Databáze českého amatérského divadla

Texty: DVOŘÁK, Miloš: ODi ve Smiřicích. Rkp. pro MČAD. 2000. Rev.2004

Miloš Dvořák:
O C H O T N I C K É D I V A D L O V E S M I Ř I C Í C H

Zpracováno pro MČAD 2000.Rev.2004.

SDO Hanka
1868 - zal. učitel Petr Pavel Skořepa

Studentský spolek Krakonoš
1898-1901
1898 - Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek

Divadelní (později Dramatický) kroužek jednoty Sokolské
1904-1947

Pěvecká jednota Hanka
1907-1910

Žáci obecné a měšťanské školy
1910-1913

Tzv. Kroužek mládenců Rovnost
1921-1923

(předchůdce pozdějšího Spolku div. ochotníků Jirásek)
- spolupracoval s pěveckou jednotou Hanka
- objevují se i později známá jména režisérù a hercù (Jos. Materna, Jiří Lefnar, Adolf Novák, Josef Pfaifer, Ant. a Jindř. Krejčí, říd. uč. Pacák, Fr. Ceral, M. Jirásková ...)

Dramatický odbor Dělnické tělocvičné jednoty
1921- 1939

A. H. Řehoř: Jménem jeho veličenstva (16. 3. 1924; R: Jos. Šeda; H: Richard Vořechovský, Rùžena Krausová, Josef Svoboda, Václav Řehák, Josef Labík, Oldřich Vít, Václav Horák, František Malý, Bedřich Šturma, Josef Slezák, Josef Kudr, Oldřich Šubrt, děti /některá jména známá i později - např. Rudolf Malík, Anežka Mládková, Bohumil Klíž/ aj., hudba kapelníka p. Čertnera
L.Stroupežnický: Mikuláš Dačický z Heslova (aktovky Zvíkovský rarášek a Paní mincmistrová; 12. 3. 1939)
Objevují se další jména: Antonín Šimek, Josef Šeda, Stanislav Havel, František Dušek, Bohuslav Dvořák ...

Div. spolek Osvěta pro Smiřice, Holohlavy a okolí
asi 1922 (?)

údajně vázán na československou církev
- Jos. Pultr, Hynek Hanuš ...

Skupina katolické mládeže pro Smiřice a okolí
1924 – příležitostně


Divadelní spolek Jirásek, později Jednota div. ochotníkù „Jirásek“, člen ÚMDOČ
od roku 1924 až do první poloviny 60. let

- ve dvacátých a třicátých letech činnost velmi bohatá, spolek zval často k hostování ve svých inscenacích i přední pražské herce (J. Plachta, J. Dohnal, E. Kohout, J. Vojta, A. Nedošínská, O. Scheinpflugová, Z. Baldová aj.)
Knoblock: Faun (?) - s hostujícím E. Kohoutem
M. Achard: Život je krásný (asi 1929) - s hostujícími E. Kohoutem a O. Scheinpflugovou
V. Werner: Červený mlýn (asi 1941) - s hostujícím J. Vojtou
Mannfried Rössner: Modrý démant (11. 1. 1942; R a S: Hynek Hanuš; H: Jar. Červinková j.h., Jiřina Rezková, Mil. Jirsáková, František Ceral, V. Kubec, František Sláma, Josef Bureš
z dalších uváděných titulù:
Alois Jirásek: Lucerna, F. L. Věk (dramatizace), Otec, Vojnarka
Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, Mikuláš Dačický z Heslova (Zvíkovský rarášek a Paní mincmistrová), Na Valdštejnské šachtě
Jaroslav Kvapil: Oblaka
Karel Čapek: RUR, Věc Makropulos
Fr. Xaver Svoboda: Poslední muž, Olga Rubešová
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
Fr. Šamberk: Podskalák
Frant. Langer: Velbloud uchem jehly, Jízdní hlídka
Vilém Werner: Lidé na kře
A. N. Ostrovskij: Bouře
Marcel Pagnol: Malajský šíp
M. Maeterlinck: Stillmondský starosta
i operety - J. Stelibský: Bílá orchidej
Jára Beneš: Na tý louce zelený
a další

Mladá scéna
za okupace - až asi do r. 1947

- soubor mladých lidí (studenti, dělníci) - nové formy a metody v dramatic. práci, alegorická forma, kterou si vyžadovala doba
recitační pásma
Macháček: Ženichové
J. Drda: Jakož i my odpouštíme (v představení hostoval O. Sklenčka)
- v souboru působili: Milan Obst, Jos. Němec, Karel Novák, Vlad. Hájek, D. Julišová aj.
- po válce pokračovala studentská část souboru v Praze (odešli studovat na vysoké školy) - ve Smiřicích ještě hostovali v r. 1947 s inscenací staročeské lidové hry Komedie o Františce

