Databáze českého amatérského divadla

Texty: Svitavy, Dětská scéna 2018 - program. Fabrika Svitavy.

PROGRAM DĚTSKÉ SCÉNY 2018
OZNAČENÍ PROSTOR

Fka
Fabrika Svitavy
kino
Kino Vesmír
Trám
Divadlo Trám
Tyjátr
Alternativní klub Tyjátr
OttD
Ottendorferův dům
SZŠ
Střední zdravotnická škola
MMG
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
stodola
farní stodola svitavs
ké římskokatolické farnosti


PÁTEK 8. června
10.00

12.45
prezence recitátorů s
doprovodem a seminaristů třídy R
Fka
-
foyer
13.00

21.30
prezence seminaristů tříd A

E
Fka
-
foyer
13.00

13.20
zahájení přehlídky a dílny dětských recitátorů
kino
13.30

14.30
dílny
pro recitátory 2., 3. a 4. kategorie
SZŠ
seminář R
Trám
15.00

18.00
vystoupení recitátorů 3. kategorie
kino
17.30

18.15
večeře soubory
SZŠ
-
jídelna
18.15

19.15
večeře recitátoři
SZŠ
-
jídelna
19.30

21.00
beseda lektorského sboru s recitátory 3. kat. a jejic
h doprovodem
MMG
diskusní klub pro doprovod recitátorů 2. a 4. kat.
SZŠ
dílny pro recitátory 2. a 4. kategorie
SZŠ
seminář R
Trám
21.45
informační schůzka pro seminaristy tříd A

E
stodola


SOBOTA 9. června
7.15

8.00
snídaně recitátoři
SZŠ
-
jídelna
8.00

9.00
snídaně soubory
SZŠ
-
jídelna
8.15

9.15
dílny pro recitátory 2., 3. a 4. kategorie
SZŠ
seminář R
Trám
9.00

12.30
semináře A

E
Fka, OttD
9.30

12.30
vystoupení recitátorů 4. kategorie
kino
10.00

11.20
1. blok přehlídky

vystoupení pro veřejnost
Bylo ná
s pět
, Taneční studio Light při ZUŠ Na Popelce, Praha 5
Fka
Řvi potichu, brácho
,
IDI klub, Gymnázium Františka Křižíka, Plzeň
Fka
12.00

12.45
oběd soubory
SZŠ
-
jídelna
12.45

13.30
oběd recitátoři
SZŠ
-
jídelna
14.00

15.45
1. blok přehlídky

vystoupení pro ú
častníky Dětské scény
zahájení přehlídky dětského divadla
Fka
Bylo nás pět
, Taneční studio Light při ZUŠ Na Popelce, Praha 5
Fka
Řvi potichu, brácho
,
IDI klub, Gymnázium Františka Křižíka, Plzeň
Fka
16.15

17.45
beseda lektorského sboru s recitátory 4. k
at. a jejich doprovodem
MMG
diskusní klub pro doprovod recitátorů 2. a 3. kat.
SZŠ
16.15

18.15
dílny pro recitátory 2. a 3. kategorie
SZŠ
seminář R
Trám
16.15

17.00
diskuse lektorského sboru s vedoucími souborů vystupujících v 1. bloku
Fka
-
2. podl.
16.15

17.15
dětský diskusní klub
Fka
-
aula
17.15

18.15
diskuse o představeních 1. bloku
stodola
18.30

19.30
raut pro recitátory
Fka
-
foyer
18.30

19.30
večeře doprovod recitátorů a soubory
SZŠ
-
jídelna
20.00
host přehlídky
Z tajného deníku Smolíčka Pé
, Studio DAMÚ
ZA, Praha
Fka


NEDĚLE 10. června
7.00

7.45
snídaně recitátoři
SZŠ
-
jídelna
7.45

8.45
snídaně soubory
SZŠ
-
jídelna
8.00

8.45
dílny pro recitátory 2., 3. a 4. kategorie
SZŠ
9.00

11.30
vystoupení recitátorů 2. kategorie
kino
9.00

12.30
výlet pro děti ze souborů
9.00

13.00
semináře A

E
Fka, OttD
10.00

12.10
2. blok přehlídky

vystoupení pro veřejnost
K
neuvěření!
,
Tři boty, ZŠ a MŠ Třebotov
Fka
Óda na lelky
,
Dramatický kroužek při Umělecké akademii ZŠ Hovorčovice
Tyjátr
Rozum a štěstí
,
Divadelní studio Kampak
! DDM Praha 8

