Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: ZÁMEČNÍKOVÁ, Ema: Přehlídka dětské recitaceů Pardubice, 4.-5. a 12.-13. dubna 2016. Deník Dětské scény, č. 0., str. 21-22, 10.6.2016.

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉ RECITACE
DŮM HUDBY V PARDUBICÍCH
4. A 5.,12. A 13. 4. 2016

Již několik let mám tu čest být členkou lektorského sboru krajské přehlídky dětských recitátorů v Pardubicích. Jsem tomu ráda, tak jako v minulých letech, i letos, ji považuji za nejlepší mezi recitačními dětskými, alespoň mezi těmi, které jsem v letošním jaru navštívila. A to po všech stránkách, po organizační i přednesové. Pořádá ji Krajská knihovna v Pardubicích a dům dětí a mládeže BETA Pardubice.
Začínajícím pořadatelům (nebo toužícím po změně) se pokusím pro inspiraci vylíčit, jak přehlídka v Pardubicích probíhá: každá kategorie se koná v jiný den, ale schéma je každý den stejné (prezence, hlasová rozcvička, přehlídka recitátorů - u vyšších kategorií 1. i 2. kolo, hudební vystoupení žáků ZUŠ nebo konzervatoře, okénko poroty - s přednesem vystoupí jeden člen poroty, vyhodnocení a rozborový seminář - každý lektor samostatně, recitátoři mohou obejít všechny, dle svého rozhodnutí). Končívá se odpoledne, někdy až kolem čtvrté hodiny, ale nevzpomínám si, že by někdo odcházel předčasně. Po příjezdu je pro všechny účastníky připraveno malé pohoštění, čaj, káva. Ranní mluvní „rozhýbačku“ s dětmi provádí členka poroty, takže když jdou děti recitovat, už někoho z lektorů znají. Hlavní organizátorka Hana Cihlová řídí a uvádí celou přehlídku, mluví uklidňujícím hlasem, pro každého má povzbuzující poznámku. Protože je místnost malá (osvětlená denním světlem), všichni sedí pospolu a pohromadě, vzniká sounáležitost – dětí, dospělých i lektorů. Pro malé recitující děti je připraven nenápadný stupínek. Letos se II.kategorie z provozních důvodů musela konat v jiném, mnohem větším, sále. Ale kupodivu i tam se přenesla atmosféra, příznivá pro recitační přehlídku. Vždy než začne recitovat první soutěžící z příslušné přehlídkové kategorie, vystoupí „předskokan“ z kategorie jiné, takže první recitátor nevystupuje první. Lektorům se přednášené texty předkládají až před vystoupením – buď je pořadatelka obdrží předem, nebo si je děti přinesou přímo na přehlídku. Nikde jinde jsem se s touto praxí nesetkala. Dalo by se možná předpokládat, že předávání listů zdržuje, ale ten pocit jsem opravdu neměla. Pro porotce, který je zvyklý si texty dřív prostudovat, tím zřejmě vzniká problém – ale nikoho takového jsem v Pardubicích nepoznala. Téměř každý, nejen recitátor, je obdarován sladkostí, většinou pardubickým perníkem. Postupující a další oceněné děti obdrží finančně náročné ceny, většinou knížky. Před vyhodnocením lektorský sbor seznámí celé fórum s hledisky oceňování, pak již hovoří každý lektor zvlášť přímo s konkrétními recitátory a jejich pedagogy. S rozmyslem vytvořené složení lektorských skupinek vytvořilo, alespoň pro mne, velmi pestrou názorovou mozaiku, přičemž ani jednou nedošlo k rozcházejícím se třenicím. Paní Cihlová zve do lektorské trojice i profesionální herce, letos se zúčastnil i dramaturg. Bývala jsem dříve k této volbě skeptická, ne vždy mívají umělci, zejména herci, z profesionálních divadel cit pro dětský přednes, dle mého mínění oceňují zejména předvádějící se jedince apod., ale ti, kteří přišli na pardubickou přehlídku, specifiku dětské recitace porozuměli.
Celková přednesová úroveň přehlídky se jevila jako vynikající. Jakoby všichni, kdož do Pardubic jezdí, se chtěli Haně Cihlové odvděčit za vynikající mnohaletou péči, dokázat světu, že citlivá organizace recitační přehlídky, připravovaná s láskou a pochopením, musí mít zákonitě i
výsledky po stránce odborné.

