Databáze českého amatérského divadla

Texty: Horní Branná, excerpce pro MČAD 1998-2002

HORNÍ BRANNÁ o.Semily
Družstvo divadelních ochotníků Horní Branná
Založeno 1865 z podnětu studentů. Působilo 30 let, do poloviny raku 1895. Za tu dobu sehráno 195 her, některé reprizovány. Družstvo podporovalo národní osvětové, humanitární a náboženské účely. Pro svoji činnost si pořídilo židle, lavice a divadelní potřeby do pronajatého sálu.
Podporovací spolek divadelních ochotníků Tyl Horní Branná
Vznikl z uvedeného družstva 7.7.1895, právní trvání spolku potvrzeno 7.9.1912.
Počet členů v letech 1904-1914 se pohyboval v rozmezí 108-125. V období 1895-1918 sehráno 240 her, průměrně 10 ročně. Spolek se stal členem České matice a Ústřední jednoty divadelních ochotníků v Praze. Podporoval českou menšinu ve Vrchlabí.R. 1914 zařízeno elektr. osvětlení jeviště a sálu. Se souborem spoluúčinkoval Zdeněk Štěpánek. Počet představení neklesl ani za války. R. 1917 hráno 12x, r. 1918 - 17 krát.
Po válce téměř každý měsíc měla premiéru nová hra, zajíždělo se do sousedních obcí. Hrály se i operety, některá představení v přírodě. Spolek měl smlouvou s lékařem v Jilemnici a svým členům platil vyšetření, přispíval i nezaměstnaným.
R. 1929 dostavěla TJ Sokol nový moderní sál s vybaveným jevištěm a mezi ochotníky došlo ke sporu, zda zůstat v dosavadní budově čp. 100, nebo přejít do sokolovny. Spor se vlekl až do r. 1935, kdy jej rozhodl Nejvyšší správní soud v Praze. V těchto letech počet představení poklesl na 4-5 ročně. Počty členů: r. 1929/163, r. 1932/104, r. 1935/93, r. 1939/63, r. 1941/87, r. 1942/78, r. R. 1939 došlo k def. přenesení divadelní činnosti do sokolovny. Mezi oběma spolky uzavřena smlouva o právech a povinnostech. Divadelní odbor TJ Sokol sloučen s Tylem. Během II. svět. války sehráno 35 představení. V r.1946 hráno 14 krát.
Rok 1948 znamenal zásadní obrat. V zápisu z jednání výboru Tyla uvedeno: Následkem nařízení politických a nadřízených úřadů provedena 8. února volba akčního výboru.
V letech 1949-1952 sehráno ještě několik představení. Koncem r. 1951 na mimořádné schůzi konstatováno, že spolek trpí nedostatkem členů. R. 1952 skončil Tyl činnost jako samostatná organizace.
Divadelní soubor J. K. Tyl Osvětové besedy v Horní Branné
1944/86.Spolek ztratil právní subjektivitu, ale i starosti s financováním. Případné ztráty hradila OB z obecního rozpočtu. Počet představení 4-5 ročně. V titulních rolích často hostovali přední umělci: V. Fabiánová, K. Höger, Zd. Procházková, Sv. Beneš, V. Voska, B. Bohdanová, Vl. Ráž, B. Prokoš, St. Neumann. K poslednímu velkému vzepětí došlo r. 1965, v roce stého výročí divadelní činnosti. Nastudována Paní Marjánka, matka pluku se zpěvy a hudbou Václava Trojana, který při premiéře osobně řídil orchestr.
Od r. 1966 do 1970 sehráno ještě sedm představení a tím spolek Tyl ukončil činnost.
Dramatický odbor TJ Sokol v Horní Branné
Založen po dokončení stavby nové sokolovny s jevištěm r. 1931. V letech 1931-1939 tak existovaly v obcí tři konkurenční divadelní soubory. 1939 se Sokol sloučil a Tylem.Janda Josef: Pamětní kniha podporovacího spolku divadelních ochotníků Tyl, díl III, rukopis 100 let ochotnického divadla v Horní Branné, vydala OB Horní Branná 1965

1865 studenti založili Družstvo duvadelních ochotníků. Bylo to volné sdružení, které konalo záslužnou vlasteneckou a kulturní práci v Podhůří. Tím navázalo vlastně na dřívější Vlasteneckou besedu. Z výtěžků byla hrazena i sociální výpomoc chudým. 1895 se Družstvo změnilo na Podporovací ochotnický spolek divadelních ochotníků a aktivita se rozšířila. Členové měli vlastní stejnokroj, odznak a dechovou kapelu. Z popudu spolku se ustavila 1.krkonošská župa divadelních ochotníků se sídlem v místě. Těžištěm zůstalo divadlo. Na repertoáru byly všechny Tylovy hry, Noc na Karlštejně, Maryša, Gazdina roba,Radúz a Mahulena... Do roku 1943 sehrál soubor 666 představení.(JM)
Ve službách Thalie II. s.162. )
1922 Sdružení ochotníků členem ÚMDOČ.Katolická jednota v Horní Branné
První představení 23.2.1913 v hostinci u České koruny čp. 8. V r. 1922 postaven divadelní sál u farní budovy se stálým jevištěm. Hrálo se 5-6 her ročně, mezi i dosti náročné operety, protože mezi herci byla řada kostelních zpěváků. Pořádány i zábavné a kabaretní večírky. Soubor byl vážným konkurentem spolku Tyl po celou dobu jeho trvání. Zanikl po únoru 1948. (Votoček)
Janda Josef: Ochotnictvo na Jilemnicku, díl I-III, rukopis v SOA Semily VANÍČEK, V.: Ochotnické divadlo v Branné. Česká thalia 1867, r. 1, č. 8, s. 83 - 84. NK.

KUNERT,M.: 90 let činnosti ochotnického divadla v Horní Branné.
In: Cesta 11.11.1955 KK
STO let ochotnického divadla v Horní Branné. 1865-1965. Pamětní list. K vyd.připr.red.kroužek osvětové besedy. Fot.Jiří Havel a Antonín Měšťánek. Horní Branná, Osvětová beseda /1965/. 25 s.,fot. kDÚ Ondr
Dramatický kroužek Tyl OB nastudoval v premiéře Kristinu Poniatovskou /Ant.Kubánek/.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':