Databáze českého amatérského divadla

Texty: Držkov, Excerpce pro MČAD 1998-2002

DRŽKOV o.Jablonec nad Nisou
1836: pozdní opisy her o Jenovéfě,
DČD I., s. 318
poč. 19. st.: lidové hry vánoční,
DČD I., s. 328
1778 prý hrána Genovéfa, velmi nejistý údaj.
Mejsnar, Kronika městyse Držkova, díl III., s.31-2, rkp. uložený na městském úřadě.
O něco málo později to byla hra Josef Egyptský, ve které hrál Jakuba Václav Bulva
z čp.63, narozený roku 1741. (dtto)
Před r. 1800 se na hřbitově hrála hra o Samsonovi. Přišlo mnoho diváků. Byl pošlapán
hřitov. Byly tedy hry zde zakázány.
Mejsnar, III. d.s.31-2.
V roce 1900 měla se oslavit stoletá památka držkovského divadla. Neuskutečnila se, ani
následujícího roku.
Prof. J.Holý, 100 let ochotnického spolku Lev, Držkov 1880-1980.
"Za faráře Jana Palánka (1800-1820), rodáka z Machlova u Držkova, tuším(!) asi hry v nový proud uvedeny byly.
F.Menčík, Velikonoční hry (1895), str,VI.
V Držkově je sídlo fary, do držkovské kolatury patřilo mnoho míst se sousedskými hrami. Jenom to, že zdejší farář Daniel Metelka napsal pašijovou hru stále nedovedu uvěřit. I Menčík. který tuto hypotézu prvně vyslovil, doprovodil ji slovem "tuším". Odůvodňoval toto "tušení" informací, že Daniel Metelka je autorem zbožné knížky. Jistě ji nečetl. Je to vzdělanecká barokní čeština, i dle tolika poznámek, které napsal do farní kroniky, nelze uvěřit, že by byl tak dovedný spisovatel, aby dovedl napodobit lidovou "nedělní"češtinu . V Držkově nalezl dvě sousedské lidové hry učitel Kodym, Jenoefu a hra o Repsýně. Patrně z Havlova pera, ale v cizích přepisech. (Ron)
Počátky divadelnícho života v Držkově lze sledovat už koncem 18.století. 1772-1785 se hrály odpolední hry s náboženskou tématikou, v plenéru na návsi na provizorním jevišti. Později se krátký čas hrálo na hřbitově.
1842 se začalo hrát v hostinci" U Králů", a to večer. Způsob hraní a činnost ochotníků je divadelním sále byla Noc na Karlštejně.
1914-18 divadelní činnost ochabla. Projevila se i konkurence biografu.Přinesla však i podněty, náročnější na repertoár i na herecké výkony. 1943 měla jednota 62 členů, z toho 40 činných.(JM)
Ve službách Thalie II. s.186.
1880-1938 pěvecko-divadelní jednota LEV. Do r.1930 384 představení. Od 1778 náboženské hry-1908 vyhořel hostinec "U Kotrbů", včetně veškerého divadelního zařízení. První hrou v novém Genovéfa, Josef Egyptský, Samson, Komedie o Mojžíšovi. 1.jeviště v hostinci u Králů, postavené r.1842, 1868-1878 hráno na novém jevišti (Loupežníci na Chlumu, Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka, Paličova dcera, Mistr Jan Hus, Jan Žižka z Trocnova aj.). 1925 Čsl.mládež socialistická. (Zahrádková)
Český sever, 1930,č.36 Naše hory, 1925,č.9,14
Autorem náboženských her podle ústního podání byl místní farář Daniel Metelka. O jiných autorech není nic známo. Některé hry byly se zpěvy a nástrojovým doprovodem. Jejich názvy: Samson /Mistr Collinus-Kolínský/, 1830 Mojžíš, Josef Egyptský /Petruška z Vysokého nad Jizerou/, poslední hrou byla Genofefa /Petruška/. U Králů se hrálo např.: Repsina, Hrabě Rožmberk. Kolem 1860 už i Klicpera, Tyl, Raupach… Hráli i studenti. Válka přerušila tuto činnost 1866. 1868 nové jeviště, poměrně dobře technicky vybavené. Z repertoáru: Loupežníci na Chlumu /Kun/Štěpánek/, Leokadie a Bibiena /Kun/Štěpánek/, Oldřich a Božena /Chmelenský/Škroup/, Břetislav a Jitka /Ebert/Just/, Paličova dcera, Vlast /Sardou/Vávra/, Mistr Jan Hus, Jan Žižka, Obležení Prahy od Švédů … 1880 nové jeviště, hrálo se pravidelně v adventu a v půstu. Po 1880 se dávaly také operety a hry se zpěvy. Zahajovacím představením Pěvecké jednoty bylo Jiříkovo vidění. 1909 zahájili Nocí na Karlštejně na novém, technicky dokonalém jevišti. Dramaturgickým vrcholem byl tehdy Radúz a Mahulena. 1930 oslavy 50letého trvání Pěvecko-divadelní jednoty Lev. Společenské akce ukončili Naši furianti. Za 50 let jednota uspořádala 384 představení. /JM/
TÁBORSKÝ, str.304 – 307.
Pěvecko-divadelní jednota Lev (Strnad)
ÚMDOČ 1922: Div. jed. Lev
CČAD s. 33
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':