Databáze českého amatérského divadla

Texty: Chomutov, Excerpce pro MČAD 1998-2002

CHOMUTOV o.Chomutov
1558 žáci jezuitských kolejí hráli latinské a německé divadlo. Světské počátkem XVIII. století jen německy. Letní divadlo s profesionálním obsazením do 1889. První české divadlo do 1906 DS Sokol do 1938. 1920 ochotnický spolek "Thalia - něm. spolek diletantů". Bylo vybudováno letní divadlo. Za 2. světové války, po zrušení všech spolků, divadlo zchátralo a nebylo již obnoveno. Divadelní tradice obnovena 1945 DS Karel Čapek 91 členů - člen ÚMDOČ. Do 1970 350 představení. Z tohoto DS pochází profesionální herec Jiří Hromada. DS Karel Čapek do 1992. 1993-1996 DS Hadr při vojenském útvaru. Od 1998 DS KASS (Kulturní a společenské středisko). Od 1995 dosud LD KAJČ-HARC-soukromá společnost. Dříve paralelně: Recitační soubor ÚSVIT 1962 WP, Divadélko Pod podloubím 1963 WP, Divadélko Na rynku 1973 WP. (Palivcová)
Javorin s 69

1994, ročník pátý, oblastní soutěžní přehlídka v recitaci dospělých (písemné podklady a hodnocení uložené na SKKS Chomutov)

1994, ročník pátý, Memoriál Josefa Vykrútila oblastní soutěž divadelních monologů a dialogů (písemné doklady uložené na SKKS Chomutov) (Palivcová)

VYKRUTIL, Josef, GRIML, Josef: 30 let chomutovského souboru, vydal ZK železničářů 1975, 56 st. ulož. SKKS
Amatérská scéna 1975 r. 12 č. 12 s. 17 - 18 KART
M Chomutov, Kronika MěÚ, SKKS (Středisko knihovnických a kulturních služeb, Pamětníci DS (Palivcová)
16. stol., školské div., německy:
DČD I., s. 112
1597 - 1746: divadelní činnost řádu jezuitů.
DČD I., s. 134, 350
Chomutov bylo jedno ze tří měst v Čechách, kde jezuité 1556 zřídili své první koleje. S žáky hráli latinsky a německy divadlo. První takové představení je dokumentováno 1588. Světské divadlo se
hrálo až počátkem XVIII.století, ale jen německy. Hostovaly i kočující společnosti, rovněž německé. Zpočátku se hrávalo v různých sálech, naposledy v restauraci, která stála v místě dnešního Městského divadla z roku 1905. Místo národního probuzení se počet českého obyvatelstva během XIX.století snižoval. První české představení se hrálo až po 1918. (JM)
Javorin s. 69
1927 Ochotníci odbočky Jednoty železničních zaměstnanců. (Zahrádková)
Průkopník našeho severu, 1927,č.28
DS Železničářů . mj. pohádky Neohrožený Mikeš, Sůl nad zlato. Také Velké rozhodnutí /Kubánek/.
OD1957/2, s.40.
1954 zal.Divadlo pro děti ZK Závodu Julia Fučíka je mladý kolektiv s několika zkušenými staršími
členy. Dosud na 200 představení. nNa repertoáru Čtverák hastrman /V.Nejedlý/, O Honzovi a princezně Zlatovlásce /J.Beneš/, Dva dárky /A.Pravdinová/, Čaroděj Marleso /P.Hořký/. Pro dospělé Obyčejný člověk /Leonov/, Bankrotář, Aladinova lampa. /JM/
OD 1957/5, s.112-3.
Divadlo hudby a poezie Paříž bez slunce /J.Rictus/, společná účast na JH. OD 1958/7, s.154.
DS Hornický klub Šverma Tartuffe. Spolupráce s maňáskovým souborem Uhlíček. Zájezdy.
OD 1958/10, s.237. OD 1958/11, s.260.
DS ZK VTŽ Čená vlajka /Pavlíček/, největší úspěch na místním festivalu.Málo úspěšná Popelka /Lichardová-Lokvencová/, účast v Pardubicích 1959. OD 1959/1, s.2. OD 1959/9, s.207.
DS ZK Důl Jan Šverma. OD 1959/4, s.93.

30 LET chomutovského souboru. Amatérská scéna 1975, r. 12, č. 12, s. 17 - 18. kART
LL Divadelní soubor K.Čapka
1994, ročník pátý, oblastní soutěžní přehlídka v recitaci dospělých (písemné podklady a hodnocení uložené na SKKS Chomutov)
1994, ročník pátý, Memoriál Josefa Vykrútila oblastní soutěž divadelních monologů a dialogů (písemné doklady uložené na SKKS Chomutov) (Palivcová)
1998 Oblastní nesoutěžní přehlídka divadelních monologů a dialogů pod názvem Memoriál Josefa Vykrútila
Deník Chomutovska, 30.04.1998
DS KaSS (Dotazník ÚLK 1999.)

WP 1962: Rec. soubor Úsvit SVVŠ
WP 1963 . Divadélko Pod podloubím
WP 1973,1976: Divadlo Na rynku
Loutkové divadlo:
LCH 1963: Uhlíček - Klub horníků dolu J. Švermy
LCH 1972: Pajduláček 9. ZDŠ
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':