Databáze českého amatérského divadla

Texty: Časopisy z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště v exp. Miletín

Časopisy z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště, zapůjčené pro expozici Národní divadlo českého Podkrkonoší

977 ČESKÉ DIVADLO, 1917-1919.
Rozhledy po světě divadelním. Orgán Ústřední Matice divadelního ochotnictva. Maj., odp. red. a vyd. TROUSIL, Valentin; 1918: Red. ENGELMÜLLER, Karel; 1919, č. 3: Řídí red. rada. Odp. red. KLÍR, Čeněk. Nakl. Ústřední Matice divadelního ochotnictva českoslovanského; 1918: Nakl. Matice divadelní; 1919: Maj., nakl. a vyd. Matice divadelní. 10x ročně. Praha. KK (ÚČL) (1917-1918), kDÚ, NMd, NK.
Pokračuje jako České divadlo.

Roč. I. 1917, č. 1 Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Bez čísla.
Roč.II. 1918, č. 1 V sešitech. Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Bez čísla.

978 ČESKÉ DIVADLO, 1921-1922.
Předchází České divadlo.
Rozhledy po světě divadelním. Orgán Ústřední Matice divadelního ochotnictva československého. Maj., vyd. a nakl. Matice divadelní; 1921: Vyd. Matice divadelní, nakl. Borový, F. Řídí red. kruh. Za red odp. RYDVAN, Jakub. 10x ročně. Praha. kDÚ, NMd, NK. Pokračuje jako Čs. divadlo.

Roč. II. (V.) 1922. V sešitech. Neúplné. Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Bez čísla.

979 ČESKÉ DIVADLO, 1939-1941.
Předchází Čs. divadlo.
Orgán ÚMDOČ. Nezávislý ilustrovaný pětitýdeník. 1940: Časopis ÚMDOČ. S red. kruhem řídí a za red. odpovídá RYDVAN, Jakub. Maj. a vyd. Matice divadelní; 1939, č. 2: ...a ÚMDOČ; 1940: Vyd. a nakl. ÚMDOČ. Nakl. divadelní nakladatelství a knihkupectví Růžička, Ot. 10x ročně. KK (ÚČL), kIPOS (1939-1940), kDÚ (1939, 1940). Pokračuje jako Lidové divadlo.


Roč. XXIII .1940. V sešitech. Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Bez čísla.
Roč. XXIV. 1941. č. 1 – 4. Neúplné. V sešitech. Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Bez čísla.

Roč. XXIX. 1949. V sešitech. Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Bez čísla.

980 ČESKÉ LIDOVÉ DIVADLO, 1946-1949.
Předchází Lidové divadlo.
Časopis Ústřední Matice divadelního ochotnictva českého v Praze. Ved. a odp. red. RYDVAN, Jakub; 1948, č. 9/10: Za red. odp. GSÖLLHOFER, Jiří V.; 1949: Řídí JANSKÝ, Emanuel s red. kruhem. Nakl. ÚMDOČ, v komisi nakl. Ot. Růžičky; 1947, č. 2: Vyd. a nakl. ÚMDOČ. 10x ročně. Praha. KK (ÚČL), kIPOS (1946-1947), kDÚ, NMd (1947-1949), NK.

Roč. XXVI. 1946. V sešitech. Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Bez čísla.
Roč. XXVIII. 1948. č. 3-4. V sešitech. Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Bez čísla.

Roč. XXIX. 1949. V sešitech. Neúplné. Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Bez čísla.


983 /a ČESKOSLOVENSKÉ DIVADLO, 1923-1938.
Předchází České divadlo.
Rozhledy po světě divadelním; 1926: Sborník otázek divadelních. Nezávislý půlměsíčník, orgán Ústřední Matice divadelního ochotnictva čsl.; 1927: Nezávislý ilustr. všedivadelní půlměsíčník (Orgán Ústřední Matice divadelního ochotnictva čsl.). Vyd. Matice divadelní, spolek pro péči o kulturní zájmy československého divadelnictví. Nakl. Borový, Fr.; 1926: Topič, Fr.; 1929: Neubert, A.; 1938: Růžička, Ot. S redakčním kruhem řídí RYDVAN, Jakub; 1926: Řídí red. kruh. Odp. red. RYDVAN, Jakub. 20x ročně; 1935: 1x měsíčně. Praha. Přílohy: Z jubilejního režisérského kursu ÚMDOČ. 1937. Pokračuje jako České divadlo. KK (ÚČL), kIPOS (1924, 1925, 1928, 1930, 1931, 1933-1938), kDÚ, NMd, NK.

Roč. I. (VI.) 1923. V sešitech. Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Bez čísla.

Roč. IX.. 1936 Neúplné. V sešitech. Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Bez čísla983 /b ČESKOSLOVENSKÝ OCHOTNÍK, 1946-1947. Orgán ústředního výboru československého ochotnictva. Č. 1-4. Odp. red.: TURZO-NOSICKÝ, Ivan, red. české části SOMMER, Václav, slovenské části BORSKÝ, Miloš. Bratislava. kART.

Roč. I. 1946 V sešitech. Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Bez čísla.

