Databáze českého amatérského divadla

Texty: Hořice, Seznam exponátů ze sbírek Městského muzea v Hořicích. 2003

Seznam exponátů navržených pro expozici 19. století muzea ochotnického divadla v Miletíně ze sbírek Městského muzea v Hořicích:

Chronologicky řazený soupis obsahuje přesné datum, kdo představení pořádal, jméno autora a název hry, žánr, popřípadě další zajímavosti jako dobročinný účel představení, zda šlo o hru v předplatném či mimo něj, repertoární hru Národního divadla, grafické provedení tisku apod. Zkratka DHO = Divadlo hořických ochotníků (název Pelikánova jednota divadelních ochotníků byl přijat až ve 20. letech 20. století), představení pořádali i hořičtí studující, Soukromé divadlo či učitelské sbory hořických škol (dětská představení). V jednom případě bylo pořadatelem představení ve prospěch chudých zastupitelstvo města. S DHO často spolupracovaly i další spolky, např. hudební spolek Dalibor, který svými produkcemi pravidelně vyplňoval čas před začátkem představení či o přestávkách, a dále pěvecké spolky Vesna a Ratibor. Při některých programech spoluúčinkovaly i další spolky jako Sokolové nebo Měšťanská a Živnostenská beseda atd. To byly různé zábavy, především silvestrovské. Divadlo se hrávalo od r. 1865 v Divadelním sále tzv. Městského domu (vedle radnice), Soukromé divadlo hrálo v hostinci p. Raina). Vybrané plakáty by byly muzeem poskytnuty pro pořízení kopií. Trvalé vystavení originálů by tyto sbírkové předměty znehodnotilo a nelze je tedy povolit.

1859
9. 1. – A. Raupach: Duch času, fraška – ručně psaný plakát

1860
23. 9. – DHO Stará místo mladé, Roztržití, Rekrutýrka v Kocourkově, hráno ve prospěch
hlavní školy

1862
30. 3. – DHO V. K. Klicpera: Uhlířka, činohra, hráno ve prospěch hlavní školy

1863
23. 9. – Divadlo studentů V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk, veselohra, hráno ve prospěch hlavní školy

1865
20. 10. – DHO Schiller: Ouklady a láska, truchlohra, hráno ve prospěch hlavní školy
17. 12. – DHO – Zlý duch Lumpaci – Vagabundus čili Ludrácký trojlístek,
kouzelná báchorka se zpěvy a hudbou

1866
21. 5. – DHO Seribe – E.Titel: Ďáblův podíl, komická opereta,hráno ve prospěch hlavní školy

1868
6. 12. – DHO F. Klatovský (dle Pulitze): Damoklův meč, veselohra a Hutt: Všickni se
hašteří, veselohra, hráno ve prospěch hlavní školy
9. 2. – DHO Labiche a Marc-Michel: Jak se chytají vrány, fraška se zpěvy

1869
21. 3. – DHO F. B. Mikovec: Záhuba rodu přemyslovského, hráno ve prospěch hlavní školy

1873
24. 2. – DHO: Žertovná pěvecká, deklamatorní, dramatická a taneční masopustní
zábava divadelních ochotníků hořických, plakát s hudebními motivy

1876
31. 12. – program silvestrovské zábavy, pořádané čtenářskou besedou a
spolkem divadelních ochotníků

1877
12. 8. – Čtenářská beseda, Divadelní ochotníci, zpěvácký spolek Ratibor: výlet na Dachova –
program
16. 12. – Soukromé divadlo v Hořicích, E. Pešková - F. G. Kopidlanský: Cikánka a její děti,
hráno ve prospěch chudých dětí občanské školy

1877
28. 12. – Soukromé divadlo v Hořicích – Raupach - J. K. Tyl: Pašerové, veselohra
26. 12. – DHO (podruhé) W. Shakespeare: Kupec benátský

1878
2. 2. – Soukromé divadlo v Hořicích – Fraška a basa, humoristický obraz se zpěvy a
(3. 2. v neděli) podruhé Sňatek s překážkami, fraška
hráno ve prospěch chudých žáků zdejší občanské školy
24. 2. – Soukromé divadlo v Hořicích H. Grunert: Svatováclavské posvícení, fraška
hráno ve prospěch žáků zdejší občanské školy v hostinci p. Raina
17. 3. DHO Kotzebue: Tlachal, fraška; a A. P.:Líbánky pana Adama, žertovný výstup
hráno ve prospěch chudých žáků zdejší občanské školy
7. 4. – DHO G. Moser: Hypochondr, fraška
22. 4. – Ochotnické divadlo v Hořicích – A. Schreiber (přel. K. L. Dobrušský):
Jezovita a jeho chovanec, veselohra
1. 12. – DHO L. Stroupežnický: Pan Měsíček obchodník, veselohra,
hráno ve prospěch chudých dítek škol hořických
26. 12. – DHO F. J. Jeřábek: Syn člověka, původní drama – zapůjčilo k provozování
ředitelství Král. zem. čes. divadla v Praze se svolením autora

