Databáze českého amatérského divadla

Texty: Louny, excerpce pro MČAD 1998-2002

LOUNY o.Louny
CČAD s. 18, 26, 58, 59, 63, 80, 99,138,139, 209, 224, 349, 359, 364, 394
Obr.CČAD s.139: Loutkové divadlo Louny, postaveno 1920.

1571, školské divadlo:
DČD I., s. 112
2. pol. 19. st.: pokusy o vyloučení němců ze spol. života (s. 176)
DČD III.
60. léta 19. st.: velmi aktivní činnost ochotníků (s. 176)
dekorace pro och. div. Hugo Ullik (s. 185)
DČD III.
1573 Mistr, Bernard Sturm-Pražský provozoval se žáky nějakou komedii, za to dostal 10 kop. (Ron)
ŠTĚDRÝ, F.: O školách lounských, Sborník Historického kroužku 2,1901, s.86.
1576 na náměstí latinská komedie. (Ron)
Někdy kolem 1870? zde hráli žáci školy tehdy oblíbenou hru J.Neudörfela Budečské jesličky.(Smékalová)

DČD IV/191 "...výstavba první samostatné budovy loutkového divadla v Lounech (1920)..."
D.T.J. - Dělnická Tělocvičná Jednota 1929 - ?
Dramatický odbor mladé generace ČND 1929 - ? , zaznamenána pouze zamítnutá žádost o povolení sehrání divadelního představení z 16.5.1929
Dramatický ochotnický spolek "VOJAN" 1930 - 1940, roku 1940 byl spolek sloučen ve Sdružení divadelních ochotníků v Lounech.
Dramatický a zábavní spolek "KOLÁR" 1933 - 1942, spolek pracoval při sdružení dorostu Čsl. živnostensko-obchodnické straně středostavovské v Lounech
Filiálka spolku Typografia v Lounech 1920 - ?
Národní sdružení odborových organizací, sekce zaměst. cukrovarů v Praze, odbočka Louny 1929 - ?
Občanská beseda ? 1930 - 1943
Odbočka svazu mládeže čsl. strany národně-socialistické v Lounech 1929 - ?
Ochotnický spolek "TYL" 1883 - ?
Okresní sdružení republikánského dorostu čsl. venkova v Lounech 1920 - ?
Organizace českých socialistů - 1924 - ?
Pracovní komise žen československé strany socialistické 1924 - ?
Sdružení divadelních ochotníků v Lounech 1939 - 1946
Slovanská Lípa, odbočka v Lounech - ochotnický kroužek mládeže str. slovan. nár. soc. 1929 - ?
Spolek divadelních ochotníků "Alois Jirásek" 1936 - 1940, roku 1940 byl spolek sloučen ve Sdružení divadelních ochotníků v Lounech
Spolek loutkařů 1910 - stále pokračuje
Spolek divadelních ochotníků "MÁJ" 1922 - 1946, dne 16.října 1946 sloučen s ochotnickým spolkem Tyl
Spolek "VRCHLICKÉHO DIVADLO" 1947 - ?
Sportovní klub Čechie 1926 - ?
Učitelská jednota "BUDEČ" ? 1880 - 1939
Vrchlického okrsek Ústřední matice divadelního ochotnictva československého
1912 - 1941, nové zahájení činnosti 1945 - ?
SOkA Louny: Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába)
1925-1926 SDO.
TVRZNÍK,Jiří: Jahody a trnky. Večery s herečkou M.Rosůlkovou. Praha,Univers 1994. s.46
LINHART,K.: Počátky českého divadla v Lounech. In:Vlastivědný sborník okresu lounského 1933-34/71-5,82-6 KK
VRCHLICKÉHO okrsek ÚMDOČ v Lounech. In: Ve službách Thalie II. s.32.
Sídlo Vrchlického okrsku ÚMDOČ (1922).
ÚMDOČ 1922: Och. sp. Tyl, Vol. sdruž. čs. soc. mládeže - ÚMDOČ 1923: Dr.o. Ml.gen. Nár. dem.DDOČ 1930: Sídlo kraje (Burian s. 198)
Dramatický odbor J.K.Tyl uzlového klubu železničářů Neapol město milionů /E.de Filipo/, účast na národní přehlídce v Jablonci. OD 1958/7, s.153.
DS Učitelské sdružení Taková láska.OD 1958/10, s.237.
DS UK ROH železničářů Slavnost lampionů, účast v Libochovicích. OD 1959/10, s.236.
DS ČSM dílny Jana Švermy v STM O veselém pěvci /M.Holková/. OD 1959/7, s.167.

