Databáze českého amatérského divadla

Texty: Holoubkov, excerpce pro MČAD 1998-2002

HOLOUBKOV o.Rokycany
V prosinci 1874 byl v obci na popud J. Mošny (častého návštěvníka obce - dojížděl sem za přítelem Jakubem Arbesem) ustanoven výbor k založení ochotnického spolku, 27. 2. 1875 došlo k slavnostníu zahajovacímu představení za hostování samotného J. Mošny, “kmotra” souboru. V r. 1890 přešlo divadlo pod Občanskou besedu. V r. 1905 byl v obci místní soc. dem. odborovou organizací
divadlo zaklžené Kovodělníkem) a Sokol. Tyto tři soubory existovaly v obci až do r. 1926, kdy byla zrušena Občanská beseda. Zbývající dva spolky působily až do okupace. 16. 10. 1941 byla na krátkou dobu povolena činnost Spolku divadelních ochotníků.
K dalšímu obnovení ochotnické činnosti došlo v r. 1946, ovšem pouze pro jedinou inscenaci Kovodělník založen druhý ochotnický spolek. Po r. 1918 provozovali divadlo i DTJ (pod ní přešlo (Jedenácté přikázání). Koncem téhož roku bylo založeno Dělnické divadlo. V r. 1955 byl při Rudém koutku závodu TOS utvořen divadelní odbor se stálým jevištěm v závodní jídelně. Soubor zvítězil v r. 1957 v okresní soutěži, v r. 1959 přejmenován na divadelní soubor Jindřicha Mošny. V r. 1960 proběhly oslavy 85 let ochotnického divadla v místě za účasti herců ND (J. Průchy, L. Peška, J. Dohnala, F. Filipovského) V letech 1971 - 1973 se soubor účastnil národní přehlídky ve Vysokém n./J. (1971 - H. Adámková: Cena za herecký výkon), několika ocenění dosáhl soubor na krajské přehlídce ve Žluticích v r. 1972. Činnost ochotníků vyvrcholila v r. 1974 oslavami stého výročí založení och. divadla v Holoubkově a přehlídkou pozvaných divadelních souborů v r. 1975. V tomto roce činnost Holoubkovských ochotníků končí. (OS)
Cironis, s. 44 - 51
Kronika obce Holoubkova
85 let divadla v Holoubkově (1875 až 1960), Plzeň 1960 (?)
CIRONIS, Petros a kol.: Holoubkov 1879 - 1979, Holoubkov 1979 (?)
ŠTĚPÁNEK, František: Dvě jubilea. (Výročí DS z Medového Újezda a Holoubkova.) AS 1974, č. 1, s. 15.

1971 KDP DS J.Mošny: ZK ROH Kovosvit: P. King, F.L.Cary: Velká zlá myš
R.Thomas: Past
O.Zahradník: Sólo pro bicí (hodiny)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':