Databáze českého amatérského divadla

Texty: Prostějov, Wolkrův Prostějov 2017, Celostátní kolo - výsledky. Klub DUHA.

Hodnocení 60. ročníku celostátní přehlídky
uměleckého přednesu a divadel poezie
WOLKRŮV PROSTĚJOV
Pořadatelé

Statutární město Prostějov, Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu, oddělení Duha – Kulturní klub u hradeb a NIPOS ARTAMA Praha.

Festival se konal pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka a primátorky města Prostějova Aleny Raškové, z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a Olomouckého kraje. Na festivalu spolupracují Městské divadlo v Prostějově, Městská knihovna v Prostějově a Divadlo Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově.
Termín

13. 6. 2017 – 17. 6. 2017
Počet účastníků

Festivalu se zúčastnilo 86 recitátorů sólistů

I. kategorie 38 recitátorů

II. kategorie 33 recitátorů

III. kategorie 10 recitátorů

Soutěžící soubory (celkem 9)

1. DěS ČK – MAlá a VElká, Český Krumlov
Svět nás má!
Dramatizace: Marta Hermannová, Veronika Holcová
Režie: Veronika Holcová, Marta Hermannová

2. TORZO NA DRUHOU, Turnov
Abstraktní žvýkačka
autorské představení
Režie: Romana Zemenová a soubor

3. STUDIO ŠRÁMKOVA DOMU V SOBOTCE
Mami!
Autor literární předlohy: Marina Cvětajevová
Dramatizátor: Lada Blažejová
Režie: Lada Blažejová

4. Ústaf – Voiceband.cz, Brno
Erben Květy
Autor literární předlohy: K. J. Erben/Kytice
Dramaturgická úprava: Ústaf – Voiceband.cz
Režie: Zdeněk R. ŠturmaHostující představení
1. JÁ PÍŠI VÁM…
Puškinův Evžen Oněgin

Inspirativní představení
1. DIVADLO V CELETNÉ
TERMINUS
Doprovodné akce

1. THE LOSER(S) – novocirkusové akrobatické představení na motivy básně Osudový stín
Zahájení Wolkrova Prostějova spojené s předáním symbolického klíče od městských bran -

2. Semináře
V rámci letošního ročníku probíhaly 4 semináře, které byly otevřeny na základě přihlášky všem – tzn. účastníkům WP i ostatním zájemcům. Semináře probíhaly od 13. 6. 2017 – 17. 6. 2017 vždy po recitacích současně s rozborovým seminářem.

Literární postřižiny (Městská knihovna)
Najít vhodný text pro intepretaci není snadné. Ti prokletí autoři jsou buď moc struční, nebo příliš rozmáchlí. Interpret jako tvůrce má jisté právo na úpravu literární předlohy v zájmu svého tvůrčího činu, ale smí cokoliv? Kde je hranice mezi citlivým zkrácením a bezohlednou destrukcí autora? Jak rozkrýt hlavní a vedlejší motivy textu? Jak rozpoznat charakteristické výrazové prostředky autora, bez nichž dílo ztrácí svoji identitu? Jak vybrat úryvek, aby měl stavbu a tvar? Jak zacházet s příběhem, aby z něj nezůstala jen holá kostra? Tak si to zkusíme na konkrétních textech, třeba i na těch, které si sami přivezete.
Lektor: Libor Vacek (Praha)

Hlas v prostoru, prostor v hlase (Divadlo POINT)
V rámci dílny budou účastníkům nabídnuty aktivity a cvičení, vedoucí k uvědomění a souhře základních složek zvukové dimenze mluvního projevu (dech, fonace, artikulace, rezonance). Dále se budeme zabývat percepcí a sebepercepcí hlasového vyjádření, vztahem dechu, hlasu a pohybu, tvorbou hlasu v souvislosti s vnitřním prožíváním. Dle potřeb účastníků bude zařazena hlasová diagnostika a doporučení k dalšímu rozvoji hlasu. Lektorka vychází z psychosomatického pojetí hlasové výchovy, jež je rozvíjeno na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU.
Lektor: Pavla Sovová (Praha)

Píseň v básni (ND – červený salónek)
Seminář bude zaměřen na hledání vztahu poezie a hudby. Hledání východisek k hudební interpretaci poezie. Rytmus a verš. Co nám říká verš, jaké skrývá významy a jaký může být jeho hudební ekvivalent? Atmosféra básně a atmosféra písně. Nalézání přirozeného vztahu mezi textem a hudbou tak, aby se obojí propojovalo a podporovalo, avšak neilustrovalo.
Lektor: Jarek Jurečka (Plzeň)

