Databáze českého amatérského divadla

Texty: RŮNA, Jonáš: Historie ochotnického divadla v Rohozné u Jihlavy

Amatérské divadlo v Rohozné
V Rohozné se amatérským divadlem v první polovině 20. století zabývalo celkem devět
spolků a institucí. U některých je známo pouze jedno divadelní představení, u jiných je to
podstatně více.
Divadelní představení těchto organizací, pokud tomu počasí přálo, se mnohdy odehrávala pod
širým nebem. Pokud se hrálo venku, pak se hrálo za fořtovnou, případně na zahradě hostince
čp. 11 nebo na školním hřišti. Některé divadelní kusy se dočkaly i reprízy, případně byly
odehrány v některé z okolních vsí. Spolky konající tato představení nedisponovaly vlastními
zkušebnami, a proto se zkoušky mnohdy konaly po chalupách jednotlivých členů. Výtěžek
z těchto představení byl následně většinou vynaložen na chod daného spolku, nebo byl
věnován na dobročinné účely.

Nejstarší doložené divadelní představení v Rohozné uvedl, v době zuřící první světové války,
1. dubna 1918 Kroužek jinochů a dívek. Divadelní kus od Josefa Brožka nesl název
„Námluvy v lese“ a jako pořadatel se pod tímto představením podepsal Bišof. Představení se
konalo v hostinci čp. 11 Aloise Jirouška a výtěžek z tohoto představení byl určen dobročinné
organizaci České srdce, podporující válečné vdovy a sirotky v Praze a ve Vídni. Více o
činnosti Kroužku jinochů a dívek v Rohozné není známo.

Spolky, které se již v názvu hlásily k ochotnickému divadlu, působily v Rohozné dva. Byl jím
Kroužek divadelních ochotníků a patrně jeho nástupce Spolek divadelních ochotníků Tyl
Rohozná.
První doložené představení Kroužku divadelních ochotníků v Rohozné se konalo 26. prosince 1918. Ochotníci
tehdy sehráli kus „Černé oči“ ve prospěch sirotků a vdov po padlých českých legionářích.
Tehdy se však ještě jednalo o Kroužek divadelních ochotníků. O povolení pořádání tohoto
představení tehdy za Kroužek žádal Jan Marek (čp. 119). Tento Kroužek, do ustavující valné
hromady Spolku divadelních ochotníků Tyl Rohozná na podzim 1920, v Rohozné odehrál
dalších pět představení. Roku 1919 je jako předseda Kroužku doložen Václav Bartoška a jako
jednatel Jaroslav Cápek. Dále za Kroužek jednali Jan Dedera a Matěj Rod.
Až počátkem února 1920 byly z Rohozné do Prahy zaslány stanovy nového spolku a 3. března
téhož roku Zemská politická správa v Praze povolila Spolek divadelních ochotníků Tyl
Rohozná. Ten měl o svém ustavení informovat Okresní politickou správu v Pelhřimově.
Ustanovující valná hromada se nicméně konala až 11. října 1920. Prvním zvoleným
předsedou tohoto spolku se stal Matěj Rod (čp. 110), místopředsedou Jan Dedera (čp. 77) a
jednatelem František Bišof. Ještě v prosinci téhož roku odehrál nově vzniklý spolek své první
přestavení s názvem „Magdalena“.
Roku 1925 je doloženo členství tohoto ochotnického spolku v rámci Ústřední matice
divadelního ochotnictva československého v Praze, jež v předešlém roce čítala více než tisíc
členských spolků.
Rohozenský spolek Tyl pořádal nejen divadelní představení, ale byl aktivní i při dalších
společenských událostech, což dokládají dožínkové slavnosti, konané 3. září 1939.

S organizací slavností, které se nesly ve sportovním duchu, pomáhal Sportovní klub Jihlava a
sbory dobrovolných hasičů okolních vsí. Po slavnostním zahájení následoval v 9:30
cyklistický závod v trase Rohozná – Dolní Cerekev – Rohozná – Nový Rychnov – Rohozná.
Následně v jedenáct hodiny proběhl exhibiční fotbalový zápas. Ve 13h se konal sraz
sportovců a dožínkových povozů a následný odchod na louku mlynáře J. Bezděkovského, kde
hrála hudba a od 13:30 byl na programu hlemýždí fotbalový zápas na chůdách nebo závody
v pytlích.
Z dochovaných záznamů z let 1918 až 1942 lze vytvořit téměř ucelený seznam divadelních
her, které ochotníci zpracovali. Celkem v tomto období sehráli 85 představení v Rohozné a
okolí. V letech 1944 až 1950 jsou v dochovaných dokumentech zaznamenány pouze čtyři
představení.
----------------------------------
Mezi dalšími šesti spolky působícími v Rohozné a pořádajícími vlastní divadelní představní
figuruje Obecná škola, která ohlásila konání pouze dvou představení, a to v roce 1925 a 1933.

Skupina katolické mládeže s předsedou Josefem Hanzalem, později Jaroslavem Přechem,
odehrála v letech 1930 až 1936 čtyři představení.

Jednota republikánského dorostu pod vedením předsedů Františka Podařila, Františka Venkrbce a Vladimíra Venkrbce, v letech 1930 až
1937 zpracovala dvanáct představení.

Tělovýchovná jednota Sokol v letech 1927 až 1930 pod vedením svého starosty Františka Venkrbce nacvičila čtyři divadelní kusy.

Mládež národního souručenství uvedla jediné představení roku 1942,
stejně tak Pionýrská organizace roku 1951.

V případě Československého svazu mládeže jsou doloženy dvě představení roku 1950.

Všechny spolky dohromady sehrály v letech 1918 až 1950 celkem 111 divadelních
představení.
-----------------------------------------

Přehled osob zastávajících vedoucí funkce Kroužku jinochů a dívek (KJD, 1918)
Kroužku divadelních ochotníků (KDO, 1918–1920) a Spolku divadelních ochotníků Tyl
Rohozná (1920–1950)
Rok Předseda Jednatel Režisér
1918 organizátor Bišof (KJD), Jan Marek (KDO)
1919 Václav Bartoška (KDO) Jaroslav Cápek (KDO)
1920 Matěj Rod František Bišof
1921 Matěj Rod František Bišof Josef Bezděkovský
1922 Matěj Rod František Bišof Matěj Rod
1923 František Hron Mat. Rod, Jos. Bezděkovský
1924 František Růna František Brousil
1925 František Růna František Brousil
1926 Fr. Růna, Fr. Podařil Fr. Brousil, Fr. Růna Matěj Rod
1927 František Podařil Otýlie Brousilová
1928 František Podařil František Růna
1929 Fr. Hron, Fr. Lisa František Růna
1930 František Hron Josef Bartoška
1931 František Lisa Josef Bartoška
1932 František Švejda
1933 František Švejda
1934 Karel Doležal Josef Bartoška

1936 Jaroslav Cápek Václav Bartoška
1937 Jaroslav Cápek Václav Bartoška
1938 Jar. Vácha, Vác. Bartoška Václav Lisa
1939 Václav Bartoška, Fr. Lisa Jar. Cápek, Jos. Bartoška Jan Vácha
1940 Vác. Bartoška, Jan Vácha Jar. Cápek, Vác. Bartoška
1941 Jan Vácha Václav Batoška
1942 Jan Vácha František Bezděkovský Josef Policar
1943 Jan Vácha Josef Policar
1944 Jan Vácha
1949 František Jiroušek Karel Podhorský
1950 Josef Policar
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':