Databáze českého amatérského divadla

Texty: Červený Kostelec, Excerpce pro MČAD 1998-2002

ČERVENÝ KOSTELEC o.Náchod viz též BOHDAŠÍN, HORNÍ KOSTELEC, LHOTA ZA ČERVENÝM KOSTELCEM,OLEŠNICE U ČERVENÉHO KOSTELCE.

CČAD s. 30,135,177, 215, 226, 393
Obr.CČAD s.130: Smetanova Prodaná nevěsta v Červeném Kostelci 3. a 10. srpna 1924 -Jeník s Mařenkou na návsi.První doložená zmínka o ochotnickém divadle v Červeném Kostelci je z roku 1809, kdy na popud pláteníka Macha se začalo hrát divadlo v hostinci Černý kůň. Od té doby se hrálo s přestávkami a na různých místech.Spolek divadelních ochotníků v městysi Červený Kostelec založen roku 1864 /úředně schválen roku 1865/. Hrálo se u Buršů, později v hotelu Praha až do požáru v r. 1910. Od roku 1883 až do roku 1910 sehráno 173 her ve 210 představeních.Od roku 1910 až do roku 1923 hráno porůznu na nouzově postavených jevištích a v přírodě.V roce 1921 vznikla myšlenka postavit si vlastní divadlo. Sbíraly se finanční prostředky, přispívali občané a spolky. 3.srpna 1924 byl položen základní kámen se znakem města a textem “Započato 14.června 1924. Vybudováno Spolkem divadelních ochotníků za přispění všeho občanstva”. Již za 15 měsíců, 25. října 1925 bylo divadlo slavnostně otevřeno hrami A.Jiráska “Lucerna” a K.Čapka “Loupežník” (host O.Scheinpflugová).Rozpočet na výstavbu divadla byl 1,400 000,- Kč, zůstal dluh 600 000,- Kč, který byl splácen až do roku 1943.V roce 1946 dochází ke sloučení všech divadelních souborů v Červeném Kostelci (viz níže uvedené) ve Spolek divadelních ochotníků v Červeném Kostelci, od roku 1951 začleněn pod n.p. TEPNA 12 SZK ROH JISKRA. V roce 1952 uspořádána přehlídka vítězných ochotnických souborů okresu Náchod. V roce 1959 rovněž.V roce 1956 u příležitosti 100. výročí úmrtí J.K.Tyla přejmenováno divadlo na divadlo J.K.Tyla.1. ledna 1964 byl v Červeném Kostelci ustaven Spojený závodní klub ROH, ve kterém se sjednotily všechny kulturní organizace. Budovu divadla převzal v roce 1967 do své správy n.p. Kovotex.Od roku 1945 dosud bylo sehráno 137 her v 628 představeních. V současné době má soubor 85 členů.Soubor se účastní různých přehlídek a zajíždí se svými představeními do míst celého regionu. Účast na JH v roce 1979 se hrou A.Nikolaje “Tamboři aneb Tři na lavičce” a v roce 1986 se hrou J. Šotoly “Bitva u Kresčaku”. Ve dnech 19. až 22. března 1998 byla uspořádána Východočeská přehlídka amatérského činoherního divadla s odbornými semináři, které se zúčastnilo 9 souborů Vč. kraje.
Ostatní divadelní soubory působící v Červeném Kostelci do sloučení v r. 1946
Při církvi Československé spolek “Čechoslovák” od roku 1924, ale hrálo se již dříve. V roce 1927 přejmenován na spolek “Lumír”, který v roce 1933 zanikl a nově byl vytvořen “Dramatický odbor církve Československé”. Hrálo se ve Sboru církve Československé.15. září 1935 zahájil činnost nový dramatický odbor Sokola v Červeném Kostelci. Hrálo se v sokolovně.V Červeném Kostelci působila také “Lidová scéna”, která měla bohatou činnost. Hrálo se v Lidovém domě v Červeném Kostelci.V Pamětní knize města Červeného Kostelce je zmiňována i divadelní činnost Dělnické tělovýchovné jednoty. V roce 1924 sehrány 3 hry.
L o u t k o v á s c é n a Červený Kostelec.
