Databáze českého amatérského divadla

Texty: Humpolec, excerpce pro MČAD 1998-2002

HUMPOLEC o.Pelhřimov
HONZLŮV HUMPOLEC
1975
VIII. Honzlův Humpolec. Profram festivalu. Vyd. KKS Č. Budějovice, OKS Pelhřimov, MNV Humpolec a ZK ROH Zálesí. Muzeum Pelhřimov
1979
XII. Honzlův Humpolec. Zpravodaj. Muzeum Pelhřimov
Divadelní soubor Jindřich Honzla Humpolec.
Organizovaná činnost och. div v Humpolci začíná rokem 1865. Od r. 1899 se hrávalo Sokolovně kde bylo zřízeno jeviště. Za 2. sv. v. hostovali v Humpolci herci ND Z Štěpánek, B. Karen, E. Kohout ad. od 50. let se soubor účastnil okresních i krajských přehlídek.
Zavřelová: s. 51.
Velikonoční hry,
DČD I., s. 312
Existuje písemná dokumentace, že se v místě hrálo divadlo už v 18.století. Bližší informace nejsou, až 1854, kdy se hrála představení v dívčí škole na Horním náměstí. 1865 byl založen Spolek divadelních ochotníků. 1870 byl patrně obnoven a za mimořádnou událost se považovalo provedení Šubrtových Probuzenců 1898, hra výrazně podpořila vzrůst národního sebevědomí. Postupně si kladli větší umělecké nároky, takže někdy po roce 1900 nastudovali i Prodanou nevěstu /host Leo Geitler - Jeník, ND/ a Hubičku. Hostování profesionálních herců bylo v činohře brzy tradicí - Othello /K.Želenský/, Ďábel /M.Hanuš/, Faun, Mluvící opice /E.Kohout/, J.K.Tyl /Zd.Štěpánek/, Valdštýn /Karen/, Torquato Tasso /Rogoz, Půlpánová, Šejbalová, Karen/... Do 1943 soubor sehrál 419 her a měl 138 členů,z toho 6O činných. Reorganizace ochotnického divadla po 1945 znamenala dvouletou přestávku, poté nová organizace navázala na minulou tradici a soubor se účastnil i divadelních přehlídek, 1959 Našimi furianty, 1960 Simonovovými Ruskými lidmi. Při oslavách 500 let humpoleckého soukenictví nastudovali J.Janovského Hřmění před bouří, jinou hrou Janovského, napsanou pro soubor Je libo cigaretu získali první místo na festivalu v Táboře. Zúčastnili se Šrámkova Písku, Zlaté ztezky v Prachaticích a Haškovy Lipnice. Repertoár z té doby byl velmi pečlivě vybírán, zejména hry cizích autorů. Roku 1963 byla ochotníkům svěřena organizace krajských festivalů v místě. (JM)
Ve službách Thalie II. s.200, Stoletá tradice...I. s.19.
Podle dochovaných záznamů se zde hrálo divadlo prý už v 17.st. V 18. st. se hrálo v hostinci Kasino, /později Malszykův dům na Dolním náměstí/. Pak se hrálo U Poláků rovněž na Dolním náměstí /později Dům obuvi/, a to až do poč. 19.st. Hrálo se jen česky. 1854 získali ochotníci místnosti v dívčí škole na Horním náměstí /později muzeum/. 1862 zal. zpěvácký spolek Čech a Lech. 1864 zal. Spolek divadelních ochotníků. 1865 zahájili U bílého lva Kotzebuem Liška nad lišku. Později se hrálo na Dusilově v Aréně /později Školní statek/. Divadelní sál zřídil ve svém domě na Dolním náměstí i J.Št.Nápravník. 1865 zde hráli J.V.Friče Diblík. Toto divadlo bylo uzavřeno 1882. Pak se hrálo U černého orla / resp. U Hrušků/ a v Měšťanské besedě. Spolek měl 1870 31 činných členů a hrál průměrně 5 her ročně. 1883 neúspěšný pokus o postavení nového divadla. 1885 bylo odsouhlaseno, že členy spolku mohou být i ženy. V druhé polovině 90. let činnost poklesla, nebylo vhodné jeviště, ani finanční prostředky. 1889 /1899?/postavena sokolovna s dobrým jevištěm, později po zakoupení spolkem ochotníků Spolkový dům. Zde se divadlo hrálo trvale. Repertoár tvořily klasické české hry, současné oblíbené novinky, ale i francouzské, německé či ruské drama. 