Databáze českého amatérského divadla

Texty: Beroun, excerpce pro MČAD 1998-2002

BEROUN o.Beroun
S(JM) 1827 regenschori Antonín Skružný 4 představení ve prospěch hudební školy /Vděčný syn /Kotzebue/. Národně buditelské divadlo podporoval děkan J.A.Seydl. 1833 nový pokus J.E.Nechanického a J.Hudce /Wolf, Kotzebue, Štěpánek, Tyl, Schiller.../. Hráli na náměstí čp.78, poté ve staré škole vedle piaristů až 16 her ročně. J.P.Přibík uváděl obvyklý tehdy repertoár, i některé hry jinde nehrané. 1836-1868 se hrálo na Plzeňce, U českého dvora, U zeleného stromu, dokumentace nejistá. 1869 i operetu.1870 zal. Spolek divadelních ochotníků. Až 6x ročně hráli na Plzeňce a U Novotných. 1888 ředitelem E.Hojka. Obrozenský repertoár, ale i realistické drama a veselohry /Stroupežnický, Štolba, Štech, překlady/. Na Národopisné výstavě za expozici bronzová medaile. 1898 hráli 6x U Litavy, 1899 opět na Plzeňce. Hostování J.Mošny. 1892 zal. Dramatický odbor Mezinárodního dělnického vzdělávacího spolku. 1895 zal. Spolek divadelních ochotníků J.K.Tyl v Berouně-Závodí.V 90.letech 19.st. divadelní kroužek Dělnického vzdělávacího spolku pro Beroun /U Horáků, potom v Dělnickém domě Litava, do 1903/. 1898 zal. Spolek divadelních ochotníků Želenský. V tu dobu hrál divadlo i Klub mladé generace Rozkvět v B.-Zavadilce, Klub mladé generace Havlíček, Čtenářsko-ochotnický spolek Mošna a studentské soubory.1901 zal. Dramatický vzdělávací odbor národního dělnictva. Během války 1914-1918 ochotnická činnost ochabla. 1918 velké oslavy 90 let ochotnického divadla. Po 1918 vznik dramatických odborů dělnických organizací při ČSSD, KSČ-FDTJ /člen Svazu DDOČ výrazně orientovaný na obrodu proletářského divadla/, při Jednotě proletářské tělovýchovy. Na repertoáru nenáročné veselohry, ale i současná tvorba /Šalda, Dvořák, Klíma, Včelička, V W, pohádky pro děti. Od 1924 uváděl Městský osvětový odbor náročné inscenace /Ibsen, Langer, Šrámek, Dyk/. Podobně vyvíjela činnost i Podbrdská kulturní pospolitost. Ta mj. uvažovala o navázání na tradici s vysokou uměleckou úrovní loutkové scény berounského gymnázia /Kobrle/Slavík/. Záměr se neprosadil. 1927 po odchodu E.Mejstříka ztrácí na významu Spolek divadelních ochotníků. 1929 vznik Lidového divadla na Plzeňce. Zde náročnější inscenace a pohádky, později hry se zpěvy a opereta. Ve 20.letech se ochotnické divadlo pokoušelo orientovat v dramaturgii na moderní hry s revolučním obsahem, ale nakonec se 2muselo přizpůsobit vkusu obecenstva. Rovněž studentské soubory pro náročnost repertoáru neměly dlouhého trvání. Soubor Želenský vykazoval sice oživení už po 1920, ale vyvrcholení činnosti až po 1935. Jeho umělecká úroveň byla vysoká, na repertoáru i Prodaná nevěsta /jh. Ad.Krössig/, Vojnarka /jh.Leraus/. Hráli i v přírodě. Repertoár klasický a soudobý český, česká opera, Schiller, Ostrovskij apod. Ve 30.letech hrál divadlo dramatický odbor Orla, dramatický odbor Církve českolsovenské. Kvalita jejich činnosti nedosáhla hodnot, které přinášel dramatický odbor Sokola. 1938-1945 se repertoár ochotníků orientoval na podporu národního sebevědomí /Tyl, Jirásek/. Po 1945 v této tendenci pokračoval Želenský, Litava, Sokol, Rozkvět. Vznik dětských souborů. 1946 uváděn DS aspirantů. 1949 první okresní divadelní festival. Téhož roku se zúčastnil JH Divadelní kroužek vojenského útvaru /Usseau-Gow:Hluboké kořeny/.1950 ustaveno Ochotnické divadlo města Berouna, zde soustředění všech OS. Mimo to působily soubory ZK ROH Cotona /později Tiba/, ČSD Beroun-Zavadilka, Eternitové závody v Berouně-Na Venediku, KDC-Plzeňka, zde od 1956 Loutkové divadlo a Divadlo umělecké výchovy při ZK ROH Tiba. Ve 2.polovině 70.let pokles počtu OS. Příčina generační problémy, přístup veřejnosti k jiným formám profesionální dramatické tvorby. MŠ - kolektiv učitelek se zúčastnil LCH 1973. 1993 aktivní loutkářská sekce učitelek MŠ. Místo bylo sídlem Jungmannova okrsku ÚMDOČ, Deylova okrsku ÚMDOČ. /JM/
Berounsko, s. 1-3 a 30.
Chybí vše po 1970. Některá data rozporná.

