Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: ČIČATKA, Jaroslav: Vývoj divadelnictví ve střední a severní Moravě. Excerpce

ČIČATKA, Jaroslav: Vývoj divadelnictví ve střední a severní Moravě. Nákladem vlastním, Přerov 1938. 30 s. (v textu uvádíme Čičatka, s. )

Olomouc
Divadelní produkce až s příchodem jezuitů od 1566, hry v koleji či biskupském dvoře (dialog o narození Páně), brzy pro širší obecenstvo na náměstíčku u kostela matky boží (nyní Nám. republiky), nejprve latinsky, později německy a česky. Hl. v říjnu, o vánocích, masopustu, velikonocích, na přelomu června a července, např. hra Aulularie (1570), dialogy proti opilství (1574), dialog mezi prací a poctou (1577), o žákovi, jenž svého učitele pomlouval (1579), o Herkules na rozcestí (1604), o svatých atd... Často bylo hráno k uvítání a poctě významných osob (císař Rudolf, Zikmund Bathory, arcikníže Leopold ad.). Na začátek školního roku se hrály hry k poctě svatých (sv. Pavlína, sv. Ignác, bl. Stanislav Kostka, Cyril a Method ad.). Hraje se i k oslavě osobností či událostí v panovnické rodině. Největšího rozmachu a výpravnosti dosahují hry na konci 17. stol. jezuité se koncem 17. stol začínají obracet k antické mytologii, 1698 postaveno nové jeviště, zavedeny kulisy. V té době sloužily jezuitské hry více k prezentaci koleje a byly spíš hříčkami učitelů napsanými pro své žáky, takže nedosahovaly věcné ani formální ceny her dřívějších, byly ovšem přístupnější lidu.
1862 zal Slovanský čtenářský spolek, pořádal och. představení. 1872 zal. jednota divadelních ochotníků (zásluhy dr. Čáp a H. Hodan).
1910 pořádána výstavka českého divadelnictví (přičiněním rež. Volánka), s místními ochotníky hráli Vojan, Schlaghammer, Šmaha, Laudová-Hořicová, Hana Kvapilová, M. Hübnerová, E. Vrchlická.
1932 vzniklo dram. sdružení Studio (z dram. odd. školy Žerotín), vedl O. Stibor. Další spolky: nár. jednota, TJ Sokol, DTJ, Orel, vojenské kroužky.
Čičatka, s. 1, 2, 3, 14, 19, 24, 27, 28

další lit. (z Čičatkova seznamu):
FISCHER, R.: Zaniklé české spolky v Olomouci. 1933
Almanach Jednoty divadelních ochotníků v Olomouci 1872-1912
Šedesát roků Jednoty divadelních ochotníků besedních v Olomouci 1872-1932


Kroměříž
1616 jezuity sehrána hra Tobiáš mladší při svatbě kardinálovy neteře s Václavem Popelem z Lobkovic.
V Kroměříži bylo dobře vybavené divadlo v piaristickém klášteře, 1642 produkce zakázány, po opětovném povolení (1659) hráno zřídka. 60. léta 19. stol.: ochotnická představení v době kroměřížského sněmu. 1864: na podnět J. Mošny zal. Spolek ochotnického divadla.1892 vybudováno stálé jeviště. 1921 zal. DO Spolku pokrokového studentstva Milíč (zal. K. Minář a S. Dostál), zahájili R.U.R., dále Elektra (Sofokles), Periferie, Bakchnatky (Euripides), spolek zval profesionální herce brněnské a pražské; 1930 došlo uvnitř spolku ke sporům, vyčlenil se samostatný spolek Nezávislá scéna, který začal vydávat časopis Divadelní kultura.
v ústavu pro choromyslné hrál také SDO Sušil.
Čičatka, s. 2, 4, 5, 12, 20, 27

další lit. (z Čičatkova seznamu):
PÁLENÍČEK, L.: Divadelní Kroměříž (zřejmě v publikaci Kroměříž, město a okres)

Mikulov
1640: slavnostní představení na zámku (Josef egyptský, v němčině)
Čičatka, s. 4