1879
5. 1. – DHO (podruhé) Fr. V. Jeřábek: Syn člověka, drama
1. 11. – DHO A. Donnery a Cormon: Nevinně odsouzen, drama
9. 11. – DHO (podruhé) A. Donnery a Cormon: Nevinně odsouzen, drama

1880
8. 12. – DHO Arronge – G. Aim: Doktor Kalous, veselohra
26. 12. – DHO: Blaník, dramatická bajka

1881
6. 1. – DHO (podruhé) Ad. L‘. Arronge: Doktor Kalous, veselohra
2. 2. – DHO – slavnostní večer k výročí zaražení spolku divadelních ochotníků v Hořicích
za spoluúčinkování zpěváckého spolku Ratibor a spolku hudebních ochotníků
18. 4. – DHO S. K. Macháček: Ženichové, veselohra
23. 10. – DHO F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, veselohra
4. 12. – DHO L. Gruber: Sedlák Křivopřísežník, obraz ze života národního


1882
10. 4. – DHO Fr. Ad. Šubrt: Probuzenci, historické drama
22. 10. – DHO Adolf L‘. Arronge: Dobročinné paní, veselohra, hráno ve prospěch hudebního
spolku Dalibor
1. 11. – DHO Raupach: Mlynář a jeho dítě, obraz ze života
3. 12. – DHO M. Balucký: Těžké ryby, veselohra

1883
18. 3. – dětská divadelní hra – pořádají sborové učitelští škol hořických –
F. Pravda: Slepá babička, činohra
4. 3. – DHO Schönthan: Hloupý kousek, veselohra
15. 8. – Studentstvo hořické – G. Pfleger-Moravský: Telegram a Kapitola 1., 2. a 3.,
výnos věnován na postavení pomníku univ. prof. J. L. Jandery
26. 12. DHO J. J. Kolár: Primátor, historické drama

1884
30. 3. – DHO Aubigne: Život za přítele, činohra
14. 4. – DHO J. J. Kolár: Primátor, historické drama
4. 5. – dětská divadelní hra – pořádají sborové učitelští škol hořických,
J. K. Hraše: Krasata, národní báchorka se zpěvy
7. 12. – DHO A. Lokay: Dědoušek, veselohra
26. 12. – DHO Slavnostní večer na oslavu padesátiletého trvání písní
Kde domov můj? a Hej, Slovane! - program
31. 12. – hořické spolky Vesna, Dalibor, Divadelní ochotníci, Měšťanská beseda,
Ratibor, Sokol a Živnostenská beseda: silvestrovská zábava, program
výnos ve prospěch spolkového domu a pomníku Komenského

1885
15. 2. – DHO: pozvánka na Maškarní ples divadelních ochotníků
29. 3. – Školní mládež hořická: J. K. Hraše: Láska k vlasti s předehrou Na bojišti,
představení ve prospěch knihoven obou škol – pozvánka
25. 5. – DHO J. Kolar: Mravenci, veselohra se zpěvy, hráno ve prospěch hudebního
spolku Dalibor
31. 12. – hořické spolky: Silvestrovská zábava ve prospěch zřízení pomníku
Komenského – pozvánka

1886
10. 1. – Zastupitelstvo obce města Hořice za spoluúčinkování jednot hořických:
Akademie ve prospěch místních chudých – programu m. j. V. K. Klicpera:
Rohovín čtverrohý a živé obrazy
6. 2. – DHO J. Vrchlický: Noc na Karlštejně, historická veselohra, první představení
v obnoveném divadelním sále, první hra v předplatném, připojen divadelní řád a
plán divadla
28. 2. – DHO (podruhé) J. Vrchlický: Noc na Karlštejně, historická veselohra,
hra mimo předplacení
14. 3. – sborové učitelští obecných a měšťanských škol v Hořicích – dětská divadelní
hra – J. K. Hraše: Krakonoš, národní báchorka se zpěvy, hráno ve prospěch
školních knihoven
7. 3. – DHO: Maškarní ples divadelních ochotníků - pozvánka
27. 3. – DHO F. a P. Schönthal: Únos Sabinek, veselohra; 2. hra v předplatném
28. 3. mimo předplatné
26. 4. – DHO J. Vrchlický: K životu, komedie a L. Stroupežnický: Paní mincmistrová,
historická veselohra, třetí hra v předplacení
14. 6. – DHO K. Pippich: Z české domácnosti, veselohra a O. S. Kostelecký: U Matky
Boží, veselý obrázek ze života, mimo předplacení
18. 7. – Spolek divadelních ochotníků – pozvánka na Zábavný večer o pouti hořické
28. 9. – DHO Štolba – Grunert: Je tatínkem, veselohra a L. Stroupežnický: Zvíkovský
Rarášek, veselohra, mimo předplacení
17. 10. – DHO Ř. Kneisl: Ona něco ví, fraška, mimo předplacení
1. 11. – DHO Raupach: Mlynář a jeho dítě, obraz ze života, mimo předplacení
8. 12. – DHO (poprvé) J. Vrchlický. Exulanti, historické drama
12. 12. – DHO (podruhé) J. Vrchlický: Exulanti, historické drama
26. 12. – DHO (poprvé) L. H. Mosenthal: Svatojanský dvůr, činohra ze života
venkovského – výtisk doplněn tzv. Divadelním listem
31. 12. – Hořické spolky: Silvestrovská zábava ve prospěch zřízení nových
divadelních dekorací – program

