Databáze českého amatérského divadla

Texty: Březnice, Excerpce pro MČAD 1998-2002

BŘEZNICE m.č.Zlína o.Zlín
1895 zal. Hospodářsko-čtenářský spolek, první divadelní projevy kol 1900 (kuplety, žertovné scénky, jednoaktovky, zpěvácká vystoupení, pásma zvyků a poezie, maškarády. Ve 20. a 3. letech působily divadelní soubory TJ Sokol, Sboru dobrovolných hasičů, žáků obecné školy, uvedly 22 her. Po 1945 skupina členů ČSM - skautů 3x malé divadelní formy. 1949 začal působit divadelní soubor při OB. Za 30 let sehrál 13 činoher a 5 operet. Zajížděl i do okolních obcí. Hráli i žáci obecné školy (1945-6, 1952 a 1954). Loutková scéna nastudovala 5 her. Od poloviny 70.let se dětské divadelní tvořivosti věnují jen učitelé a děti. (JV)
HANAČÍK B.: Stručná historie ochotnické divadelní činnosti v obci Březnici u Zlína. Rkp. 1 s. 1997.
kART
Počátky ochotnické činnosti v místě spadají do let okolo zal. Hospodářsko - čtenářského spolku 1895. Činnost začínali kuplety, žertovnými scénkami, jednoaktovkami a vystoupením žáků, pásmy zvyků atd. Organizaci neměli. Ve 20. a 30. letech měli divadelní soubory Sokol, Národní jednota, Sbor dobrovolných hasičů, obecná škola. Uvedli tehdy 22 her. 1945 skupina ČSM - skauti vystoupila ve třech malých divadelních formách. 1949 začal v místě působit při Osvětové besedě stálý divadelní soubor. V dalších 30 letech trvání sehráli 13 činoher a 5 operet, hostovali také v okolních obcích. Žáci obecné školy ve dvou poválečných letech nacvičili dvě pohádkové hry a v r. 1952 a 1954 sehráli tři nová představení. Ochotnický soubor dospělých vytvořil na počátku 50. let loutkovou scénu a nastudoval pro děti a dospělé pět her. I s nimi hostovali v okolních obcích. Od poloviny 70. let se divadlu věnují jen učitelé s dětmi místní školy a školky. (JM)
Hanačík Boh.: Stručná historie ochotnické divadení činnosti v obci Březnici u Zlína. Strojopis, 1 str.,1997, kART
Asi 1945 SDO. V sokolovně Šalda:Dítě, Ferdinand spí.
SÍLOVÁ,Zuzana: Věra Galatíková.Obrazy ženského údělu. Praha,Achát 1997. s.8
Sbírky:
1944 - spolek místních div. ochotníků uvedl dramatickou hru M. Halbeho Proud.
(Kuslová)
Spolek divadelních ochotníků (existoval v letech 1942-6) (Bednářová, Kuslová)
OD 1958/5, s.102.
Loutkáři:
1929 - první zmínka o loutkovém divadle je ve školní kronice. Další éra loutkového divadla nastala po otevření kulturního domu v Březnici 26.7. 1953. Výbor osvětové besedy utvořil loutkářský kroužek. Vedoucí Miroslav Hanačík. Tato činnost trvala do r. 1956, kdy byl kulturní dům uzavřen.
Po tříleté pauze přebírá loutkovou scénu TJ Sokol. Vybudovala v přísálí sokolovny stálou loutkovou scénu, na které se po několik let hrálo.
V r. 1965 převzala loutkovou scénu kulturní a školská komise při MNV Březnice. Vedoucí Ludmila Glombová. V sezóně 1965-66 sehráli tři představení - "O pyšné base" od V. Cinybulka, "Děd Všechnosněd" od A. Hirsche a "Vodník pod vyšehradskou skálou" od Fr. Langra.
Po dvou letech se scéna rozpadla.
Rok 1947 - TJ Sokol měla v Březnici loutkovou scénu, která však brzy zanikla.
1952 - školní loutková scéna v Březnici hrála 3.2. 1952 soutěžní představení. Vedoucí byl Korytář.
1959 - loutkáři si zařídili loutkovou scénu při organizaci ČSM, kterou pod vedením učitelky Jelínkové chtějí uvést v témže roce do činnosti. (Kuslová)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':