Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Luže, Organizace kulturních aktivit ve městě 1996. Zpracoval Jiří Valenta.

L U Ž E o.Chrudim 1316 (2631) obyv.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
l Charakteristika obce
Luže (CR)
l.l Zemědělská obec na rozhraní Českomoravské vysočiny a Lužických
hor. Nejbližší kulturní střediska Vysoké Mýto (l5km) a Chrudim
(2Okm).

l.2 Demografické údaje (l99l): l3l6 obyvatel žije ve 47l
domácnostech (0 2,8 obyv.=ldomácnost) v 3l4 domech (0 l,5 dom.=ldům)
V roce l93O to bylo l634 obyvatel v 288 domech.Ubylo
l9%obyvatel,přibylo 9% domů.S připojenými ll částmi má obec 263l
obyvatel.
Z 687 ekonomicky činných obyvatel (52%) vyjíždí 221 (32%) za prací.
Národnostní složení: l93O: čs:l614 jiné:2O
l991: čm:26OO slov:l6 jiné:ll (s přip.částmi)
Náboženské vyznání: l93O: řk:682 čs:529 bez:278 jiné:l45
l99l: řk:ll64 bez:820 nezj:426 jiné:lO6 čs:82
(s připoj.částmi)
l.3 Zástavbou má obec charakter městečka s čtvercovým památkově
chráněným náměstím, s dominantami dvou kostelů, rezidencí jezuitů,
synagogou a židovským hřbitovem (současně v renovaci). Kilometr
vzdálená zřícenina hradu Košumberk s hradním muzeem a obnoveným
Slavatovským sálem (maj.obec).Léčebný rehabilitační ústav, jehož
lékaři a zdravotní personál značně ovlivňují život obce.

1.4 Kulturní akce se realizují v budově sokolovny (s jevištěm) 33O
míst. V něm působí i kino (maj.obec).

2 Tradice a vazba na ně
Luže (CR)

2.2 Nejvýraznější je kulturní tradice čtenářsko-ochotnické jednoty
(od r.1801) a pěveckého sboru. Znalcem a kronikářem s pečlivě
uspořádanou archivní dokumentací je p.Aleš Němeček (viz dále).Vazba
na tradice je v obci zcela plynulá bez vnějších zásahů a delšího
odmlčení. V práci plynule pokračoval divadelní spolek Jaroslav jako
organizátor kulturního života obce. I když ne v intenzitě minulých
desetiletí, stále s širokým repertoárem, rychle uvádějícím dobově
významný repertoár. Pokračovat v tradici pěveckého sboru se
nepodařilo.

2.3 Netradiční zájmy: Postupně sice vznikala řada hudebních
skupin, ale žádná z nich neměla delší trvání.

3 Skupiny organizující kulturní a společenský život:
Luže (CR)
a/ Divadelní soubor Jaroslav - vedoucí Aleš Němeček, 7l let,
býv.učitel, dnes vedoucí Kulturního a společenského střediska
(dále KaSS).


3.l 6O členů(vyšší věkový průměr) - velmi aktivní činnost, 2-3
premiéry ročně, přes lOO repríz zábavného pořadu /Hašler/, účast na
národních přehlídkách, pořadatelé okresní divadelní přehlídky
94,organizátor Lužsko-košumberských hrátek a mnoho dalších aktivit.
3.2 Zřizovatelem je KaSS.

3.6 Vazba oborová: od SČDO přešel soubor k Volnému sdružení
východočeských divadelníků. Regionální:ref.kultury OkÚ svolává
setkání vedoucích souborů, zde div.soubor Jaroslav přijal úkol
organizovat okresní přehlídku. Centrální:vedoucí souboru je
absolventem dálkového školení býv.ÚDLUT, SČDO, odběr dÁrtamana,
Amatérské scény.

b/ Dětský divadelní soubor Jaroslávek - začíná pracovat - 25
čl.-zřizovatel KaSS.

c/ Spolek přátel hradu Košumberka - reg.občanské sdružení - vede
PhDr.Jar.Petrus - podrobněji nezjišťováno.

d/ Skauti a Sokol pořádají drobné příležitostné kulturní akce.


4 Instituce zřízené k zajišťování kulturních služeb
Luže (CR)
a/ Kulturní a společenské středisko

4.l Zřizuje OÚ - vedoucí Aleš Němeček - zřizuje divadelní soubory
Jaroslav a Jaroslávek, provozuje kino, pořádá společenské akce,
koncerty, diskotéky apod.Působí v budově sokolovny.