1887
12. 2. – DHO (poprvé) J. Štolba: Vodní družstvo, veselohra
11. 4. – DHO J. Vrchlický: Rabínská moudrost, veselohra
24. 4. – sborové učitelští obecných a měšťanských škol v Hořicích – dětské divadelní
hry – K. V. Rais: V osamělé chaloupce a Z. Kuffner: Na Krkonoších,
představení ve prospěch školních dětských knihoven
23. 10. – DHO (poprvé) J. Rosen: Naše děvčata, veselohra
1. 11. – DHO Raupach: Mlynář a jeho dítě, obraz ze života
26. 12. – DHO (poprvé) F. A. Šubert: Jan Výrava, drama
31. 12. – Hořické spolky: Silvestrovská zábava ve prospěch nových divadelních
dekorací – program

1888
14. 2. – DHO (poprvé) J. K. Tyl: Ponocný na redutě, maškarní hra
11. 3. – DHO (poprvé) Scribe a Legouvé: Povídky královny Navarské, historická veselohra
2. 4. – DHO (poprvé) L. Stroupežnický: Naši furianti, obraz ze života v české vesnici
13. 5. – dětská divadelní hra – pořádá Místní školní rada v Hořicích přispěním
sborů učitelských obecných a měšťanských škol – F. Jaroš: Tři halíře,
výpravná dramatická báchorka se zpěvy
16. 5. – dětská divadelní hra – pořádá Místní školní rada v Hořicích přispěním
sborů učitelských obecných i měšťanských škol – F. Jaroš: Tři halíře,
výpravná dramatická báchorka se zpěvy - podruhé
5. 8. – DHO a hořičtí studující – J. Vrchlický: V sudu Diogenově, komedie,
repertoární hra Národního divadla v Praze, a Fredr: Consilium facultatis
aneb Tři doktoři najednou, fraška
25. 11. – DHO (poprvé) J. Štolba: Maloměstští diplomati, veselohra, hráno
ve prospěch hudebního spolku Dalibor
26. 12. – DHO L. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, drama, představení
na oslavu 30letého trvání spolku divadelních ochotníků
31. 12. – spolky Vesna, Dalibor, ochotníci, Měšťanská beseda, Ratibor, Sokol a
Živnostenská beseda: silvestrovská zábava ve prospěch spolku divadelních
ochotníků

1889
2. 2. – DHO L. Stroupežnický: Sirotčí peníze, drama a V panském čeledníku, obrázek
ze staročeské domácnosti
10. 6. – pěvecká jednota Vesna za spoluúčinkování Dalibora – Suppé: Dívčí ústav,
komická opereta, představení uspořádala Vesna ve prospěch svého archivu(notového)
8. 9. – DHO a studující hořičtí (poprvé) J. Vrchlický,: Bratři, historické drama
15. 9. – DHO a hořičtí studující (podruhé) J. Vrchlický: Bratři, historické drama
repertoární hra Národního divadla v Praze
1. 11. – DHO V. L. M.: Na dušičky aneb modlitba na hřbitově, obraz ze života
1. 12. – DHO (poprvé) J. K. Tyl: Bankrotář, obraz ze života měšťanského
26. 12.- DHO (poprvé) J. Štolba: Závěť, drama
31. 12. – hořické spolky: silvestrovská zábava ve prospěch archeologického a
muzejního spolku

1890
6. 1. – DHO (podruhé) J. Štolba: Závěť, drama
7. 4. – DHO (poprvé) J. Vávra: Nataša, činohra
1. 11. – DHO J. Vávra-Lomnický: Ďáblova bařina, obraz ze života venkovského
30. 11. – DHO (poprvé A. Lokay: Vosí hnízdo, veselohra
26. 12. – DHO spolu s hudebním spolkem Dalibor a pěveckou jednotou Vesna
(poprvé) J. K. Tyl: Strakonický dudák, národní báchorka se zpěvy
31. 12. – hořické spolky: silvestrovská zábava ve prospěch fondu ku podělování
chudé školní mládeže v zimě pokrmy

1891
4. 1. – DHO spolu s hudebním spolkem Dalibor a pěveckou jednotou Vesna
(podruhé) J. K. Tyl: Strakonický dudák, národní báchorka se zpěvy
2. 2. – DHO (poprvé) L. Stroupežnický: Vojtěch Žák, výtečník, drama
15. 2. – DHO spolu s hudebním spolkem Dalibor a pěveckou jednotou Vesna
J. K. Tyl: Strakonický dudák, národní báchorka se zpěvy (potřetí)
30. 8. – DHO a Hořičtí studující – V. Sardou: Poslední psaníčko, veselohra
11. 10. – DHO (poprvé) F. F. Šamberk: Ravuggiollo, loupežník z Apenin, veselohra
6. 12. – DHO (poprvé) J. J. Kolár: Smiřičtí, historické drama
8. 12. – DHO (podruhé) J. J. Kolár: Smiřičtí – historické drama
26. 12. – DHO (poprvé) J. Štolba: Křivé cesty, veselohra
31. 12. – hořické spolky – silvestrovská zábava ve prospěch hořické chudé
školní mládeže