1892 vystoupil pohostinně Jindřich Mošna. 1898 /1900?/ zahájili v sokolovně Probuzenci, dále nastudovali i R. Nejedlého Andulku, ve spolupráci se zpěváckým spolkem Čech a Lech. Spolupráce obou spolků byla i v dalších letech značná. V tu dobu zde hrávalo loutkové divadlo Matěje Kopeckého. Po 1905 za ředitele Otto Rychnovského / ve funkci do 1926/ prožíval spolek neobyčejný rozkvět, obnovoval vybavení a hrál pravidelně až 12 her ročně. Hráli vybraný repertoár, včetně např. Nory. Učitel Rychnovský sám režíroval, vedl hudební nácviky, hrál, byl kapelníkem a sbormistrem, hrál i s dětmi divadlo /Sněhurka, Pampeliška, Jesličky.../. 40.výročí ochotnického divadla se zúčastnil F.A.Šubrt, hrál se jeho Jan Výrava. Hrálo se až 12x v roce. Ekonomický úspěch umožnil modernizaci vybavení. Založena pamětní kniha. Se zpěváckým spolkem provedli řadu zpěvoherních představení. 1909 frašku Baj - Kaj - Laj, Orfea v podsvětí, 1910 Prodanou nevěstu, 1911 Hubičku. 1914 - 1918 se nehrálo, v sokolovně, tehdy již ve Spolkovém domě, se šily vojenské uniformy. Pouze 1917 se hrál Othello s hostem K.Želenským, 1918 Noc na Karlštejně Lucerna, Nížina. 1926 - 28 vedl soubor Jindřich Kasal, herec /Radúz, Jan Hus, mlynář/. Rychnovský trvale prováděl modernizaci zařízení, ve Spolkovém domě zřídil hostinec a biograf, z jejichž výtěžků se platilo hospodaření divadla. V repertoáru převažoval náročný vkus, např. 1923 hráli Věc Makropulos, Loupežníka, 1924 R.U.R., hostovala zde opera ND a řada herců ND, ale i z Brna a z jiných měst. V místě hrály divadlo i jiné spolky - Na Lázni ve školce Čeští socialisté, v Dělnickém domě soc.dem., Na Kuchařově KSČ, Na Kocourku Lidová strana /od? - do?/. 1928 ředitelem ochotnického spolku František Adamec. Po 1929 za režie Jana Pajgrta přibylo operet / Tulák, Perly panny Serafínky, Mamselle Nitouche, Brandejští dragouni, Slovácká princezna, Klub mládenců /Gollwell/. Z té doby nejúspěšnější opereta Táta dlouhán. Celkem vypravil 26 her, 16 operet a zpěvoher, kabarety. Široce spolupracoval se zdejšími středoškoláky Úspěšní byli i další režizéři /Drahozalová, Hájková-Holubová, Pfeifer, Absolon, Lhoták/. Repertoár ze 30. let byl mimořádně bohatý, byla tu řada později významných moderních her, ale i v klasických českých a světových hrách se objevují pozoruhodné tituly, jinde tehdy málo hrané. 1936 debutoval František Kryštůfek, který režijně výrazně poznamenal celou vývojovou epochu ochotnického souboru. Od 1940 uváděli ročně v průměru 8 her. 1938 - 45 častěji hostovali herci z pražského ND /Karen, Kohout, Valentová, Štěpánek/. 1941 slavili výrazný úspěch v Kutné Hoře s Nezbedným bakalářem. 1944 uvedli dramatizaci Erbenovy Kytice. 1945 nastudovali mj. Lakomce, Fidlovačku, Hru o lásce a smrti. 1945 sehráli 56 představení. 1946 hráli Simonova Ruští lidé /19 repríz/, Hrátky s čertem, Bílou nemoc, Ženitbu, Polskou krev /21 repríz/... 1946 vzniklo Studio mladých /SČM/. 1951/2?/ se ochotnický spolek stal součástí ZK ROH n.p. Sukno. V tu dobu činnost souboru přerušená. 1953 se opět osamostatnil. 