Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Domažlice, Excerpce pro MČAD 1998-2002

DOMAŽLICE o.Domažlice
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
DČD II.
Augustiniáni eremité chtěli začít s divadlem okolo roku 1685, ale městské představenstvo jim mimo jiné vytýkalo, že nemají vést své žáky k hraní divadla. Pokusili se o to až
v rfoce 1748, když sehráli v ambitech kláštera hru o Josefu Egyptském..
K. L. Řehák, Konvent augustiniánů poustevníků v Domažlicích, in: Sborník histor. kroužku 13, 1912.s. (Ron)
Existenci ochotnického divadla v místě uvádí Jos.Mikuláš Boleslavský v Divadelním ochotníkovi Díl II. Sv.6 v čl. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu.Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s.III. kDÚ
Studentská feriální představení od r.1872, byla od tohoto roku (poprvé uvedena v 1. ročníku regionálního týdeníku Posel od Čerchova, takže pravděpodobně byla obvyklá již v předchozích letech) každoročně. Domažličtí ochotníci - bez bližšího určení souboru - působili ve městě od r.1868. Od r.1878 podporují amatérské divadlo rovněž členové místního dobrovolného sboru hasičů. V r.1885 je zaznamenáno rovněž ochotnické vystoupení divadelního odboru Sokola v Domažlicích. 1888 se představil na jevišti i akademický spolek Chod, jinak zřejmě podporovatel zmíněných feriálních představení akademické mládeže. V březnu r.1892 byl založen nejznámější divadelní soubor Havlíček, který tehdy nastudoval představení ke 300. výročí narození J.A. Komenského, poté v prosinci uvedl klasickou veselohru J.V. Klicpery Divotvorný klobouk a od této doby vyvíjí činnost pravidelně s každoročními představeními. Dámská společnost Boženy Němcové v Domažlicích uspořádala rovněž r.1900 dětské představení. Dětská představení měla dobročinný charakter na podporu sociálně slabších dětí a mládeže (v opatrovnické péči institucí jako sirotčinec 1901 se se svým vstoupením představil i soubor Měšťanské besedy v Domažlicích, stejně jako v letech 1902 a 1903. Akademický spolek Chod uvedl na amatérskou scénu Domažlic v r.1904 drama A. Jiráska Otec a tehdy kontroverzní působící Směry života F.X. Svobody. 1905 Měšťanská beseda představila poprvé dětské loutkové divadlo, jehož účel byl rovněž dobročinný. Počet sdružení prezentujících se příležitostně či trvaleji na ochotnické scéně v Domažlicích se rozrostl r.1907 o dva soubory - ženský dramatický odbor Sokola a Besedu Petra Frastra (později se profilovala Beseda P.F. jako národně sociální spolek). Vedle Choda, Havlíčka a Sokola v roce následujícím - 1908 - se představil hned dvakrát soubor Katolické jednoty v Domažlicích. Zmíněné soubory - místo Sokola Měšťanská beseda - vystoupily na veřejnost i v r.1909, v r.1910 pak Chod a Katolická jednota, která nacvičila představení i následujícího roku 1911 a 1912, stejně jako v r.1913. Ochotníci z Havlíčka rovněž r. 1912 a 1913. V tomto posledním předválečném roce s Havlíčkem spolupracovali i hasiči, opět vystoupil Chod a nově Řemeslnická a živnostenská jednota.
V r.1913 také jsou konána první představení kinematografická, která provozoval opět Sokol. Stala se v budoucnu (jako ostatně v současnosti televize) konkurencí divadla nejen ochotnického.
V prvním roce války se ještě hrálo především v době před vypuknutím konfliktu bez problémů (zaznamenáno je rovněž loutkové divadlo pro děti) a obecenstvu se představily soubory ochotníků i ze spolku "Havlíček, Sokola a hasičů. V r.1915 ještě se hrálo představení Sokola, ale s odchodem mužské populace na frontu s rostoucí nouzí a vážností doby se činnost ochotnického divadla vůbec utlumila, třebaže umělecká představení hudební nebo recitační podle možností se konala dále a to ve prospěch raněných, postižených, tedy pro charitativní a dobročinné organizace jako Červený kříž či České srdce, obvykle spojené se sbírkou financí nebo nerůznějších předmětů - šatstva, potravin, bot, hraček a podobně. V r.1916 Sokol hrál dvakrát, pro děti pak v témže roce Řemeslnická jednota. Po pauze v roce sedmnáctém se následujícího roku činnost ochotníků překvapivé oživila. V r.1918 totiž obnovil činnost Havlíček, Sokol (představení pro děti) a o prázdninách po dlouhé době předvedla akademická mládež rovněž své představení a Sokol dokonce nastudoval hru F.Šrámka Léto, poté pak Vrchlického historickou komedii Noc na Karlštejně.
