Databáze českého amatérského divadla

Texty: Dobrovice, Excerpce pro MČAD 1998-2002

DOBROVICE o.Mladá Boleslav
CČAD s. 52, 374
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
40. léta 19. stol.: Ochotnické divadlo v české řeči - vůdce ochotníků krejčí Josef Seeman (s. 292)
DČD II.
asi 70. léta 19. stol.: divadlo hrané dětmi (s. 191)
DČD III.
Spolek divadelních ochotníků Dobrovít - stanovy schváleny 22. 3. 1877. V roce 1930 měl 79 členů,
1949 106 členů. Usnesením řádné valné hromady 5. 1. 1951 se zapojil jako “Dobrovít” dramatický odbor závodní skupiny (závodního klubu) ROH Cukrovaru a rafinerie cukru n. p. v Dobrovici. Na přelomu 50. - 60. let uvedl Blažkovo Třetí přání, Stanislavův Dům na rozcestí, Past na myši A. Christie. (Šimonek)SOkA Mladá Boleslav: OkÚ Mladá Boleslav, kn 346, ka 16 spolkové agendy manipulace 1916-36
ONV Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262, manipulace 1959-76, sg. 456/8, Divadelní spolek Dobrovít - aktový materiál 1864-1940, Městská úřad Dobrovice aktový materiál, sg. IC2c, IC3c, IC4a - 10 div
SLÁDEČEK, A.: Paměti města Dobrovice a jeho okolí. Praha 1900, s. 355n
STREJČEK, F.: Jak se Dobrovice probouzela. in: Památník národopisné výstavy a slavností v Dobrovici 1926, s. 44n
KNOR, F., HEŘMANSKÝ, J.: Kulturní život v Dobrovici. in: 1558-1958 Dobrovice 400 let od povýšení na město. Dobrovice 1958, s. 33-37
Od 1949 místo festivalu Pojizerské hry. Za prvních 50 let 345 divadelních her. Tradice postupně rozšiřována o setkání, koncerty, semináře, tvůrčí dílny apod. Přehled 1949 - 1999 Pojizerské hry v Dobrovici. Vydalo Město Dobrovice a Ochotnický divadelní soubor Dobrovít. 20 str. 1999.Dětský divadelní soubor Dobrovít - činnost evidována v letech 1978-80
SOkA Mladá Boleslav: ONV Mladá Boleslav manipulace 1977-83, sg. 403/4
Kolem 1831, v době stavby zdejšího cukrovaru přišli z Prahy tovaryš Josef Seeman a ranhojič Hynek Kaplička. Po dvou německých hrách jim bylo povoleno hrát i česky. Kapličku, který se vrátil do Prahy vystřídal nymburský vlastenec dr.Mudroch. Soubor tehdy nastudoval celou řadu českých her, včetně Stroupežnického a Tyla. 1851 - 1858 vedli soubor vlastenečtí kněží, neboť po 1848 to nebylo dovolené světským osobám. V tu dobu činnost ochotníků dosáhla značného rozsahu, repertoár byl vybírán náročně. 1884 provedli i opery V studni a Prodanou nevěstu, patrně za účasti Smetanovy rodiny. 1904 okresní hejtmanství zakázalo používat pro divadlo radnici, což činnost ochotníků postihlo na dalších pět let. Poté začali hrát v hostinci na Dolení vinici. Do 1918 provedli 29 premiér. Světová válka přerušila činnost i výstavbu divadelního sálu, který už nebyl podle původního plánu nikdy dokončen. Po 1918 připravili 44 premiér, mezi nimiž byla např. Palackého třída 27, Naši furianti, RUR. Soubor se postupně rozdělil generačně na dvě názorově rozdílné části. 1944 byla činnost Dobrovíta zakázána. Uschovaná kronika se v tu dobu ztratila. 1932 - 1944 provedli 68 premiér, např. Vojnarku, Psohlavce, Katakomby, Malého lorda, Radúze a Mahulenu, Paní mincmistrovou, Pasekáře, Strakonického dudáka... 1946 se oba soubory Dobrovít a Havlíček sjednotily. Umělecká úroveň představení se zvyšovala a soubor se posléze 1960 zařadil mezi vítězné soubory v různých soutěžích. Zasloužil se o pořádání Pojizerských her, 1982 pořádaných již po třiatřicáté.(JM)Stoletá tradice...II. s.57., Smékalová)
