Databáze českého amatérského divadla

Texty: OUDES, Jiří a HNILIČKOVÁ, Magdaléna: Přehlídka dětské recitace Karlovy Vary, 19.-20. dubna 2016. Deník Dětské scény, č. 0., str. 11 - 12, 10.6.2016.

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉ RECITACE
KARLOVY VARY, 19. A 20. 4. 2016

Přehlídka dětské recitace Karlovarského kraje byla opět hostem v prostorách ZUŠ Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Garantem a tajemnicí přehlídky byla opět obětavá Jiřina Rottová, učitelka literárně-dramatického oboru této školy.
Koncertní sálek školy přesně odpovídá potřebám dětských recitátorů a jejich doprovodů. Je to klidné místo s malým předsálím, dobrou akustikou a pěkným hudebním prostředím. Zázemí školy ve třídě literárně-dramatického oboru a v dalším sálku školy umožňuje pracovat s recitátory po dobu pauz potřebných k jednání poroty a především pro úvodní seznamovací půlhodinku před vlastním započetím přehlídky. Tato půlhodinka je věnována hlasové rozcvičce a seznamovacím dramatickým hrám jednotlivých kategorií. Nejstarší žáci LDO této školy organizují tuto činnost a pečují po celý den o mladší kamarády, účastníky přehlídky. Tak se může přesně dodržet harmonogram. Společně prožité pauzy jsou výhodné pro recitátory (více klidu a odstranění nervozity), pro porotu i pro organizátory (časové zvládnutí přehlídky), pro doprovod (méně starostí s dohledem nad doprovázejícími jednotlivci). Za to, že ředitelství ZUŠ Antonína Dvořáka v Karlových Varech poskytuje tyto možnosti, patří dík vedení této školy. Vedení školy může s hrdostí poukazovat na to, jaké dobré podmínky každoročně poskytuje k rozvoji přednesu v Karlovarském okresu i v Karlovarském kraji. Může se také chlubit výsledky žáků literárně-dramatického oboru školy v různých recitačních soutěžích pořádaných v České republice.
I v letošním roce probíhala přehlídka v družné a tvůrčí atmosféře. Jestliže jsem v minulém roce pochyboval o rozhodnutí organizovat akci ve všedních dnech uprostřed týdne, mohu dnes po letošních zkušenostech potvrdit, že počet dospělých doprovázejících recitátory se nesnížil, ba naopak, setkali jsme se především s těmi, kteří děti na přehlídku připravovali. Ti se zúčastnili i závěrečného kolektivního i osobního pohovoru s porotou.
Krajského kola se zúčastnilo celkem 43 žáků ze 17 základních a základních uměleckých škol a víceletých gymnázií Karlovarského kraje. Z celkového počtu vystoupilo v 1., 2. a 3. kategorii po 11 recitátorech a 10 recitátorů ve 4. kategorii. Přehlídka probíhala ve dvou dnech - 19. 4. první a druhá kategorie, lektorský sbor pracoval ve složení Jiří Oudes (předseda), Irena Konývková a Magdaléna Hniličková. 20. dubna se setkali recitátoři 3. a 4. kategorie, lektorský sbor: Eva Willigová (předsedkyně), Jiří Oudes a Magdaléna Hniličková. Celé přehlídkové dopoledne zahájil Edmund Janisch, radní Karlovarského kraje a zastupitel města Karlovy Vary. Všem účastníkům popřál úspěch a dobré výkony.

1. kategorie
Z 11 recitátorů této kategorie bylo 8 žáků ze ZŠ a 3 žáci ze ZUŠ LDO. Úroveň všech přednášejících byla na velmi dobrá. Byli jsme spokojeni s výběrem textů, s dobrou technickou vybaveností jednotlivců a se zaujetím, s jakým své texty všichni přednášeli.Cenu bez postupu získali:Matěj Brabec(ZŠ Aš), který s prožitkem a přesvědčivě přednesl text Miloše Kratochvíla – „Můj deníčku“, Linda Bucharová(ZŠ Aš) si vybrala text Ludwika Jerzy Kerna – „Žirafa u fotografa“. Dokázala svým aktivním a přirozeným přednesem zaujmout všechny posluchače a přesně vyjádřit humor obsažený v textu. Čestné uznání získaly Ariela Sofie Rösllerová (ZUŠ Antonína Dvořáka K. Vary) a Markéta Hechtová(ZUŠ Ostrov).

2. kategorie
Ve 2. kategorii přednášelo také 11 dětí. Z tohoto počtu bylo 7 žáků ze ZŠ a 4 žáci ze ZUŠ. Většina přednášejících překvapila přirozeným projevem, zaujetím pro přednes, temporytmem i komunikací publikem.
Ocenili jsme výběr i vhodnou úpravu textů pro tuto věkovou kategorii. Můžeme říci, že většina přednášejících byla velmi dobře připravena a jejich výkony byly na výborné úrovni. Svědčí to o soustavné několikaleté práci jednotlivých pedagogů na různých typech škol.
Cenu s postupem získal Adam Petrák(ZUŠ Ostrov) přednesl text René Goscinyho – Lékařská prohlídka. Svým přirozeným a zaujatým projevem oslovil posluchače. Dokázal využít vtipu v textu i vypointovat konec. Doporučili jsme mu věnovat pozornost lepší výslovnosti a zamyslet se nad rychlým tempem přednesu. Do Svitav postupuje také Nina Marie Ivančáková (ZUŠ Antonína Dvořáka K. Vary) si vybrala text Olgy Hejné –
Potrhlá růže babičky Hedvábničky. Ocenili jsme především výběr textu a jeho úpravu. Interpretka dokázala sdělit text, komunikovat s diváky a přesvědčila i dobrou prací s pauzou.
Cenu bez postupu získala Nikola Žippaiová (ZŠ Pionýrů Sokolov) s možností postoupit na celostátní přehlídku jako náhradník. Přednesla text Jiřiny Havlíčkové – Průšvih. Ocenili jsme především pochopení textu, práci s pauzou a umění pointovat. Doporučili jsme zamyslet se nad závěrečnou pointou. Čestné uznání získaly Diana Čermáková (ZŠ Dukelská Kraslice), Anna Ivanová (ZUŠ Antonína Dvořáka K. Vary) a Lucie Fořtová(ZUŠ Ostrov).

