Databáze českého amatérského divadla

Texty: VRCHOVSKÝ, Ladislav: Pohárek SČDO 2018 - protokol, program, výsledky. AS 14.6.2018.

Pohárek SČDO 2018

Letošní ročník soutěže Pohárek SČDO – Memoriál Zdeňka Kokty opět ukázal sílu herecké složky v kontextu divadelní inscenace

Činoherní | Experimentální | Hudební | Poezie | Soubory


Národní kolo soutěže Pohárek SČDO – Memoriál Zdeňka Kokty proběhlo ve dnech 8. – 10. června ve Velké Bystřici u Olomouce. Pořadatelem republikového finále soutěže v divadelních monolozích a dialozích byl stejně jako v letech minulých Divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice. Soutěž finančně podpořili obec Velká Bystřice, Olomoucký kraj a Ministerstvo kultury ČR.

Do finálového kola letos postoupilo celkem šest monologů, z toho tři v kategorii monolog muži a tři v kategorii monolog ženy, a sedm dialogů. Mezi účastníky převažovali divadelníci, případně studenti uměleckých škol z Karlovarského, Ústeckého, Olomouckého a Libereckého kraje.

Co se dramatických, literárních a dokonce i filmových předloh týká, převažovaly až na tři výjimky kvalitní texty od světoznámých autorů. Zastoupeni byli například bratři Wachovští (film V jako Vendetta), Zdeněk Svěrák (Radovanovy radovánky), Tennessee Wiliams (Skleněný zvěřinec), Marina Carr (Maja), Jim Cartwright (Dva), Susana Torres Molina (Ona), William Saroyan (Jednou kolem bloku), Federico Garcia Lorca (Dům Bernardy Alby).

Z hlediska kvality předvedených výkonů úrovně národní přehlídky nedosahoval jediný výstup – dialog Vlasty a Lumíra ze hry F.R. Čecha v provedení Marcely Čaňové a Jana Smejkala Dívčí válka, a to jak vzhledem k výběru předlohy tak vzhledem ke kvalitě hereckých výkonů. Všechna ostatní soutěžní vystoupení obsahovala dobré, místy nadprůměrné a místy dokonce vrcholné herecké výkony, a to jak v monolozích, tak zejména v dialozích. Ukazuje se, že v těch krajích, ke je síť kvalitních Základních uměleckých škol s nabídkou studia dramatického oboru, vyrůstají talentovaní budoucí studenti konzervatoří, případně vysokých škol uměleckého směru. Tak trochu záhadou je nízká nebo téměř žádná účast soutěžících z krajů, kde existují neprofesionální divadelní soubory disponující kvalitními herci. Tato poznámka se týká především krajů Jihočeského, Středočeského a Zlínského.

Odborná porota, která pracovala ve složení Eva Wiligová, Jiří Andrle a Ladislav Vrchovský, konstatovala stále ještě převažující velkou rezervu v kvalitě mluvního projevu u velké většiny soutěžících. Týká se to nejen artikulace, ale i práce s hlasem, s instonací, zejména pak v oblasti jednání slovem. Také režijní složka u předváděných výkonů, například co se pohybu herce v prostoru a využití jevištního prostoru jako takového týká, by zasluhovala více pozornosti. Výkony, které byly oceněny, ale shora zmíněné rezervy nevykazovaly.

V kategorii monolog muži zvítězil Daniel Bleha z monologem Toma ze hry T. Willamse Skleněný zvěřinec. Herec dobře vystihl charakter postavy, a věrohodně zobrazil zejména Tomův vztah k vlastní matce. V kategorii monolog ženy vynikla Eva Annikki Peltonen s monologem Laury opět ze hry Skleněný zvěřinec. Také tato herečka věrohodně vyjádřila bolestný život postavy Laury ze slavné hry, dívky potýkající se s tělesným postižením.

V kategorii dialog byly oceněny čtyři soutěžní výkony, dva se umístily na prvním a dva na třetím místě, druhé místo nebylo uděleno. Zvítězili Martin Markoš a Roman Winter s dialogem ze hry W. Saroyana Jednou kolem bloku spolu s Lubošem, Štěpánem a Markem Himlem, kteří předvedli dialog Marleyho a Irionda ze hry S. T. Moliny Ona. Kvalitní předlohy obsahovaly velké herecké příležitosti, kterých všichni čtyři soutěžící využili. Další dva dialogy, které získaly třetí místa v soutěži, byly: dialog ze hry J. Cartwrighta Dva v provedení Romana Tegela a Evy Annikki Peltonenové a dialog hostinského Randy a servírky Metelkové, známý především z televizní inscenace Františka Vlčka st. Bohouš v provedení Petra Vaňka a Jitky Smejkalové. Mezi umístěnými na prvních a třetích místech byl sice znatelný rozdíl, přesto však všichni soutěžící „doběhli do cíle v rozdílu setin sekund“, použijeme-li sportovní terminologii.