Spirála
Trám
11.45

12.30
oběd recitátoři
SZŠ
-
jídelna
12.30

13.15
oběd soubory
SZŠ
-
jídelna
13.00

14.30
beseda lektorského sboru s recitátory 2. kat. a jejich doprovodem
MMG
diskusní klub pro doprovod recitátorů 3. a 4. kat.
SZŠ
dílny pro r
ecitátory 3. a 4. kategorie
SZŠ
seminář R
Trám
15.00

17.10
2. blok přehlídky

vystoupení pro účastníky Dětské scény
skupina A
Rozum a štěstí
,
Divadelní studio Kampak! DDM Praha 8

Spirála
Trám
skupina B
Óda na lelky
,
Dramatický kroužek při Umělecké aka
demii ZŠ Hovorčovice
Tyjátr
skupina A B
K
neuvěření!
,
Tři boty, ZŠ a MŠ Třebotov
Fka
skupina A
Óda na lelky
,
Dramatický kroužek při Umělecké akademii ZŠ Hovorčovice
Tyjátr
skupina B
Rozum a štěstí
,
Divadelní studio Kampak! DDM Praha 8

Spirála
Trám
17.3
0

18.15
diskuse lektorského sboru s vedoucími souborů vystupujících v 2. bloku
Fka
-
2. podl.
17.30

19.00
dětský diskusní klub
Fka
-
aula
18.30

19.45
diskuse o představeních 2. bloku
stodola
18.45

20.00
večeře soubory
SZŠ
-
jídelna
hosté přehlídky
20.15
skup. A
Šťastný princ
, MajTO, Žamberk
Trám
20.50 sk. A B
Hotel
, Céčko Svitavy
kino
21.50
skup. B
Šťastný princ
, MajTO, Žamberk
Trám


PONDĚLÍ 11. června
7.15

8.15
snídaně soubory
SZŠ
-
jídelna
8.30

12.30
semináře A

E
Fka, OttD
8.30

12.00
výlet pro děti ze souborů
9.00

11.20
3. blok přehlídky

vystoupení pro veřejnost
Běž, chlapče, běž (Nechci, abyste mě litovali, to je k
ničemu)
,
HOP
-
HOP, ZUŠ Ostrov
Fka
Babičko, vyprávěj nám neco...
,
dětské studio DěS, Divadlo loutek Ostrava
Trám
Idol!
Nemáme, SVČ Lužánky, Brn
o
Tyjátr
11.45

13.00
oběd soubory
SZŠ
-
jídelna
14.00

16.30
3. blok přehlídky

vystoupení pro účastníky Dětské scény
skupina A
Idol!
Nemáme, SVČ Lužánky, Brno
Tyjátr
skupina B
Babičko, vyprávěj nám neco...
,
dětské studio DěS, Divadlo loutek Ostrava
T
rám
sku
pina A B
Běž, chlapče, běž (Nechci, abyste mě litovali, to je k
ničemu)
,
HOP
-
HOP, ZUŠ Ostrov
Fka
skupina A
Babičko, vyprávěj nám neco...
,
dětské studio DěS, Divadlo loutek Ostrava
Trám
skupina B
Idol!
Nemáme, SVČ Lužánky, Brno
Tyjátr
17.00

17.45
diskuse lek
torského sboru s vedoucími souborů vystupujících v 3. bloku
Fka
-
2. podl.
17.00

18.30
dětský diskusní klub
Fka
-
aula
18.00

19.15
diskuse o představeních 3. bloku
stodola
18.30

20.00
večeře soubory
SZŠ
-
jídelna
hosté přehlídky
20.15
Vlna.sk
, DRIM, ZUŠ Jozefa
Rosinského, Nitra
Fka
21.00
The Dozing Brothers
a
Entropie
, Svitavy (koncert)
stodola


