Databáze českého amatérského divadla

Texty: Klatovy, excerpce pro MČAD 1998-2002

KLATOVY o.Klatovy
CČAD s. 68,129, 263, 390, 391
Obr.CČAD s.54: Cedule k představení Tylovy Paní Marjánky, matky pluku v Klatovech,1845
Obr.CČAD s.89: Výjev z Tylova Strakonického dudáka, Klatovy,1906.

školské div.:
DČD I., s. 112
1636 - 1738: divadelní činnost řádu jezuitů.
DČD I., s. 350
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
DČD II.
1819 - 1821 Společnost divadelních ochotníků
1842 ochotnické divadlo hrající zpravidla německy
1869 ustaven spolek divadelních ochotníků - neměl dlouhé trvání
1894 Spolek divadelních ochotníků Tyl
1900 paralelně Zábavní a divadelní spolek Barák, Dělnický pěvecký a divadelní
spolek Osvěta
1946-7 profesionální Pošumavské oblastní divadlo
1956 Krajské zájezdové divadlo 1963 přeměněno na Stálou divadelní scénu.
1984 - - (1997) Dětská loutková scéna Brouček Okresní muzeum
1870 zde byla založena pěvecká škola. Téhož roku ve svém soukromém kruhu provedl ředitel M.Klička Měchurovu operu Marie Potocká. 1879 zde provedli ochotníci Belliniho Normu. 1882 zpěvácký spolek Šumavan provedl scénicky Měchurův melodram Štědrý den, účinkovalo i padesát školních dětí a herci vystupovali "v českých selských kostumech, které hlavně z okolí domažlického sehnány byly". 1884 založen Spolek divadelních ochotníků Tyl. 1895 na valné schůzi byly vytvořeny organizační základy. 1896 se u stavil dámský odbor, v té době ve společnosti ojedinělý čin. V příštích letech spolek prošel vnitřní krizí, takže například oslavy 10.výročí se konaly až 1905. Do té doby sehráli 51 představení a členů bylo 18-91. Pořádali nejen divadelní představení, ale i přednášky, recitační večírky, zahradní a mikulášské zábavy, masopustní merendy, především v hotelu Grand. 1906 byla načas vnitřní situace uklidněná. Zúčastnil se Národopisné výstavy v Praze. 1911 po nových sporech zůstalo pouze 20 členů. Přestávka v divadelní činnosti přinesla Spolku ekonomické ztráty, spolek se stěhoval a prodal jeviště. 1912 nastoupila nová generace a spolek vykazoval aktivní činnost. 1918 inicioval akci k postavení divadla. 1919 slavnostní představení Paličovy dcery k 25.výročí spolku. 1928 - 40 zpočátku velmi aktivní spolek postupně upadal. 1940 nové vedení opět vyvplalo novou aktivitu a zvýšilo uměleckou úroveň. 1943 měl 37 členů a sehrál celkem 139 her. Hrával i na klatovské Hůrce a výtěžky akcí věnoval na sociální účely a na postavení divadla. Repertoár byl vesměs český klasický. Vzdělávací a podpůrný spolek Barák vyvíjel nejen ochotnickou činnost, ale i širší společenskou a výchovnou Pořádal i výlety do okolí, zahradní slavnosti, koncerty, taneční večery a čtenářské besedy. Byl založen 1898 a zdá se, že vznikl v souvislosti s problémy, které byly kolem labilního spolku Tyl. Repertoár byl velmi různorodý, od klasických českých her, přes současné autory až po t.zv. lidová představení. Ve třicátých letech zavedl Týdenní vzdělávací čtvrtky. Zde se střídaly přednášky o divadle, recitace sólové a sborové, výchova ke správné mluvě, menší scény pro ochotníky... V tomto prostředí se hledali i noví herci. Spolek byl sociálně a národně podpůrný. 1938 se uskutečnily oslavy 40 let spolku. Hrála se Matka. 1939-45 se řada členů zúčastnila odboje a zahynula. (JM)
Ve službách Thalie II.s.218, Smékalová
