Databáze českého amatérského divadla

Texty: Čelákovice, Excerpce pro MČAD 1998-2002

ČELÁKOVICE o.Praha-východ
V archivu muzea jsou dvě návěští, oznamující 1868 celkem pět frašek či veseloher. V tomto roce byl založen ochotnický spolek. Další zpráva je z 1884, zal. Řemeslnické besedy, věnující značnou část činnosti divadlu. První oznámené představení je z 1889. Hráli v hostinci u Tykačů /později pošta/. Zde hráli i Sokol /zal.1892/, Obec baráčníků, hasiči, vzdělávací beseda Stankovský. Vznikl i dětský divadelní soubor, hrál v chudobinci, v hasičské kolně a jinde. Do počátku války byl repertoár z tehdy obvyklých her. Ochotnické divadlo mělo v těchto letech povzbudivý vliv na protirakouské a sociální cítění. Např. 1905 byla provedena Eckermannova hra Tvrdohlavci a finanční výtěžek byl věnován obětem policejních zákroků při pražských demonstracích za všeobecné hlasovací právo. 1914 zastavila svou činnost Občanská beseda. Jediné představení sehrála 1917 mládež. Válkou umlčená ochotnická činnost po 1918 neobyčejně oživla. Téhož roku sehrál první představení Kroužek akademiků a studujících, po něm socialistická mládež, Občanská beseda. Ochotnickou činnost provozovala tehdy řada spolků a organizací. 1929 zal. Společenský klub, pokračující v činnosti OB, která mezitím zanikla. Nejčastěji se tehdy hrálo v hotelu U nádraží /později Grado/. Repertoár byl neobyčejně pestrý, zahrnoval českou klasiku, současné autory, ale i cizí evropské, např. i Maeterlincka. Během německé okupace 1939-1945 činnost ochotníků úplně neustala. Do zákazu Sokola /1941/ hrál jeho dramatický odbor, Společenský klub hrál činohru a operetu. 1941 se realizovala snaha ze 3O. let, všechny soubory sjednotit. Stalo se tak v dramatickém odboru Pěveckého spolku J.K.Tyl. 1943 se ustavilo Dramatické sdružení Tyl. Repertoár, na němž se 1941 podílelo pražské dramatické studio Čin, zahrnoval pouze české autory, od klasických her až po např. Dyka, Wolkera. /Podle Stoleté II, srovnej s následující Thalií!/ 1940 se jako součást Společenského odboru S.K.Volman utvořila Divadelní skupina. Původně byla součástí orchestru firmy Volman, později se osamostatnila a požádala o registraci jako Spolek divadelních ochotníků firmy F.J.Volman. V repertoáru byla Její pastorkyňa, Palackého třída 27...1943 měl spolek 70 členů, z toho 38 činných. Výsledkem bohaté aktivity bylo už 1942-3 vítězné umístění v oblastní soutěži hrou Život není sen /Tetauer/. Vlastními prostředky modernizovali jeviště a rozšířili inventář.Za první dva roky sehráli 13 her /4O představení/ s náročným repertoárem. 1943 měl odbor 82 členů. /Podle Thalie, srovnej s předcházející Stoletou!/ Oslavy osvobození 1945 zahájil Tyl Zvíkovským raráškem. Následovala bohatá přehlídka her našich a cizích autorů. 1941 - 1954 Tyl provedl 36 titulů s 58 reprízami. Tehdy byl součástí Klubu pracujících ROH. 1957 se zúčastnil JH. Do 1971 sehrál 75 premiér a 167 repríz. Jako hosté vystoupili se souborem Ladislav Pešek, Svatopluk Beneš, Eduard Cupák, Václav Voska. (JM)
Ve službách Thalie II.,Stoletá tradice II, s. 50.
1940 se jako součást Společenského odboru S.K.Volman utvořila Divadelní skupina. Původně byla součástí orchestru firmy Volman, později se osamostatnila a požádala o registraci jako Spolek divadelních ochotníků firmy F.J.Volman. V repertoáru byla Její pastorkyňa, Palackého třída 27...1943 měl spolek 70 členů, z toho 38 činných.
1941 se ustavil Dramatický odbor pěveckého spolku "J.K.Tyl". Výsledkem bohaté aktivity bylo už 1942-3 vítězné umístění v oblastní soutěži hrou Život není sen/Tetauer/. Vlastními prostředky modernizovali jevistě a rozšířili inventář.Za první dva roky sehráli 13 her /4O představení/ s náročným repertoárem.1943 měl odbor 82 členů. (JM)
Ve službách Thalie II. s.178.
1868 - založen ochotnický spolek, jehož repertoár se skládal z veseloher a frašek
1884 - založena tzv. Řemeslnická beseda (ŘB), vyvíjející divadelní činnost
1889 - první představení ŘB
1892 - založen divadelní spolek místního Sokola
Přelom 19. a 20. st. - vznik divadelních spolků Sboru hasičů, Obce baráčníků, vzdělávací besedy Stankovský, Občanské besedy a dětského divadelního souboru s obvyklým soudobým repertoárem
1905 - uvedena Eckermannova hra “Tvrdohlavci”, jejíž výtěžek byl věnován obětem policejních zákroků při demonstracích za všeobecné hlasovací právo v Praze - jeden z dokladů široké aktivity místního ochotnického divadla, které mělo značný vliv na vlastenecké i sociální cítění lidí
1914-18 - přerušení ochotnické činnosti (v roce 1914 zastavena činnost Občanské besedy, jediné divadelní představení za války bylo sehráno v roce 1917 mládežnickým divadelním souborem)
1918 - obnovení a rozmach ochotnické činnosti: obnovení činnosti Občanské besedy, vznik Kroužku akademiků a studujících, Kroužku socialistické mládeže a řady dalších spolků a organizací, které tehdy provozovaly ochotnickou činnost, ať už staronových či zcela nově vzniklých; repertoár těžil hl. z české klasiky, ale hrál i soudobou domácí tvorbu a zahraniční autory (např. Maeterlincka)
1929 - vznik Občanského klubu, navazujícího na činnost mezitím zaniklé Občanské besedy
30. léta - neúspěšná snaha o sjednocení všech ochotnických souborů
1939 - omezování činnosti českých divadel, ochotnická aktivita ve městě ale zcela neutichá
1940 - počátky činnosti skupiny ochotníků, sdružené později do “Spolku divadelních ochotníků firmy F.J.Volman”
1941 - zákaz Sokola;
sjednocení všech souborů v dramatickém odboru Pěveckého spolku J.K.Tyl
1942-43 - vítězství “Spolku divadelních ochotníků firmy F.J.Volman” (SDOFV) v oblastní soutěži s hrou Život není sen od Tetauera (z dalšího repertoáru: Její pastorkyňa, Palackého třída 27 aj.; celkem nastudoval soubor jen za prvé dva roky existence třináct her)
1943 - ustavení Dramatického sdružení Tyl (DsT); repertoár výhradně z českých autorů;
SDOFV dosáhl stavu dvaaosmdesáti členů
1945 - DsT zahájilo oslavy osvobození provedením Stroupežnického Zvíkovského raráška
1954 - počet titulů provedených DsT dosáhl počtu třicet šest (padesát osm repríz)
1956 vysoká úroveň Vassy Železnovové pro národní přehlídku.
OD 1956/5 s.108.
1957 - účast DsT na Jiráskově Hronově
DS OB. OD 1957/7, s.145. OD 1957/7, s.154. OD 1857/9,s.197. OD 1857/9,s.203. OD 1957/10,s.221.
DS OB v krajské soutěži s Věcí Makropulos. OD 1958/5, s.100.
Hostování E.Cupáka u ochotníků v Měsíci nad řekou. DS OB Třetí přání.
OD 1959/8, s.169. OD 1959/11, s.241 OD 1959/11, s.263.

