Databáze českého amatérského divadla

Texty: Brno-Královo Pole, Excerpce pro MČAD 1998-2002

BRNO-KRÁLOVO POLE o. Brno-město
Obr.CČAD s.155: Grillparzerova veselohra Běda lhářům! divadlo Bratrství Brno-Královo Pole, Kottwaldův šafář - O. Bartík, Eritida - L. Kubálková, kuchtík - K. Hóger, v té době již člen činohry ND v Praze,1942.

V r. 1900 vzniklo divadlo Bratrství, které hrálo v host. U Černých, U Jiřičků, od r. 1911 mělo stálé jeviště. Z výtěžku podporovalo sociálně slabé, přispívalo na dělnický podpůrný fond a část odkládalo na stavbu Dělnického domu, dnešního Semilassa. R. 1913 z něho odešla část členů, kteří založili hudební kroužek Dalibor a Ochotnický kroužek Klicpera. V r. 1921 se k Bratrství přičlenila ochotnická jednota Bojmír a TJ Lassale. Týž rok začal hrát i dětský soubor, jako host režíroval Otto Čermák z brněnského ND. V Bratrství vyrostla řada pozdějších profesionálních herců - Karel Höger (ND Praha), Vilém Lamparter (DBM Brno), Vladimír Švabík (někd. ředitel Severomor. div. Šumperk). V r. 1925 přešla část členů do Intimního divadla a do div. Rozkvět. Z pohostinských režisérů se uvádí O. Čermák a Jaroslav Vojta. V r. 1935 skončila činnost v sále U Kulíšků, činnost se stěhuje do Semilassa. Do r. 1943 bylo odehráno 804 předst., úroveň byla srovnatelná s prof. scénami. V r. 1945 obnovena činnost, od r. 1951 nese královopolský soubor název Dělnické divadlo, zřizovatel ZK ROH Královopolská strojírna od dubna 1974 zřizovatel OKVS Brno V. DD se stává reprezentativní souborem (1956 hraje ve Vídni)., od r. 1948 na Jiráskových Hronovech. Od r. 1975 s ním spolupracuje režisér DBM Pavel Rímský, který nastuduje řadu inscenací (Bukovčan-Sníh nad limbou, Radičkov-Sníh se smál až padal, Daněk-Dva na koni, jeden na oslu, Tajovský-Ženský zákon,Druce-Zákon nejsvětější, Tolstoj-Příběh koně), řada z nich na JH. R.1990 činnost zastavena, Semilasso slouží komerčním účelům. (Zbořilová)
dram. spolek Klicpera - plnil také divadelně-vzdělávací funkci (s. 181)
DČD III.
1900 vzniklo divadlo "Bratrství". Jeho umělecký vývoj odrážel společenské a ekonomické proměny vesnice v městskou čtvrt a její začleňování do života Brna. Do roku 1903 se hrálo u Černých,u Jiříčků a od 1911 měl soubor vlastní stálé jeviště. Zahajovacím představením zde byl Otec. Činnost brala v úvahu divadelní život ve městě. Finanční výtěžky byly využívány charitativně. 1913 odešla část členů a založila Hudební kroužek Dalibor a Ochotnický spolek Klicpera. Bratrství hrálo i během války a do roku 1920 se uskutečnilo 200 divadelních představení. 1921 se součástí spolku stala Ochotnická jednota Bojmír. Téhož roku začal hrát dětský soubor,který jako host režíroval i Otta Čermák z brněnského ND. Nadřízený školní úřad však tuto činnost v podstatě zakázal. V tomto souboru vyrostla řada umělecky zdatných herců, mezi nimi i Karel Höger. 1925 část členů přešla do Intimního divadla a do divadla Rozkvět.Z pohostinské spolupráce se uvádí 1926 Otto Čermák, 1928 Jaroslav Vojta a v té době soubor vykazoval vysoké umělecké výkony herecké i dramaturgické. 1935 skončila činnost v sále U Kulíšků a začalo se hrát v Semilesso. Do roku 1943 bylo sehráno 804 představení. Výkony souboru snesly srovnání s profesionálními scénami.
Ve službách Thalie II. s.163.
1891 Typografická beseda Veleslavín hrála operetu Kvas krále Vondry XXVI. (Smékalová)
ČTYŘICET let divadelní jednoty Bratrství v Králově Poli. (Sborník vzpomínek, historická stať, soupis sehraných her 1900-1940, soupis členů.) Královo Pole, n.v., 1940. 36 s. (zapůjčeno , vrátit Janu Petru Hlaváčovi, Ramešova 5, 612 00 Brno !!)
ÚMDOČ 1922: D.j. Bratrství, D.o. Akadem. spolku (1923: likvid.)
1906 SDO BRATRSTVÍ, hrálo se u Kuchtů. Spažinskij:Román ruského nihilisty.1902 div.spol.Příbramského v Besedním domě.
VOJTA,Jaroslav: Cesta k Národnímu divadlu. Praha, Orbis 1962. s.17,32
1917-1928 Děl.divadlo BRATRSTVÍ. 1917 Vojnarka. Hrálo se v sále host.U Jiříčků, později Kulíšek. 1927 Láska vítězí, Léto, pozdeji hráli v sále Semilassa.
HOGER,Karel: Z hercova zápisníku. Praha,Melantrich 1979. s.27-28,36
Naši furianti,rež.O.Čermák
1929 loutkové divadlo RADOST, spoluzakladatel V.Šindler.
FAUSTOVSKÉ: Faustovské srdce Karla Hogra. Praha, Ml.fronta 1994. s.29-30,39

JH 1948: Divadlo Rozkvět: Brychta: Země dobra
JH 1951: Dělnické divadlo ZK ROH Gottwaldových závodů: Cach: Duchcovský viadukt
JH 1954: Drda: Hrátky s čertem
JH 1956: Královopolské strojírny: Zápotocký - Nezval: Vstanou noví bojovníci
JH 1959: Višněvskij: Optimistická tragedie
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':