Databáze českého amatérského divadla

Texty: Olomouc, ČIČATKA, Jaroslav: Vývoj divadelnictví ve střední a severní Moravě. Excerpce 2002 JM

ČIČATKA, Jaroslav: Vývoj divadelnictví ve střední a severní Moravě. Nákladem vlastním, Přerov 1938. 30 s. (v textu uvádíme Čičatka, s. )

Olomouc
Divadelní produkce až s příchodem jezuitů od 1566, hry v koleji či biskupském dvoře (dialog o narození Páně), brzy pro širší obecenstvo na náměstíčku u kostela matky boží (nyní Nám. republiky), nejprve latinsky, později německy a česky. Hl. v říjnu, o vánocích, masopustu, velikonocích, na přelomu června a července, např. hra Aulularie (1570), dialogy proti opilství (1574), dialog mezi prací a poctou (1577), o žákovi, jenž svého učitele pomlouval (1579), o Herkules na rozcestí (1604), o svatých atd... Často bylo hráno k uvítání a poctě významných osob (císař Rudolf, Zikmund Bathory, arcikníže Leopold ad.). Na začátek školního roku se hrály hry k poctě svatých (sv. Pavlína, sv. Ignác, bl. Stanislav Kostka, Cyril a Method ad.). Hraje se i k oslavě osobností či událostí v panovnické rodině. Největšího rozmachu a výpravnosti dosahují hry na konci 17. stol. jezuité se koncem 17. stol začínají obracet k antické mytologii, 1698 postaveno nové jeviště, zavedeny kulisy. V té době sloužily jezuitské hry více k prezentaci koleje a byly spíš hříčkami učitelů napsanými pro své žáky, takže nedosahovaly věcné ani formální ceny her dřívějších, byly ovšem přístupnější lidu.
1862 zal Slovanský čtenářský spolek, pořádal och. představení. 1872 zal. jednota divadelních ochotníků (zásluhy dr. Čáp a H. Hodan).
1910 pořádána výstavka českého divadelnictví (přičiněním rež. Volánka), s místními ochotníky hráli Vojan, Schlaghammer, Šmaha, Laudová-Hořicová, Hana Kvapilová, M. Hübnerová, E. Vrchlická.
1932 vzniklo dram. sdružení Studio (z dram. odd. školy Žerotín), vedl O. Stibor. Další spolky: nár. jednota, TJ Sokol, DTJ, Orel, vojenské kroužky.
Čičatka, s. 1, 2, 3, 14, 19, 24, 27, 28

další lit. (z Čičatkova seznamu):
FISCHER, R.: Zaniklé české spolky v Olomouci. 1933
Almanach Jednoty divadelních ochotníků v Olomouci 1872-1912
Šedesát roků Jednoty divadelních ochotníků besedních v Olomouci 1872-1932
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':