Databáze českého amatérského divadla

Texty: Čáslav, Excerpce pro MČAD 1998-2002

ČÁSLAV o.Kutná Hora
CČAD s. 59, 62, 68, 93,138,139,158, 376, 379, 390
Obr.CČAD s.60: F. Chalupa: Dusíkovo divadlo v Čáslavi,1870

1644: pohostinské vystoupení jezuitů z Kutné Hory.
DČD I., s. 350
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
DČD II.
60. léta 19. st.: velmi aktivní činnost ochotníků (s. 176)
80. léta 19. st.: dekorace Robert Holzer (s. 466)
DČD III.
1914: dekorace pro ochotníky z Kraskova u Seče Jindřicha Pruchy (uložena v čáslavském Městském muzeu) (s. 470)
opona A. Chittusi (s. 470)
DČD III.
V Knize vzpomínek připomíná Ladislav Quis (Praha 1902,s.32n) vzpomínku své babičky
(*kol.1770 - +1853), jak na Velký pátek v druhé polovině 18. století představovali
v městě dramatizovanou křížovou cestu. (Typické: "nebylo to snad nějaké divadelní
představení, ba neměli ani jeviště."!) (Ron)
Existenci ochotnického divadla v místě uvádí Jos.Mikuláš Boleslavský v Divadelním ochotníkovi Díl II. Sv.6 v čl. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu.Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s.III. kDÚ
1841 byla založená Jednota divadelních ochotníků a téhož roku dávali první představení v radničním sále, studenti a mladí řemeslníci nastudovali Tylova Nalezence. 1845 3.prosince zde hostovali v Paní Marjánce matce pluku J.K.Tyl v roli Sekáčka, jeho manželka a herec Stavovského divadla Kaška. Hrálo se m.j. v hotelu U kraleviče. 1865 se uvažovalo o postavení divadla. 1866, rok po pražské premiéře ochotníci provedli Offenbachovu Svatbu při lucernách. 1867 bylo vykácené stromořadí a zahájena stavba divadla. V létě zde vypomáhali studenti. 1869 bylo otevřené Dusíkovo divadlo Cestami veřejného mínění /Jeřábek/. /?? 1869 otevření Dusíkova divadla bylo zahájeno operou, provedenou ochotníky - Smékalová??/. 1872 nastudovali V studni. Nové nastudování bylo v 1882. 1883 provedli ochotníci se zpěváckým spolkem Netopýra a V studni. 1884 provedli Prodanou nevěstu, Bendlova Starého ženicha,operetu Ivana Zajce Náměsíčná a zopakovali Netopýra. Po 1900 se ani zdejším ochotníkům nevyhnul módní trend, hrát opery. 1901 hráli Prodanou nevěstu,1902 V studni. Do roku 1923 bylo toto divadlo centrem osvěty a národního uvědomování na Čáslavsku. 1.ledna divadlo vyhořelo. 1924 znovuotevření Dusíkova divadla Lucernou. 1941 oslavy 100 výročí založení spolku. 1943 měla Jednota 120 členů, z toho 70 činných. V letech 1939-45 zemřelo anebo bylo vězněno v německých koncentračních táborech 11 členů. Do konce 1945 sehrál divadelní soubor 1432 představení. (JM)
Ve službách Thalie II.,Javorin s. 29.,Smékalová
1841 byla založena Jednota divadelních ochotníků a téhož roku bylo českými ochotníky sehráno první představení. 1845 3.prosince zde hostoval v Paní Marjánce matce pluku J.K.Tyl a jeho manželka a herec Stavovského divadla Kaška. Hrálo se m.j. v hotelu "U kraleviče". 1869 bylo otevřeno Dusíkovo divadlo.Zahajovacím představením byly "Cesty veřejného mínění"/Jeřábek/. Do roku 1923 bylo toto divadlo centrem osvěty a národního uvědomování na Čáslavsku. 1.ledna divadlo vyhořelo. 1924 znovuotevření Dusíkova divadla Lucernou.
1941 oslavy 100 výročí založení spolku hrami Nalezenec,Karel IV., Mrtvé moře, Maryša, Radúz a Mahulena, Nezbedný bakalář, Strakonický dudák, Vojnarka, Ondřej a drak, Soupeři. 1943 měla Jednota 120 členů,z toho 70 činných. V letech 1939-45 zemřelo anebo bylo vězněno v německých koncentračních táborech 11 členů.Do konce 1945 sehrál divadelní soubor 1432 představení.