Po r. 1945
První poválečná léta znamenala velký rozmach smiřického ochotnického divadelnictví

Školní představení

1947 ? : Vašík, malý hrdina (R: Ladislav Černý) - hrály děti 5. třídy
a s nimi tehdy asi čtrnáctiletý Luděk Munzar
1949 J. Plíva - J. Harapát: Za pokladem (R: Ladislav Černý) - hrály děti 4. třídy
1950 Jar. Průcha : Frantíkovy trampoty (R: Ladislav Černý) - hrály děti 5. tř. a další

Divadelní kroužek při MS ČSM
- pořady v místním rozhlase
Frant. Hrubín / Ludmila Burešová: Šípková Růženka (26. 12. 1955; R: Hynek Hanuš
a Bohumír Hradský; H: Jana Motyčková, Miloš Sláma, Iva Zilvarová, Jana Slámová, Magda Drábková, Eva Munzarová, Vladimír Řízek, Miloš Dvořák, Ladislav Bureš, Zdena Karlová, Míla Čechová, V. Boušková, Miloslava Dohnálková ad.)

Pokračovala práce
Dramatického odboru „Jirásek“ (nejdříve zřejmě jako samostatného spolku, posléze jako souboru ZK ROH Lihovaru a od roku 1955 jako součást ZK ROH Státního statku)

Lad. Stroupežnický: Naši furianti
Alois Jirásek: M. D. Rettigová
A. N. Afinogenov: Mášenka
A. Kornijčuk: Makar Dubrava
B. Benešová/E. F. Burian : Věra Lukášová
Lope de Vega: Zbouření na vsi (Fuente Ovejuna)

Na konci 40. let hrál v souboru Josef Velda (pozdější člen DP v Mostě a posléze člen činohry Národního divadla); na přelomu 40. a 50 let zde začínal i Luděk Munzar, později člen činohry Nár. divadla.

14. 10. 1950 se konalo ve Smiřicích představení Stroupežnického Našich furiantù, které připravili ochotníci Jaroměřska a hráli v různých místech - ze smiřických ochotníkù v něm hráli: J. Dušek, A. Šimek, J. Pultr a pí. Melicharová

Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek + Paní mincmistrová

Václav Kliment Klicpera: Hadrián z Římsù (5. a 6. 5. 1956; R: Bohumír Hradský;
H: Františe Dušek, M. Bednářová, Ladislav Bureš, Bohumír Hradský, Josef Brentner, Josef Bureš, Hynek Hanuš, Vladimír Hájek, Miloš Dvořák, Miloš Sláma)

Karel Čapek : Loupežník (22. 7. 1956; R: Hynek Hanuš; H: Frant. Dušek, Iva Zilvarová, Alena Malá, Václav Křeček, Zdena Burešová, Jiřina Jirousková, Irena Hradská, Josef Brentner, M. Janhubová, Josef Pultr, Bohumír Hradský, Ladislav Žižka, Vladimír Pospíšil, Josef Bureš, Miroslav Pácalt, Miloš Dvořák, Zdeněk Fikar, František Sláma aj.)
(Představení bylo hráno v přírodě - v zámeckém parku ve Smiřicích)

Ema Řezáčová: Jana (10. 11. 1956; R: Vladimír Hájek; H: František Dušek, Miloslava Dohnálková, Miloš Sláma, Jana Motyčková, Jana Slámová, Miloš Dvořák, Vladimír Pospíšil, Zdeněk Fikar, Hynek Hanuš, Josef Brentner, Irena Hradská)

Mona Brandová: Malajská romance /Vetřelci/ ( ? 1957; R: Bohumír Hradský;
H: Marie Langrová, Václav Křeček, Oldřich Pozdílek, M. Švorcová, Josef Brentner, Jiří Šámal, J. Pácalt, Jiřina Jirousková, František Sláma aj.)

Honoré de Balzac / J. Palovic a L. Daneš: Evženie Grandetová (13. 4. 1957; R: Hynek Hanuš; H: František Dušek, Zdena Burešová, Alena Malá, Vladimír Hájek, Miloslava Dohnálková, Vladimír Pospíšil, Josef Brentner, Ladislav Žižka, Bohumír Hradský, Jiřina Jirousková, Miloš Dvořák)

Marie Kubátová / V. Strejčková - V. P. Mlejnek: Jak přišla basa do nebe (20. 10. 1957; R: Vladimír Hájek; H: Ladislav Žižka, Ladislav Bureš, Zdena Burešová, Marie Langrová, Josef Brentner, Miroslav Pácalt, Jiřina Jirousková, Hynek Hanuš, František Dušek, Miloš Dvořák, František Sláma, O. Říha, Josef Pultr, Jaroslav Hojný, Josef Bureš, Ladislav Cölba, Míla Čechová, Jiří Šámal, Bohumír Hradský, Vladimír Pospíšil, Josef Lukášek, J. Říha aj.)