Wolker teď a tady (ND – modrý salónek)
Seminář bude zaměřen na hledání možností interpretace textů Jiřího Wolkra. Rytmus a verš. Co nám říká verš, jaké skrývá významy a jaký může být jeho jevištní ekvivalent? Co nám mohou říct texty Jiřího Wolkra dnes? Co my můžeme říct texty Jiřího Wolkra dnes? A jak? Interpretace sólová i voicebandová.
Lektor: Renata Vordová (Plzeň)

3. U Kotěry na zahrádce

Ve dnech 13. 6., 15. 6. a 16. 6. 2017 ve večerních hodinách proběhl jako doprovodný program koncert kapel na zahrádce Národního domu. V rámci programu vystoupili tyto kapely:

KVĚTY - nejtvrdší čajová kapela, nejhlučnější z tichých a nejostřejší z jemných
wHAT´S yOUR fAVORITE nUMBER? – plzeňská kapela (electronica-rock`n`roll)
URBAND – brněnský pouliční šraml

Ve středu 14. 6. 2017 jsme shlédli v přednáškovém sále Národního domu IMPROCORE – hudebně – literární improvizace.

Slavnostní zahájení WP 2017

Slavnostní zahájení 60 ročníku WP proběhlo pod otevřeným nebem na nám. T. G. Masaryka před budovou Muzea, kde jsme měli možnost shlédnout novocirkusové akrobatické představení na motivy básně Osudový stín THE LOSER(S) s následným průvodem k soše Jiřího Wolkera, kde proběhlo uctění památky Jiřího Wolkera a předání klíče od pomyslných bran města Prostějova z rukou náměstkyně primátorky Ivany Hemerkové.

Hlasové rozcvičky

Tradiční hlasové rozcvičky určené nejen recitátorům probíhaly v Přednáškovém sále Národního domu pod lektorským vedením Pavly Sovové.

Přehlídka uměleckého přednesu

Recitátoři recitovali jeden text.
Recitace byla rozdělena do čtyř dnů podle kategorií:
středa – 2. kategorie
čtvrtek – 2. kategorie
pátek – 1. kategorie
sobota – 1. kategorie 3. kategorie
Byly dvě pětičlenné poroty – pro 1. 3. kategorii a pro 2. kategorii.
Rozborový seminář se konal po jednotlivých kategoriích vždy v tentýž den po recitaci. Čas a délka byla totožná s délkou ostatních seminářů (3 hodiny). Pouze u 3. kategorie byla délka zkrácena z důvodu nižší účasti recitátorů na 1 hodinu a 30 minut.
Recitovalo se vždy dopoledne od 9.00 hodin.
Časový harmonogram pro recitátory je koncipován následovně:
Recitace 1. skupiny – 20 minut pauza – recitace 2. skupiny – 20 minut pauza……..

Rozborový seminář poroty s recitátory

Jak již bylo zmíněno, rozborový seminář se konal po jednotlivých kategoriích vždy stejný den po recitaci.
Hodnocení poroty divadel poezie

Během každého dne si mohli diváci, účinkující a porota popovídat o shlédnutých představeních.
Závěrečný večer

V závěrečném večeru účinkovali novopečení laureáti či držitelé ceny poroty z řad recitátorů. Celým programem provázela Gabriela Jana Machalíková.

Režie závěrečného večera se letos ujal Radovan Lipus.

Vítězové obou částí festivalu, sólisté i divadla poezie, převzali diplomy a květiny z rukou náměstkyně primátorky Ivany Hemerkové a porotců z jednotlivých kategorií.

Na závěrečném večeru byla předána z rukou Ing. Evy Suknarovské Cena Ministerstva kultury za divadelní a slovesné obory paní Emilii Zámečníkové za celoživotní přínos v oblasti uměleckého přednesu, neprofesionálního divadla a dramatické výchovy dětí a mládeže.