1892
28. 2. – DHO (poprvé) A. Lokay: Růžová pouta, veselohra
3. 9. – Sjezd Krakonoše v Hořicích, DHO sehráli veselohru F. Šamberka:
Era Kubánkova, plakát, program
2. 10. – DHO (poprvé) Blumenthal a Kaderburg: Praha je Praha, žert
repertoární hra Národního divadla v Praze
1. 11. – DHO (poprvé) A. Dennery a Cormon: Nevinně odsouzen, drama
18. 12. – DHO, hudební spolek Dalibor a pěvecké jednoty Vesna a Ratibor (poprvé)
J. K. Tyl: Jiříkovo vidění, národní báchorka
26. 12. – DHO (podruhé) J. K. Tyl: Jiříkovo vidění, národní báchorka se zpěvy
31. 12. – DHO – silvestrovská zábava hořických spolků, program
výnos věnován polévkovému fondu chudé školní mládeže

1893
6. 1. – DHO (potřetí) J. K. Tyl:Jiříkovo vidění
12. 2. – Ples divadelních ochotníků, pozvánka
19. 2. – DHO (poprvé) J. J. Mjasnickij: Zajíc, fraška
12. 3. – DHO (poprvé) Moser: Chléb z milosti, veselohra
3. 4. – DHO (poprvé) M. Balucký: Klub mládenců, komedie
24. 9. – DHO a hořičtí studující – L. Stroupežnický: Pan Měsíček obchodník
výtěžek věnován spolku Krakonoš
15. 10. – DHO (poprvé) A. Lokay: Archa Noemova, fraška
8. 12. – spolky Dalibor, Divadelní ochotníci, Vesna a Ratibor: Akademie
ve prospěch fondu pro postavení Smetanova pomníku v Hořicích, na programu
B. Viková-Kunětická: Sběratelka starožitností, veselohra a J. Vrchlický
Švanda dudák, národní báchorka
26. 12 – DHO (poprvé) J. J. Kolár: Královna Barbora, historická tragédie
31. 12. – hořické spolky Dalibor, Dělnická beseda, Divadelní ochotníci, Měšťanská beseda,
Místní odbočka Ústřední matice školské, Ratibor, Sokol, Studující, Svornost, Vesna
a Živnostenská beseda – silvestrovská zábava, výnos určen polévkovému fondu

1894
6. 1. – DHO (podruhé) J. J. Kolár: Královna Barbora ), historická tragédie
4. 2. – Ples divadelních ochotníků (poprvé), pozvánka
26. 3. – DHO F. Schönthal: Dva šťastné dny, veselohra, repertoární hra Národního
divadla v Praze
14. 10. – DHO (poprvé) P. M. Malloch: Princ Bébé, veselohra
1. 11. – DHO Raupach: Mlynář a jeho dítě, obraz ze života
2. 12. – DHO (poprvé) O. Blumenthal aj. Kühnl: Cesta na Východ, veselohra
26. 12. – DHO V. Sardou: Vlast, historická truchlohra
31. 12. – hořické spolky Vesna, Dalibor, Ratibor, Divadelní ochotníci, Svornost,
Živnostenská beseda – silvestrovská zábava ve prospěch Národní jednoty
Severočeské, program

1895
6. 1. – DHO (podruhé) V. Sardou: Vlast, historická truchlohra
23. 2. – Věneček Divadelních ochotníků, pozvánka
7. 4. – DHO (poprvé) L. Gaudillon: Podprefekt, fraška
15. 4. – DHO (podruhé) L. Gaudillon: Podprefekt, fraška
28. 7. – DHO a studující hořičtí – E. Pohl: Krasojezdkyně, veselohra a
F. V. Jeřábek: Veselohra
1. 12. – DHO (poprvé) G. Davis: Katakomby, veselohra; repertoární kus Národního divadla
26. 12. – DHO (poprvé) J. Štolba: Peníze, drama, repertoární hra Národního divadla v Praze
31. 12. – hořické spolky Dalibor, divadelní ochotníci, Měšťanská beseda, Ratibor, Sokol,
studující a Vesna – silvestrovská zábava, výnos ve prospěch Severočeské jednoty ku
podělení chudých dětí