Eduard Fiker: Padělek (1957; R: Hynek Hanuš; H: Zdena Burešová, Bohumír Hradský, Ladislav Bureš, František Dušek)

Dymphna Cusacková: Ráj v Tichomoří (17. 5. 1958; R: Hynek Hanuš a Bohumír Hradský; H: Bohumír Hradský, Zdena Burešová, Jana Heřmanová, Josef Bureš, M. Švorcová, Ladislav Bureš, Jiří Šámal, Ladislav Žižka, Oldřich Pozdílek, František Dušek, Jiřina Jirousková, Alena Malá, Jaroslav Hojný, Miloš Dvořák, Miloš Sláma)

G. Weisenborn: Dva andělé sestupují (12. 9. 1959; R: Bohumír Hradský; H: František Černý, Alena Malá, Ladislav Bureš, František Dušek, Ladislav Žižka, Jiřina Jirousková, Josef Bureš, Zdena Burešová, Vladimír Pospíšil aj.)

Peter Karvaš: Meteor (1959; R: Bohumír Hradský; H: František Dušek, Vladimír Hájek, pí. Coufalová a Vladimír Pospíšil)

Václav Štech - M. Horníček: Třetí zvonění aneb Svatba pod deštníky (1960; R: Bohumír Hradský; H: Frant. Sláma, Vladimír Hájek, Frant. Dušek, Ladislav Žižka, Miroslav Pácalt, Jiřina Jirousková, Jana Slámová, Josef Bureš, Vladimír Pospíšil ad.)

Peter Karvaš: Půlnoční mše (9. 5. 1960; R: Hynek Hanuš a Bohumír Hradský; H: František Dušek, Alena Malá, Ladislav Žižka, Josef Brentner, Bohumír Hradský, Irena Hradská, Ladislav Bureš aj.)

J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku (30. 7. 1960; R: Ladislav Bureš; H: František Černý, Josef Bureš, Petr Ducháček, Stanislav Čížek, František Dušek, Ladislav Žižka, Marie Langrová, Vladimír Pospíšil, Ladislav Špaček, Frant. Dušek ml., Josef Šebek aj.)
(Představení bylo hráno v přírodě - v zámeckém parku ve Smiřicích; též na zájezdě))

Alois Jirásek: Lucerna (1962; R: Ladislav Bureš; H: Josef Brentner, Alena Malá, Zdena Burešová, Bohumír Hradský, Hynek Hanuš, Stanislav Havel aj.)

V této době - konec 50. a zač. 60. let - byly uvedeny ještě mimo jiné tyto inscenace (bez přesného chronologického zařazení):

V. Werner: Hrdinům smutek nesluší (R: Hynek Hanuš; H: Josef Brentner, Irena Hradská aj.)

Pavel Fiala / Bohumír Vaňous + další autoři: Kabaret o myšilidech (asi 1963; R: Vladimír Hájek; H: Míla Jarošová, M. Havlová, Jana Motyčková-Heřmanová, Ladislav Bureš a další, Milan Jaška se svoji hudeb. skupinou)

Asi v tomto období ( po r. 1963) div. soubor „Jirásek“ zanikl. Podstatnou měrou tomu jistě přispěla i dlouhá léta se táhnoucí rekonstrukce Městské dvorany, jediného objektu s jevištěm a hledištěm, který ve Smiřicích je a bez kterého nelze ochotnickou činnost vyvíjet.
Mnozí z bývalých ochotnických herců, kteří už i dříve spolupracovali se zdejším loutkářským souborem, našli vyžití tam, staří postupně vymírají.
Městská dvorana byla znovu otevřena až v roce 1999. Její adaptace byla zásadní: došlo k přístavbě druhého přísálí, dobře vybavených hereckých šaten a dalších prostorů v zákulisí (sociální zařízení), nová je i vykládací rampa u jeviště, standardní dobře vyhovující osvětlovací zařízení jeviště s osvětlovací kabinou na balkoně, zvukové zařízení, podstatně se změnily i prostory pro diváky včetně prostorů pro občerstvení atd. Objekt pro divadelní amatérskou činnost ideální!
Městské kulturní středisko zde zatím pořádá - co se divadla týká - jen dovezené inscenace z Prahy i od jinud.


Zpracoval: Miloš Dvořák, Braunerova 11, 180 00 Praha 8 – Libeň
tel. č. 284 842 143
mobil: 603 149 824
E-mail: dvorak.milos@centrum.cz

17. března 2004
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':