1971 - oslavy třiceti let DsT, k tomuto roku dosáhl počet premiér čísla sedmdesát pět (167 repríz); se souborem pohostinsky vystoupili L. Pešek, S. Beneš, V. Voska a E. Cupák.
Z významných inscenací 50. až 80. let: Jirásek: Vojnarka, Gogol: Ženitba, Kolací - Šíma: Velbloud, Hubač: Ikarův pád, bří. Mrštíkové: Maryša, Rachmanov: Neklidné stáří.
Z významných současných titulů čelákovických souborů: Trojská válka, Princezna se zlatou hvězdou, Co chcete - jsme jen lidé, Čert a Káča
1995 - založen divadelní soubor při gymnáziu Čelákovice
1997 soutěž mladých hereckých nadějí Kandrdásek - memoriál Bedřicha Čapka. 65 soutěžících v 10 kategoriích ve věku do 18 let.
Zpravodaj města Čelákovic, č.3, 1997
1997 výstava, věnovaná ochotnickému divadlu ve městě.
Právo, 06.05.1997
1998 - DsT je činný dodnes a pravidelně se schází v Kulturním domě (Sady 17. listopadu, Čelákovice); vedoucím souboru, který má dnes 20 členů (z toho 5 z řad mládeže), je p. Dragoun;
Soubor gymnázia měl v tomto roce 16 členů, vedoucí byla pí. učitelka Špíglová. (Průša)
Archiv: Městské muzeum ČelákoviceÚMDOČ 1922: Těl.jed. Sokol, Občanská beseda
CČAD s. 175,198, 205
Adresář 93: 327
VLASÁK, Emanuel: Třicet let Dramatického sdružení Tyl v Čelákovicích. 1941-1971. Čelákovice, Kulturní klub pracujících 1971. 19 s. ,fot. na příl. kDÚ
Loutkářské letnice vyhlásila Skupina amatérských loutkářů SČDO v jejich po letech obnovené podobě jako bienale. Jako setkání loutkářských souborů všech typů z celé republiky se jejich 2. ročník konal v Čelákovicích 1996. Program obsahoval 8 představení a 2 večerní seminární setkání. SAL SČDO připravilo ve spolupráci s místním muzeem výstavku rodinných loutkových divadélek.
Amatérská scéna, č.3, 1996 )
1998 2. ročník Loutkářských letnic. Doprovodnou akcí byl seminář a ukázky, jak děti hrají s loutkami.
Zpravodaj města Čelákovic, č.5, 1998 1998 Memoriál Zdeňka Kokty nazvaný Pohárek SČDO. Soutěžilo se v oborech mužský a ženský monolog a dialog. Celkem se zúčastnilo 16 soutěžících.
Listy neratovické radnice, č.2, 1998

JH 1957: DS Tyl OB: Jirásek: Vojnarka
FEMAD 1972: Gogol: Ženitba
FEMAD 1974: Život jako sen
FEMAD 1975: Kolací - Šíma: Velbloud
JH 1980: KKP: Hubač: Ikarův pád
JH 1981: Mrštíkové: Maryša
WP 1975: DP Kult.klubu pracujících
JH 1982: DS Tyl Kult.domu pracujících: Rachmanov: Neklidné stáří
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':