1896
5. 1. – DHO (podruhé) J. Štolba: Peníze, drama, repertoární hra Národního divadla v Praze
16. 2. – Ples divadelních ochotníků, pozvánka
6. 4. – DHO A. Lokay: Vosí hnízdo, veselohra
26. 4. – Dívky hořické za spoluúčinkování Dalibora a divadelních ochotníků
K. Pippich: Slečna nakladatelka, veselohra, a J. Štolba: All right, veselohra,
hráno ve prospěch Ženského výrobního spolku českého v Praze
23. 8. – DHO a mladší studující - V. K. Klicpera: Rohovín čtverrohý, fraška, a
F. F. Šamberk: Blázinec v prvním poschodí, veselohra, hráno ve prospěch
polévkového fondu hořických dítek a pohořelých v Klobúkách na Moravě
13. 9. – DHO V. Krylov: Ta třetí (Šotek), veselohra, hráno ve prospěch Husova fondu
4. 10. – DHO Pavel ze Schönthanů: Země zaslíbená, veselohra
8. 11. – DHO J. K. Tyl: Paličova dcera, činohra
13. 12. – DHO L. Stroupežnický: Zvíkovský rarášek a Paní mincmistrová, veselohry
26. 12. – DHO (poprvé) F. Philippi: Dobrodinci lidstva, drama
31. 12. – Silvestr v Hořicích – pořádají hořické spolky Dalibor, Divadelní ochotníci,
Měšťanská beseda, Ratibor, Sokol, Studující, Svornost, Vesna a Živnostenská
beseda, výtěžek ve prospěch stavebního fondu tělocvičny Sokola hořického

1897
2. 2. – DHO (podruhé) J. K. Tyl: Paličova dcera, činohra
28. 2. – Věneček Jednoty divadelních ochotníků, pozvánka
28. 3. – DHO (poprvé) J. K. Tyl: Lesní panna, kouzelná hra
19. 4. – DHO F. X. Svoboda: Dědečku, dědečku, veselohra nejnovější repertoární hra
Národního divadla v Praze
2. 5. – DHO (potřetí) J. K. Tyl: Lesní panna, kouzelná hra
3. 8. – DHO a Hořičtí studující – Siraudin: Tři klobouky, veselohra a
J. Neruda: Prodaná láska, veselohra, hráno ve prospěch Husova fondu
19. 9. – DHO – Slavnostní večer s mimořádnou valnou hromadou, program
1. 11. – DHO L. Gruber: Sedlák křivopřísežník, obraz ze života
14. 11. – Měšťanská beseda v Hořicích pořádá na oslavu 30letého trvání Koncertní večer za
spolupůsobení Vesny, Dalibora, Divadelních ochotníků a Ratibora, program, výnos
ve prospěch veřejné lidové knihovny
5. 12. – DHO M. Balucký: Příbuzní, veselohra
26. 12. - DHO E. Blum a R. Toché: Nervosní ženy, komedie
31. 12. – hořické spolky Vesna, Dalibor, Divadelní ochotníci, Jednota samostatných
řemeslníků, Měšťanská beseda, Ratibor, Sokol a Živnostenská beseda
pořádají silvestrovskou zábavu ve prospěch českých menšin – program


1898
20. 2. – Ochotnická muzika, divadelní sál, pozvánka
2. 3. – Zpěvácký spolek Ratibor – K. Kovařovic a A. Nevšímal: Edip král, parodistická opera 11. 4. – DHO A. Jirásek: Emigrant, drama, nejnovější repertoární hra Národního divadla
15. 5. – DHO – dramatická škola divadelních ochotníků v Hořicích
O. S. Kostelecký: U Matky Boží, veselohra; L. Archleb: Bóža, veselohra, a
V. Markus: Bída, drama
28. 8. – DHO a Hořičtí studující – K. Laufs: Rozpustilý nápad, fraška
1. 11. – DHO L. Stroupežnický: Černé duše, drama
26. 12. – DHO V. Štech: Ohnivá země, veselohra, nejnovější repertoární hra
Národního divadla v Praze

1899
5. 2. – DHO Sewer (J. Maciejovski): Martin Luba, drama
26. 2. – DHO – dramatická škola (poprvé) B. Viková-Kunětická: Neznámá pevnina,
veselohra, repertoární hra Národního divadla v Praze
3. 4. – DHO (poprvé) J. Štolba: Na letním bytě, veselohra, repertoární hra
výstavního divadla v Praze, plakát obyčejný, srov. níže
16. 4. – DHO (podruhé) J. Štolba: Na letním bytě, veselohra, repertoární hra
výstavního divadla v Praze, secesní plakát s motivem Národního divadla
16. 5. – DHO (poprvé) R. Benedix: Něžné příbuzenstvo, veselohra
secesní plakát s motivem Národního divadla
10. 9. – DHO a Studující hořičtí – J. Kühnl: Následky dostaveníčka, veselohra,
hráno ve prospěch Husova fondu
20. 8. – DHO a Hořičtí studující – Em. Bozděch: Světa pán v županu, veselohra,
15. 10. – DHO A. J. Havránek: Ve víru života a Ze světla do tmy, dramata
22. 10. – DHO I. A. Salov: Darmojedka, komedie, repertoární hrana Národního divadla
1. 11. – DHO Raupach: Mlynář a jeho dítě, hráno ve prospěch polévkového fondu
nuzné školní mládeže v Hořicích
3. 12. – DHO (poprvé) M. Balucký: Ženy otrokyně, komedie
26. 12. – DHO (poprvé) Em. Bozděch: Dobrodruzi, činohra