Výsledky 60. ročníku celostátní přehlídky uměleckého přednesu a divadel poezie
UMĚLECKÝ PŘEDNES

recitátoři 1. věková kategorie

Cenu poroty získávají

- Sára Steinerová – za interpretaci textu Jana Wericha „Máta peprná“
- Nicole Haismanová - za interpretaci textu Sheily Ochové „Sůl země a blbá ovce aneb můj šílený život s dědečkem“

Titul LAUREÁT 60. WP získávají

- Ester Valtrová – Antoine de Saint – Exupéry: Kameny chrámu
- Alžběta Skořepová - Pavlína Brzáková: Medvěd a žena
- Tobiáš Nevřiva – Zdeněk Svěrák: Betlémské světlo
- Daniel Klouda – Daniil Charms: Dopis
- Jiří Fencl – kolektiv autorů: úryvek z knihy O tréninku a závodění na dlouhé trati

recitátoři 2. věková kategorie

Cenu poroty získávají

- Dávid Paška – za osobitou a velmi osobní výpověď o pocitech interpretovy generace
- Alžběta Rajchlová – za interpretaci textu s přesným použitím stylizačních prostředků

Titul LAUREÁT 60. WP NEBYL UDĚLEN

recitátoři 3. věková kategorie

Cenu poroty získávají

- Stanislav Nemrava - za interpretaci textu Helgy Hohenzolern von Braunschwitz „Otrava jedem v Braniborsku“
- Jonáš Špaček - za interpretaci textu Pavla Novotného „Marceli?“
- Hana Patrasová - za interpretaci textu Petra Stančíka „Dvě cesty Toníka Dvořáka“

Titul LAUREÁT 60. WP získává

- František Barták – Přemysl Rot: Pravda o doktoru Faustovi

DIVADLA POEZIE

- Cena poroty s doporučením na Jiráskův Hronov - Ústaf – Voiceband.cz, Brno za představení Erben Květyi
- Cenu Wolkrova Prostějova s nominací na Jiráskův Hronov – DěS ČK – Malá a Velká, Český Krumlov za inscenaci Svět nás má
- Cenu diváka získává soubor DěS ČK – Malá a Velká, Český Krumlov za inscenaci Svět nás má
Hodnocení divadel poezie a jednotlivých kategorií uměleckého přednesu

V číslech zpravodaje přehlídky jsou průběžně uváděna hodnocení jednotlivých představení a I., II. a III. kategorie recitátorů sólistů.
Lektoři festivalu

UMĚLECKÝ PŘEDNES
1. 3. kategorie – Aleš Vrzák, Radim Šíp, Jana Machalíková, Gabriela Sittová, Martina Longinová
Tajemnice: Dagmar Cásková, Michaela Cásková

2. kategorie – Jana Trojanová, Andrej Drbohlav, Hana Kofránková, Ema Zámečníková, Vít Roleček
Tajemnice: Dagmar Cásková, Michaela Cásková

DIVADLO POEZIE
Radovan Lipus, Jitka Šotkovská, Jan Anderle, Vojtěch Bárta, Marie Nováková
Tajemnice: Alice Gregušová

Propagace, tiskoviny, publikace

Autorkou plakátu WP, ilustrací a textu na vnějších listech skládačky, ilustrací na účastnických listech, diplomů a butonů byla Iva Utínková, autorkou vnitřních textových částí v skládačkách byla Martina Váňová z Prostějova

Redakce zpravodaje přehlídky
Festivalový zpravodaj FABRIKA letos tvořili Vít Marušák, Vít Malota, Martin Kuncl, Jitka Hejlová, Kateřina Prášilová a Monika Němečková.
Fotodokumentaci měl na starosti Bob Pacholík.

Organizace přehlídky

Letos jsme opět využili prostory Městského divadla, kulturního klubu DUHA, spolkové části Národního domu, Městské knihovny a divadla Point.
Zázemí lektorských sborů bylo v Zeleného salónku spolkové části Národního domu a v klubovně v kulturním klubu DUHA.
Zázemí redaktorů Zpravodaje bylo v budově kina Metro 70.
Zázemí seminářů bylo ve spolkové části Národního domu, v Městské knihovně a v divadle Point.
Hrací prostory pro divadla poezie – kulturní klub Duha, klasické jeviště v divadle a hrací prostor v Městském divadle na jevišti za oponou.
Program spoluvytváří umělecká rada NIPOS ARTAMA Praha a oddělení DUHA – Kulturní klub u hradeb.
Vlastní průběh přehlídky uměleckého přednesu a divadel poezie zabezpečují pracovníci oddělení DUHA včetně pořadatelského servisu, který zahrnuje ubytování účastníků, ekonomické zajištění, informační službu po celou dobu přehlídky, činnost tajemnic a tajemníků, porotců, lektorů a týmu hostesek a pomocných pořadatelů z řad studentů.
Technickou stránku letos zabezpečili zaměstnanci oddělení DUHA a Městského divadla v Prostějově.

Zpracovala: MgA. Martina Drmolová
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':