Databáze českého amatérského divadla

Texty: Holzknecht, František - komediant a loutkář Zbenice, 1854. Pro DČAD excerpoval Alexandr Debnar, archivář v. v., září 2016

Jan Toman, Dějiny obce ZBENICE, zbenického statku a zemědělských usedlostí ve Zbenicích. Vydáno ku příležitosti 700. výročí trvání obce Zbenice. (1993 - pozn. A.D.), s. 68:


"Ve Zbenicích měl v té době (kolem r. 1854, při vzniku spojené obce zbenické - pozn. A.D.) svůj domicil čili domovskou příslušnost komediant a loutkář František Holzknecht, jemuž obec každý druhý rok doporučuje žádost k provozování loutkových her a gymnastických produkcí." (Šlo zřejmě o příbuzného Jana Holzknechta, jemuž se 13. července r. 1864 narodila v Dolních Nerestcích dcera. Mohl to být Janův bratr, jehož otec měl křestní jméno Josef. Podle těchto náznaků byla ve Zbenicích základna rozvětvené loutkářské rodiny, jejíž jednotlivé odnože loutkařily samostatně -pozn. A.D.).

Tamtéž, s. 121 - 122:
"Živnost chalupnická čp.26."
(Jan Toman se v celé monografii nezmiňuje o skutečnosti, že loutkář František Holzknecht, ani Jan Holzknecht, případně jejich předkové, žili v této chalupě v jakémsi podřízeném vztahu k pravým majitelům - pozn. A.D.)
"Tuto chalupu dne 11.3.1760 vykoupil od vrchnosti zbenické Václav Šplíchal za 12 kop grošů míšeňských. Patřily k ní 3 strychy polí v 6 kusech a pod jeden a půl vozu lučního...Roku 1848 právním přisouzením byla chalupa připsána Marii Zahajské (dceři manželů Matěje, domkáře ze Zbenic a manželky Marie) v ceně 326 zlatých konvenční mince. Od r. 1856 se stal jejím spoluvlastníkem manžel Josef Tuháček, který měl 136 zlatých věna v konvenční minci."
(O přítomnosti rodiny Františka Holzknechta se Jan Toman a zřejmě i prameny z kterých čerpal, nijak podrobněji nezmiňují. Lze usuzovat, že pobyt loutkářů, snad sourozenců a jejich předků zde byl formální před úřady a ve skutečnosti rodina žila nepochybně na loutkářských štacích, podle vžité představy v jakémsi skrovném příbytku na kolech taženým jedním koníkem - pozn.A.D.).

Excerpoval Alexandr Debnar, archivář v.v.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':