1900
25. 2. – Ochotnická muzika, divadelní sál, pozvánka
4. 3. – DHO A. Bisson: Kontrolor spacích vagonů, repertoární hra divadla
na Národopisné výstavě v Praze
16. 4. – DHO H. Ibsen: Nora, rodinný obraz
6. 5. – DHO (poprvé) Fr. V. Jeřábek: Služebník svého pána, drama,
lidové představení - snížené vstupné
15. 8. – DHO a hořičtí studující – J. Šmaha: Premiéra na vsi, žert, hráno ve prospěch Husova
fondu
8. 9. – Hořičtí studující: Akademie ve prospěch Husova fondu, program
16. 12. – Jednota divadelních ochotníků Hanka Dvůr Králové n/L.- Blumenthal a Kadelburg:
U bílého koníčka, veselohra, hráno v Hořicích ve prospěch Smetanových sadů
31. 12. – silvestrovská zábava hořických spolků Vesna, Dalibor, Divadelní ochotníci, Hnízdo
Kosů, Měšťanská beseda, Jednota samostatných řemeslníků, Ratibor, Sokol,
Studující, Živnostenská beseda - Kšaft 19. století, výnos ve prospěch Ústřední
matice školské

1901
2. 1. – DHO (poprvé) Al. a V. Mrštíkové: Maryša, drama
17. 2. – Ochotnická beseda, divadelní sál, program
24. 2. – DHO Ed. Pailleron: Myška, veselohra
10. 3. – DHO J. Štolba: Mořská panna, žert, repertoární hra Národního divadla
8. 4. – DHO (poprvé) Fr. Ad. Šubrt: Probuzenci, historické drama
5. 5. – DHO K. Želenský: Návrat, drama; lidové představení – zlevněné vstupné
12. 5. – DHO (podruhé) K. Želenský: Návrat, drama
27. 7. – Hořičtí studující pořádají Akademii na počest básníka Julia Zeyera,
výnos ve prospěch Husova fondu, program
8. 9. – DHO a hořičtí studující – Jevan Brandon Thomas: Charleyova teta, komedie,
hráno ve prospěch Husova fondu
28. 9. – DHO (poprvé) V. Štech: Třetí zvonění, veselohra
27. 10. – DHO G. Preissová: Gazdina roba, drama; 2. hra v předplatném
1. 11. – DHO (podruhé, mimo předplatné) G. Preissová: Gazdina roba, drama
24. 11. – DHO (poprvé) O. Blumenthal a G. Kadelburg: To se mi povedlo, veselohra
3. hra v předplatném
15. 12. – DHO Molier: Šibalství Skapinova, komedie; 4. hra v předplatném
repertoární hra Národního divadla v Praze
26. 12. – DHO L. Stroupežnický: Naši furianti, obraz ze života, 5. hra v předplatném
secesní plakát s motivem Národního divadla

1902
8. 2. – Ochotnická muzika, divadelní sál, pozvánka
9. 3. – DHO F. X. Svoboda: Směry života, drama, repertoární hra Národního divadla
1. hra v předplatném
23. 3. – DHO, Dalibor a Vesna (poprvé) J. K. Tyl: Strakonický dudák, národní báchorka,
2. hra v předplacení (podruhé 25. 3.)
4. 5. – DHO M. Balucký: Těžké ryby, veselohra, 3. hra v předplatném
16. 7. – DHO a absolventi měšťanské školy – V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk,
výnos ve prospěch stravování chudé školní mládeže
14. 9. – DHO a hořičtí studující – J. J. Klen: Zákony, scénická hříčka
J. Distl, Modrá krev, dvouaktová satyra, hráno ve prospěch Husova fondu,
28. 9. – DHO H. Sudermann: Skryté štěstí, činohra, 4. hra v předplatném
repertoární hra Národního divadla v Praze
26. 10. – DHO T. Kepková-Novotná: Dýchánek paní Doktorové, veselohra,
5. hra v předplatném
16. 11. – DHO H. Sudermann: Skryté štěstí, činohra, repertoární hra Národního
divadla v Praze, pohostinské vystoupení hořických ochotníků v Trutnově
ve prospěch stavby Národního domu
30. 11. – DHO O. Ernst: Flachsmann vychovatel, veselohra, 1. hra v předplatném,
repertoární hra Národního divadla v Praze
26. 12. – DHO J. Hilbert: Vina, drama, repertoární hra Národního divadla v Praze
2. hra v předplatném

