Databáze českého amatérského divadla

Texty: Jistebnice, excerpce pro MČAD 1998–2002

JISTEBNICE o. Tábor
CČAD s. 198
Název místního čtenářského spolku byl v 1860 rozšířen na Čtenářsko-ochotnický spolek, který asi jako první představení uvedl v 1861 hru Isidor a Olga. Spolek hrál nejprve v sále tančírny J. Jelínka a od 1868 v hostinci U modré hvězdy (zde hrál až do 1872). Repertoár tvořily nejprve lehké oddechové frašky, ale později díla našich i světových autorů. Vlastní nové jeviště si postavili v 1893 a hrálo se na něm do 1940, kdy bylo zmodernizováno. Řadu kulturních akcí pořádali se Sokolem a Hasičskou jednotou. Činnost se po válce zvýšila. Ve spolku pracuje též akad. malíř R. Lauda. V 1933 vystupuje spolek pod názvem Spolek divadelních ochotníků. Za 2. svět. války byly uváděny hry s vlasteneckou tématikou (Jan Výrava, Strakonický dudák, Kolébka aj). Do 1943 sehráli 345 představení. Po osvobození uvedeny Čapkovy hry Matka, Bílá nemoc aj. Název souboru se mění na Divadelní soubor Osvětové besedy (kromě období 1965-68 kdy patřil pod JZD). Od 1965 docházík poklesu premiér na 1-2 ročně. Od 1972, kdy dochází ke zbourání divadelního sálu a jeviště se soubor orientuje na tzv. malé formy. V 1976 vzniká Dětský divadelní kroužek, který obnovil tradici dětského divadla. Po výstavbě kulturního domu 1979 pořádají okresní divadelní festival. Aktivita a úroveň souboru se odráží v účasti na meziokresních a krajských přehlídkách. V 1984 získávají na krajské přehlídce ve Volyni cenu za dramaturgii, režii i herecké výkony. V souboru hostovali umělecký maskér R. Kurel a dramaturg České televize L. Štědrý a akad. malíř R. Lauda. (Pexa)
Ve službách Thalie II.s.215
Zavřelová s.121, DS OB
Jistebnice, Besedník 1872,r.1,č.3,s.48,NK
Jistebnice, Besedník 1872,r.1,č.18,s.236, NK
Památník čtenářsko-ochotnického spolku v Jistebnici
Jistebnice, nákl.vl. 1910. KK
SÍBRT, F.: Památník spolku divadelních ochotníků v Jistebnici
(1860-1935). Nákl.spolku div.ochotníků 1035,kk
ÚMDOČ 1922. Čten.och.sp.
OH na Táborsku: s.7-8
ŠO ÚMDOČ 1933: s.14
1860 byl založen Spolek divadelních ochotníků. 1861 uvedl první představení Isidor a Olga. I když měli vážné ekonomické potíže a navíc v tomto roce zkázu dovršil požár veškerého vybavení, repertoár byl v dalších letech zajímavý a náročný - Lakomec, Pražský žid... Vedle běžných klasických her byl proveden celý Jirásek a také mnozí soudobí moderní autoři. Vlastní jeviště si znovu postavili 1893. Hrálo se na něm až do 1940, poté bylo výrazně modernizované. Když začal spolek ekonomicky prosperovat, podporoval jiné kulturní instituce a osvětové spolky. 1943 měl 35 členů, z toho 18 činných, do tohoto roku sehrál 345 představení. (JM)
Ve službách Thalie II. s.215.
Čtenářsko - ochotnický spolek v místě byl založen již v r. 1860. Od r. 1868 využíval místnost v hostinci U Modré hvězdy, kterou využíval až do r. 1972. V prvních desetiletích 20. stol. pořádal spolek řadu akcí ve spolupráci se Sokolem a hasiči. V r. 1930, k 70. výročí činnosti, je uspořádáno slavnostní představení Mahenova Jánošíka na přírodním jevišti. Činnost souboru neustala ani v době 2. sv. války. Od r. 1972, kdy je Modrá hvězda zbořena a soubor tak přišel o zázemí, se orientuje na malé jevištní formy. Situace se lepší v r. 1979 je, kdy v Jistebnici dokončen nový kulturní dům.
Zavřelová s. 121.
Jistebnice. Besedník 1872, r. 1, č. 3, s. 48. NK
Jistebnice. Besedník 1872, r. 1, č. 18, s. 236. NK
PAMÁTNÍK čtenářsko-ochotnického spolku v Jistebnici.
Jistebnice, nákl.vl. 1910. KK
SÍBRT, F.: Památník spolku divadelních ochotníků v Jistebnici (1860-1935). Jistebnice, Nákl.spolku div.ochotníků 1935. KK
ÚMDOČ 1922: Čten.och.sp.
DS OB Taková láska, účast v soutěži v Táboře. OD 1959/7, s.162.
DS Forbína, DS při SDH Božejovice (Dotazník ÚLK 1999.)

Loutkové divadlo:
LCH 1986: MŠ
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':