1954 uměleckým vedoucím Fr. Kryštůfek, za něhož došlo k růstu uměleckých výkonů a k péči o dobrý repertoár. Účastnili se přehlídek v Krnově, v Albrechticích, ŠP, v Ostrově nad Ohří, v Třinci, v Havlíčkově Brodě,v Táboře, na ŠP, v Prachaticích a v Lipnici. V repertoáru byl mj. Švanderlík, Bor, Janovský, Dostojevskij, Jirásek, Tyl, Ostrovskij. S inscenacemi zajížděli do okolních i vzdálenějších míst, 1967 hostovali v Chotěbuzi a v Burgu. Kryštůfek získal řadu uznání a ocenění. Od 1969 uváděli pouze jednu hru ročně v 8 - 15 reprízách. Soubor měl cca 50 členů. Repertoár tvořili např. Kundera, Longen, Brandon-Thomas, Thomas, Dostojevskij, Janovský, Čechov, Kesselring, Freydeau, Simonov, Makarius, Jirásek, Švandrlík, Pogodin, V+W, Bor, Longen, Hubač, Tyl... V místě se uskutečnilo několik čs. premiér / Tetauer: Zápas draků, F.Hamza: Duše lidská, Jonáš-Janovský: Hřmění před bouří, J.Janovský: Je libo cigaretu?, Tygří bratrstvo, J.Makarius: Není kocour jako kocour, Krokodýl, Smrt obchází Dianu. 1963 zal. Orchestrální sdružení, s nímž ochotníci často spolupracovali. 1963 - 66 byli pořadateli krajských divadelních festivalů/?/. 1968 zahájila tradice divadelních přehlídek Honzlův Humpolec, původně věnovaný monologům a dialogům. 1987 byl Spolkový dům opět v havarijním stavu a soubor hrál provizorně do 1993 v klubu Zálesí. Uvedl zde 10 premiér a 70 repríz. 1994 se stalo zřizovatelem Divadelního souboru Městské kulturní zařízení. Z repertoáru lze uvést Patricka, Wilde, Popplewella, Horníčka... Spolek vlastní archiv, v něm mj. korespondence např. s Kvapilem, Gollwellem, Tetauerem. Zde rovněž všchny nejdůležitější statistiky a soupisy her, herců atd. (JM)
Kulturní stopou Humpolecka. MěNV Humpolec, 1969. Str. 129 - 135.
Dětský divadelní soubor Kapka vznikl v r. 1990, navázal na činnost literárnědramatického kroužku, který pracoval při Městském domě dětí a mládeže od r. 1983. Od r. 1993 je zřizovatelem souboru Základní umělecká škola Gustava Mahlera. Soubor je pravidelným účastníkem divadelních přehlídek, v r. 1997 se zúčastnil Mezinárodního festivalu dětských a mládežnických divadel Baltic Satelid 97 polském městě Sejny a Mezinárodního festivalu divadla v Portugalsku. Soubor vede po celou dobu Jitka Fojtíková. (OS)
FOJTÍKOVÁ, Jitka: Informace pro Místopis 1998. kART
DS ZK Sukno nastudovali Sůl nad zlato. Účast školní mládeže. 5 repríz.
OD 1956/8 s.188.
Na tradici Honzlova Humpolce chce navázat tamní Městské kulturní středisko, které připravilo 1996 Divadelní týden. Na akci byly pozvány profesionální a amatérské divadelní soubory (včetně dětských) z celých Čech. (Právo, 19.02.1996)
1996 oslavili humpolečtí loutkáři 65 let své činnosti. (Zálesí, č.8, 1996) Muzeum Dr. Aleše Hrdličky uspořádalo výstavu loutek. (Listy Pelhřimovska, 07.09.1996)
Podle ústního podání se zde hrávalo divadlo už koncem 18.století v hostinci Kasino a potom U Poláků. Údajně česky. O činnosti spolku 1865 – 1870 nejsou zprávy, pouze že hráli U bílého lva, např. Lakomce a Vrahové v městě, Tylovy hry a tehdy obvyklé zábavnější hry. 1867 Zřízena aréna na Dusilově 1878 – 1881 se hrálo 11x /Tyl. Labiche, Kotzebue, Benedix, Kaizer, Jeřábek…/. Později se
do 1882 hrálo v Nápravníkově domě, potom v jeho letním divadle a pak U černého orla a v Měťanské besedě. 1882 – 1886 se hrálo 17x, spíše zábavný repertoár. 1887 – 1892 se z nedostatku místa hrálo jen 10x. Ve Věnu zde hostoval Mošna. Do 1898 spolek hrál nepravidelně. 1899 na jevišti v nové sokolovně zahájili Probuzenci. Do 1903 zde sehráli 13 představení /Štolba, Šmaha, Šimáček, Kolár, Stroupežnický, Siraudin, Ruth…/. 1904 – 1905 5 představení /Sinkiewicz, Fořt, Sudermann, Menhard, Červenka, Šubert, Tyl. /JM/
TÁBORSKÝ, str. 393 – 396.