1903
6. 1. – DHO J. Hilbert: Vina, drama, repertoární hra Národního divadla v Praze
hráno ve prospěch místních chudých
2. 2. – DHO O. Fastrová: Pan ředitel, komedie, repertoární hra Národního divadla
3. hra v předplatném
22. 3. – DHO O. Ernst: Flachsmann vychovatel, veselohra, repertoární hra
Národního divadla v Praze, pohostinská hra hořických ochotníků v Lázních
Bělohradě ve prospěch vlasteneckého podniku
29. 3. – DHO L. Archleb: Meteor, komedie – 4. hra v předplatném
13. 4. – DHO J. Vrchlický: Exulanti, historické drama, 5. hra v předplatném,
představení k 50. narozeninám J. Vrchlického
16. 5. – DHO F. X. Svoboda: Směry života, činohra, repertoární hra Národního divadla
v Praze, na počest účastníků sjezdu delegátů ochotnických jednot,
hráno ve prospěch stavby Národního divadla v Brně
1903 – Hospodářská, průmyslová a umělecká výstava českého severovýchodu v Hořicích
26. 7. – 6. 9. 1903 – Závody jednot divadelních ochotníků v divadle výstavním –
plakát s přehledem všech soutěžních představení
12. 8. – Jednota divadelních ochotníků Hořice - Al. a V. Mrštíkové: Maryša, drama
V. závodní ochotnické představení při Hospodářské, průmyslové a
Umělecké výstavě českého severovýchodu v Hořicích
31. 8. – Hořičtí studující na středních školách – J. Štolba: Staří blázni, veselohra
Divadlo na výstavišti Hospodářské, průmyslové a umělecké výstavy
Českého severovýchodu
11. 9. – Divadelní ochotníci v Hořicích – O. Ernst: Flaschsmann vychovatel,
náhrada za závodní představení, poslední hra v předplatném, Divadlo na výstavišti
Hospodářské, průmyslové a umělecké výstavy Českého severovýchodu

1904
30. 1. – DHO, Vesna, Dalibor. Ratibor – V. Blodek: V studni, opera (podruhé 31. 1.,
potřetí 2. 2.), předtím J. Vrchlický: Pomsta Catullova, komedie


Zwiefelhoferovy dějiny hořických ochotníků.

HOŘICE 2

Seznam exponátů navržených pro expozici 19. století muzea ochotnického divadla v Miletíně ze sbírek Městského muzea v Hořicích:

(2. část)

Fotografie:
1868 – členové zpěváckého spolku Ratibor s divadelními ochotníky, zúčastnění 16. 5. 1868
na slavnosti kladení základního kamene Národního divadla
1878 – A. Schreiber: Jezovita a jeho chovanec – Pavla Hykšová
1878 – A. Schreiber: Jezovita a jeho chovanec – Marie Pokorná
1894 - A. Kukla: Anatomové
1894 – V. Sardou: Vlast
1904 – J. Vrchlický: Pomsta Catullova
1904 – J. Vrchlický: Pomsta Catullova – Otýlie Černá
1904 – J. Vrchlický: Pomsta Catullova –Marie Hykšová
b. d. – Antonín Cozl v divadelním kostýmu při neznámém představení
b. d. – fotografie staré opony (z r. 1865), malované Karlem Maixnerem,
v Divadelním sále Městského domu
b. d. – Městský dům s Divadelním sálem, postavený 1865 Václavem Tomáškem
Album fotografií v kůži vázané se 177 fotografiemi hořických ochotníků od nejstarších dob asi do r. 1902, a to buď v civilním oděvu nebo v divadelních kostýmech. Podnět k založení byl dán r. 1887.

Tisky:

1866
18. 7. – Spolek divadelních ochotníků: Zábavný večer o pouti hořické – pozvánka
18. 11. – Divadelní ochotníci pořádají Besedu “Ve prospěch pomníku v bitvě u Sádové
raněným a v Hořicích zemřelým vojínům – program

1869
6. 9. – Divadelní ochotníci: Ples posvícenský – pozvánka

1872
12. 2. – pozvánka ku plesu divadelních ochotníků s tanečním pořádkem

1877
11. 2. – Maškarní ples divadelních ochotníků v Hořicích – pozvánka

1881
1. 1. – legitimace přispívajícího člena Sboru pro zřízení českého Národního divadla
v Praze na rok 1881 pro divadelní ochotníky v Hořicích

1882
31. 12. – hořické spolky: Silvestrovská zábava ve prospěch Ústřední matice školské

1883
31. 12. – hořické spolky: Silvestrovská zábava ve prospěch zřízení pomníku Komenského

1884
26. 3. – výzva Měšťanské besedy hořické k hromadné návštěvě zdejších vlastenců Národního
divadla v Praze v dubnu t. r. s programem cesty a legitimace k jízdě do Národního
divadla, vydaná Měšťanskou besedou
31. 12. – hořické spolky: Silvestrovská zábava ve prospěch spolkového domu a
pomníku Komenského

1885
17. 10. – Spolek divadelních ochotníků – výzva k hořickému obecenstvu a milovníkům
divadla k poskytnutí nezúročitelné půjčky na pořízení nového divadelního zařízení
(opona, dekorace, kulisy)

1886
31. 12. – hořické spolky: Silvestrovská zábava ve prospěch nových divadelních dekorací

1887
31. 12. – hořické spolky: Silvestrovská zábava ve prospěch nových divadelních dekorací

