2016, podmínky, informace, organizace:

www.facebook.com/TheatrumKuks

Sekreteriát festivalu: 544 43 Kuks 53, web: www.theatrum-kuks.webnode.cz
původní web s archivem minulých ročníků: www.theatrum.zde.cz

Ředitel festivalu: Stanislav Bohadlo, tel.: 420 602 470 459 bohadlo@jmc.cz
Medailon Události v regionech 10. 8. 2011
Festival moderuje: Emanuel Matys ematys@mkinet.cz
Fotografové festivalu: Yvona a Bohuslav Benčovi, tel.: 420604964663 www.ycopy.info
Osvětlení a ozvučení: Sound Service Dvůr Králové

Více zde: http://theatrum-kuks.webnode.cz/program/

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':