Databáze českého amatérského divadla

Texty: STROTZER, Milan: Národní přehlídka seniorského divadla v roce 2018 potřinácté. AS 16.11.2018.

Národní přehlídka seniorského divadla v roce 2018 potřin

Ve dnech 16.‒18. listopadu 2018 se uskutečnil v České Třebové 13. ročník Národní přehlídky seniorského divadla. První ročník se konal v roce 1995 v Plzni, rok na to v Ostrově. Původně bylo zamýšleno každoroční konání, a to vždy na jiném místě. Po druhém ročníku bylo přijato rozhodnutí učinit z přehlídky bienále, následně byla opuštěna i myšlenka putovní akce.

Činoherní | Hudební

Přehlídku pak v roce 1998 hostilo město Kroměříž, následovalo šest ročníků v jihomoravském Znojmě, dva ročníky ve východočeském Miletíně v rámci přehlídky Erbenův Miletín. Poslední dva ročníky nalezly útočiště v České Třebové, v místě, které disponuje třemi různými a dobře vybavenými hracími prostory, profesionálním zázemím v místním Kulturním centru, podporovaným dobrovolnou pomocí českotřebovského ochotnického souboru Hýbl.

Přehlídka seniorského divadla nemá, jak to je obvyklé v jiných oblastech amatérského divadla, žádná krajská ani jiná předkola. K účasti se soubory hlásí přímo Národnímu informačnímu a poradenskému středisku pro kulturu v Praze (NIPOS), a je na jeho programové radě, aby na základě odborných referencí, popřípadě po zhlédnutí inscenací či jejich videozáznamů, rozhodla o složení programu. V roce 2018 se k účasti přihlásilo 17 divadelních kolektivů na plánovaných osm hracích míst. Bylo tudíž nutné selektovat. Do programu bylo zařazeno osm inscenací českých souborů a podařilo se přidat i jednu navíc, a sice hostujícího souboru z Belgie. Všechny přihlášené soubory splňovaly základní podmínku, kterou je složení hereckého kolektivu nejméně z 50 procent z osob starších 60 let.

Letošní přehlídka mohla být teoreticky obohacena o dvě významné inscenace. Tou první bylo nastudování hry Ludmily Ulické Ruská zavařenina souborem Domu kultury v Krupce v režii Jany Urbanové. Ještě před jednáním programové rady soubor musel svou účast odříci pro úmrtí Josefa Bartáka, představitele jedné z hlavních rolí. Nebyl to však jediný případ, který provázel 13. ročník přehlídky. Druhá inscenace, kterou postihlo úmrtí, bylo nastudování Vančurova Rozmarného léta Rádobydivadlem Klapý v režii Jaroslava Kodeše. Inscenace již prošla Jiráskovým Hronovem, což byl pro programovou radu důvod ponechat ji mezi náhradními pro případ programového výpadku. Jako taková by však nemohla být stejně využita, neboť měsíc před přehlídkou jsme se naposledy rozloučili s Františkem Zborníkem, který v ní hrál Kanovníka Rocha. Ani tím výčet smutných událostí nekončí. Dotýká se i nováčka přehlídky, nově vzniklého Komunitního divadla Nesedím, sousedím z Prahy 6 ‒ Břevnova. Soubor v České Třebové vystoupil, ale bez své členky Jitky Stivínové, první manželky známého jazzového hudebníka, multiinstrumen­talisty a skladatele Jiřího Stivína. Soubor se s Jitkou Stivínovou rozloučil na sklonku léta. Když k tomu připočteme, že dva z lektorů – prof. Jan Císař a prof. František Laurin ‒ museli svou účast odříci ze zdravotních důvodů, pak nelze než konstatovat, že třináctka v ročníku přehlídky byla více než smolná.

