Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Františkovy Lázně, Excerpce pro MČAD 1998-2002

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ .Cheb S
1793, brzy po vzniku lázní se zde hrálo divadlo, na přenosných jevištích v hostincích. 1868-9 divadelní budova s honosným průčelím. 1927-8 zbourána, postavena dnešní /- nyní Divadlo Boženy Němcové/. Používána divadelními společnostmi pro všechny žánry. Spolek divadelních ochotníků Lucerna se sídlem ve Františkových Lázních teprve 1946.O d té doby však bez přerušení pracuje dodnes (1998). Ne zcela běžná soustavnost práce, umožněná vstřícností lázeňského divadelního publika je znakem historie souboru. Dalším je vysoká reprozovost repertoáru – Generálka 1987 53x. 76 premier dosáhlo skoro 700 repriz. Otevření Městského divadla 1946 Lucernou, Tentýž rok hráli ještě Maturitu /Fodor/, Noc na Karlštejně /host Rudolf Deyl/ a operetu U panského dvora. 1947 připravili 5 premiér a reprízy z minulého roku, hráli i v okolí. 1948 měl soubor přes 80 členů. Vedle klasického divadla měli recitační soubor a kolektiv mladých. Každoročně uváděli 7 premiér, vydávali časopis. Hostovali E.Kohout, R.Deyl, P.Wuršer... Soubor pořádal zájezdy do Karlových Varů, Sokolova, Chebu, Mariánských Lázní, Kyšperka, Aše, Skalné, do Lub. 1950 spolupráce s Pěveckým souborem Hraničář v Chebu, společně Polská krev. Do 1955 uvedli 37 premiér, např. Matku, Posla, Princeznu Pampelišku, Naše furianty, Okénko,, Malostranskou humoresku, Bubny míru /Mabley/, Ženichy, Ženitbu, Hadriána, Psa na seně /Lope de Vega/, Jeho urozenost pan měšťák, Šibalství Scapinova... Výrazná umělecká úroveň byla patrná u uvedených operet Polská krev, Parly panny Serafínky, U panského dvora, Děti Slovače. Nejvíce repríz dosáhla Velká zlá myš. /King/Cary/. Soubor v 50. letech hrál pod názvem Divadelní soubor Osvětové besedy, později pod Kulturním a společenským střediskem. Měl 23 divadelníků, mnozí odešli. Z návrhů se realizovaly hry Hledač světla /Jankovský/, Maryša, Sto dukátů za Juana, Návštěva nepřichází /K.Stanislav/, Ztřeštěná neděle /Katajev/. Ročně se hrálo v průměru 5x. V místě existoval DS obce Baráčníků, jehož členové v některých inscenacích ochotníků vypomáhali. Rovněž trvalá spolupráce se ZDŠ / 1961 Perníková chaloupka /Stehlík/, 2.cena STM/. Počátkem 60.let aktivita souboru postupně vzrůstala. 1966 Tylův Zlatý odznak Fr.Říhovi. V 70. letech v náročnějších výpravách jsou nejpočetněji zastoupeny detektivky. Z konverzační komedie např. Dva tucty rudých růží, Dalskabáty, Vítr ve větvích sasafrasu, Blázinec v prvním poschodí. 1971 nominace na JH /Skvrny na slunci/Lahol/. 1975 oslavil soubor 30 let činnosti, za niž obdržel řadu ocenění. V té době soubor nastudoval Truchlící pozůstalé /Nušič/, Rozmarné léto /nominace na JH 1980/. 1981 čestné uznání MK ČSR. V 80. letech se v repertoáru objevují jiné pozoruhodné inscenace, např. Chirurgie města N, Dům na nebesích, hudební divadlo Komedie o sedláku, Dorotě a o Káče /E.F.Burian/Kolár/, soubor dosáhl řady ocenění na krajských přehlídkách. Největším úspěchem byla inscenace Generálky Jeho Veličenstva /Hubač, 1987/, představení dosáhlo 53 provedení. 1984 zal. Klub mladých divadelníků při MěKS. 16 členů, klubové pořady, včetně jevištních /1986 Blokádní deníky /i v ruské verzi/, zájezd do N.Tagilu/, Muž a žena, Vesmír a hvězdy, 1988 herkules, činnost skončili. V 90. letech připravili Stromy umírají vstoje, Charleyovu tetu, Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho /Smoček/, Veselé paničky windsorské. 1995 hostovali s Charleyovou tetou v Žižkovském divadle. Ochotníci spolupracovali s profesionálními herci, např. s J. Šejbalovou, V. Fabiánovou, M. Vášovou, Zd. Štěpánkem, E.Kohoutem, J.Skupou, L.Peškem, K.Högrem, M.Růžkem, R.Lukavským, P.Haničincem. Provozovatelem divadla v té době Městské kulturní středisko. 1989 při ZUŠ DDS František /O kočce, která měla ráda ušák/. 1998 Lucerna hrála 2-4x do měsíce. S Charleyovou tetou hostování v Praze. /JM/
Javorin s.52Lázně, MěKS 1996. 68 s.