V nedávné minulosti se vítězové soutěže Pohárek SČDO představovali také publiku národní přehlídky Krakonošův divadelní podzim v tak zvaném „defilé vítězů“. Letošní úroveň soutěže byla natolik vysoká, že by si toto defilé diváci ve Vysokém nad Jizerou zcela jistě užili.

(V příloze fotografie: Luboš Štěpán, Marek Himl, S.T. Molina: Ona – Marley, Iriondo)

P r o t o k o l

XLVI. ročníku národní přehlídky Pohárek SČDO 2018 Memoriál Zdeňka Kokty

(Připravila Hana Šiková)

8.-10.6.2018 Orlovna Velká Bystřice

Vyhlašovatel: SČDO

Pořadatelé: Osvětová beseda Velká Bystřice, SČDO

Odborná porota: Ladislav Vrchovský – předseda poroty, Eva Willigová-Koutová, Jiří Anderle, Hana Šiková – tajemnice poroty

Ředitel přehlídky: Tomáš Hradil

Program přehlídky

Pátek 8.6.

19:30 vystoupení hosta přehlídky – Divadelní spolek Karel Čapek Děčín Joan Schirley: Vražda sexem

Sobota 9.6

12:30 zahájení přehlídky, monology muži 14:00 monology ženy 16:00 dialogy 20:00 defilé vítězů, vyhlášení výsledků

Neděle 8.6.

09:00 rozborový seminář

Celkem soutěžilo 20 účastníků, kteří byli nominováni z oblastních přehlídek v České Lípě, Železném Brodě, Horšovském Týně, Brně a Velké Bystřici.

Výsledky

Monology ženy

2. místo Eva Annikii Peltonen, T. Williams: Skleněný zvěřinec, Laura Valerie Veselá, autor neznámý: Projev, Politička

3. místo Eva Dědičová, Marina Carr: Maja, Babi Fraochlán

Monology muži

místo Daniel Bleha, T. Williams: Skleněný zvěřinec, Tom
místo Lukáš Frydrych, Zdeněk Svěrák: Radovanovy radovánky, Radovan
místo Zdeněk Hrbek, bratři Wachovští: V jako vendeta, Inspektor Finch

Dialogy

1. místo Luboš Štěpán, Marek Himl, S. T. Molina: Ona, Marley, Iriondo Martin Markoš, Roman Winter, W. Saroyan: Jednou kolem bloku, Jimmy London, Philip Judah

3. místo Roman Tegel, Eva Annikki Peltonen, Jim Cartwight: Dva, Roy, Lesley Petr Vaněk, Jitka Smejkalová, František Vlček st.: Bohouš, Hostinský Alois Randa, Miluše Metelková

Čestné uznání

Jitka Doležalová za herecký výkon v roli Adély v dialogu F. G. Lorcy: Dům Bernardy Alby

D o p o r u č e n í

Doporučit programové radě a ředitelce Krakonošova divadelního podzimu defilé účastníků Pohárku SČDO 2018 Defilé vítězů a účastníků Pohárku SČDO 2018

Roman Tegel, Eva Annikki Peltonen, Jim Cartwight: Dva, Roy, Lesley
Lukáš Frydrych, Zdeněk Svěrák: Radovanovy radovánky, Radovan
Valerie Veselá, autor neznámý: Projev, Politička
Petr Vaněk, Jitka Smejkalová, František Vlček st.: Bohouš, Hostinský Alois Randa, Miluše Metelková
Eva Annikii Peltonen, T. Williams: Skleněný zvěřinec, Laura
Luboš Štěpán, Marek Himl, S. T. Molina: Ona, Marley, Iriondo
Daniel Bleha, T. Williams: Skleněný zvěřinec, Tom
Martin Markoš, Roman Winter, W. Saroyan: Jednou kolem bloku, Jimmy London, Philip Judah

Národní přehlídka Pohárek SČDO 2018 se uskutečnila za finanční spoluúčasti MK ČR, Olomouckého kraje, Města Velká Bystřice a dalších sponzorů.

Autor: Ladislav Vrchovský
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':