DS Herci první generace. Zal . 1997 a vedený Viktorem Korčkem prosazuje exkluzívní dramaturgii / 1997 Cossa, Rimbaud, Villon, Drda/Korček, 1998 Woody Allen/I.Filip, Woody Allen/K.Machart, Dürrematt/V.Korček. Herců 2 - 20, věkový průměr souboru 19 - 20. Max. 2 reprízy. /JM/
1994 zal. na gymnáziu 13 členy DS BATLAČILAKÝR. Uváděli velmi exkluzívní specifický repertoár. 1994 Hra na Zuzanku /Macourek/Horný/Kudrna/, 1995 Laskavý nezájem /Souchop/Horný/, 1996 Herkules /Dürrenmatt/Horný/, 1997 1 1=3 /Coney/, 1998 Vynález zkázy /Martincová/Horný/. Počet herců až 27. /JM/
1996 zal. Divadýlko z ponožky. Autorské komorní divadlo /1996 Paletka a létající koberec /Tomáš Suchý,Vladimír Mužík/, 1997 Knedlíku, k noze! /Tomáš Suchý, Vladimír Mužík/. /JM/
KORČEK, Viktor: Herci první generace. Dotazník. 1999. 1 str. Rkp. kART.
HORNÝ, Jan: Batlačilakýr. Dotazník. 1999. 1 str. Rkp. kART.
Divadýlko z ponožky. Dotazník. 1999. 1 str. Rkp.kART.