V roce 1954 závod GRAFOTISK založil loutkovou scénu. Hrálo se v podniku. Sehrány 4 hry. Od roku 1955 se hrálo v bývalé orelně, později ZK n.p. SEVEROGRAFIA. Sehráno 18 her, soubor pojmenován RADOST. Hraje s přestávkami v 60. a 70. letech dodnes. Průměrně 4 premiéry ročně.Dnes patří pod MKS a má asi 15 členů. Soubor se zúčastnil okresních, krajských a celostátních přehlídek (Libčany, Olomouc). V roce 1997 uspořádal 1.ročník regionální loutkářské přehlídky, které se zúčastnily 4 soubory.Také základní škola v Červeném Kostelci pořádá dětská představení. První doložené představení je z r. 1949, od té doby s přestávkami se hraje dosud. Dle záznamů odehráno 30 her v 90 představeních.
Informace Spolku divadelních ochotníků pro Místopis leden 1999. kART
PAMĚTNÍ knihy města Červeného Kostelce č. I, II, III, IV, V, X, XI. (uloženo MÚ Červený Kostelec)
HURDÁLEK, Josef: Letovisko Červený Kostelec. Turistický průvodce střediskem Jiráskova kraje. Praha, V. Horký 1940. 2. vyd.
KRONIKA od1864: Činnost divadelních ochotníků v Červeném Kostelci. (archiv - divadlo J.K.Tyla Červený Kostelec)
ČLENSKÁ kniha spolku divadelních ochotníků v Červ. Kostelci založena r. 1909.
(archiv - divadlo J.K.Tyla Červený Kostelec)
PAMĚTNÍ kniha. Repertoár her spolku divadelních ochotníků v Červeném Kostelci č. I (1903-1925), č. II (1925-1944), III (1945-dosud).(archiv - divadlo J.K.Tyla Červený Kostelec)PROTOKOLY o schůzích div. ochotníků v Červ. Kostelci v letech 1921-1926.
(archiv - divadlo J.K.Tyla Červený Kostelec)
Pamětní a účetní archiválie z let 1921-1925 (o výstavbě divadla svépomocí).(archiv - divadlo J.K.Tyla Červeném Kostelci)
ALMANACH I k 50. výročí otevření divadla a 110. výročí ustavení Spolku divadelních ochotníků v Červeném Kostelci. Sest. František Kejzlar.Vydal: SZK ROH Červený Kostelec 1975.
ALMANACH II. 130 let ustavení spolku divadelních ochotníků a 70. výročí otevření divadla v Červeným Kostelci. Red. Ladislav Lelek.Vyd.: MKS Červený Kostelec 1995
Školní kronika č. I 1940-1945 při ZDŠ v Červeném KostelciŠkolní kronika č. II 1945-dosud při ZDŠ v Červeném Kostelci (ZDŠ v Červeném Kostelci)
Kronika loutkářského souboru RADOST v Červeném Kostelci č. I a II.(vedoucí souboru)

Spolek divadelních ochotníků v městysi Červeném Kostelci zal. 1864. Hrálo se U Buršů, později v hotelu Praha, až do požáru 1910. 1883 - 1910 sehráli 173 her ve 210 představeních. 1924 sehrála 3 hry DTJ, hrála pochopitelně déle. Nové divadlo ze sbírek od 1921 otevřené 1925 Lucernou a Loupežníkem /host Scheinpflugová/. Dluh splacen 1943. 1910 - 1944 sehráli 216 her ve 260 představeních. 1924 existence DS Čechoslovák /Církev československá/, ale hráli již dříve. 1927 přejmenován na Lumír. Zanikl 1933, nově vytvořený Dramatický odbor církve československé. Hráli v církevním sboru. 1935 zahájil dramatický odbor Sokola. Hráli v sokolovně. Lidová scéna hrála v Lidovém domě. Měla bohatou činnost. 1946 sloučení všech souborů ve Spolku divadelních ochotníků v Červeném Kostelci. 1949 doloženo první představení ZŠ. Počátek trvalé tradice. Od 1951 OS pod n.p. TEPNA 12 SZK ROH JISKRA. 1952 přehlídka vítězných OS okresu Náchod. 1954 výrobní závod Grafotisk zal. loutkovou scénu. Hráli v podniku. Téhož roku 4 hry. Od 1955 hráli v bývalé orlovně, později v ZK n.p. Severografia. Pod jménem Radost připravovali v průměru 4 premiéry ročeně. Okolo 15 členů. Účast na přehlídkách / i Libčany, Olomouc/. 