Databáze českého amatérského divadla

Texty: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Excerpce pro MČAD 1998-2002

BRANDÝS NAD LABEM o.Praha-východ
CČAD s. 26, 27, 68, 200, 208

1638: divadelní činnost řádu jezuitů - regata na Labi.
DČD I., s. 350
1881 ochotníci nastudovali V studni. 1884 zpěvácký spolek Bojan uvedl v hostinci U koruny Flotowovu operu Alessandro Stradella, kritika oceňovala zejména vynikající sbor.(Smékalová)
1946 DS Baráčníků. (Zahrádková)
Stráž Severu, 1946,č.88,s.2
Existenci ochotnického divadla v místě uvádí Jos.Mikuláš Boleslavský v Divadelním ochotníkovi Díl II. Sv.6 v čl. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu.
Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s.III. kDÚ
Údajně se zde hrálo české divadlo již v první polovině 19.st. /JM/
TÁBORSKÝ, str. 179.
ÚMDOČ 1922: Sdružení ochotníků, ÚMDOČ 1924: T.j.Sokol
1994 zal. divadelní studio VĚTRNÍK při ZŠ, děti, středoškoláci, vysokoškoláci (LL)
1785 - počátek českého ochot. divadla v B./L. - kroužek čes. vlastenců sehrál (na náměstí) hru
“Zavraždění sv. Václava” (v hl. rolích Prokop Šedivý a dr. Thám)
1851 - ochotníci sehráli Raupachovy “Pašery”; následovaly další kusy
1859 - 1860 - loutková představení kočovných divadelních rodin Třísků a Rochlů
1864 - ofic. povolen “Český ochotnický spolek” (ČOS), hraje se např. Čech a Němec, Divotvorný klobouk ap.; téhož roku vzniká i pěvecký spolek Bojan - úzká spolupráce mezi nimi vede k tomu, že v repertoáru divadla převažují hry se zpěvy
1865 - první studentské představení
1867 - Kneislův Chudý písničkář - doklad, že vedle běžných frašek se objevují i sociální náměty
1881 - ochotnické představení V studni, Jedenácté přikázání.
1882 - vrchol ochot. snah: uvedení Prodané nevěsty (s požehnáním samotného Bedřicha Smetany) opět propojením Bojanu a ČOS; téhož roku provedeny Baluckého “Těžké ryby” v rámci série polských her (přel. Arnošt Schwab-Polabský), uváděných po celá osmdesátá léta
90. léta - ochotnický soubor neboli “dramatický odbor” čtenářské jednoty Budivoj dělnictva Melicharovy továrny
1900 - představení Hvězdy betlémské sehráno “Komitétem dam pro podělování chudé školní mládeže” spolu se “Sv. Josefskou jednotou katolických jinochů a mužů”
1901 - počátek divadelní spolkové tradice brandýských baráčníků
1912 - počátky div. činnosti brandýského Sokola
V období do 1. sv. války převažuje v repertoáru brand. ochotníků jako vzor nejprve Národní divadlo a později pražská lidová scéna Urania; celkově se uvádí za doby Rakouska jako nejvyšší počet souborů ve městě věnujících se pravidelně nebo příležitostně divadlu 10 souborů;
1914 - 1918 - přerušení činnosti, ochot. divadlo se hraje pouze příležitostně pod hlavičkou Sokola
1921 - obnovení spolkové divadelní činnosti
1924 - loutkářský odbor TJ Sokola
do 1939 - v době první republiky stoupl počet souborů postupně až na několik desítek; nejvýraznější divadelní činnost za první republiky provozují: FDTJ, Baráčníci, Sokol, Spolek divadelních ochotníků, Jednota orla; repertoáru dominují hry francouzských a anglo-amerických autorů, vzorem je Vinohradské divadlo
1939 - 1945 - ochot. činnost nepřerušena
1947 - úspěšné představení Molierova Lakomce v Sokole
1959 - dramatický kroužek Jedenáctiletky uvedl Aškenazyho Ukradený měsíc (režie Ladislav Smoljak!) (Průša)
DS ZK Brandýských strojíren a sléváren Jeřábi táhnou /Rozov/
OD 1959/2, s.33 OD 1959/5, s.97 OD 1959/5, s.100.OD 1959/11, s.241 OD 1959/11, s.263.
DS jedenáctiletky /Laterna magička/ zcela výjimečné představení na 29.JH Ukradený měsíc /Aškenazy/. OD 1959/8, s.175-6. OD 1959/8, s.179. OD 1959/10, s.220,224-5. OD 1959/11, s.246. OD 1959/11, s.263.
Přehlídka nejlepších ochotnických inscenací na okrese - první okresní divadelní festival. 1959.
OD 1959/11, s.241,263.
1999 10. ročník soutěže dětí a mládeže v monologu a dialogu - Kandrdásek
Adresář 93: Div. studio Tyl
THÁMŮV okrsek ÚMDOČ v Brandýse n.L. In: Ve službách Thalie II. s.19

JH 1959: Dram.kroužek Jedenáctiletky: Aškenazy: Ukradený měsíc
FEMAD 1973: DS Tyl: Bajdžijev: Duel

BRANDÝS nad Labem – STARÁ BOLESLAV (sloučení v roce 1960) viz též BRANDÝS n.L., STARÁ BOLESLAV, VRÁBÍ o.Praha-východ
1964 - 100. let ochotnického divadla
2. pol. 60. let - faktický zánik dospělého ochotnického divadla, od té doby pouze nárazové pokusy o jeho oživení a příležitostná představení DS Tyl; tradice stálého ochot. života již neobnovena (1979 - Tajovský: Ženský zákon, 1980 - Makarius: Smrt obchází Dianu)
1994 - založeno divadelní studio Větrník při základní škole

1. cena Thámova okrsku z r. 1935 pro Sokol (Světa pán v županu)
1947 - soubor Sokola získal 2. cenu v celostátní soutěži sokolských souborů s Molierovým Lakomcem
FEMAD 1973: DS Tyl: Bajdžijev: Duel
Krajská přehlídka divadelní klasiky, Žebrák 1976: DS Tyl: Gazdina roba (Průša)
Archiv Okresního muzea Praha - východ v Brandýse (archiv spolku Tyl, archiv pěv. spolku Bojan aj.); 1864 - 1964 Sto let českého ochotnického divadla v Brandýse n.L. - Staré Boleslavi, Brandýs 1964
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':