1827: Ochotnické divadlo v české řeči - Engel: Vděčný syn (překl. V. Thám) (s. 181)
1833: insc. Kotzebuových Krakerů - samostatná překladatelská činnost ochotníků (s. 298)
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)DČD II.
opona Hugo Ullik (s. 185)
po r. 1885: Dram. odbor Mezinárodního dělnického vzdělavatelského spolku (s. 454)
1914 (16. června): první uvedení Jiráskova dramatu Jan Roháč - Sedláčkova společnost za účasti místních ochotníků (s. 451)
DČD III.
1. pol. 20. let: Dramatický odbor FDTJ - zvlášť politicky vyhraněný spolek SDDOČ (s. 104)
DČD IV.
“Již v první polovině 20.let vyniklo mezi dělnickými kolektivy několik spolků, které trvale a záměrně sledovaly cíl proletářsky obrodného divadla. Patřily k nim ..... Dramatický odbor FDTJ v Berouně...”
DČD IV/1O4
1864 zal. spolková hudební škola (učitel Janák). 1869 ochotníci nastudovali oblíbenou operetu Josefa Illnera Kvas krále Vondry XXVI. (Smékalová). 1900 založen Dramatický vzdělávací odbor národního dělnictva. 19O9 schváleny stanovy jeho následníka-Spolku divadelních ochotníků Želenský. Mezi herci byl i na př. Zd.Veverka, hostující tehdy v ND.Větší oživení nastalo až po válce 1920, ale vrcholné úspěchy se dostavily až po 1935. Spolek měl 80 členů, z toho 4O herců. Umělecká úroveň souboru byla vysoká, v repertoáru byla i Prodaná nevěsta /hostující Ad.Krössig/ anebo Vojnarka s hostujícím Vl. Lerausem /. Do roku 1943 to bylo celkem 328 her,divadelní večery,divadlo v přírodě. (Drama čtyř chudých stěn, Žně, Karel Havlíček Borovský, Václav Hrobčický z Hrobčic, Loupežníci, Maryša, Návrat, Paní Marjánka, matka pluku, Prodaná nevěsta, Vlci, Vina, Paličova dcera, ...). (JM)
Ve službách Thalie II. s.152
1827 regenschori a učitel Antonín Skružný uspořádal několik divadelních představení, aby zakoupil pro hudební školu nástroje. Hráli na náměstí čp. 47 Vděčného syna /překlad z německého, Thám/ a tři další představení. 1833 opět pokus hrát divadlo – Noční můra aneb Zamilovaná strašidla /Wolf/Thám/. Hráli na náměstí čp.78, dále Kotzebua, Štěpánka, Bauerla, Cosmaru, Šedivého. Téhož roku museli přejít do staré školy vedle rezidence piaristů Hrálo se až 16x do roka. Mezi obvyklými tehdy hrami byly i tituly obvykle jinde nehrané. Do 1836 je činnost ochotníků dostatečně dokumentována. Dále do 1868 jsou zprávy nejisté, divadlo se však hrálo, a to v sále na Plzence, U zeleného stromu, U českého dvora. 1870 zal. Spolek divadelních ochotníků. Hrálo se více pravidelně na Plzence, U Novotných, až 6x do roka. Na Národopisné výstavě v Praze získali za vystavenou dokumentaci své činnosti bronzovou medaili. 1898 se přestěhovali U Litavy a zde hráli 8x. /Dva světy/Ladecký, za přítomnosti autora/. 1899 hráli opět na Plzence, hostoval Jindřich Mošna. 1918 ochotníci vzpomenuli 90 letčinnosti výstavou na radnici, společenskými akcemi a Našimi furianty, Berounskými koláči a Přítmím /Kvapil/. /JM/
TÁBORSKÝ, str.237 – 241.
ÚMDOČ 1922: Sp. div.och.(zal.1827), Och. sdruž. Vlastimil (1923 likvid.) ÚMDOČ 1923:Čt.o.j.Mošna
1946 DS aspirantů. (Zahrádková)
Stráž Severu, 1946,č.41,s.3

Sídlo Jungmannova okrsku ÚMDOČ
Adresář 93: AZ scéna,
SEZNAM repertoáru ochotnického divadla v Berouně.
rkp.v pozůstalosti V.Š.Táborského KMd
STO let spolku divadelních ochotníků v Berouně 1827-1927. (K.Kazda) Beroun, Spolek divadelních ochotníků 1927. KK
DEYLŮV okrsek ÚMDOČ v Berouně. In: Ve službách Thalie II. s.18
1998: V Národním centru neslyšících v Berouně 3. mezinárodní festival dramatické a výtvarné tvorby neslyšících dětí a mládeže. Zúčastní se 145 sluchově postižených z 9 zemí.
Zemské noviny 05.06.1998
DS Flavobion DS Herci první generace (Dotazník ÚLK 1999.)

JH 1949: Divadelní kroužek vojenského útvaru: Usseau - Gow: Hluboké kořeny
CČAD s. 45, 46, 50, 63, 64, 81, 82, 85,148, 375

Loutkáři:
Adresář 93: LS, Sekce učitelek MŠ,
LCH 1973:MŠ-kolektiv učitelek
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':