Navzdory smutným událostem líčeným v předchozím odstavci se v České Třebové seniorskému divadlu dařilo, a to nejen pro ideální prostory k prezentaci inscenačních výsledků souborů a pro přívětivé klima, které jim pořadatelé připravili. Stanovený program zůstal beze změny, žádný náhradník nemusel být narychlo povolán k záskoku, a tak se podařilo realizovat velice barvitou programovou skladbu přehlídky. Ta obnášela čtyři činoherní inscenace zavedených divadelních souborů, přičemž každá jedna byla takříkajíc z jiného kadlubu (komedie finsko-švédského autora Bengta Ahlforse Poslední doutník / starší česká hra-moralita Ivana Krause Poker bez esa / dramatizace povídky Ivana Bunina pro divadlo jednoho herce Já měla hezkej život / původní česká hra Tanga pro Ježíška od Václava Klapky, člena hrajícího souboru). Dále se v programu představily tři divadelní kolektivy, které k předváděnému tvaru dospěly na základě osobních prožitků, vzpomínek, výpovědí a postojů (O mém těle – soubor z Belgie / Jiný vesmír – Komunitní divadlo z Prahy-Břevnova / Analéma – soubor Třetí věk Louny). A opět, každé jedno představení bylo v použitých výrazových prostředcích jiné, byť byly výchozí impulsy a použité principy tvorby shodné. Nechybělo ani loutkové divadlo (dramatizace pohádek Pavla Šruta Babičky a Bráška Králík) vytvořené seniorkami z Akademie univerzity třetího věku při ZUŠ Turnov. K pestré programové skladbě nesporně přispěl kabaret Ženského amatérského spolku z Homole (Ženské nebe).

Všechna činoherní představení, a v nemalé míře i ta ostatní, zdobily především výborné herecké výkony. Pokud někde něco zavadilo, byla toho příčinou nedomyšlená dramaturgicko-režijní koncepce. K vrcholům přehlídky patřily dvě inscenace. Znalci jistě tuší, že jednou z nich byla Analéma souboru Třetí věk z Loun v režii Renaty Vordové. Získala si v roce 2018 věhlas a odnesla si nominace na Jiráskův Hronov hned ze dvou celostátních přehlídek, z Wolkrova Prostějova a z Divadelního Pikniku Volyně. Hronovské přehlídky se však letos soubor nemohl zúčastnit, nicméně nominace zůstávají v platnosti i pro rok následující. Lektorský tým přehlídky seniorského divadla podpořil účast na Jiráskově Hronově 2019 dalším doporučením. Druhou vrcholnou inscenací byla Tanga pro Ježíška Divadelního klubu Jirásek Česká Lípa. Původní česká hra Václava Klapky vykazuje v kontextu současné české dramatiky nesporné kvality. Její zdařilá jevištní realizace si vysloužila nominaci na Jiráskův Hronov 2019.

Ke všem inscenacím se uskutečnily rozpravy účastníků přehlídky. Nekonala se obligátní hodnocení porotou, ale reflexe byly vedeny formou besedy, do níž přispívali členové hrajících souborů, a to tak, že bylo předem domluveno, který ze souborů se ujme úvodního vstupu k té které inscenaci. Ten vstup spočíval v tom, že mluvčí souboru, popřípadě další jeho členové formulovali, co je na představení zaujalo, co se jim zdálo obzvlášť zdařilé, až poté kladli i otázky pramenící z nesrozumitelnosti některých částí inscenace, výkladu postav hry, scénografického řešení atp. Jako další vstupovali do besedy členové ostatních souborů. Nakonec pak členové lektorského týmu přehlídky, kteří tvořili její odborné zázemí. Lektorský tým po odřeknutí výše zmíněných profesorů tvořili režiséři Mgr. Jaroslav Kodeš, Mgr. Rudolf Felzmann a PhDr. Milan Strotzer. Besedy o představeních probíhaly v pohodové, vstřícné a dělné atmosféře.

Nelze nezmínit vydání reprezentativní programové brožury přehlídky, kterou pro účastníky vydalo Kulturní centrum Česká Třebová. A také zasvěcené zahájení přehlídky novou starostkou města Mgr. Magdalénou Peterkovou, mj. členkou místního ochotnického souboru Hýbl.

13. Národní přehlídku seniorského divadla pořádalo Kulturní centrum Česká Třebová ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA Praha za finančního přispění Ministerstva kultury ČR a za podpory města Česká Třebová.

Autor: Milan Strotzer
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':