SDO 1867 - 1951 reg. OkÚ (SOkA Pelhřimov)
PAMÁTNÍK vydaný k oslavě čtyřicetiletého trvání Spolku divadelních ochotníků v Humpolci 1865 - 1905. Sestaven výborem spolku r.1905. Muzeum Humpolec
Humpolecký zpravodaj k 125.výročí ochotnického divadla v Humpolci zpracoval František Brzoň a spolupracovníci. Humpolec 1989.
130 let ochotnického divadla v Humpolci. Zálesí - Humpolecký zpravodaj na měsíc prosinec 1994, str.6-8. MÚ v Humpolci 1994.
STANOVY spolku divadelních ochotníků v Humpolci.1907. kART
ÚMDOČ 1922: Spol.div.och.
STRÁDAL, Oktavián - Kryštůfek, František: Z historie spolku divadelních ochotníků.
In: Kulturní stopou Humpolecka. str.129 - 135.
Humpolec, MNV 1969. kART
Hrálo se v domě – dr.Malczyka – chybný přepis jinde! K oslavám 500 let soukenictví v Humpolci uvedli ochotníci premiéru Jonáše-Janovského Je libo cigaretu, kterou autor napsal pro tento soubor. S ní získali 1.místo na krajském festivalu v Táboře. Později vystoupili na VI.ŠP a na Haškově Lipnici. Druhou premiérou Janovského bylo Tygří bratrstvo. Z kronik vyplývá, že do 1986 sehráli humpolečtí ochotníci na 300 českých her v cca 500 reprízách. /JM/
KRYŠTŮFEK, František: úvodní text v: Okresní přehlídka divadel okresu Pelhřimov v Kamenici nad Lipou. 1986. 3 str. Vydalo OKS v Pelhřimově 1986.kART
KRYŠTŮFEK, František: Stručná historie ochotnického divadla v Humpolci.(bez názvu) rkp. 2 s. kART
K 125.výročí ochotnického divadla v Humpolci. Mimořádné číslo čas. Humpolecký zpravodaj.Zprac.Frant.Brzoň a kol. Humpolec, Sdruž.klub pracujících 1989. 16 s. kART
Původní nezkrácené znění v rkp. kART
1912 SDO.
KOVÁŘÍK,František: Kudy všudy za divadlem. Praha, Odeon 1982. s.10

1975
VIII. Honzlův Humpolec. Program festivalu. Vyd. KKS Č. Budějovice, OKS Pelhřimov, MNV Humpolec a ZK ROH Zálesí. Muzeum Pelhřimov
1979
XII. Honzlův Humpolec. Zpravodaj. Muzeum Pelhřimov
Ukázky plakátů. kART

130 let ochotnického divadla v Humpolci.
Humpolecký zpravodaj , prosinec 1994 s.6 kART
1906 - 1928 - školní loutkové divadlo
1931 zal.Loutkové divadlo při TJ Sokol
1939 loutkářská škola ČOS v Humpolci
1940 záchrana loutek v dětských kočárcích k jednotlivým členům
1945 obnovena činnost
1951 - 1980 jako loutkové divadlo při ZK ROH SUKNO n.p. a ZK Zálesí
1984 - 1994 jako Sdružený klub pracujících
později jako Městské kulturní středisko
výstavy k 45., 50.,55., 65.výročí.
1931 - 1996 sehráno 408 různých her, 533 představení pro 79 tisíc návštěvníků.
HůLA, Vladimír st.:Údaje k propagaci u příležitosti 65.výročí. Archiv souboru.
65 LET loutkového divadla v Humpolci. Zálesí, humpolecký zpravodaj , srpen - prosinec 1996. 1906 - 1928 - školní loutkové divadlo
1931 zal.Loutkové divadlo při TJ Sokol
1939 loutkářská škola ČOS v Humpolci
1940 záchrana loutek v dětských kočárcích k jednotlivým členům
1945 obnovena činnost
1951 - 1980 jako loutkové divadlo při ZK ROH SUKNO n.p. a ZK Zálesí
1984 - 1994 jako Sdružený klub pracujících
později jako Městské kulturní středisko
výstavy k 45., 50.,55., 65.výročí.
1931 - 1996 sehráno 408 různých her, 533 představení pro 79 tisíc návštěvníků.
HůLA, Vladimír st.:Údaje k propagaci u příležitosti 65.výročí. Archiv souboru.
65 LET loutkového divadla v Humpolci. Zálesí, humpolecký zpravodaj , srpen - prosinec 1996. Vzpomínky, historie.
ARCHIV souboru spravuje Vladimír Hůla st., Boční 625, Humpolec.