1956 přejmenování divadelní budovy na Divadlo J.K.Tyla.1959 druhá přehlídka vítězných OS okresu Náchod. 1964 ustavení SZK ROH, v něm i OS. 1967 divadlo pod správou n.p. Kovotěs. 1945 - 1998 sehráli ochotníci 137 her v 628 představeních. církevním sboru. 1935 zahájil dramatický odbor Sokola. Hráli v sokolovně. Lidová scéna hrála v Lidovém domě. Měla bohatou činnost. 1946 sloučení všech souborů ve Spolku divadelních ochotníků v Červeném Kostelci. 1949 doloženo první představení ZŠ. Počátek trvalé tradice. Od 1951 OS pod n.p. TEPNA 12 SZK ROH JISKRA. 1952 přehlídka vítězných OS okresu Náchod. 1954 výrobní závod Grafotisk zal. loutkovou scénu. Hráli v podniku. Téhož roku 4 hry. Od 1955 hráli v bývalé orlovně, později v ZK n.p. Severografia. Pod jménem Radost připravovali v průměru 4 premiéry ročeně. Okolo 15 členů. Účast na přehlídkách / i Libčany, Olomouc/. 1956 přejmenování divadelní budovy na Divadlo J.K.Tyla.1959 druhá přehlídka vítězných OS okresu Náchod. 1964 ustavení SZK ROH, v něm i OS. 1967 divadlo pod správou n.p. Kovotěs. 1945 - 1998 sehráli ochotníci 137 her v 628 představeních. církevním sboru. 1935 zahájil dramatický odbor Sokola. Hráli v sokolovně. Lidová scéna hrála v Lidovém domě. Měla bohatou činnost. 1946 sloučení všech souborů ve Spolku divadelních ochotníků v Červeném Kostelci. 1949 doloženo první představení ZŠ. Počátek trvalé tradice. Od 1951 OS pod n.p. TEPNA 12 SZK ROH JISKRA. 1952 přehlídka vítězných OS okresu Náchod. 1954 výrobní závod Grafotisk zal. loutkovou scénu. Hráli v podniku. Téhož roku 4 hry. Od 1955 hráli v bývalé orlovně, později v ZK n.p. Severografia. Pod jménem Radost připravovali v průměru 4 premiéry ročeně. Okolo 15 členů. Účast na přehlídkách / i Libčany, Olomouc/. 1956 přejmenování divadelní budovy na Divadlo J.K.Tyla.1959 druhá přehlídka vítězných OS okresu Náchod. 1964 ustavení SZK ROH, v něm i OS. 1967 divadlo pod správou n.p. Kovotěs. 1945 - 1998 sehráli ochotníci 137 her v 628 představeních. církevním sboru. 1935 zahájil dramatický odbor Sokola. Hráli v sokolovně. Lidová scéna hrála v Lidovém domě. Měla bohatou činnost. 1946 sloučení všech souborů ve Spolku divadelních ochotníků v Červeném Kostelci. 1949 doloženo první představení ZŠ. Počátek trvalé tradice. Od 1951 OS pod n.p. TEPNA 12 SZK ROH JISKRA. 1952 přehlídka vítězných OS okresu Náchod. 1954 výrobní závod Grafotisk zal. loutkovou scénu. Hráli v podniku. Téhož roku 4 hry. Od 1955 hráli v bývalé orlovně, později v ZK n.p. Severografia. Pod jménem Radost připravovali v průměru 4 premiéry ročeně. Okolo 15 členů. Účast na přehlídkách / i Libčany, Olomouc/. 1956 přejmenování divadelní budovy na Divadlo J.K.Tyla.1959 druhá přehlídka vítězných OS okresu Náchod. 1964 ustavení SZK ROH, v něm i OS. 1967 divadlo pod správou n.p. Kovotěs. 1945 - 1998 sehráli ochotníci 137 her v 628 představeních. Účast na přehlídkách, zájezdy v okolí. 1979 JH /Tamboři aneb Tři na lavičce /Nikolaj/, 1986 JH /Bitva u Kresčaku /Šotola/. 1997 Radost uspořádala 1.ročník regionální loutkářské přehlídky /4 soubory/. 1998 v místě Východočeská přehlídka amatérského činoherního divadla /9 souborů VČ kraje/. 1949 - 1998 soubor ZŠ sehrál 3O her v 90 představeních. /JM/
DYNTEROVÁ, Emilie: Místopis českého amatérského divadla v Červeném Kostelci a okolí. Rkp. 1998. 5 str. kART.