V nové republice obnovil již roku 1919 naplno činnost Havlíček i Sokol. V následujícím roce vedle zmíněných souborů vystupují na scéně ochotníci domažlického divadelního odboru spolku sociálně-demokratické mládeže Barák, aktivizuje se rovněž Chod, akademický spolek, s loutkovým představením.
1921 nastudovali amatérští ochotníci (divadelníci ) Sokola Jiráskovu Vojnarku, vedle Baráka vystupuje i tělovýchovná organizace sociálních demokratů v Domažlicích DTJ se svými ochotníky a studenti se představili obecenstvu s další hrou A.Jiráska, snad, jeho nejznámější Lucernou.
1922: další představení DTJ. Vedle zmiňovaných tří klasických her z ochotnického repertoáru ovšem byly stále v oblibě frašky a komedie nevalné úrovně umělecké a estetické, dnes již zapomenuté, svého času však u diváků sklízející velkou popularitu. Z hodnotných komediálních a veseloherních kusů lze jmenovat hry Klicperovy, Tylovy, Stroupežnického či Šambergovy, naposledy pak Langrovy (Velbloud uchem jehly, Grandhotel Nevada, Periferie).
1923: Barák, Sokol, Havlíček.
1924: DTJ, Loutkové divadlo válečných poškozenců, Sokol (včetně Loutkové scény), Chod.
1925: Chod: Langrova Periferie.
1926: Loutkové divadlo, DTJ, Chodovan (tamburaši), Sokol. V tomto roce došlo k vyhrocení vztahů
mezi dvěma soubory mládeže. Jeden ochotnický kolektiv nastudoval veselohru se zpěvy - jakýsi muzikál svého druhu - Niagara jede Čerchov - od níž se akademický spolek Chod jako protektor studentských feriálních představení distancoval, ačkoliv autoři onoho spolku - údajně prý se nejednalo vůbec o studenty - zneužili jména Chod. Studenti pod chodovanskou patronací skutečnou ovšem v téže době - léto 1927 - se představili publiku s Langrovou veselohrou Grandhotel Nevada.
1928: Sokol, DTJ.
1929: DTJ, Sokol (legionářské drama Rudolfa Medka Plukovník Švec).
1930: Školní představení dívčí školy, Sokol s loutkovým představením, stejně jako Chod.
1931: Opět loutkáři Sokola, Havlíček, DTJ, soubor divadelního odboru lidovecké tělovýchovné organizace Orel, Sokol pak dramatizaci Baarovy povídky "Pro kravičku". Tamburaši Chodovanu opět o Vánocích předvedli operetu.
1932: DTJ, tamburaši Muzikantskou Lidušku, Orel, Sokol Loutkové divadlo a Čs. ochrana matek a dětí dětské představení.
1933: Ore1 a Literární jednota v Domažlicích se představila s Jiráskovou hrou (dramatizací povídky) Na staré poště.
1934: Sokol, Orel, Havlíček.
1935: Sokol uvedl tehdy úspěšnou hru F.Langera Jízdní hlídka.
1936: Sokol Lucerna; Havlíček; Orel Paličovu dceru.
1937: Sokol, Havlíček, Orel.
1938: Orel, Pro kravičku J.Š.Baara
(Vogeltanz)
1868 založilo několik občanů města společnost Ochotnické divadlo v Domažlicích. 1889 se vytvořila Společnost divadelních ochotníků a navázala na dřívější divadelní a osvětovou činnost. 1891 byly předloženy stanovy a 1892 Divadelní spolek Havlíček oficiálně zahájil činnost /24 zakládajících členů/. 1900 při provedení nějaké opery doprovázel ochotníky na klavír J.Jindřich. Po 1900 se ani zdejším ochotníkům nevyhnul módní trend, hrát opery. 1900 hráli Prodanou nevěstu. 1920 měl 122 členů. Do 1943 sehrál 217 představení s osobitým repertoárem. Divadelní aktivita byla vymezená možnostmi, které poskytoval malý sál, v němž se hrálo bez obvyklého divadelního zázemí.(JM )
Ve službách Thalie II. s.184, Smékalová
Plakáty (xerox):Domažličtí studující provozují 1873 ve prospěch národního divadla Srdce a svět od J.K.Tyla. Akademický a studentský spolek Chod 1934 V+W: Golem kART ÚMDOČ 1922: Div. sp. Havlíček, Těl.jed.Sokol, ÚMDOČ 1924: D.o.Čerchov
Adresář 93: DS
WP 1975: Hraničář
WP 1978: Kontakt VÚ
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.