ÚTERÝ 12. června
7.15

8.15
snídaně soubory
SZŠ
-
jídelna
8.30

12.30
semináře A

E
Fka, OttD
8.30

12.00
výlet pro děti ze souborů
9.00

11.10
4. blok přehlídky

vystoupení
pro veřejnost
My vrabčáci
,
Studio Šrámkova domu v
Sobotce, MKS Sobotka
Fka
Stojí hruška
,
Divadelnice z
Vikýře, DDM Vikýř, Jablonec n. N.
Fka
Do velké krajiny Dudédu
,
Dismanův rozhlasový dětský soubor, ČRo, Praha 2
Trám
Jak se hledají princezny
,
Ani
Muk, ZUŠ Turnov
Tyjátr
O sedmi bratřích ve studni
,
LDO ZUŠ Jindřichův Hradec
Tyjátr
11.45

13.00
oběd soubory
SZŠ
-
jídelna
14.00

16.10
4. blok přehlídky

vystoupení pro účastníky Dětské scény
skupina A B
My vrabčáci
,
Studio Šrámkova domu v
Sobotce, MKS So
botka
Fka
Stojí hruška
,
Divadelnice z
Vikýře, DDM Vikýř, Jablonec n. N.
Fka
skupina A
Do velké krajiny Dudédu
,
Dismanův rozhlasový dětský soubor, ČRo, Praha 2
T
rám
Jak se hledají princezny
,
Ani Muk, ZUŠ Turnov
Tyjátr
O sedmi bratřích ve studni
,
LDO ZU
Š Jindřichův Hradec
Tyjátr
skupina B
Jak se hledají princezny
,
Ani Muk, ZUŠ Turnov
Tyjátr
O sedmi bratřích ve studni
,
LDO ZUŠ Jindřichův Hradec
Tyjátr
Do velké krajiny Dudédu
,
Dismanův rozhlasový dětský soubor, ČRo, Praha 2
T
rám
16.45

17.30
diskuse lekto
rského sboru s vedoucími souborů vystupujících ve 4. bloku
Fka
-
2. podl.
16.45

18.30
dětský diskusní klub
Fka
-
aula
17.45

19.30
diskuse o představeních 4. bloku
stodola
18.30

19.30
večeře soubory
SZŠ
-
jídelna


STŘEDA 13. června
7.15

8.15
snídaně soubory
S

-
jídelna
8.30

12.30
semináře A

E
Fka, OttD
8.30

12.00
výlet pro děti ze souborů
9.00

11.00
5. blok přehlídky

vystoupení pro veřejnost
Králíci
,
Kastrol, SZUŠ Trnka, Plzeň
Fka
Zrádce
,
7. ročník LDO ZUŠ Jindřichův Hradec
Tyjátr
Šťastný princ
,
Parami
an, Dramatická školička Svitavy
Trám
11.45

13.00
oběd soubory
SZŠ
-
jídelna
14.00

16.00
5. blok přehlídky

vystoupení pro účastníky Dětské scény
skupina A B
Králíci
,
Kastrol, SZUŠ Trnka, Plzeň
Fka
skupina A
Šťastný princ
,
Paramian, Dramatická školička Svi
tavy
T
rám
Zrádce
,
7. ročník LDO ZUŠ Jindřichův Hradec
Tyjátr
skupina B
Zrádce
,
7. ročník LDO ZUŠ Jindřichův Hradec
Tyjátr
Šťastný princ
,
Paramian, Dramatická školička Svitavy
T
rám
16.30

17.15
diskuse lektorského sboru s vedoucími souborů vystupujících
v 5. bloku
Fka
-
2. podl.
16.30

18.00
dětský diskusní klub
Fka
-
aula
17.30

18.45
diskuse o představeních 5. bloku
stodola
18.30

19.30
večeře soubory
SZŠ
-
jídelna
20.00
ukázky z práce seminářů
Fka, OttD, Trám


ČTVRTEK 14. června
7.15

8.15
snídaně soubory
S

-
jídelna
8.30

12.00
semináře A

E
Fka, OttD
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':