Pamětní knihy města Červeného Kostelce I - V,X,XI, uloženo MÚ Č.Kostelec.
Hurdálek, Josef: Letovisko Červený Kostelec, turistický průvodce střediskem Jiráskova kraje. Praha, V.Horký, 1940, 2.vydání. Činnost divadelních ochotníků v Červeném Kostelci. Kronika, založená neznámým kronikářem 1864.Archiv divadla J.K.Tyla.
Členská kniha spolku divadelních ochotníků v Červeném Kostelci, od 1909. Archiv divadla J.K.Tyla.
Pamětní kniha. Repertoár her spolku divadelních ochotníků v Červeném Kostelci, č.I /1903-1925/, II /1925-1944/, III /1945 -/. Archiv divadla J.K.Tyla.
Protokoly o schůzích divadelních ochotníků v Červeném Kostelci 1921-1926. Archiv divadla J.K.Tyla.
Pamětní a účetní archiválie z let 1921-1925. Výstavba divadla. Archiv divadla J.K.Tyla.
Almanach I k 50.výročí otevření divadla a 110.výročí ustavení Spolku divadelních ochotníků v Červeném Kostelci. Sestavil František Kejzlar. Vydal: SZK ROH Červený kostelec 1975.
Almanach II - 130 let ustavení spolku divadelních ochotníků a 70.výročí otevření divadla v Červeném Kostelci. Redakce:Ladislav Lelek. Vydalo MKS Červený Kostelec 1995.
Zpravodaj JH 1979, 1986.
Školní kronika č. I /1940-1945/, II /1945 -. ZDŠ v Červeném Kostelci.Kronika loutkářského souboru Radost v Červeném Kostelci č. I a II. Soubor.
Pamětní kniha ochotníků obce Olešnice u Červeného Kostelce I /1887-1911/, II ztracena, III /1955-1964/. M.Hájek,Olešnice.
Plakátová dokumentace o činnosti divadelních ochotníků ve Lhotě za Červeným Kostelcem. Městský archiv Č.Kostelec.
V Hůlkově hostinci /dnes Černý kůň/ se 1809 - 1829. 1931 vyhořelo skoro celé město, s ním tento hostinec. Znovu ochotníci zahájili až 1835. Hrálo se U třech tatrmanů, aktivita do 1848 stoupala. 1864 zal. Spolek divadelních ochotníků v městě Kostelci. Od 1864 se hrálo U Buršů, zde si ochotníci nechali namalovat oponu s pohledem na Prahu. Odtud potom název hotelu. Zahájili Duchem času, tohoto roku 15 her, následujícího 25 her. Úspěšná léta střídala roky stagnace. Od 1883, přesná evidence her, do 1910 sehráli 173 her ve 210 představeních. Další provizórní jeviště U Khalerů a v přírodě. 1925 - 1943 ochotníci sehráli 165 her v 237 představeních. Toho roku teprve splacen dluh na divadle. 1945 zahájili ochotníci Lucernou. 1946 sjednocení Spolku divadelních ochotníků a dramatickým odborem Sokola, Lidové scény a dramatického odboru církve československé. Společně začali se Zkázou eskadry /Kornejčuk/. Poté se až do opětného sloučení 1948 odpojila Lidová scéna. 1956 oslavili 100.výročí úmrtí J.K.Tyla Janem Husem a divadlo přejmenováno na Divadlo J.K.Tyla. 1964 ustaveno Městské kulturní středisko, v němž se soustředily všechny kulturní organizace včetně divadelníků. 1945 - 1995 nastudováno 131 her pro 220 představení a 184 zájezdů. V repertoáru 1950 - 1970 byly klasické české a cizí hry, moderní české drama a známé nové soudobé hry, byly zde i operety, hrané ve spolupráci s pěveckým sborem Záboj /Pan profesor v pekle, Vinobraní, Perly panny Serafinky, Orfeus v podsvětí, Tulák.../.Soubor se účastnil soutěží vyspělých DS, krajských a celostátních přehlídek. Dvakrát na JH /Tamboři aneb tři na lavičce /A.Nikolaj, 1979/, Bitva u Kresčaku /Šotola, 1986/. /JM/
LELEK, Ladislav: 130 let ustavení spolku divadelních ochotníků a 70.výročí otevření divadla v Červeném Kostelci. Ve spolupráci se SDO v Červeném Kostelci vydalo MKS Červený Kostelec v jubilejním roce 1995. 28 str.
