Databáze českého amatérského divadla

Texty: Prostějov, Wolkrův Prostějov 2017, Celostátní kolo - program. Klub DUHA.

Program

Statutární město Prostějov, Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu, oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb
a NIPOS – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha

vás zvou ve dnech 13. - 17. června 2017

na 60. celostátní přehlídku uměleckého přednesu a divadel poezie Wolkrův Prostějov

Wolkrův Prostějov se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, náměstka hejtmana Olomouckého kraje Radovana Rašťáka a primátorky města Prostějova RNDr. Aleny Raškové, z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury. Wolkrův Prostějov finančně podpořil Olomoucký kraj.
Na festivalu spolupracují Městské divadlo v Prostějově, Městská knihovna v Prostějově a Divadlo Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově

ÚTERÝ 13. června
13.00 – 16.00 SEMINÁŘE WOLKROVA PROSTĚJOVA

16.30
jeviště MD DěS ČK – MAlá a VElká, Český Krumlov Svět nás má!
Autor literární předlohy: Experimentální poezie
Dramatizace: Marta Hermannová, Veronika Holcová
Režie: Veronika Holcová, Marta Hermannová

17.30 – 18.00
DUHA Hodnocení poroty divadel poezie

U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE
Zahrádka Národního domu
20.00 hodin KVĚTY - nejtvrdší čajová kapela, nejhlučnější z tichých a nejostřejší z jemných

21.00 hodin
nám. T. G. Masaryka před budovou muzea
ZAHÁJENÍ 60. ROČNÍKU WOLKROVA PROSTĚJOVA spojené s předáním symbolického klíče od městských bran.

THE LOSER(S) – novocirkusové akrobatické představení na motivy básně Osudový stín

Současná reflexe faktu, že v dnešním zrychleném temapu společosti mnoho lidí ztrácí svoji osobnost a vizi svého jak soukromého, tak partnerského života.
Klade si otázku, kde se nalézají naše hranice a kdo je naším vzorem, láskou a partnerem.

STŘEDA 14. června
8.00 – 8.30
Přednáškový sál ND Hledání hlasu
Hlasová rozcvička určena sólovým recitátorům 2. kategorie a všem dalším zájemcům

8.35 – 8.55
jeviště MD
Prezence recitátorů sólistů 2. kategorie
(1. 2 3. skupina)

9.00 – 12.00
jeviště MD
PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 2. KATEGORIE
(1. 2 3. skupina)

13.00 – 16.00
Semináře Wolkrova Prostějova

13.00 – 16.00
Přednáškový sál ND
Rozborový seminář 2. kategorie
(1. 2 3. skupina)

16.30
DUHA
TORZO NA DRUHOU, Turnov
Abstraktní žvýkačka
autorské představení
Režie: Romana Zemenová a soubor

17.10
DUHA
STUDIO ŠRÁMKOVA DOMU V SOBOTCE
Mami!
Autor literární předlohy: Marina Cvětajevová
Dramatizátor: Lada Blažejová
Režie: Lada Blažejová

18.00 – 19.00
DUHA
Hodnocení poroty divadel poezie

19.30
jeviště MD
Host festivalu
JÁ PÍŠI VÁM…
Puškinův Evžen Oněgin
Zatímco ruský čtenář má Evžena Oněgina jediného, čtenář český si slavný Puškinův román ve ve verších může přečíst hned v pěti různých překladech. V čem se originál liší od českých verzí? Říká Taťánin dopis Oněginovi pokaždé totéž?
O tom všem budou vyprávět PhDr. Stanislav Rubáš Ph.D. a MgA. Martina Longinová.

21.00 hodin
Přednáškový sál ND
IMPROCORE – hudebně – literární improvizace

ČTVRTEK 15. června
8.00 – 8.30
Přednáškový sál ND Hledání hlasu
Hlasová rozcvička určena sólovým recitátorům 2. kategorie a všem dalším zájemcům

8.35 – 8.55
jeviště MD
Prezence recitátorů sólistů 2. kategorie
(4. 5. 6. skupina)

9.00 – 12.00
jeviště MD
PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 2. KATEGORIE
(4. 5. 6. skupina)

13.00 – 16.00
Semináře Wolkrova Prostějova

13.00 – 16.00
Přednáškový sál ND
Rozborový seminář 2. kategorie
(4. 5. 6. skupina)

16.30
DUHA
TŘETÍ VĚK LOUNY
Analéma
autorské představení
Režie: Renata Vordová

17.30 – 18.00
DUHA
Hodnocení poroty divadel poezie

18.15
MD
Inspirativní představení
DIVADLO V CELETNÉ
TERMINUS
Tři monology ze současného Dublinu. Drsné příběhy, zpočátku realistické, později jimi začínají prostupovat démoni a andělé…
Představení bylo nominováno na Cenu Marka Ravenhilla / ocenění za počin v oblasti inscenování současné dramatiky pro česká divadla/, na Cenu Alfréda Radoka – Talent roku / Marek Němec/ a Cenu Divadelních novin / Ladislav Hampl/.
Režie: Marek Němec
Hrají: Tereza Rumlová, Barbara Lukešová, Ladislav Hampl

U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE
Zahrádka Národního domu
21.00 hodin What´s your favourite number? – plzeňská kapela (electronica-rock’n’roll)