Lipník
1712: piaristy uvedena alegorická skladba Epibateron aneb Povinný vděk (P. Victorin, S.Cruc).
Od 1876 hráno och. divadlo studenty. začátkem 20. stol hrály spolky Lípa, havlíček, Spolek paní a dívek, ženský odbor Sokola, ženský odbor NJ
Čičatka, s. 5, 15, 16, 21

Kojetín
18. stol.: Hra o sv. Dorotě.
1873: vedle Jednoty div. ochotníků působí i studenti, insc. Král Herodes a jeho dvůr aneb Mudrcové z východu (V. Šťestný), do 1886 sehráli 31 her.
Čičatka, s. 5, 15

Holešov
17. stol: hry v zámeckém divadle.
Čičatka, s. 6

Bystřice (asi pod Hostýnem)
17. stol: hry v zámeckém divadle.
40. léta 19. stol.: hráno och. divadlo
Čičatka, s. 6, 14

Loštice
1835: Lhář a jeho rod (Klicpera), zásluhu o uvádění českých her měl Frant. Havelka, později hráli studenti a byla zal. jednota div. ochotníků. (vedl R. Schönhöffer).
Čičatka, s. 8, 16

další lit. (z Čičatkova seznamu):
Fischer, R.: Loštice

Litovel
Od 1779 hráli ochotníci v 2. poschodí radnice (zřejmě německy). V 80. letech 19. stol se ujal iniciativy Sokol, zábavní odbor vedl R. Schönhöffer. 1885: stálé jeviště v sále Rolnické záložny, 1889 zal. DrO, od 1897 spolupracoval se Spolkem paní a dívek. po 1918 zahájili místní ochotníci uvedením Jana Výravy, jinak přes snahu o náročnější repertoár (Tyl, Šamberk, Stroupežnický, Jirásek, Gogol ad.) převládá zájem publika o zábavné hry. 1929 zal. Kroužek přátel dramatického umění (vyčlenil se ze Sokola)
Čičatka, s.8, 20, 26, 27

Morkovice
1868 zde zemřela dcera J. K. Tyla Marie (členka Muškovy společnosti), 1871 zal. na popud Tylovy rodiny SDO.
Čičatka, s. 12

Prostějov
60. léta 19. stol.: hráli studenti. 1870: ochotníci hráli ve prospěch škol, pro nezájem obecenstva vyvíjeli nepatrnou činnost; zásluhy o och. divadlo měli pánové Gabrlík a Návara. Hráli zde také studenti. Po 1877 činnost ochotníků intenzivnější. 90. léta 19. stol.: špatné poměry uvnitř spolku, zal. nový spolek Tyl, hrál v sále U Černých, později v Městském divadle. 1888 zal. spolek Svornost, později působil v Dělnickém domě. Před 1. sv. v. hrálo i Lidové divadlo; v Nár. soc. domě hráli ochotníci, kteří se po 1. sv. v. sdružili v Intimní divadlo. Po 1918 vyvíjet Tyl intenzivní činnost pod vedením režisérů Cekala, Jeřábka, Pleského a Zahradníkové. Divadlo v Lidovém domě uvádí hry Čapkovy, Langrovy, Dvořákovy atd., zřízen byl Odbor mládeže, který uváděl pohádky pro děti. V Nár. domě působilo Intimní divadlo (vedl J. Křičenský), rep. např. Mahen, Čapek, Tolstoj, Dostojevský, Hauptmann atd., v letech 1918-29 sehráli na 500 her, hostovali zde Zd. Gräfová, L. Dostalová, R. Deyl, O. Čermák ad. Po smrti J. Křičenského (1930) činnost omezena. Další spolky: DO strany lidové, DKr katolického domu (od 1923 jako DO Lutinov), Revoluční scéna (komunisti), Klub přátel umění, Dramatický odbor (vznikl vyčleněním z Tyla, DrO mladé generace čs. nár. demokracie, DrO pěveckého spolku DAlibor
Čičatka, s. 13, 14, 20, 21, 25, 26

další lit. (z Čičatkova seznamu):
KRAPKA, J.: Prostějovský život divadelní (zřejmě v publikaci Čsl. sborník a almanach, naboProstějov, město a okres, nebo samostatná publ.)