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
DČD II.
1809 založil bohatý pláteník Mach v prvním patře zájezdního hostince Černý kůň divadlo, kde se hrálo až do 1820. Teprve v letech 1827-29 divadelní život opět ožil, doklady jsou o několika provedených hrách. 1833-48 se hrálo v domě čp.23 Vejsadní hospoda, později zvaný U tří tatrmanů, na náměstí. Od 1848 se hrálo ve Foglarově hostinci na náměstí, rovněž čp.23. Hrálo se zde do 1860, kdy ochotníci přesídlili do hostince U černého koně. Zde přestavěli dřevěné patro na zděné. 1864 /1863?-Thalie II/ zal. Spolek divadelních ochotníků. Před každým představením chodili v průvodu herci s bubeníkem po městě zvát. Hrávalo se nejčastěji v hostinci U Buršů /? Thalie II/, v hotelu Praha v pozdější Jiráskově ulici. 1870 provedli Donizettiho Marii, dceru pluku. 1910 hotel Praha vyhořel, hráli na jevištích na sudech, přesídlili do hostince U Středů, později U Zahálků, U Chrástků a skončili v Lidovém domě až do 1924, kdy bylo otevřené nové divadlo, které si sami postavili. V přírodě se hrála Prodaná nevěsta s hostujícími členy pražského Národního divadla. Při otevření divadla se hrála Lucerna a Loupežník /host O. Scheinpflugová/. V roce 1943 měl spolek 187 členů, z toho 98 přispívajících a sehrál 756 her. Na pohostinná vystoupení zval členy pražského Národního divadla a Východočeské divadlo. Spolek měl rozsáhlý archiv.
(JM)
Ve službách Thalie II.s.228, Javorin s. 33, Smékalová)
Spolek divadelních ochotníků, 1872 , Rejstřík spolků, fond OkÚ Náchod, SOkA Náchod
(změny stanov 1909, 1925)
1872 zal. Spolek divadelních ochotníků. V hotelu Praha měli slušné vlastní jeviště. 1910 družstvo Naše dvorana koupilo 1912 pozemek pro postavení divadla, myšlenka se ale neujala. 1921 položen základ k novému divadlu. /JM/
TÁBORSKÝ, str. 177 – 178.

Adresář 93: DS
LS Radost
BOROTÍNSKÝ, Jaroslav: Poslání venkovských ochotnických divadel před 50. a 60. lety. Československé divadlo 1924, r. 2, č. 17, s. 267 - 268. NK
5O.výročí otevření divadla , 110 let ustavení spolku divadelních ochotníků v Červeném Kostelci.
Červený Kostelec, Spojený ZK ROH b.r. (1975) KK
130 let ustavení spolku divadelních ochotníků a 70.výročí otevření divadla v Červeném Kostelci.Ve spolupráci se Spolkem divadelních ochotníků vyd.Městské kulturní středisko, Červený Kostelec 1995. Red.Lad.Lelek. Nestr. Repro.dokumenty. kART
DYNTEROVÁ, Emilie a KEJZLAROVÁ, Jaroslava: Místopis českého amatérského divadla v Červeném Kostelci a okolí. Materiál pro Místopis 1998. KART
ÚMDOČ 1922: Spol. div. och. ,ÚMDOČ 1922: Sp. div. och. Tyl ÚMDOČ 1924: S.d.o.Čechoslovák1998 Východočeská přehlídka amatérského činoherního divadla 1998.
Červenokostelecký zpravodaj, č.3, 1998
1998 V Divadle J.K. Tyla v Červeném Kostelci na Náchodsku má
místní ochotnický soubor umístěnou divadelní knihovnu s 1800 svazky
Noviny Náchodska, 02.10.1998
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':