Databáze českého amatérského divadla

Texty: Březnice, Excerpce pro MČAD 1998-2002

BŘEZNICE o.Příbram
Obec vyznačující se rozmanitou kulturní tradicí a zázemím (veliká židovská čtvrť, jezuitské gymnázium, zámek…) žila i bohatým divadelním životem. První zmínky o této činnosti jsou ze 2.poloviny 17.století. Tehdy studenti jezuitského gymnázia hráli hry s náboženskou tematikou. poslední záznam o jejich představeních je zřejmě z roku 1753, ovšem gymnázium bylo zrušeno až s odchodem jezuitů r.1773. V jezuitské koleji se však hrála představení i ve 40.letech 19.století, kdy se zde scházeli každým rokem o prázdninách studenti, aby tady s dvouletou přestávkou (1849-1851) pořádali pravidelně své akce.
V Březnici působilo od poloviny 18.století i zámecké hraběcí divadlo - “Společnost milovníků divadla” nebo též “Společnost herců začátečníků”. Z památní knihy vyplývá, že to byla vesměs představení v německém jazyce. Po smrti Josefa a Ernestiny Krakovských, a poté, co se “odebral dědic Jan hrabě z Kolovratů na cesty” (podle památní knihy a jejího zapisovatele Viléma Schwarze) se zde divadlo přestalo hrát.
Divadlo v českém jazyce se začalo hrát na počátku 19.století, prozatím po domech, nahodile.
Spolek ochotníků byl v Březnici založen roku 1869 pod názvem “Družstvo divadelních ochotníků” hlavně díky aktivitě Viléma Schwarze a Aloise Tatera a podpoře MUDr.Hanuše Jurenky. Prvními představeními byla “Posvícení v Malčicích” a “Fotografická dílna” A.C.Táborského. Repertoár byl sestaven především z veseloher (Zapovězené ovoce, Škaredá sestra, Deklarant, apod.) či z “obrazů ze života národního” (Sedlák křivopřísežník).
Spolek měl, tak jako podobné spolky na Příbramsku, i jiné cíle a úkoly - mj. i podporu chudých či postižených pohromami apod.
Na Březnicku působila i kočovná divadla.
Divadlo v Březnici provozovali nadále i žáci a studenti (v obci je Střední zemědělská škola), kteří pak do značné míry vyplňovali odmlku ochotnického spolku, jež nastala zhruba ve druhé polovině šedesátých let. Zajímavostí bylo např.představení Král Ubu, hry podle textů Alfréda Jarryho, kterou se studenty r. 1967 (?)nastudoval Andrej Krob, předtím technik Divadla Na zábradlí, spolutvůrce slavné Grossmanovy “ubuovské” inscenace z r.1964, poté kastelán na zámku v Březnici (dnes režisér slavného amatérského souboru Divadla Na tahu). Představení pojal jako repliku této inscenace.
V Březnici působilo i loutkové divadlo, které provozovali členové spolku Orel a Sokol, a také soukromníci - viz Alšovy loutky. Od poslední čtvrtiny 19.století do Březnice zajížděla
a pracovala zde také známá loutkářka Arnoštka Kopecká-Krügerová, která je v obci pohřbena.
i členové Dramatického kroužku přátel církve československé.
Po roce 1989 byla tradice ochotnického divadla obnovena i v Březnici: roku 1993 na podzim se sešli současní ochotníci poprvé, aby o Vánocích téhož roku sehráli představení “Vánoční hry.” Stanovy “Březnického a rožmitálského spolku”byly oficiálně potvrzeny 4.3.1994. V režii R.Bartáka pak spolek nastudoval Goldoniho Poprask na laguně, Pavlovové Bedny,
a v roce 1997 v režii bývalého čenkovského ochotníka J.Paimy Noc na Karlštejně.
Divadlo zde hrají nadále i školní děti - jejich současný soubor se nazývá “Strašuláci.” (Velemanová)
JANOTA, O.: O divadle v Březnici, Bozeňsko IV, č.1, s.26-27
VEDRALOVÁ, H.: O králi Ubu, ale nejen o něm. Divadlo v Březnici, Neděle 1, č.16, 3.8. 1967, Praha
Věstník městské spořitelny, roč.22, č.3,4, roč.27, č.1,2
Březnický kulturní přehled, prosinec 19701644 - 1753: divadelní činnost řádu jezuitů.
DČD I., s. 350
1762: hra o lakomci Filargyrovi.
DČD I., s. 175
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
DČD II.
V 2. polovině 18. st. hráli náboženské hry studenti jezuitského gymnázia. Ve 2. pol. 18. st. zde bylo zámecké kolovratské divadlo, podle něhož se potom utvořilo divadlo měšťanské. Na počátku 18. st. zde hostovaly kočující společnosti. V 1. pol. 19. st. se ustavila společnost milovníků her a Společnost herců - začátečníků. V letních měsících 40. - 60. let hrávali divadlo i studenti. 1869 zal. Družstvo divadelních ochotníků. Ochotnické divadlo se zde hrálo trvale, s výjimkou 1914 - 1918. Sokol a Orel měl i loutkový soubor. Loutkové divadlo se hrálo i v soukromí, dokladem jsou zprávy současníků a loutky, uložené v muzeu. Březnice má i tradici loutkového divadla A. Kopecké, vnučky M. Kopeckého. Pobývala zde až do konce 19.st. a je zde pohřbená. Ve 30. letech do 1941 měl ochotnické soubory Sokol, Orel a Dramatický kroužek přátel církve československé. V 6O. a v 70. letech se hrálo v rámci MKS. Hráli i žáci Střední zemědělské školy. Pokračovali vlastně v bohaté tradici zdejších školních souborů a představení, jejíž dokumentace je už od 70. let 19.st. 1993 se uskutečnilo setkání současných ochotníků a 1994 ust. Březnický a rožmitálský divadelní spolek. Do 1997 hrávali o vánocích, mj. i Goldoniho a Vrchlického. V tu dobu zde působil na ZŠ divadelní soubor Strašuláci. Živá zůstala i tradice loutkového divadla. (JM)

