Databáze českého amatérského divadla

Texty: Jesenný, excerpce pro MČAD 1998-2002

JESENNÝ o.Semily
Učitel Jos. Berger vyhlásil 10.1.1093 sbírku na pořízení jeviště. Vybralo se 36 zl. 90 kr. Navíc uspořádán zástěrkový věneček, věcná loterie a zábava. Jeviště koupeno za 187 zl. 93 kr. a postaveno v sále hostince Fr. Bachtíka čp. 6. Jeviště maloval Ant. Mareš, malíř v Nové Pace.
První představení 26.2.1893, druhé 12.3.1893, třetí 2.4.1893, čtvrtá na velikonoční pondělí 1893. Tím výlohy divadelní uhrazeny a ještě 10 zl. mohlo být věnováno na školní pomůcky. V létě se nehrálo, do konce roku ještě 3 hry.
V r. 1894 se hrálo 6x.
Čtenářsko-ochotnický spolek "Záboj" Jesenný
Založili ho učitel Jos. Berger a spisovatel Jan Nálevka Vřesnický.Povolen 3.5.1895, stanovy osvědčeny 29.7.1895. Toho roku se hrálo 5x. V r. 1896 měl spolek 21 členů, v r. 1905/18. Na valné hromadě 29. ledna 1905 se spolek dobrovolně rozpustil. Ze spolkového katastru byl vymazán 3.7.1908.
Divadelní odbor TJ Sokol v Jesenném
Veškeré jmění likvidovaného spolku "Záboj" převzal divadelní odbor Sokola.
V prvním roce činnosti 1905 se hrálo 6x. V r. 1921 se divadlo přestěhovalo ze zrušeného Bachtíkova hostince do sokolovny, která byla vybavena novým jevištěm. V létě vždy 2-3 kusy v přírodě, tato představení bývala zvláště bohatě navštívena. V r. 1940 měl odbor ve své knihovně 369 her. Zanikl se zákazem Sokola.
Divadlo v Dělnickém domě v Jesenném
Jeviště postaveno v r. 1925. Hrál divadelní odbor strany sociálně demokratické.
Za války převzalo provozování divadelních představení Národní souručenství.
Divadelní spolek Osvětové besedy v Jesenném.Pokus o obnovení divadelní činnosti v r. 1956.V letech 1956-1958 sehráno několik her, od té doby se v obci divadlo nehraje. (Votoček)

poč. 19. st.: lidové hry vánoční,
DČD I., s. 328
Dle nedatovaného účtu (1.pol.19.) sousedské kočující společnosti hrálo se i tady. Jmenováno "Jasené". Vybralo se tu 3 zl. 29g. O založení ochotnického spolku psal F. Baťha. Je to zajímavé, kolem všude ještě sousedské divadlo a v Jesenném zakládají ochotnický spolek (patrně zámkem dotčená společnost - osvícenské stopy - v místě). Působil tady od r.1828 Emanuel Arnold. V r. 1852 utvořen kroužek ochotníků, kteří hrávali v hostinci u Hančů. Vedoucím byl řezník Antonín Zeman.
V následujícím roce činnost ustala. Teprve po čtyřiceti letech zase obnovena 1892, pod vedením učitele Josefa Bergra. Postaveno nové jeviště. 1895 založili učitelé Berger a Jan Nálevka-Vřesnický Čtenářsko ochotnický spolek Záboj. V roce 1905 se splek rozhodl k rozpuštění a činnost přenesena na divadelní odbor těl.jednoty Sokol v Jesenném. V roce 1921 se divadlo přestěhovalo do sokolovny
s novým jevištěm. V tomto údobí byl 25 let režisérem hostinský Jos. Minář. (Ron)
BAŤHA, F.: Počátky ochotnického divadla v Podkrkonoší, in: Dělnická osvěta 1940, s.307-310.
1926-1938 divadelní soubor. R.1946 shořelo jeviště, vybudované 1926 v dílnách Národního divadla. (Zahrádková)
Stráž Severu, 1946,č.11,s.5
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':