První kategorie
Lektory této kategorie byli Jana Trojanová, Ema Zámečníková a Milan Němec. Téměř všech 22 dětí přednášelo s nadšenou spontaeitou, kterou u malých očekáváme, ale ne vždy se s ní potkáváme. Vystupující předávali své texty sdělně, většinou bez obvyklých manýr tohoto věku. Jen někdy si zřejmě text se svým pedagogem patřičně neprozkoumali a pak nebyli schopní plně vytěžit to, co do něho autor vložil, to se týkalo zejména výstavby. O dobré úrovni nejmladších svědčí i množství oceněných výkonů.
Diplom obdrželi Viktor Teichmann – J. Žáček: Ruce, nohy a břicho, Vítek Weinlich – J. Kahoun: Povídavá rybička, Hana Sychrová – J. Žáček: Já a moje žížaly, Oto Sládek – R.Gosciny: Mikulášovy patálie, Lojzička, Dominik Hošek – J.Kiney: Deník malého poseroutky, Natálie Vojáčková – J. Karafiát: Broučci.
Čestné uznání získali Adéla Vacková – M. Černík: O ztraceném koťátku, David Kosař – I. Březinová: Pod psa a pro kočku, Johana Nováková – M. Černík: Čert a Káča, Aleš Trnečka – Radek Malý: Týden, Ondřej Šebek – M. Kratochvíl: Na koupališti.

Druhá kategorie
Tentokrát naslouchali Jana Trojanová, Ema Zámečníková a Zdeněk Janál. Druhá kategorie zaujala nejen pestrou dramaturgií, většina dětí přednášela velmi uvěřitelně, přijala text za svůj. Stávalo se též, že některé texty, které bychom pro přednes nedoporučili, přednašeč obohatil o svůj osobní vklad a představivost. Pouze čtyři recitátoři z 21 se ocitli mimo pozitivní zájem lektorů a zřejmě i publika. Seznamu textů v této kategorii lze snad jen vytknout nedostatek poetických textů, převládaly prozaické humorné povídky.
Na celostátní přehlídku postoupili Mariana Mahelová a Petr Zelinka.
Mariana Šmahelová se představila textem Jiřího Holuba Jak jsme jeli do divadla z knihy Jak se zbavit Mstivý Soni. Mariana dokáže živě a přehledně vyprávět, svoji představu o postavách a situacích dokázala sdělit. Její projev byl přirozený a osobitý.Bylo jí ale také doporučeno dopracovat celkovou výstavbu vyprávění, zejména se zaměřit na situaci „na jevišti“ a závěr.
Petr Zelinka přednesl úryvek z knihy Karla Poláčka Bylo nás pět. Převedl vyrovnaný vyprávěcí výkon. Zaujal zejména svým citem pro jazyk autora, byl přirozený a sdělný.
Jako náhradnice byla doporučena (v případě neúčasti postupujícího) Lucie Fabiánová s textem Francesca Simonová Lumpárny darebáka Davida.
Její projev je osobitý a přirozený, dokáže výborně vést dialogy postav a dobře vykresluje postavy, má smysl pro humor a situaci. Tím vším společně dokázala nepříliš kvalitní text povýšit.
Čestné uznání si odvezly Valerie Krpčiarová (E. Papoušková: Červené krajkové) a Tereza Gregarová (H. Lamková:Jak se Škubánek vyklubal).

Třetí kategorie
Lektory byli Jana Trojanová, Ema Zámečníková a Zdeněk Janál. Všichni účastníci, vystupující, diváci i lektoři odcházeli s velmi příjemným pocitem. Recitátorů bylo méně, pouze 14, ale většina si vybrala zajímavé texty, krom tradičních i novinky. Celková úroveň byla opravdu vysoká a zcela vyrovnaná, zejména v prvním kole, v druhém kole již tak vyrovnaně nepůsobila. Diváci dětem věřili, děti jistě rozuměly svým textům a na jejich přednes se zjevně těšily, uměly je vypravovat přirozeně a se sdělností.
Na celostátní přehlídku Dětská scéna postoupili Nikola Šmahel a Jakub Koreček.
Nikola Šmahel přednesl text E. Frynty Beran a J. Holuba Jak jsme uspořádali TOUR DE PŠTROS. V textu Beran se recitátor potkání se stylem autora, zejména s humorem. Navázal výborný kontakt s publikem. Jeho přednes směřoval ke sdělení, byl dobře vystavěný a hravý. Dobře pracoval takés refrénem. U druhého textu prokázal smysl pro humor až grotesku, jednotlivé situace byly vtipné a dobře vystavěné. V kontextu přehlídky zazněl však tento text vedle jiných poněkud tématicky hluše.
Jakub Koreček se představil texty J. Čapka O klukovi, který se tuze bál doktora, a M. Kratochvíla Počítání do čtyř. Jakub zapůsobil příjemně v obou svých vystoupeních. Dokázal si texty rozdělit, zpřehlednit a vystavět. Bylo jasné, že jim rozumí po svém, svoje téma sdělil hravě a poutavě. Upozornil na sebe razantním projevem, osobitým sdělením a promyšleným „kostýmem“.
Jako náhradnice byla doporučena Karolína Syrová s texty Daisy Mrázkové Hloupý lev a S. Silversteina Skládací muž. Jedná se o poučenou, zkušenou a přemýšlivou recitátorku. Vybrala si kvalitní, různé texty, odlišné tématicky i žánrově. Předvedla hravý, přirozený přednes. U textu Hloupý lev by měla dořešit v závěrečném dialogu pojmenování a určení postav a najít prostředky i pro tématické sdělení. I v případě textu Skládací muž je třeba nalézt více obraznosti při vyjmenovávání přídavných jmen při popisu.
Další ocenění získala Eva Dobrovolná za přednes textů A. Lingrenové Děti z Bullerbynu a I. M. Jirouse Ptala se Františky Marta.
Čestné uznání si odvezly Anna Vymětalová (A. Vostrá Zvědavý listonoš, M. Macourek:Želva)
A Natálie Venclová (J. Werich Lakomá Barka, úryvek a P. Nikl Pohádka o abecedním pořádku).