Tentýž: Historie františkolázeňského ochotnického divadla. Rkp. Pro Místopis 1998, 1s. kART.
FRANKOVÁ, A.: z archivních a dalších dokumentů zpracovala. 1 str. 1998.kART.
JOHN, Al.: Festschrift zum 60jährigen Jubiläum des Franzesbader Stadttheaters. Františkovy Lázně 1928.
KK ČESKÉ ochotnické divadlo ve Františkových Lázních.40 let amatérského divadla. Cheb, OKS 1988. kART.CINGROŠ, Jiří: Půlstoletí českého neprofesionálního divadla ve Františkových Lázních.Františkovy
40 LET divadelního souboru ve Františkových Lázních. Red.Jar.Peca.Františkovy Lázně, MěKS 1986. 23 s.
Krajská přehlídka ve Františkových lázních. OD 1958/10, s.238.
Adresář 93.
Prameny: M.Cheb: 4.11. 86-44,3.
Talafantová, G.Františkovy Lázně, sdělení o práci Klubu. 1998.
1793 brzy po vzniku lázní se zde začalo hrát i divadlo. Hrálo se nejprve na přenosných jevištích v hostincích. Rozvoj lázní si vyžádal postavení samostatné budovy 1868-9. Byla to budova s honosným antickým průčelím. 1927-8 byla zbourána a postavená dnešní. (Divadlo Boženy Němcové).(JM)
Javorin s. 52
Místní a hostující divadelní společnosti tu od zač.19.stol. téměř denně hrály operu, operetu i činohru. Vznik amatérského divadla je doložen teprve od 1946, od té doby však bez přerušení pracuje dodnes (1998). Ne zcela běžná soustavnost práce, umožněná vstřícností lázeňského divadelního publika je znakem historie souboru. Dalším je vysoká reprozovost repertoáru – Generálka 1987 53x. 76 premier dosáhlo skoro 700 repriz.