2.pol.17.stol.studenti jezuitského gymnazia hráli náboženské hry jako součást pedagogické praxe.
2.pol.18.stol. hry v zámeckém kolovratském divadle . l.pol.19.stol. Společnost milovníků her Společnost herců - začátečníků. 1869 zal. Družstvo divadelních ochotníků v Březnici
4O.,50.,60.léta 19.stol. v letním období hráli divadlo studenti, bohatou činnost dokumentují plakáty a fotografie do 60.let. 3O.a 40. léta: divadlo hráli členové spolků Orel, Sokol, Dramatický kroužek církve československé, 60.a 70.léta divadelní soubor Městského kulturního střediska, též žáci Střední zemědělské školy. 1873 divadelní představení žáků měšťanských škol , 1994 zal.obč.sdružení Březnický a rožmitálský divadelní spolek , 1993 - 96 Vánoční hry,
Loutkové divadlo hrály spolky Orel a Sokol. (JV)
BÍLÁ, Marie: Ochotnické divadlo v Březnici. Výpis z materiálů muzea. 3s. 1997 kART
Výstava Z historie ochotnického divadla v Březnici dokazovala, že historie zdejších divadelníků sahá až do 17. století. (ZN, 21.05.1996)
JANOUŠEK,Z.: Březnické vzpomínky Věstník měst.spořitelny v Březnici 1921, č.1-2, 3-4 KK
FOŘTOVÁ, Hedvika: Historie školních divadelních představení v Březnici. 2 s. 1997. kART
FURST, L.: Březničtí divadelní ochotníci a jejich činnost v letech 1815-1919. In:Bozeňsko r.IV, č.1 - 3, 1948 kMuzea
FURST,L.: Z Březnice před 100 lety. In: Bozeňsko r.V., č.4, 1949 kMuzea
FURST, L.: Jak byl v r.1869 založen Spolek divadelních ochotníků. In.Březnický kulturní přehled, prosinec 1970. kMuzea
PAMÁTNÍ kniha z r.1883 . Rkp. v kMuzea
ÚMDOČ 1922: Sdruž. ochot. ÚMDOČ 1925: Dram.kroužek přátel Č.C.S.
CČAD s. 218


JH 1967: DS Střední zemědělské technické školy: Jarry: Král Ubu
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':