988 DIVADELNÍ LISTY, 1880-1884.
Obrázkový časopis pro poučení i zábavu. 1881,
č. 7: Orgán Matice divadelní v Praze; 1881: Ilustrovaný týdeník věnovaný zájmům divadelním; 1882: Ilustrovaný časopis...; 1884: Ilustrovaný časopis pro všechny obory divadelní a hudební. Red. a vyd. HOVORKA, Fr. L.; 1881: Maj., vyd. a red. HOVORKA, Fr. L.; 1882, č. 24: Red. a vyd. FRIČ, Celestin. Maj. Hovorka, Fr. L.; 1882, č. 27: Maj., red. a vyd. HOVORKA, Fr. L. 2x měsíčně; 1881: 3x měsíčně; 1881, č. 18: 1x týdně; 1882, č. 26: 3x měsíčně. Praha. Příloha: Rarášek. 1884. kDÚ, NMd, NK.

Roč. I. 1881. Svázáno. Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Č.413.

Roč. IV. 1883. Svázáno. Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Č. 524.

989 DIVADELNÍ LISTY, 1899/1900-1903/1904.
Předcházela Thalie.
Čtrnáctidenník pro dramatické umění a literaturu. Majetek nakladatelské společnosti; 1900/1901: Orgán Ústřední Matice divadelních ochotníků československých. Vyd. a red. FASTER, Otto. Maj. a vyd. Knapp, M. Red. FASTER, Otto. 2x měsíčně. Praha. kDÚ, NMd, NK. Přílohy: České ochotnictvo. Orgán Ústřední matice divadelních ochotníků českoslovanských. 1901/1903, č. 1, 3...18/19.

Roč. I. 1900. Svázáno. Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Č. 644.

Roč. IV. 1903. Svázáno. Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Č. 712.


999 DIVADLO, 1903-1914.
Rozhledy po světě divadelním. Revue pro otázky divadelní. Odp. red. a vyd. KAVKA, Bohuslav. Spolupracovníci HANUŠ, J. - TROUSIL, Val. - VOJTA, A.; 1910/11: ...Hlavní spolupracovník HILAR, Karel Hugo; 1910/11, č. 2: ...KAVKA, Bohuslav. 2x měsíčně. Praha. kDÚ, NMd, NK. Přílohy: Ochotnické divadlo. 1911/12. České ochotnictvo. 1912/13. Věstník divadelní centrály. 1913/14.

Roč. II. Sv. 1 1903. Svázáno. Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Č. 732.

Roč. II. Sv 2. 1904. Svázáno. Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Č. 722.

Roč.VII. 1908. V sešitech. Neúplné. Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Bez čísla.

Roč. VIII. 1909. Svázáno. Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Č. 1551, nové 135. Stejný obsah i č. 8, č. 683.

Roč. IX. 1910. V sešitech. Neúplné. Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Bez čísla.1008 JEVIŠTĚ, 1920-1922.
Divadelní týdeník. Řídí VODÁK, Jindřich a FISCHER, Otokar; 1921, č. 8: Red. VODÁK, Jindřich. Maj, vyd. a odp. red. BOROVÝ, František. 1x týdně. Praha. kDÚ, NMd, NK.

Roč. I. 1920. V sešitech. Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Bez čísla.
Roč. II. 192l. V sešitech. Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Bez čísla.
Roč. III. 1922. V sešitech. Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Bez čísla.


1016 OCHOTNICKÉ DIVADLO, 1911/12.
Věstník divadelního ochotnictva českoslovanského ÚMDOČ. Samostatná příloha časopisu Divadlo. Red. KAVKA, Bohuslav. 2x měsíčně. Praha. NMd. Příloha: TÁBORSKÝ, V. Š.: Dějiny ochotnictva českoslovanského. Viz 391. Pokračuje jako České ochotnictvo. Viz 400.

Roč. I. 1911/12. V sešitech. Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Bez čísla.


1017 OCHOTNICKÉ DIVADLO, 1914/15 -1917 (?).
Organisační věstník ÚMDOČ. Odp. red. LUDVÍK, Břetislav. 10x ročně. Praha. kDÚ (1916). Viz 400.

Roč. I. 1914/15. č. 4-5. Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Bez čísla.
Roč.II. 1916/17. V sešitech. Neúplné. Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Bez čísla.


1030 THALIE, 1896/97-1900.
Orgán Ústřední Matice divadelních ochotníků českoslovanských. Odp. red. a vyd. TROUSIL, Valentin. Maj. Ústřední Matice divadelních ochotníků českoslovanských. 2x měsíčně. 1897/98: List pro dramatickou literaturu a umění; 1900: List českých divadel ochotnických. Orgán a majetek Ústřední Matice divadelních ochotníků českoslovanských. Odp. red. LADECKÝ, Jan. Vyd. Faster, Otto; 1898/99: Odp. red. a vyd. LADECKÝ, Jan. 2x měsíčně; 1900: 1x měsíčně. Praha. Pokračuje jako Divadelní listy. NMd, NK. Viz 400.

Roč. I. 1897. Svázáno. Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Č. 587.

Roč. II. 1897. Svázáno. Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Č. 579. Též v sešitech.

Roč. III. 1898. Svázáno. Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Č.599. Též v sešitech.

Roč. IV. 1900. Svázáno. Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Č. 622.

Roč. V. 1900. Svázáno. Zapůjčeno z fondu DS Tyl Mnichovo Hradiště. Č. 643.

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':