Přerov
30. léta 19. stol.: bohatá och. činnost, zájezdy do Holešova, 1864 zal. ochotnický divadelní spolek, po krátké době omezuje činnost. 1909 spolek pojmenován Tyl, hrával několikrát do roka v sále pivovaru, zájezdy do okolí. 1897 zal. dělnická vzdělávací beseda Havlíček, pořádala div. představení. Divadla uváděl i Dělnický vzdělávací spolek Svornost (zal. 1882), Spolek katolických tovaryšů, ženský vzdělávací a podpůrný spolek Vlasta. Po 1918 nevystupuje tyl tak často jako před 1. sv. v., ale s náročnějším repertoárem (Šrámek, Tyl, Langer, Pirandello, Mahen, Medek, ad.)
Čičatka, s. 14, 19, 20, 21, 25

Plumlov
60. léta 19. stol.: hráli studenti, vedli bratři Muchovi a Grmelovi.
Čičatka, s. 14

Ivančice
40. léta 19. stol.: hráno och. divadlo.
Čičatka, s. 14

Tovačov
1864: hráno och. divadlo (studenti), později och. spolek Ctibor.
Čičatka, s. 15, 16

Náklo
1864: hráno och. divadlo.
Čičatka, s. 15

Březsko
1869: hráno och. divadlo.
Čičatka, s. 15

Hnojice
1869: hráno och. divadlo.
Čičatka, s. 15

Sv. Kopeček (Olomouc)
1869: hráno och. divadlo.
Čičatka, s. 15

Smržice
1869: hráno och. divadlo.
Čičatka, s. 15

Postřelmov
Od 1869 hráno och. divadlo, do 1889 uvedeno 50 představení.
Čičatka, s. 15, 16

Olšany
1871: hráno och. divadlo.
Čičatka, s. 15

Vizovice
1873: hráno och. divadlo.
Čičatka, s. 15

Dolany
1873: hráno och. divadlo.
Čičatka, s. 15

Kojetín
1873: hráno och. divadlo.
Čičatka, s. 15

Kralice
1874: hráno och. divadlo.
Čičatka, s. 15

Konice
1874: hráno och. divadlo.
Čičatka, s. 15

Lešany
1874: hráno och. divadlo.
Čičatka, s. 15

Náměšť
1874: hráno och. divadlo.
Čičatka, s. 15

Tršice
1874: hráno och. divadlo.
Čičatka, s. 15

Velká Bystřice
1875: hráno och. divadlo. Pravidelně hrála Omladina, později divadelní jednota
Čičatka, s. 15

Beňov
1875: hráno och. divadlo.
Čičatka, s. 15

Brodek u Přerova
1875: hráno och. divadlo.
Čičatka, s. 15

Bedihošť
1875: hráno och. divadlo.
Čičatka, s. 15

Čelčice
1875: hráno och. divadlo.
Čičatka, s. 15

Klášterec u Zábřeha
1875: hráno och. divadlo.
Čičatka, s. 15

Černovír (Olomouc)
1875: hráno och. divadlo.
Čičatka, s. 15

Bohdíkov
1876: hráno och. divadlo.
Čičatka, s. 15

Hunčovice
1876: hráno och. divadlo.
Čičatka, s. 15

Křelov
1876: hráno och. divadlo.
Čičatka, s. 15

Lipník
1876: hráno och. divadlo.
Čičatka, s. 15

Přáslavice
1876: hráno och. divadlo.
Čičatka, s. 15

Vrahovice
Od 70. let 19. stol. spolky Sušil a Svatopluk.
Čičatka, s. 16Čičatka uvádí také literaturu, pro jistotu vybírám (Bohužel záznamy jsou velmi strohé):

MÁCHAL, J.: Staročeské skladby dramatického původu liturgického. 1908.
MÁCHAL, J.: Dějiny českého dramata.
MENČÍK, F.: Příspěvky k dějinám českého divadla. rozpravy Č. ak., 1895.
MENČÍK, F.: Vánoční hry
MENČÍK, F.: Velikonoční hry
VONDRÁČEK, J.: Přehledné dějiny českého divadla I. - III.
SOUČEK, St.: Rakovnická vánoční hra.
ZBAVITEL, A.: Národní jednota východomoravská ve službách lidovýchovných. Opava 1935.

Související Osobnosti

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.