PÁTEK 16. června
8.00 – 8.30
Přednáškový sál ND
Hledání hlasu
Hlasová rozcvička určena sólovým recitátorům 1. kategorie a všem dalším zájemcům

8.35 – 8.55
jeviště MD
Prezence recitátorů sólistů 1. kategorie
(1. 2. 3. 4. 5. skupina)

9.00 – 14.20
jeviště MD
PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 1. KATEGORIE
(1. 2. 3. 4. 5. skupina)

15.30 – 18.30
Semináře Wolkrova Prostějova

15.30 – 18.30
Přednáškový sál ND
Rozborový seminář 1. kategorie
(1. 2. 3. 4. 5. skupina)

19.00
jeviště MD
Ústaf – Voiceband.cz, Brno
Erben Květy
Autor literární předlohy: K. J. Erben/Kytice
Dramaturgická úprava: Ústaf – Voiceband.cz
Režie: Zdeněk R. Šturma

20.00 – 20.30
DUHA
Hodnocení poroty divadel poezie

U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE
Zahrádka Národního domu
21.00 hodin URBAND – brněnský pouliční šraml

SOBOTA 17. června
8.00 – 8.30
Přednáškový sál ND
Hledání hlasu
Hlasová rozcvička určena sólovým recitátorům 1. a 3. kategorie a všem dalším zájemcům

8.35 – 8.55
jeviště MD
Prezence recitátorů sólistů 1. a 3. kategorie
(1. kategorie – 6. skupina)
(3. kategorie – 1. 2. skupina)

9.00 – 11.55
jeviště MD
PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ SÓLISTŮ 3. KATEGORIE
(1. kategorie – 6. skupina)
(3. kategorie – 1. 2. skupina)

13.00 – 16.00
Přednáškový sál ND
Rozborový seminář 3. kategorie
(1. kategorie – 6. skupina)
(3. kategorie – 1. 2. skupina)

16.30
POINT
VÝSTUP ZE SEMINÁŘŮ
Wolker teď a tady a Píseň v básni

19.00
DUHA
TO NEJLEPŠÍ NA KONEC…
Závěrečný večer 60. ročníku Wolkrova Prostějova
s předáním cen festivalu

Po dobu konání 60. Wolkrova Prostějova budou probíhat čtyři semináře:

Literární postřižiny (Městská knihovna)
Najít vhodný text pro intepretaci není snadné. Ti prokletí autoři jsou buď moc struční, nebo příliš rozmáchlí. Interpret jako tvůrce má jisté právo na úpravu literární předlohy v zájmu svého tvůrčího činu, ale smí cokoliv? Kde je hranice mezi citlivým zkrácením a bezohlednou destrukcí autora? Jak rozkrýt hlavní a vedlejší motivy textu? Jak rozpoznat charakteristické výrazové prostředky autora, bez nichž dílo ztrácí svoji identitu? Jak vybrat úryvek, aby měl stavbu a tvar? Jak zacházet s příběhem, aby z něj nezůstala jen holá kostra? Tak si to zkusíme na konkrétních textech, třeba i na těch, které si sami přivezete.
Lektor: Libor Vacek (Praha)

Hlas v prostoru, prostor v hlase (Divadlo POINT)
V rámci dílny budou účastníkům nabídnuty aktivity a cvičení, vedoucí k uvědomění a souhře základních složek zvukové dimenze mluvního projevu (dech, fonace, artikulace, rezonance). Dále se budeme zabývat percepcí a sebepercepcí hlasového vyjádření, vztahem dechu, hlasu a pohybu, tvorbou hlasu v souvislosti s vnitřním prožíváním. Dle potřeb účastníků bude zařazena hlasová diagnostika a doporučení k dalšímu rozvoji hlasu. Lektorka vychází z psychosomatického pojetí hlasové výchovy, jež je rozvíjeno na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU.
Lektor: Pavla Sovová (Praha)

Píseň v básni (ND – červený salónek)
Seminář bude zaměřen na hledání vztahu poezie a hudby. Hledání východisek k hudební interpretaci poezie. Rytmus a verš. Co nám říká verš, jaké skrývá významy a jaký může být jeho hudební ekvivalent? Atmosféra básně a atmosféra písně. Nalézání přirozeného vztahu mezi textem a hudbou tak, aby se obojí propojovalo a podporovalo, avšak neilustrovalo.
Lektor: Jarek Jurečka (Plzeň)

Wolker teď a tady (ND – modrý salónek)
Seminář bude zaměřen na hledání možností interpretace textů Jiřího Wolkra. Rytmus a verš. Co nám říká verš, jaké skrývá významy a jaký může být jeho jevištní ekvivalent? Co nám mohou říct texty Jiřího Wolkra dnes? Co my můžeme říct texty Jiřího Wolkra dnes? A jak? Interpretace sólová i voicebandová.
Lektor: Renata Vordová (Plzeň)

Vstupné pro veřejnost na celý večer na zahrádku Národního domu: 20,- Kč
Použité zkratky:

MD = Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1
DUHA = Duha – Kulturní klub u hradeb, Školní 4
ND = Národní dům, Vojáčkovo nám. 1
POINT = Divadlo Point, Olomoucká 25
Městská knihovna = Skálovo nám. 6
Kontakty

Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu, oddělení

DUHA - Kulturní klub u hradeb, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov,

tel. 582 329 623, 582 329 620 www.prostejov.eu/duha

Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1 Prostějov, tel. 582 329 600, 582 329 602
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':