Cingroš, Jiří: Historie františkolázeňského ochotnického divadla. Rkp. Pro Místopis 1998, 1 s. kART
Pod Místní správní komisí /1945/ a Osvětovou radou /1946/ zahájilo 1946 Městské divadlo ve Františkových Lázních Vojnarkou česká představení. Téhož roku zal. Spolek divadelních ochotníků Lucerna. Zahájili představením téhož jména. Tentýž rok hráli ještě Maturitu /Fodor/, Noc na Karlštejně /host Rudolf Deyl/ a operetu U panského dvora. 1947 připravili 5 premiér a reprízy z minulého roku, hráli i v okolí. 1948 měl soubor přes 80 členů. Vedle klasického divadla měli recitační soubor a kolektiv mladých. Každoročně uváděli 7 premiér, vydávali časopis. Hostovali E.Kohout, R.Deyl, P.Wuršer... Soubor pořádal zájezdy do Karlových Varů, Sokolova, Chebu, Mariánských Lázní, Kyšperka, Aše, Skalné, do Lub. Do 1955 uvedli 37 premiér, např. Matku, Posla, Princeznu Pampelišku, Naše furianty, Okénko,, Malostranskou humoresku, Bubny míru /Mabley/, Ženichy, Ženitbu, Hadriána, Psa na seně /Lope de Vega/, Jeho urozenost pan měšťák, Šibalství Scapinova... Výrazná umělecká úroveň byla patrná u uvedených operet Polská krev, Parly panny Serafínky, U panského dvora, Děti Slovače. Nejvíce repríz dosáhla Velká zlá myš. /King/Cary/. Soubor v 50. letech hrál pod názvem Divadelní soubor Osvětové besedy, později pod Kulturním a společenským střediskem. Měl 23 divadelníků, mnozí odešli. Z návrhů se realizovaly hry Hledač světla /Jankovský/, Maryša, Sto dukátů za Juana, Návštěva nepřichází /K.Stanislav/, Ztřeštěná neděle /Katajev/. Ročně se hrálo v průměru 5x. V místě existoval soubor Baráčníků, jehož členové v některých inscenacích ochotníků vypomáhali. Počátkem 60.let aktivita souboru postupně vzrůstala. V 70. letech v náročnějších výpravách jsou nejpočetněji zastoupeny detektivky. Z konverzační komedie např. Dva tucty rudých růží, Dalskabáty, Vítr ve větvích sasafrasu, Blázinec v prvním poschodí. 1975 oslavil soubor 30 let činnosti, za niž obdržel řadu ocenění. V té době soubor nastudoval Truchlící pozůstalé /Nušič/, Rozmarné léto. V 80. letech se v repertoáru objevují jiné pozoruhodné inscenace, např. Chirurgie města N, Dům na nebesích, hudební divadlo Komedie o sedláku, Dorotě a o Káče /E.F.Burian/Kolár/, soubor dosáhl řady ocenění na krajských přehlídkách. Největším úspěchem byla inscenace Generálky Jeho Veličenstva /Hubač, 1987/, představení dosáhlo 53 provedení. V 90. letech připravili Stromy umírají vstoje, Charleyovu tetu, Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho /Smoček/, Veselé paničky windsorské. 1995 hostovali s Charleyovou tetou v Žižkovském divadle. Ochotníci spolupracovali s profesionálními herci, např. s J. Šejbalovou, V. Fabiánovou, M. Vášovou, Zd. Štěpánkem, E.Kohoutem, J.Skupou, L.Peškem, K.Högrem, M.Růžkem, R.Lukavským, P.Haničincem. Provozovatelem divadla v té době Městské kulturní středisko. (JM)
CINGROŠ, Jiří: Půlstoletí českého neprofesionálního divadla ve Františkových Lázních.Františkovy Lázně, MěKS 1996. 68 s. Ondr, kART
1998 hraje 2 –4 x měsíčně
1946 zal. Spolek divadelních ochotníků Lucerna
1948 - 1955 “rozkvět”, vedle klasiky opereta
1956 - 1960 “odliv”, název Divadelní soubor Osvětové besedy
1966 - 1970 “posilování”
1971 - 1975 “činy” - mezi operetami pozoruhodné Skvrny na slunci (Lahola)
Velká zlá myš 27x
1976 - 1980 “okouzlení” - Rozmarné léto (Vančura)
1981 - 1985 “hledání” - studium dvou her současně
1986 - 1990 “Generálka” (Hubač) 6 let na repertoáru, 53 uvedení
1991 - 1995 “Dnešek” - soubor působí při MěKS - vystoupení v Praze s
Charleyovou tetou.1946 - 1996 75 premiér, od r.1968 režisér J.Cingroš
Lázňovská
JOHN, Al.: Festschrift zum 60jährigen Jubiläum des Franzesbader Stadttheaters. Františkovy Lázně 1928. KK
ČESKÉ ochotnické divadlo ve Františkových Lázních.40 let amatérského divadla. Cheb, OKS 1988. kART Ondr
40 LET divadelního souboru ve Františkových Lázních. Red.Jar.Peca.
Františkovy Lázně, MěKS 1986. 23 s. Ondr
Adresář 93: DS, DS Lucerna
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.