Ve službách Thalie II. s.177.
Adresář 93: Theatrum mobile
První představení bylo v radničním sále, studenti a mladí řemeslníci nastudovali Tylova "Nalezence".
1845 hrál J.K.Tyl v "Paní Marjánce" postavu Sekáčka.
O postavení divadla se začalo uvažovat už 1865 - 1867 bylo vykáceno stromořadí a byla zahájena stavba, na níž přes léto vypomáhali studenti.- 1869 bylo v Dusíkově divadle zahajovací představení.Do 1843 se hrálo v sále Na radnici. 1844 si ochotníci postavili vyhovující jeviště U králeviče. Zde hráli zejména Klicperu a Tyla. 1847 – 1848 se nehrálo. 1849 znovu zahájila jednota Kotzebuem /česky/. O další činnosti jsou podrobné zprávy. 1850 – 1854 se opět nehrálo, neboť odešli studující. 1855 hráli jen Vězení /Benedix/Lomnický/. Od 1856 – 1858 se hrálo častěji, 1858 – 1862 se nehrálo, neboť ženy ze společenských důvodů nemohly hrát. 1862 – 1867 se znovu hrálo pravidelně, pro velký zájem se sál U kraleviče ukázal jako nevyhovující. 1841 – 1867 ochotníci hráli 77x, a to 96 her, z nich 4 v němčině, 36 české hry a 60 v českém překladu. Nejvíce se hrál Tyl, Štěpánek, Klicpera. Dusíkovo divadlo bylo otevřené Jeřábkovou veselohrou Cesty veřejného mínění. V divadle se pak hrálo pravidelně. 1873 ochotníky postihl zákaz učitelům hrát divadlo. Ochotníci často hostili profesionální DS Profil M pracoval souběžně, ale též zanikl.
Studentské ochotnické divadlo na gymnáziu v 70. a 80.letech 20.stol.
Štrobl
Ani po 1945 ochotníci neustali, ačkoli bylo třeba doplnit soubor za popravené a nevrátivší se z koncentračních táborů. Část se přestěhovala do pohraničí. Noví mladí členové, 1947 účast v postupu na JH /Nasredin/Mahen/, 1949 v soutěži první v kraji /Jeho urozenost pan měšťák/. 1952 první v kraji /Sláva/Gusjev/.1954/5 soutěžili s Gretou Normanovou /Sobek/. 1955 Naši furianti, Sto dukátů za Juana /vítěz v Ronově/, Čert na zemi /Tyl/, Nebe na zemi. 1956 SWonnenbruckové /Kruczkowski/, Fidlovačka, Pacient č.113, Chudák kejklíř, Veselé paničky windsorské. /JM/ OD1956/3,s.65.
DS DO. uvedl nenáročnou hru Otto Ernsta Flachsmann vychovatel. Vloni Kruczkowského Sonnenbruckové. 1949-50 zvítězil s Jeho urozenost měšťák, 1952-3 Sláva /Gusjev/, v dalších letech se nezařadil. OD 1957/6, s.142. OD 1957/7, s.160.
OS DO Kat a blázen. Pohádka O veselém pěvci /M.Holková/ za účasti autorky.
OD 1958/10, s.221. OD 1958/10, s.237.
DS DO. Zájezdy, instruktorská činnost. Naši furianti, Greta Normanová, Němci, Kulička, Valčík Titaniku, hry pro mládež. OD 1959/3, s.54. OD 1959/5, s.98 - 9.
Dreyschock, otec Alexandra a Raimunda Dreyschockových půjčil ze zámku v Žákách zdejším ochotníkům dekorace. Na stavbě Dusíkova divadla měli dohled o prázdninách studenti, mj. též Ladislav Quis.
L.B.: 90 let Dusíkova divadla v Čáslavi. OD 1959/4, s.83.

ČERMÁK, Kliment: Památník ochotnického divadla v Čáslavi. Čáslav, 1893.
ÚMDOČ 1922: Jednota div. och.
DUSÍKOVO divadlo v Čáslavi. Čáslav, 1946. nestr. KK
JENÍČEK, V.V.: Dusíkovo divadlo v Čáslavi. Čáslavský kraj I/12,27,36,104,118,156 KK
115 let ochotnického divadla v Čáslavi. Ochotnické divadlo II - 1956/65 KK
ZHOR, Jiří: Sto let ve službách českého divadla. Lidové noviny 1941/č.53 KK
TRAUB: Příspěvek k dějinám ochotnického divadla v Čáslavi. Pravda 1916/ č.25 KK
L. B.: 90 let Dusíkova divadla v Čáslavi. Ochotnické divadlo 1959, r. 5, č. 4, s. 83. kART

FEMAD 1987: Theatrum mobile: Krúpa: Změna programu
Javorin s. 29
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':