V něm: plakáty od r.1931, fotokronika, přehledy her, návštěvnosti, adresáře, videozáznamy, výstřižky.
HRůZOVÁ, Jana: Činnost divadelních spolků v Humpolci. Diplomová práce . Ústav hist.věd PdF VŠP v Hradci Králové. 1997.
FOJTÍKOVÁ, Jitka: Jak to všechno začalo.(Historie dětského divadelního souboru Kapka) Výstřižky matriálů o souboru. kART
Divadelní soubor Jindřich Honzla Humpolec.
Organizovaná činnost och. div v Humpolci začíná rokem 1865. Od r. 1899 se hrávalo Sokolovně kde bylo zřízeno jeviště. Za 2. sv. v. hostovali v Humpolci herci ND Z Štěpánek, B. Karen, E. Kohout ad. od 50. let se soubor účastnil okresních i krajských přehlídek.
Zavřelová: s. 51.
JČ83: DS J.Honzl 2 insc. 10x 1997 se podruhé sešly v Humpolci na Pelhřimovsku dětské a mládežnické divadelní soubory. např. Divadlo Huhradlo, studio tvořivé dramatiky Zliv, DS Brnkadla, středisko dramatické výchovy Brno-Lužánky, DS Famfuláci z Nového Města na Moravě, DS Úsměv z Bělčic atd.
Zálesí, č.5, 1997
1998 3. ročník nesoutěžní přehlídky dětských a mládežnických souborů Hliníkovo kukátko, kterého se zúčastnilo 7 divadelních souborů z ČR.
Listy Pelhřimovska, 25.05.1998 Dětský divadelní soubor KAPKA vstoupil 1997 do 8. roku své existence. Pracuje ve 4 sekcích - nejmladší Budulínci se zaměřují na kultivaci pohybu, řeči a prostorového vnímání. Starší Králíčci se zabývají přednesem a připravují svou inscenaci. Svébytná skupina Pampeliška se v r. 1997 podílela na 3 inscenacích. Pod názvem KAPKA vystupuje výběrový soubor.
Zálesí, č.7, 1997
Divadelní soubor Jindřicha Honzla (Dotazník ÚLK 1999.)
Loutkové divadlo:
Loutková scéna TJ Sokol . Loutkaření v Humpolci se datuje od r. 1906, hrálo se občas na rodinném divadélku, pak i na větší scéně ve škole. Loutková scéna TJ Sokol zahájila svou činnost v r. 1931 v šatně nové sokolovny. Hned po válce je obnovena zničená scéna a zahájen provoz. V souboru se udržuje předválečný způsob práce s minimálním počtem zkoušek. (HS)
Novák, s. 66-67
Historie loutkového divadla v Humpolci počíná v r. 1906, kdy začal s loutkami místních řezbářů vystupovat místní učitel Kunc. V r. 1911 dochází k přerušení práce souboru. Od r. 1920 opět hrál v tělocvičně chlapecké školy, v r. 1928 však jeho činnost ustala.
Nový soubor zahájil činnost v r. 1931 pod hlavičkou místního Sokola a loutkami předchozího souboru. V r. 1951 se jeho zřizovatelem stává ZK ROH Sukno Humpolec. Soubor se zúčastnil řady loutkářských přehlídek.
Zavřelová, loutky: s. 9.
Ve světě dětské radosti (Svobodné slovo, Praha 14. 1. 1975)
Náš měsíční medailon (Humpolecký zpravodaj, ZK ROH Zálesí, prosinec 1976)
Půl století loutkového divadla (Humpolecký zporavodaj, ZK ROH Zálesí, říjen 1982)
Jihočeské loutkové amatérské divadlo - průvodce výstavou (Jihočeské muzeum České Budějovice, 1982)
Loutková scéna v Humpolci existuje již 65 let. Od 1984 v Sdruženém klubu pracujících, od 1994 v Městském kulturním středisku. Od 1934 do 1. pol. 1996 sehrála 408 různých her, 533 loutkových představení pro 78 93O návštěvníků. 1996 4. výstava loutek, kulis a scén
Zálesí, č.12, 1996
Soubor loutkářů v Humpolci, organizovaný městským kulturním zařízením, vyniká po léta značnou aktivitou. V letošní již 60. sezóně uvede 6 her. Představení se konají v malém sále sokolovny.
Listy Pelhřimovska, 05.11.1997
LCH 1993, 1998: Loutkové divadlo MěKZ
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':