1833 a 1834 hráli německy na objednávku šlechty na zámku a na radnici. Na radnici hráli potom česky až do 1904 /nyní obřadní síň/. 1861 se uskutečnilo 13 premiér. 1865 zal. pěvecký sbor Dobrovan, s nímž ochotníci trvale spolupracovali. 1880 přijali název Dobrovít. 1880 - 3 /??/ sehráli V studni a Prodanou nevěstu. 1898 zal. divadelní odbor Havlíček v Národní dělnické besedě. V novém sále zahájil Dobrovít 1919 Stranou bdělých. 1926 společně s Dobrovanem provedli Fidlovačku. 1933 hráli Radúze a Mahulenu. 1946 vnitřní spor skončil, zvítězili v něm mladí. Prosadili moderní hlediska v uměleckých otázkách i v technice. 1958 oslavili 125. výročí Paní Marjánkou., 1983 150. výročí Lucernou. Dětský soubor zahrál Říhovy Dvě Maryčky. Od založení do 1998 sehráli okolo 600 her při 2080 představeních. 1994 nastudovali Zvonokosy, 1995 Talismana /Nestroy/, Vraždu na faře /Christie/, Vzpouru na Ovocném trhu /Dvořáček/, 1998 Klicperův Ženský boj. (JM)DYTRYCH,Jan: 165 let ochotnického divadelního souboru Dobrovít Dobrovice. Amatérská scéna 2/1998, str. doplnit, až vyjde !!!
1833 hráli na žádost vrchnosti na zámku Der Wirrwar. 1834 totéž na radnici. 1861 se uskutečnilo 13 premiér, 1865 zal. pěvecký sbor Dobrovan, dlouholetý spolupracovník Dobrovíta. 1880 název souboru doplněn Dobrovít. 1880 - 1883 /??/ sehráli V studni a Prodanou nevěstu. 1884 zal. knihovna. 1908 zal. divadelní odbor Národní dělnické besedy Havlíček. 1919 zahájili v novém divadelním sále hrou Strana bdělých. 1926 společně s Dobrovanem provedli Fidlovačku. 1933 sto let spolku Dobrovít oslavili Radúzem a Mahulenou. 1946 končí dlouholetý vnitřní spor ochotníků. Mladá generace prosadila radikální změny. Přes sloučení Dobrovíta a Havlíčka poklesl počet členů o třetinu. 1949 návrh na pořádání Pojizerských her v místě. 1958 oslavili 125 let Paní Marjánkou. 1983 150 let Lucernou a dětský soubor Dvěma Maryčkami /Říha/. V letech 1994 - 1997 byl repertoár pojat spíše zábavně, ale s erudicí /Chevalier, Nestroy, Christie... Klicpera/. 1833 - 1997 sehrál Dobrovít okolo 600 her v 2080 představeních. (JM)
DYTRYCH, Jan: Ochotnický divadelní spolek Dobrovít slaví 165 let. Boleslavský deník, 20.2.98.kART
Česky se zde začalo hrát 1834 v sále radnice. Mudrochovou zásluhou bylo 1835 – 1848 73 představení /Thám, Štěpánek, Tyl/. Do 1853 se nehrálo. Od 1859 se zvýšila úroveň souboru a rostl zájem veřejnosti. Postaveno nové jeviště, velké zásluhy o rozvoj režisér, kominický mistr Emanuel Balcar. Název: Ochotnický spolek Dobrovít. Po 1877 nové vybavení jeviště a rozšířena bibliotéka. Od 1908 se hrálo v sále Dolení Visice/?/. /JM/
TÁBORSKÝ, str. 293 – 294.1996 47. ročník Pojizerských her - přehlídky tvorby amatérských divadelních souborů.
FRANĚK, Josef: Století divadla v Dobrovici. Národní politika 4.IV.1933 KK
PAMÁTNÍK divadelního spolku Dobrovít v Dobrovici, vydaný k stému výročí založení divadla dobrovického. 1833-1933. Mladá Boleslav 1933. 40 s. KK
DYTRICH, J.: 160 let ochotnického divadelního souboru Dobrovít. Nové Dobrovicko 8, 1993DYTRYCH, Jan: 165 let Ochotnického divadelního souboru Dobrovít Dobrovice. Rkp. článku pro Boleslavský deník. Plné znění i s daty. (údaje o vybavení jeviště) kART
ÚMDOČ 1922: Ochot. sp. Dobrovít
DS ZK ROH cukrovaru Dobrovít 1956 Třetí zvonění. OD 1956/4 s.116.
DS ZK cukrovaru. OD1956/2,s.43.
DO ZK cukrovaru sehrál v soutěži Aféru /Vachek/. OD 1957/3, s.68 - 69. OD 1957/6, s.140.Ochotnický festival od 1949. OD 1958/5, s.114.
DS Dobrovít. OD 1959/2, s.33

Adresář 93: Div.soub.Dobrovít
Stav 1998: Divadelní soubor Dobrovít
1998 49. ročník Pojizerských her - přehlídky amatérského divadla. Na programu bylo 14 představení v provedení 9 souborů z Mnichova Hradiště, Neratovic, Dolních Stakor, Libice nad Cidlinou, Mladé Boleslavi, Prahy, Bakova nad Jizerou, Ledců-Žerčic a místního Dobrovíta, který oslavil 165 let od svého prvního vystoupení.
Boleslavský deník, 08.04.1998
1997 48. ročník přehlídky amatérské divadelní tvorby Pojizerské hry
Právo, 25.04.1997
1999 50. ročník Pojizerských her - přehlídky amatérského divadla. Do programu bylo zařazeno 6 her pro dospělé a 3 pro děti, výstava plakátů, programů a fotografií. Vzhledem k jubilejnímu ročníku organizátoři přichystali Sborník 50. Pojizerských her a setkání bývalých herců a techniků Dobrovíta. (Amatérská scéna, č. 2, 1999)
DS Dobrovít (Dotazník ÚLK 1999.)
FEMAD 1972: DS Dobrovít: Dostál: Výtečníci
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':