1888
22. 7. – hořické spolky: Výlet se zahradní slavností na Gothard, výtěžek ve prospěch
Národního divadla v Brně – pozvánka

1889
31. 12. – hořické spolky: Silvestrovská zábava ve prospěch archeologického a
muzejního spolku

1890
31. 12. – hořické spolky: Silvestrovská zábava ve prospěch Fondu ku podělování
chudé školní mládeže v zimě pokrmy

1891
31. 12. – hořické spolky: Silvestrovská zábava ve prospěch hořické chudé školní mládeže

1892
31. 12. – hořické spolky: Silvestrovská zábava ve prospěch polévkového fondu chudé
školní mládeže

1893
8. 12. – hořické spolky Dalibor, Divadelní ochotníci, Ratibor a Vesna: Akademie ve prospěch
fondu pro postavení Smetanova pomníku v Hořicích

1894
22. 4. – hořické spolky: Lužický večer –ve prospěch Národního domu Lužických Srbů
v Budyšíně
31. 12. – hořické spolky: Silvestrovská zábava ve prospěch hořického odboru
Národopisné výstavy českoslovanské

1895
31. 12. – hořické spolky: Silvestrovská zábava ve prospěch Severočeské jednoty ku
podělení chudých dětí

1896
18. 10. – DHO a dorost TJ Sokol – K. Zákoucký: Sirotek nivnický, ve prospěch Fondu
pro zbudování tělocvičny v Hořicích
31. 12. – hořické spolky: Silvestrovská zábava ve prospěch stavebního fondu
tělocvičny hořického Sokola – plakát

1901
předplatní lístek pro DHO

1903
8. 12. – DHO G. Hauptmann: Bobří kožich, zlodějská komedie, 2. hra v předplacení, plakát


Rukopisy:
1867 (16. 4.) – Dopis Vojtěch Friče a Jana Otty paní Johaně Horákové (manželka hořického
učitele a kronikáře, ochotnická herečka) se žádostí k účasti na dobročinném
bazaru ve prospěch Národního divadla v Praze na Žofíně
1869 (25. 1.) – Stanovy spolku divadelních ochotníků hořických, okolkovaný a potvrzený
exemplář
1881 (13. 8.) – “Národ sobě” – sbírka na obnovu Národního divadla
1881 (14. 8.) – Soukromá sbírka hostů v besedním hostinci p. Josefa Poura na obnovu
požárem zničeného Národního divadla
1886 (31. 12.) – Šrajer Václav: “Svým milým přátelům pánům ochotníkům divadelní jednoty
v Hořicích na rozloučenou.” (odchod ze spolku kvůli nedorozumění ve věci
dokončení prací a uhrazení účtu za nové jeviště v divadelním sále)Státní okresní archiv v Jičíně – fond Jednota divadelních ochotníků Hořice:

(výběr nejzajímavějších dokumentů)

Karton 1:
1. Instruction und Vorschriften … (stanovy – německy, dějiny divadla hořického – česky, zákonové wlastenců společnosti divadelních milowníků v Hořicích, přehled her, vše sepsal v letech 1829 – 1833 J. V. Pelikán)..
2. Stanovy spolku divadelních ochotníků hořických z r. 1869 – rukopis i strojopis Stanovy – kolkovaný rukopis asi z r. 1888

Karton 2:
1. Tištěný oběžník hořickému občanstvu se žádostí o bezúročnou půjčku na pořízení nových dekorací, kulis a opony (splácení formou losu z výtěžků představení – 1885)
2. Proslov při otevření nového divadla “od jednoho školního přítele” (divadlem se rozumí nové jeviště v Zámečníkově hostinci na náměstí)
3. Popsání šatny divadelních ochotníků v Hořicích – 1896

Karton 2 a 3:
Korespondence dle abecedy, ze známých osobností např. Vendelín Budil, Eliška Krásnohorská, Karel Pippich, Ladislav Stroupežnický, Eliška Zöllnerová, dále Královské zemské divadlo Praha, Ústřední jednota herectva Praha atd

Karton č. 4:
Plakáty:
Dobrodružství pana Prášila (DHO – předplatné – 17. 3. 1879)
Akademie pořádaná měst. Zastupitelstvem ve prospěch chudiny (hořické spolky – 1886)
Strakonický dudák (DHO s Daliborem a Vesnou – 1891),
Nevinně odsouzen (DHO – 1892)
Slečna nakladatelka, All Right (hořické dívky Dalibor ochotníci – 1896)
Maloměstské tradice (Kroužek přátel divadla v Hořicích, v letní restauraci V. Petery – 1900)

Účetní materiál:
Fond pro zařízení vlastního divadla – vkladní knížka Záložny a půjčovny občanské v Hořicích – 1881)

Úřední knihy:
Knihy protokolů o výborových schůzích a valných hromadách (1864 – 1908)
Soupisy divadelních her a jejich obsazení (1858 – 1907)
Seznam divadelní knihovny (b. d. a 1886)
Kniha přání (1894 – 1905)
Seznamy členů (1884 – 1943)

Související Organizace

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':