Databáze českého amatérského divadla

Texty: Popelka 2003, závěrečné hodnocení, Strejcovský

Závěrečné hodnocení POPELKY Rakovník 2003

Základní údaje
Název akce: POPELKA, národní přehlídka amatérského činoherního divadla pro děti (22. ročník)
Místo konání: Rakovník
Termín: 12. – 16.11.2003
Pořadatelé: IPOS-ARTAMA Praha a Královské město Rakovník
z pověření a za finančního přispění MK ČR
Spolupořadatelé: Divadelní spolek Tyl Rakovník
Městský úřad v Rakovníku, odbor školství, kultury,
tělovýchovy, zdravotnictví a sociálních věcí,
oddělení Kulturní centrum
Odborná spolupráce: IPOS-ARTAMA Praha
Počet přímých účastníků: 370 (členů hrajících souborů, pracovního týmu
a pozorovatelů – seminaristů)
Počet dalších účastníků: cca 1020 (diváků)
Vklady účastníků, které neprocházejí účetnictvím přehlídky:
- náklady na ubytování (kromě členů hrajících souborů
á 2 noci);
- náklady na stravování;
- náklady na dopravu (kromě dopravy hrajících souborů).

Splnění odborného účelu akce
a) Program přehlídky
 Detailně viz příloha.
 V soutěžní části programu bylo uvedeno 9 inscenací od 9 souborů v 9 představeních. V inspirativní části programu byla uvedena 3 představení – dvě z nich od profesionálních souborů a jedno od souboru amatérského. Další představení odehrál profesionální soubor jako host přehlídky.
Letošní přehlídka patřila k nejlepším za několik posledních let. V dramaturgickém výběru stále převažují klasické pohádky. Příjemným faktem bylo, že téměř polovina textových předloh vznikla přímo pro potřeby té které divadelní inscenace. Výrazněji se oproti minulým letům projevilo i zkvalitnění práce režisérů jednotlivých soutěžních inscenací.
Odborná porota udělila 6 čestných uznání, 12 cen, 1 inscenaci doporučila k výběru a 1 přímo nominovala do programu Jiráskova Hronova 2004.
Součástí přehlídky byla i tzv. inspirativní představení. Nejhodnější medvídci z Hradce Králové přivezli inscenaci Drak a flaška, Divadlo Alfa Plzeň pohádku Když se čerti rojili a Divadlo Drak z Hradce Králové inscenaci Všechno lítá, co peří má. Jako host přehlídky vystoupilo kladenské Divadlo Lampion se svou adaptací Aškenazyho Ukradeného měsíce.
a) Vzdělávací část
K jednotlivým soutěžním inscenacím byly uskutečněny rozborové semináře, k představením inspirativním diskusní fóra, rozšířené o poznatky získané z práce lektorů se skupinami dětí, které sledovaly a reflektovaly představení přehlídky. Rozborových seminářů se v průběhu a závěru každého přehlídkového dne zúčastňovali jednak členové hrajících souborů a jednak na 60 pozorovatelů, kteří se individuálně přihlásili k pobytu na přehlídce. Rozborové semináře vedli a diskusní fóra moderovali členové odborné poroty, která pracovala ve složení: předseda – Mgr. Milan Schejbal, členové – Mgr. Marie Caltová, Rudolf Felzmann, Mgr. Pavel Purkrábek a Mgr. Vladimír Zajíc. Tajemníkem poroty byl Jan Strejcovský. S mladší skupinou dětí pracovala PhDr. Marcela Škábová a Eva Kodešová, se starší Mgr. Marie Poesová a Mgr. Pavlína Morávková.
b) Doplňkové pořady
V závěru přehlídky vystoupilo jako host Divadlo Lampion Kladno s inscenací Ukradený měsíc.
c) Společenská část
Byla realizována poloorganizovaně vždy ve večerních až nočních hodinách po rozborových seminářích.
Ke společenské části náležel i vlastní závěr přehlídky s vyhlášením výsledků a oceněním nejlepších výkonů a inscenací.
d) Tiskoviny
 Byl vydán programový plakát, programový leták a programová brožura.
 V průběhu POPELKY vycházelo Kukátko, zpravodaj přehlídky (6 čísel). Členy redakce byli Tomáš Lisý, Adam Doležal, Sandra Nováková a Anna Rollová. Zpravodaj obsahoval recenze představení, psané členy odborné poroty, rozhovory s divadelníky, potřebné informace pro účastníky, nechyběly v něm ani klípky odrážející atmosféru přehlídky. Lze říci, že se Kukátko řadí k těm lepším (neobsáhlým) přehlídkovým zpravodajům.


I. Organizace přehlídky
Organizace přehlídky byla výborná. Zásluhu na tom má především oddělení Kulturního centra MěÚ v Rakovníku a také domácí divadelní soubor Tyl v čele s Alenou Mutinskou. Organizátoři vytvořili perfektní provozní a technické podmínky pro hrající soubory a výborné klima pro všechny účastníky.

II. Finanční zabezpečení
Rozpočet a vyúčtování jsou předloženy samostatně.

III. Návrhy a náměty pro další ročník
Zachovat stávající model přehlídky, včetně inspirativních představení. Zaměřit se na výběr co možná nejkvalitnějších inspirativních představení a hosta přehlídky.

Vypracoval: Jan Strejcovský
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':