Čtvrtá kategorie
Výkony recitátorů sledovali Jana Trojanová, Ema Zámečníková a Josef Vrána. Vystoupení 18 nejstarších se stalo vyvrcholením pardubické přehlídky. V malém sálku Domu hudby to vřelo, nadšení publika dosahovalo maxima. Recitátoři se výkony v dobrém smyslu trumfovali, jeden skvělý výkon stíhal druhý. Před nerozhodnutím a dlouhým rokováním zachránilo lektory druhé kolo, i když i po jeho absolvování byl výběr pro postup náročný. Snad měli šťastnou ruku. Na základě této zkušenosti jsem doporučila radě pro Wolkrův Prostějov (přehlídka recitátorů po absolvování ZŠ) připravit v rámci WP okénko nejlepších recitátorů ze IV. kategorie, 8. a 9. tříd, výběr provést na základě doporučení lektorských sborů z krajských přehlídek dětských.
Na celostátní přehlídku postupují Adam Wenlich a Mariana Matějíčková.
Adam Weinlich recitoval texty E. Frynty Bidlo a D. Mrázkové Kámen a chlapec. Je to vypravěč vybavený kvalitním hlasovým fondem. Dokázal vyjádřit jak komickou, tak i filosoficko-lyrickou stránku textu. Oba texty dobře vystavěl, tematicky pojmenoval, sdělil a proměnil ve vlastní osobnostní tématickou výpověď.
Mariana Matějčíková uvedla texty T. Špidlíka O smrčku, který zpíval a P. Nikla Pohádka o velikosti. Své texty zpracovala osobitě, výstavěla je s porozuměním, předala myšlenku a a svým projevbem je povýšila. Technicky je dobře vybavena, dokázala navodit nenásilný kontakt s publikem a překvapila překvapujícím nadhledem.
Případnými náhradníky se stali hned tři recitátoři, M. Busta, N. Finsterlová a J. Mauer.
Michal Busta se představil texty K. Legátové Drak a F. Šrámka Raport. Odvážně si vybral dva žánrově a tematicky velmi odlišné texty. Ztotožnil se s tématy textu, a to i v případě náročného Raportu. Dobře navázal kontakt s publikem, zvládl mluvní prostředky i sebe sama.
Natálie Finsterlová přednesla texty O. D. Westa Moucha a pavouk a S. Leacocka Pověšen za vlas. Je zkušenou vypravěčkou, zvládla i použití bubínku a kostýmu. Měla by se ještě zaměřit na gradaci jednotlivých částí i celku.
Jakub Maurer recitoval texty B. de Minjona Zkáza filharmonického orchestru a L. Aškenazyho Pravda. Naprosto se ztotožnil s tématy žánrově odlišných textů a jeho projev byl přirozený a uvěřitelný, bez zbytečného poučování a patosu (Pravda). Druhý uvedený text by měl ještě lépe gradovat, využít temporytmus a výrazněji předat hru slov obsažených v textu.
Další ocenění získali N. Papcunová, (F. Nepil Soužení, H.Brunel Jamamba), Marcela Coufalová (B. Grögerová Logický text molekulární, J. Werich: Lev a notes) a Ema Kašparová (J. Giono: Muž, který sázel stromy, J. Suchý: Mravenec).
Čestné uznání si odvezli Šimon Gondek (J. Hašek Na Lipnici, P. Nikl Jelenovití), Barbora Brodníčková (A. de Saint-Exupery, úryvek z Malého prince, M. Eben O balonu), Jakub Cvrček (P. Bichsel: Pán, který měl paměť, J. Thurber: Vlk za dveřmi), Anna Ševčíková (S. Michalkov Liška a bobr, F. Nepil Ruce).
Ema Zámečníková

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.