3. kategorie
Ve třetí kategorii přednášelo 11 interpretů, 5 žáků ZŠ a 6 z LDO ZUŠ. Recitátoři si velmi často vybírali poezii a také texty nabízející práci se vtipem. Většina z přednášejících se s veršem prala velmi pěkně, a přinejmenším byla na správné cestě k němu, humor zvládali povětšinou skvěle. Při rozborovém semináři jsme pak museli řešit i otázku autorství textů a nutnost autora uvádět s ohledem na autorská práva.
Cenu s postupem získal František Žoha (ZUŠ R. Schumanna, Aš), který přednesl text Miloše Macourka Ostrov pro šest tisíc budíků a O chystaném rozhovoru s rakem Pavla Žišky. U obou přednesů podal přesvědčivý a vyrovnaný výkon. Jeho přednes byl hravý, velmi pěkně vystavěný a vypointovaný a byl z něj znát čitelný názor na přednášené texty. Do Svitav také postupuje Lucie Chalupková (ZUŠ A. Dvořáka, Karlovy Vary). Ta recitovala texty Samí chytří (Olga Hejná) a Mašlička (Milena Lukešová), u kterých oslovila pravdivostí sdělení, dobrou výstavbou textů, prací s temporytmem a svou schopností pointování.
Cenu bez postupu získalaJitka Jirková (ZŠ Běžecká, Sokolov) s možností postoupit na celostátní přehlídku jako náhradník, která přednášela básně Pavla Šruta Co dělali žáci v pravěku a Jana Skácela Uspávanka s loupežníky a nebojácným chlapcem. Velmi pěkně pracovala s veršem, dokázala navázat a udržet kontakt s publikem a dařilo se jí prodat svůj cit pro vtip a pointu. Stejně tak byl oceněn Jan Hencl (ZUŠ A. Dvořáka, Karlovy Vary), který přednášel úryvek z Malého prince Antoine de Saint Exupéryho Byznysmen a část z Deníku malého poseroutky Jeffa Kinneyho. Dokázal zaujmout u obou dramaturgicky rozdílných textů; vystihnout křehkost a atmosféru u prvého i prodat vtip u druhého.
Čestná uznání získali Václav Ponikelský (ZŠ R. Schumanna, Aš) a Alois Švabčík (ZUŠ A. Dvořáka, Karlovy Vary).

4. kategorie
Čtvrté kategorie se účastnilo 10 recitátorů, 5 z nich ze ZŠ, dalších 5 ze ZUŠ. Výkony v této kategorii byly na velice kvalitní úrovni a byly opravdu velmi vyrovnané, proto se také udělil větší počet čestných uznání, která by svou kvalitou mohla dosáhnout i na ocenění, nebýt neúprosných směrných čísel.
Cenu s postupem získal Matěj Velička (ZUŠ Ostrov) zvolil texty Michaila Bulgakova Psí srdce aJsem kluk z knihy Marka Vadase. Přesvědčivý byl nejen svou prací s hlasem a temporytmem a schopností udržet pozornost diváka, ale také zajímavou dramaturgií. Jeho výkon byl interpretačně velmi výrazný a zároveň přirozený. Postupuje i Johanka Sadílková (ZUŠ A. Dvořáka, Karlovy Vary), která zaujala úryvkem z Malé princezny Jána Uličianského a s básní Miroslava Huptycha Labuť černá neboli smutková. Oba texty byly velmi dobře vystavěné a interpretované, jednalo se o různorodou a, především u básnického textu, náročnou dramaturgii. Interpretka dokázala navázat a udržet kontakt s publikem a vtáhnout ho do děje svým křehkým a zároveň barevným projevem.
Cenu bez postupu získala Magdaléna Dušková (ZUŠ A. Dvořáka, Karlovy Vary) s možností postoupit na celostátní přehlídku jako náhradník. Interpretovala texty Josefa Škvoreckého Rebekka a Pavla Hrnčíře Plechová Mína. Velmi zdařile dokázala odlišit vypravěčské pasáže od dialogů a citlivě charakterizovat jednotlivé postavy.
Čestná uznání získali Yvona Stolařová (ZŠ Hradební, Cheb), Martin Boček (ZUŠ A. Dvořáka, Karlovy Vary), Zuzana Springlová (2. ZŠ, Sokolov) a Nikol Szewieczková (ZŠ J. A. Komenského, Chodov).
Sečteno a podtrženo přehlídka ukázala na dobrou a soustavnou práci jednotlivých pedagogů na některých školách v kraji a také to, že se mezi oceněnými objevili i žáci ze škol, které se v minulosti této přehlídky málokdy zúčastnili, viz např. ZŠ Aš, Mariánské Lázně a Kraslice. Přehlídka jako celek měla vysokou uměleckou úroveň a v porotovně jsme se při rozhodování hodně zapotili. Díky tedy recitátorům, že šli s kůží na trh, pedagogům za to, že s nimi pracovali a Jiřině Rottové, že to celé dala dohromady. Díky.
Jiří Oudes a Magdaléna Hniličková

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':