Databáze českého amatérského divadla

Texty: Hořice, excerpce pro MČAD 1998-2002

HOŘICE viz též BŘEZOVICE, o.Jičín
Obr.CČAD s.73: Výjev z pastýřské operety Dafnis a Chloe, Besídka dívčí průmyslové školy Vesna, Hořice, 1915.
Obr.CČAD s.100: Sériová výroba loutkového divadla podle návrhu Mikoláše Alše, Hořické hračkářské družstvo,1911.
Obr. DČD/III. s. 479, 479: Výjev ze školního představení . Hořice v Podkrkonoší. Hra V.Sokolové Pohádka o zlatém klíči a živé vodě, nastudovaly žákyně dívčí měšťanské školy 1910.
Nejstarší Dlabačův spis hry Loutníci aneb Veselá bída od V. Tháma uvádí: "hra tato byla provozována 1785 v Hořicích", nejstarší dosud známé ochotnické divadelní představení na českém venkově vůbec. (Ron)
Kačer, Thám, s.54
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
DČD II.
před r. 1910: dělnické divadlo - dekoracemi vybavila firma Fr. Petránek (s. 466)
DČD III.
Existenci ochotnického divadla v místě uvádí Jos.Mikuláš Boleslavský v Divadelním ochotníkovi Díl II. Sv.6 v čl. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu.Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s.III. kDÚ
Registrován SDO v r. 1892 Stanovy schváleny dnem 28.3.1892. (Faltejsek)
SOkA Hradec Králové: Spolky, společenské organizace a družstva 1986 - 1951, registr, č. 590 - 617 Tradice ochotnického divadla zde má kořeny už v době národního obrození. Počátky jsou spojeny s činností Tylova přítele J.Pelikána, s nímž se podle Tyla setkával v kavárně U Komárků v pražském Ungeltě, společně s Máchou, Erbenem, J.J.Kolárem... Pokračovatelem činnosti Pelikánovy a místních studentů se stala 1858 Pelikánova jednota divadelních ochotníků. Zakládajícími členy byla místní inteligence a představitelé obce. Po zvládnutí počátečních překážek mohl soubor studovat hry, které šly výrazně nad tehdy obvyklý repertoár /1877 Kupec benátský/.V programech se objevuje i opereta. 1869 nastudovali populární operetu Josefa Illnera Kvas krále Vondry XXVI, 1879 zpěvohru pro zpěvácké spolky českého kantora Pavla Režného Sedlská svatba. 1880 provedli V studni. 1883 opět nastudovali V studni, /?/ Fidlovačku a Dráteníka. 1884 hráli Šeborovu Zmařenou svatbu. 1889 hráli Suppého operetu Dívčí ústav. Základem však zůstaly tehdejší české hry /Tyl, Vrchlický, Preissová, Mrštíkové, Jirásek/. Nechyběl ovšem ani Gogol a současní autoři. Hrálo se nejen v místě, ale i v okolí, v Jičíně, v Hradci Králové a pod. 50 let činnosti představuje 371 divadelních představení. 1943 měla jednota 120 členů, z toho 5O činných.Druhým souborem, který v místě působil od 1897 byla Národní beseda Havlíček. Vybudovala si vlastní jeviště a do 1918 působila samostatně. 1931 se stala součástí politické strany /které?/ a veřejně vystupovala jako Pěvecko-dramatický kroužek. Po té se osamostatnila pod jménem Červenobílá scéna. 1940 se přejmenovala na Tylovo ochotnické divadlo. Divadlo uspořádalo zajímavé národně-uvědomovací cykly- 1940 "Hořice Aloisu Jiráskovi", 1941 "Hořice J.K.Tylovi", Repertoár té doby obsahoval jak klasickou českou divadelní hru, tak i české a cizí hry novější a soudobé. Soubor se zúčastnil soutěží s dobrým oceněním, hostoval v Novém Bydžově, v Chlumci, v Jaroměři... Činnost byla velmi bohatá, není však dokumentována. V letech 1940-43 sehráli 65 her na 164 představeních. 1943 měl soubor 163 členů, z toho 127 činných.
( JM - Ve službách Thalie II. s.191,Smékalová )
ÚMDOČ 1922: Těl. jed. Sokol Blsko - Chlum , Pelikánova jed. div. och., Záb.odb. org. čs. socialistů
Sídlo Erbenova okrsku ÚMDOČ.
JILEMNICKÝ, Alois: Z hořických divadelních slavností.
Hořice, b.n. 1984. 24 s. OM Jičín
ERBANŮV okrsek ÚMDOČ v Hořicích. In: Ve službách Thalie II. s.23.
DDOČ 1930-31: Sídlo obvodu (Burian s. 197)
Táborský: s. 253
DO Tyl DO zahájil přehlídku v Novém Bydžově s Donem Juanem. OD 1958/8, s.188.
Divadélko mladých HREJSIs, zal. 1996 , našlo v Kulturním domě Koruna. Soubor, který má v současné době 20 členů, hraje divadlo pro děti, pokouší se kombinovat loutkové, činoherní a taneční divadlo. Noviny Jičínska, 13.03.1997
DS J.K.Tyl (Dotazník ÚLK 1999.)

Adresář 93: DS, LS Zvonek

Loutkáři: Družina prátel loutkového divadla
V Hořicích se s loutkařením začalo v roce 1902. V roce 1919 se ustavila Družina přátel loutkového divadla, která sledovala pedagogické cíle. V roce 1924 získal soubor stálé sídlo v novém Husově Osvětovou besedu.V 60. letech se stává součástí JKP. v roce 1979 jsou obnovena pravidelná představení, hraje se marionetami. (HS)
Novák, s.18
Buřilová L.: O vzniku loutkového divadla v Hořicích (Loutkář roč. XII/ čís. 5, prosinec 1925)
Mikšová Fr.: Loutkové divadlo v Husově dětském domě v Hořicích (Loutkář roč. XII/ čís. 5, prosinec 1925)dětském domě, kde byl prostorný divadelní sál. V roce 1950 přechází soubor organizačně pod
CČAD s. 50, 68, 94, 99,138, 161, 382, 391, 392
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':