V 18. st. a až do 1852 zde působí kočující německé a domácí společnosti, poslední byly jen české. 1819 - 1821 hrála Společnost divadelních ochotníků. 1842 - 1849 hrálo nově zřízené ochotnické divadlo, zpravidla však německy. 1894 /1884?/ zal. Spolek divadelních ochotníků Tyl. 1900 /1898?/ vznikla nová ochotnická jednota Zábavní a divadelní spolek Barák, později Dělnický pěvecký a divadelní spolek Osvěta, Dělnická akademie Od konce 1945 je město jednou z pravidelných štací nově vzniklého Vesnického divadla. Toto působení ale nemělo dlouhé trvání. V tomtéž roce existovalo Oblastní divadlo, jako pobočná scéna Jihočeského divadla. 1946 se osamostatnili a vzniklo Pošumavské oblastní divadlo. Hráli jednu sezónu. KNV v Plzni zřídil zde 1956 Krajské zájezdové divadlo, od 1956 byl zřizovatelem MěNV v Klatovech. 1963 se přejmenovalo na samostatnou Stálou divadelní scénu. 1984 vznikla v MěKS dětská loutková scéna Brouček. (JM)
Informace Okresního muzea Klatovy, Smolík Luboš, Mgr.,1997. kART
1913 SDO.
KOVÁŘÍK,František: Kudy všudy za divadlem. Praha, Odeon 1982. s.93
Biblické hry se hrály ve farním kostele, na radnici a v jezuitské koleji. Na začátku 19.st. kočovné společnosti hrávaly po různých hostincích. Společnost divadelních ochotníků hrála 6x německy, ale nedařilo se jí. 1842 se v semináři na upraveném jevišti hrály také dvě české hry Přítel v nouzi a 777. 1844 Berounské koláče. Existuje pozvánka na dalších 6 českých her, ale není jisté, zda se představení uskutečnila. 1845 zde hráli v Marjánce, matce pluku Tyl a Kaška. Divadlo v místě ovládaly kočující společnosti, do 1889 se hrálo v seminářské budově, od 1852 hrály společnosti už jen česky. 1869 zal. nový ochotnický spolek, ale neuspěl. Od 1894 se hrálo v hostincích U růže, U slunce, v Besedě, U Menšíků, ve Ville. Mnohaleté časté pokusy o postavení městské divadelní budovy se realizovaly teprve 1914 ustavením Družstva pro stavbu divadelní budovy. Po válce 1919 se zahájilo se stavbou na rohu Wilsonovy a Školní. 1920 zde divadlo zahájila plzeňská opera Hubičkou. 1921 — 1925 bylo provedeno 40 her, z toho 22 českých. Repertoár byl dobře vybírán, spíše ze současných autorů. 1921 zde hostovala opera ND s Daliborem a Tajemstvím, z hereckých osobností lze uvést Beníškovou, Scheinpflugovou. 1924 zde hostovalo Jihočeské národní divadlo s Branibory v Čechách a Čertovou stěnou. /JM/
TÁBORSKÝ, str. 307 — 313.
ČERNÝ, Fela: Desítiletí Družstva pro postavení divadelního domu a jeho dramatického odboru v Klatovech 1919-1929 KK
H.a Z.: Historie divadla v Klatovech.
bn: Klatovské listy 1920/č.38,39 KK
HOSTAŠ, Karel a ZUNA, B.: K historii divadla v Klatovech.
Klatovy,1921 KK
KOUBOVÁ, Zdeňka: Proměna bývalého Západočeského divadla v Klatovech v tzv.Stálou divadelní scénu, srovnání jejich činnosti a současná perspektiva. Diplom.práce AMU, fak.divadelní, 1993. OM Klatovy
SMOLÁK, Ad.: Deset let městského divadla v Klatovech. Klatovské listy 1930/č.37. KK
SMOLÁK, Ad.: Klatovy, město staré ochotnické tradice. Čs.divadlo 1940/61-2 KK
TURNOVSKÉHO okrsek ÚMDOČ v Klatovech. In: Ve službách Thalie II. s.28.
TURNOVSKÉHO okrsek ÚMDOČ. Soupis členských spolků v okrese Klatovy. Kopie kART
Sídlo Turnovského okrsku ÚMDOČ (1922).
ZACHYSTAL, Antonín: Divadlo u Menčíků před 35 léty. Šumavan 16.9.1936 KK
3O LET divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. a okrsku "Turnovského" ÚMDOČ v Klatovech. 1948. OM Klatovy
ÚMDOČ 1922: Spol. div. och. Tyl, Dram.odb. vzděl. spol. děln. Barák, Spolek akademiků pro Pošumaví Uhlavan, Dram.odb. těl. jed. Sokol, Dram.odb.sboru dobrov. hasičů, Okresní sdruž. rep. dorostu,
ÚMDOČ 1923: Dr.o.Div. družstva, Dr.o.Živn.str., Českožid. sdružení Osvěta
1918 - 1948 byl členem Turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech Dramatický odbor Divadelního družstva.
30 let Divadelního družstva v Klatovech D.O.D.D. okrsku “Turnovského” ÚMDOČ v Klatovech. Klatovy 1948.
OD 1958/10, s.236.
Loutkové divadlo:
LCH 1987, 1990: Loutkářský soubor Duo Jen tak, odbor školství
LCH 1991: LS Brouček, MKS
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':