Databáze českého amatérského divadla

Texty: Dolní Stakory, Excerpce pro MČAD 1998-2002

DOLNÍ STAKORY o. Mladá Boleslav
1888 zal. Ochotnický spolek "Tyl", který se stal osvětovým střediskem širokého okolí. Vystupovali pohostinsky v okolních vesnicích a vyvolali zájem o ustavení podobných spolků. Podle dochované dokumentace do 1943 zahráli 105 představení klasického i současného českého repertoáru. (JM)
Ve službách Thalie II. s.329.

OS zal. 1888 učitelem Antonínem Choděrou z Plaz. 30 zakládajících členů. Na vlastním jevišti zahájili Vodním družstvem. Z repertoáru mj.: Prodaná láska, Dědkův kalmuk, Jedenácté přikázání, Damoklův meč, Pan farář a kostelník, Nevěsta z dožínek, Půjčil svou ženu, ročně až 4 hry, vesměs současné, zábavné. 1904 – 1906 přerušení spolkové aktivity. Poté na repertoáru opět především zábavné kusy, ale i Blázinec v prvním poschodí, Jedenácté přikázání, Otec. Od založení do 1938 celkem 87 představení. Člen ÚMDOČ od zřízení Šmilovského okrsku. 35 let soubor vedl Josef Jírovec, 18 let učitel Jan Hercík.Jan Najman s ochotníky nastudoval 1928 – 1932 řadu zdařilých představení. Hráli i v přírodě. /JM/
VALENTA, F: Z dějin ochotnického spolku Tyl v Dolních Stakorách 1888 – 1938. V 5O let ochotnického spolku Tyl v Dolních Stakorách 1888 – 1938. 10 str. DS TYL 1938. 25 s. (F.Valenta: Z dějin ochotnického spolku Tyl, Repert. 1887 - 1938)
1944 K. Zajíček: Divoké srdce
PLAKÁT dvojjazyčný, Židům zakázáno. kART OSVĚDČENÍ o účasti na ochotnickém školení ÚMDOČ 1942-43, 1944. (Jiří Valenta)
Dokumentace průběžné činnosti Obecní úřad ( nepřerušena činnost, hrají 1x ročně o velikonocích)
ČERNÝ, František: článek o dojmech z představení v Literárních novinách (?)

DS Svazu mládeže. OD 1959/6, s.138. OD 1959/7, s.164.

1977 Divadelní odbor Tyl OB sehrál veselohru Jana Zárubského Láska na horách.
Plakát představení. kART Adresář 93: Divadelní soubor Tyl
Stav 1998: Divadelní soubor Tyl (Jar. Kopal)

Ochotnický spolek Tyl - stanovy schváleny 9. 3. 1888. Již od prosince 1887 uvedla dolnostakorská omladina několik her, na její činnost navázal spolek v březnu 1888. Jako první uvedl v září 1888 na paměť zrušení roboty drama Bratr honák. V repertoáru hry Štolovského, Šamberka, Skružného, R. Branalda, F. Strejčka, B. Vikové - Kunětické. V padesátých letech uváděl 2-3 premiéry. Usnesením valné hromady 18. 3. 1952 se zapojil jako Divadelní odbor Tyl při Osvětové besedě. V 80. - 90. letech uvádí ročně 1 premiéru v několika reprízách. Repertoár: Moliere, Klicpera, Bukovčan, Goldoni, Dietl. Působí dosud. (Valenta: osobně ověřená realita: v 80. A 90. letech uvádí pouze nejpokleslejší kousky z 30. a 40. let v půvabném sousedském provedení na skládacím jevišti. Hostinec vyhořel. Postavili si ze třídy školy divadelní sálek se stabilním jevištěm. Obsah a způsob práce zůstal. Pravidelný ůčastník Pojizerských her v Dobrovici. Skanzen vesnického ochotničení první poloviny 20.stol.) SOkA Mladá Boleslav: OkÚ Mladá Boleslav, kn 346, ka 16 spolkové agendy manipulace 1916-36
ONV Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg. 262, manipulace 1959-76, sg. 456/8
archiv spolku uložen u pana Jaroslava Kopala, Dolní Stakory 44 - kniha protokolů 1888-1949 - kniha evidence představení 1887-1998 - 2 albumy fotodokumentace 1938-1998 (Šimonek)
Opona, původně DS Beseda v Horních Stakorách, přemalována vesnickým malířem pokojů.
Divadelní odbor Tyl (Dotazník ÚLK 1999.)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':