4.2 OÚ prostřednictvím svého zařízení dotuje práci zájmových skupin.
V čele nejaktivnější skupiny (divadlo) stojí zkušený obětavý
organizátor - amatérský scénografický odborník.Na jeho působení
lze prokázat, jak osobní zájem výrazně ovlivňuje zaměření
kultury v obci, jak jeho organizátorské schopnosti a dlouholeté
působení formují a naplňují - za podmínky podpory obecního
zastupitelstva - kulturní život obce.

b/ Základní umělecká škola - hudební obor

c/ Zřícenina hradu Košumberk - obnoveno hradní muzeum a Slavatova
síň - kastelán (zam.OÚ).

d/ Obecní knihovna - velmi dobře vybavená, spolupořadatel
literárních pásem s KaSS

e/ Lužský zpravodaj - vydává OÚ - tříčlenná redakční rada - obsahuje
často informace o kulturních akcích, vlastivědné články,
zasvěcené informace o rodácích. Náklad lOOO ks- tisk OÚ -
rozdává se zdarma. Viz knihovna IPOS - real.výměna za MíKu.

5 Vztah obecního zastupitelstva ke kultuře
Luže (CR)
Obecní zastupitelstvo hodnotí kulturní iniciativy velmi kladně.V
případě mimořádných kulturních událostí (např.účast souboru na
přehlídce, organizace větších akcí) OÚ uvolňuje další částku na
dotaci.


6 Projekty
Luže (CR)
nezjištěno.


7 Podnikatelé:
Luže (CR)
nezjištěno.


8 Různé:
Luže (CR)

Uskutečněn rozhovor s mladými členy divadelního souboru
o generačním problému.Mladí , po snaze o osamostatnění, si
uvědomili,že organizátorských schopností vedoucího je prospěšné
využít.

9 Anotace

L U Ž E o.Chrudim l316 obyv.s přip.obcemi 2631 ob.

Kulturní život obce vychází z tradičních modelů. OÚ zřídil a dotuje
své zařízení KaSS, které vytváří podmínky pro práci divadelního
souboru, který tradičně l9O let realizuje divadelní představení. V
čele zařízení i souboru je dlouholetý odborně vzdělaný organizátor,
který formuje s podrobnou znalostí reálných možností a s širokými
kontakty bohatý kulturní život.

(Viz záznam rozhovoru o zájmových kulturních aktivitách - Jiří
Valenta - Regis - l994)

Témata: MÍSTNÍ KULTURA - KULTURNÍ AKTIVITY - KULTURNÍ ZAŔÍZENÍ -
SOUBORY - SAMOSPRÁVA - OBCE

Klíčová slova: Amatérská divadla - Organizátoři kultury


lO Informace podali:
Luže (CR)
Aleš Němeček, vedoucí KaSS a ved.divadelního souboru
Žižkova 2O1 53854 Luže tel:O455/991186/ráno/

Tomáš Valek, člen div.souboru /mladí/
U Potoka 758/IV Vysoké Mýto


Zaznamenal Jiří Valenta, IPOS-Regis l2.lO.l994 u příležitosti
25.celostátní přehlídky venkovských divadelníách souborů ve Vysokém
n.J.

Text konsultován s OÚ Luže l8.ll.l994


SCHÉMA ORGANIZACE KULTURNÍCH AKTIVIT

a vzájemných vztahů s místními kulturními zařízeními a samosprávou

L U Ž E o.Chrudim
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
—————— = zřizovatelské vazby ///// = zajištění provozních podmínek
OS = občanské sdružení•———————————————• •———————————————•
| Zastupitelstvo•———————•Kulturní komise| l6OO obyvatel
•——+———————————————| •———————————————•
| | OÚ |
| •———————————————•
|
| Kult.služby Zájmové skupiny
| •———————————————• •———————————————•
•——•Kult.a spol.stř•———•———•Jaroslav -div. |
| •———————————————• | •———————————————•
| |
| | •———————————————•
| •———•Jaroslávek |
| •———————————————•
|
| •———————————————• •———————————————•
•——•Hrad Košumberk |///////|Spolek př.hradu| OS
| •———————————————• •———————————————•
|
| •———————————————•
•——•Obecní knihovna|
| •———————————————•
|
| •———————————————•
•——•Lužský zpravodaj
/ •———————————————•
/
/ •———————————————•
///|Z U Š |
•———————————————•

•———————————————•
|Sokol /příl./| OS
•———————————————•

•———————————————•
|Skauti /příl./| OS
•———————————————•

jv - 9. 2.1995


Práce s materiálem:

Publikováno: část.Místní kultura 9/94
Amatérská scéna l/95
ČT2 3.4.95, ČTl 4.4.95
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.