Databáze českého amatérského divadla

Texty: Prostějov, Wolkrův Prostějov 2017 - semináře. NIPOS.

Semináře Wolkrova Prostějova 2017

Uzávěrky přihlášek 14. května

Literární postřižiny

Najít vhodný text pro intepretaci není snadné, to je stará známá pravda. Ti prokletí autoři jsou buď moc struční, nebo příliš rozmáchlí. Interpret jako tvůrce má jisté právo na úpravu literární předlohy v zájmu svého tvůrčího činu, ale smí cokoliv? Kde je hranice mezi citlivým zkrácením a bezohlednou destrukcí autora? Jak rozkrýt hlavní a vedlejší motivy textu? Jak rozpoznat charakteristické výrazové prostředky autora, bez nichž dílo ztrácí svoji identitu? Jak vybrat úryvek, aby měl stavbu a tvar? Jak zacházet s příběhem, aby z něj nezůstala jen holá kostra? Veškerá teorie je šedivá, teprve při praktickém pokusu rozkvétá strom poznání. Tak si to zkusíme na konkrétních textech, třeba i na těch, které si sami přivezete.

lektor: Libor Vacek (Praha) – aktuálně slovesný dramaturg Českého rozhlasu, v minulosti také tiskový mluvčí různých institucí s celoživotní zálibou v interpretaci textů, pravidelný člen lektorského sboru Wolkrova Prostějova, porotce Mezinárodního festivalu poezie ve Valašském Meziříčí a lektor interpretační dílny na Šrámkově Sobotce.

Elektronická přihláška: http://registrace.nipos-mk.cz/akce-wp17-postriziny

Hlas v prostoru, prostor v hlase

V rámci dílny budou účastníkům nabídnuty aktivity a cvičení, vedoucí k uvědomění a souhře základních složek zvukové dimenze mluvního projevu (dech, fonace, artikulace, rezonance). Dále se budeme zabývat percepcí a sebepercepcí hlasového vyjádření, vztahem dechu, hlasu a pohybu, tvorbou hlasu v souvislosti s vnitřním prožíváním. Dle potřeb účastníků bude zařazena hlasová diagnostika a doporučení k dalšímu rozvoji hlasu. Lektorka vychází z psychosomatického pojetí hlasové výchovy, jež je rozvíjeno na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU.

lektorka: Mgr.Pavla Sovová, Ph.D. (Praha) – hlasové výchově se věnovala na dramatickém oddělení Konzervatoře J. Ježka, na Svatojánské koleji VOŠPg a na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity. V současnosti učí hlasovou výchovu na KATaP DAMU, věnuje se rétorice a pedagogické přípravě doktorandů na Katedře společenských věd FSV ČVUT a vede hudební dílny na ZUŠ B. Smetany v Plzni.

Elektronická přihláška: http://registrace.nipos-mk.cz/akce-wp17-hlas

Píseň v básni

Seminář bude zaměřen na hledání vztahu poezie a hudby. Hledání východisek k hudební interpretaci poezie. Rytmus a verš. Co nám říká verš, jaké skrývá významy a jaký může být jeho hudební ekvivalent? Atmosféra básně a atmosféra písně. Nalézání přirozeného vztahu mezi textem a hudbou tak, aby se obojí propojovalo a podporovalo, avšak neilustrovalo. Interpretace sólová i bandová.
Seminář je určen pro vás, kdo máte chuť obejmout slova hudbou. Hudební nástroje včetně hlasu vítány. Výstupem ze semináře bude páteční/sobotní pořad připravený spolu se spřáteleným seminářem Wolker teď a tady. Přihlášením do semináře Píseň v básni získáváte volnou vstupenku do spřáteleného semináře Wolker teď a tady.

lektor: Jarek Jurečka (Plzeň) – V posledních letech častý a upřímný návštevník Wolkrova Prostějova jako recitátor či hudebník. Působil mj. v souborech Sedum divů světa a Karavana deseti slov. V současné době studuje dramaturgii-režii na DAMU. S poezií kamarád, milenec hudby, zasnouben s divadlem.

Elektronická přihláška: http://registrace.nipos-mk.cz/akce-wp17-pisen

Wolker teď a tady

Seminář bude zaměřen na hledání možností interpretace textů Jiřího Wolkra. Rytmus a verš. Co nám říká verš, jaké skrývá významy a jaký může být jeho jevištní ekvivalent? Co nám mohou říct texty Jiřího Wolkra dnes? Co my můžeme říct texty Jiřího Wolkra dnes? A jak? Interpretace sólová i voicebandová.
Seminář je určen pro vás, kdo máte chuť nechat se obejmout Jiřím Wolkrem. Výstupem ze semináře bude páteční/sobotní pořad připravený spolu se spřáteleným seminářem Píseň v básni. Přihlášením do semináře Wolker teď a tady získáváte volnou vstupenku do spřáteleného semináře Píseň v básni a naopak.

lektor: Renata Vordová (Plzeň) – samostatně pracující lektorka a pedagožka, dříve recitátorka a členka souborů divadel poezie, režisérka souborů Naivně poetické divadlo, Oblouk, Divadlo MY, Třetí věk Louny.

Elektronická přihláška: http://registrace.nipos-mk.cz/akce-wp17-wolker

Informace

Semináře jsou určeny všem účastníkům Wolkrova Prostějova a jeho krajských přehlídek, pedagogům, i jakýmkoli dalším zájemcům od 15 let za jednotnou cenu 300 Kč, která zahrnuje také volný vstup na veškerý hlavní i doplňkový a inspirativní program WP 2017.
Práce v seminářích začne v úterý 13. 6. 2017 ve 13.00 a bude probíhat celé odpoledne až do večerního zahájení festivalu WP, v dalších dnech 14. – 16. 6. většinou odpoledne podle dohody s lektory a možností festivalového programu.
Ubytování a stravu si účastníci hradí samostatně. Pouze ti účastníci, kteří na WP 2017 účinkují v programu přehlídky sólových recitátorů nebo divadel poezie, mají ubytování zdarma zajištěno pořadateli WP.
Přihlášky přijímáme pouze elektronicky na výše uvedených odkazech od nejpozději do 14. května 2017. Přihlášky jsou obratem automaticky potvrzeny, pokud Vám nepřijde potvrzení, zopakujte postup přihlašování.
Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.

Účastníci seminářů musí být přítomni 30 minut před jejich zahájením. Jinak jejich místo propadá a může být obsazeno náhradníkem.

Upozornění pro recitátory a členy divadelních souborů, kteří účinkují v programu WP:
Semináře a tvůrčí dílny WP se z časových důvodů částečně překrývají s rozborovými semináři a diskusemi, věnovanými Vašim vystoupením.

Informace:
Iva Lubinová, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 /Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2
e-mail: lubinova@nipos-mk.cz
telefon: 778 702 493
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':