Databáze českého amatérského divadla

Texty: NOVÁKOVÁ, Zuzana: Přehlídka dětské recitace Olomouc, ZUŠ Žerotín, 5. 4. 2019. Deník Dětské scény, č. 0., str. 29-30, 7.6.2019.

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉ RECITACE
OLOMOUC, ZUŠ ŽEROTÍN, 5. 4. 2019
V pátek 5. dubna 2019 se do Základní umělecké školy „Žerotín“ v Olomouci sjelo přes 80 dětí z různých koutů Olomouckého kraje, aby zde „změřily své síly“ v krajském kole recitační přehlídky Dětská scéna 2019. Ještě před zahájením samotné přehlídky měli soutěžící ve všech čtyřech kategoriích možnost absolvovat recitátorskou dílnu s vybraným lektorem, jejímž cílem bylo společné seznámení, uvolnění se a hlasová rozcvička. V 10.00 hod se pak recitátoři rozptýlili po budově do sálů a sálků, kde je již očekávali lektoři i diváci z řad rodičů a doprovázejících pedagogů, a mohlo se začít...
V 1. kategorii se sešlo 22 recitátorů a 3 lektoři – Ivana Němečková, Alena Palarčíková a Jana Turčanová. Všichni posluchači byli potěšeni velmi dobrou interpretační úrovní. Ve výběru se objevila řada kvalitních textů od známých „klasiků“ – D. Fischerové, O. Hejné, S. Silversteina, D. Heviera, M. Černíka, P. Šruta, ale také texty méně známých autorů či řada textů od Jiřího Žáčka, často ty „oříkanější“ – ale přesto je děti sdělovaly s chutí a zaujetím. Prakticky všichni vystupující byli velice dobře technicky vybaveni – bylo je „vidět“, slyšet, bylo jim rozumět, byli osobití. Většina dětí zaujala schopností naplnit text představami, komunikovat s posluchači. Lektoři předali čtyřem dětem čestné uznání, ocenění s knížkou pak získali Petra Kapustová (text D. Fischerové), Tadeáš Minář (text E. Janikovszke), Vít Navrátil (text S. Silversteina), Nikola Piňosová(text J. Ptáčkové) a Tereza Šelmeciová (text D. Fischerové). V závěru přehlídky v 1. kategorii, která tímto krajským kolem skončila, byl dostatek prostoru věnovat se tomu, co se dětem podařilo, i tomu, na co si dát třeba příště větší pozor: posuzovat text ne podle kvalit autora, ale podle kvality konkrétního textu, zaměřit se na osobní vztahy ke sdělovanému... a samozřejmě byl i dostatek času věnovat se podrobnějšímu rozboru jednotlivých vystoupení.
V 2. kategorii, v níž „úřadovaly“ lektorky Magda Johnová, Klára Literová – Jedličková a Martina Kolářová, se na pódiu koncertního sálu „utkalo“ 21 recitátorů. Již od začátku přehlídky se projevila slabší úroveň v této kategorii: přibližně polovina účastníků si zvolila nevhodný text. Lektorský sbor v závěrečné besedě s recitátory a jejich doprovodem doporučil zaměřit se více na dramaturgii textu (vhodný výběr a úpravy), na práci s vypravěčem, vystavění postav, humor a přirozenost projevu. Pět recitátorů obdrželo za svůj výkon čestné uznání, jedna recitátorka ocenění (Anna Kofroňová – text A. Lindgrenové Pipi jede do školy) a 2 nejlepší účastnice pak ocenění s postupem na celostátní přehlídku: Lea Juřenová(text I. Wernische Otravná pohádka pro otravná pacholátka) a Pavlína Kriegová (text E. Papouškové Kosprd a Telecí). U oceněných recitátorů lektoři ohodnotili jejich technickou vybavenost (výslovnost, práci s pointou, s postavami a vypravěčem).
V 3. kategorii, která je dvoukolová, si přišlo „změřit své síly“ 21 recitátorů, do lektorského sboru zasedli Hana Šprynarová, Jana Jurkasová a Michal Bureš. V této kategorii se objevilo několik výrazných recitátorských osobností, které již vědí, co jim sedí, a přemýšlejí, o čem chtějí vyprávět... Prakticky všichni účastníci si vybrali vhodné texty, bohužel ale někteří z nich nenašli „klíč“ k interpretaci, nebylo zřejmé, proč si daný text vybrali a jaký je jejich postoj, přístup, záměr... Řada recitátorů pak vystoupila s nezvládnutým nebo nedoučeným druhým textem (nabízí se otázka, zda je nutné, aby děti měly dva texty, když na národní přehlídce pak stejně vystupují jen s jedním). Díky druhému textu pak bývá přehlídka neúměrně dlouhá a recitátoři nám odjíždějí ještě před koncem... Jinak bylo vidět, že recitátoři jsou většinou dobře technicky vybaveni (pěkné řečové dovednosti) a jsou i dobře pedagogicky vedeni. Čestné uznání obdrželi tři recitátoři, oceněný byl Daniel Palla, druhým oceněným (i jako náhradník pro postup na národní přehlídku) byl Jakub Jeremiáš Zelený (texty R. Fulghuma a M. Paly), na celostátní přehlídce pak budou 3. kategorii reprezentovat Martin Lužík (texty R. Bertrama Coolman a já a F. Nepila Fejeton z králíkárny) a Štěpán Vacula (texty K. Poláčka Bylo nás pět a E. Papouškové Kosprd a Telecí). Lektoři u nich ocenili především přirozené vyprávění, hezké vypointování, ztotožnění se s hrdinou a kontakt s publikem.
4. kategorie měla přihlášených 21 recitátorů (jeden pro nemoc nedojel), jejich výkony posuzovali lektoři Jakub Hulák, Tomáš Mohapl Doležal a Zuzana Nováková. Již během recitátorské dílny vznikla v kolektivu účastníků přátelská atmosféra (děti si vzájemně přály úspěch), která pak přetrvávala i během samotného recitátorského „klání“. Lektoři i diváci měli co do činění se zkušenými recitátory, za což patří i velký dík pedagogům, kteří žáky připravovali. V repertoáru této dvoukolové kategorie převládaly spíše prozaické texty, básní bylo výrazně méně a bohužel ne vždy byly dobře zvládnuté (J. W. Goethe, J. Skácel aj.) Recitátoři byli většinou dobře technicky vybaveni, projevili osobitý přístup k textu, dokázali zaujmout, vypointovat, pobavit... Ocenění bez postupu (ale s knižní odměnou) získali Petra Holubová (texty D. Charmse a I. Svobodové) a Tereza Juřenová (texty I. Őrkényho a J. Suchého), kpostupu na celostátní přehlídku pak lektoři vybrali Anetu Kapustovou (texty R. Fulghuma Když je nádobí umyté a E. Milatové Čas pro človíčka) a Mikuláše Svěntého (texty I. Děněžkinové Smrt a chat a J. Boyne Chlapec v pruhovaném pyžamu).
Všem recitátorům děkujeme za účast, jejich pedagogům za přípravu, oceněným blahopřejeme a postupujícím na národní přehlídku přejeme hodně štěstí!
Z hodnocení jednotlivých kategorií zpracovala Zuzana Nováková

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':