Databáze českého amatérského divadla

Texty: Lišov, excerpce pro MČAD 1998–2002

LIŠOV o. České Budějovice
Spolek divadelních ochotníků Jirásek zal. 1932. Účelem spolku bylo pěstovati dramatické umění, české divadelnictví lidové a dramatickou literaturu českou, buditi zájem o české umění divadelní v nejširších kruzích, pracovati o zvýšení mravní a kulturní úrovně života duševního i společenského prostředkem divadla a pracovati k uskutečnění snah a cílů ÚMDOČ a jejího okrsku a tyto všestranně podporovati. Činnost zahájena Vojnarkou. Pracoval do 1951 (JV)
SOkA České Budějovice: Kniha zápisů ze schůzí 1932–1951.

Dramatický soubor Merkur vznikl 1927 z popudu místního sdružení dorostu ŽOSS (živnostensko...strany ?), člen ÚMDOČ, činnost ukončil 1937. (JV)
SOkA České Budějovice: Přesně nepopsaný fond archiválií.

Loutkařský DS při TJ Sokol (Dotazník ÚLK 1999)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':