Adresář 93: LS SOUS, Stálé loutkové divadlo, DS J.K.Tyla,
1996 Městská rada v Lounech schválila pronájem Loutkového divadla Spolku loutkařů na dobu 10 let. Pronájem byl určen jako bezúplatný s tím, že město souboru přispěje na provozní výdaje pro tento rok 50 000 korun. Jako podmínku stanovilo, že nájemce odehraje v sezóně říjen - březen minimálně 20 loutkových představení.
Promenáda, č.2, 1996
1996 Severočeská regionální loutkářská přehlídka. (Deník Lučan, 06.02.1996)
1996 5. ročník přehlídky amatérských loutkářů Raškovy Louny. Touto přehlídkou zahájilo sezónu místní Stálé loutkové divadlo. Deník Lučan, 23.10.1996
1998 hudební a divadelní přehlídka Klín mezi homolemi, kterou pořádá divadelní spolek D.I. Lebedung spolu s Jiřím Lábusem, Jazz clubem Louny a Knihovnou 3. tisíciletí.
Deník Lučan, 28.05.1998
LOUNY (20 tis. obyv.): Lounská divadelní skupina D.I. Lebedung dostala na hudební a divadelní přehlídku v červnu 1999 od města dotaci ve výši 35 tis. Kč. (Svobodný hlas, č.23, 1999)
Spolek loutkařů, Lounská divadelní amatérská společnost,DS D.I.Lebedung (Dotazník ÚLK 1999.)

JH 1961: DO Tyl Městské OB: Kohout: Třetí sestra
JH 1964: Majakovskij: Sprcha
JH 1988: örkény: Rodina Tótů
Loutkové divadlo:
Loutkářský soubor TJ Sokol
Na sokolských slavnostech v r. 1903 sehrála skupinka členů Sokola příležitostné představení hry lidových loutkářů Posvícení v Hudlicích. Tak se zrodil loutkářský odbor Sokola. Roku 1909 se ustavil Spolek lotkářů v Lounech. Vlastní budovu divadla otevřel soubor roku 1920. Stálé loutkové divadlo v Lounech byla první samostatná budova loutkového divadla u nás. Pravidelnou činnost loutkářů nepřerušila ani 2. světová válka. V roce 1974 - 78 proběhla generální přestavba celého divadla. V současné době divadlo opět vpřestavbě.(HS)
Novák, s.9 (foto první budovy stálého loutkového divadla)
V r. 1903 sehrálo několik nadšenců v čele s Janem Treglerem na sokolské slavnosti loutkovou hru Posvícení v Hudlicích. v návaznosti na tuto událost začala skupina občasně vystupovala v sále místní sokolovny jako loutkářský odbor Sokola. v r. 1909 byl založen Spolek loutkářů v Lounech, jehož cílem
bylo vybudování vlastního divadla. Stavba byla započata v dubnu 1920, k slavnostnímu otevření došlo 19. září téhož roku. Prvním principálem byl Jan Tregler. V r. 1929 zde hostoval Josef Skupa se Spejblem a Hurvínkem. Stálé loutkové divadlo v Lounech hrálo i za II. sv. války a to nejen pro děti, ale i pro dospělé (předtím byla večerní představení pro dospělé zrušena v 2. pol. 20. let, kdy byl v Lounech zaveden biograf) - hrála se např. Jiráskova Lucerna pod změněným názvem Zachráněná lípa. Počátkem 50. let byla stávající budova rozšířena o kulisárnu, klubovnu a sociální zařízení, v té době dochází i k změnám v souboru. Není už uváděna každou neděli nová pohádka, jak tomu bylo dosud, ale ve snaze o kvalitu je jednou za čtrnáct dní promítána pohádka filmová a jednou premiérována pohádka loutková (tento způsob práce byl praktikován až do r. 1969). V 50. letech dochází k zkvalitnění práce, je věnováno více času zkouškám, recitaci i vedení loutek. Přelomovou v tomto směru se stala inscenace Adámek mezi broučky, s loutkami a scénou vlastní výroby a s originálním hudebním doprovodem. Hlavní role byly svěřeny dětem. V r. 1974 musel soubor opustit budovu divadla, pro její špatný technický stav. Do r. 1978, kdy bylo divadlo zrekonstruováno, hrával soubor ve školách a na zájezdech. V 70. letech začíná při loutkovém divadle působit Soubor mladých. (OS)
ŠEDESÁT let stálého loutk. divadla v Lounech 1920-1980. Louny, DK 1980. 24 s. MLK (text Z. Raška a P. Macák)
Stálé loutkové divadlo v Lounech (Loutkář roč. IV/čís. 10 červenec 1920)
Linhart E. prof.: O významu loutkového divadla (Loutkář roč. VI/čís. 1 a 2-3, říjen a listopad 1921)
John J.: Maňáskové divadlo a němohra k němu (Loutkář roč. XIX/čís. 8, duben 1933)
Bouček R.: Samostatné budovy našich loutkových divadel (Loutkář roč. XIX/čís. 3, listopad 1934)
Česal M.: Pomáhá soutěž a kritika? (Čsl. loutkář roč. VIII/čís. 3, březen 1958)
Česal M.: ABC malých forem 12. Čsl. loutkář roč. XIII/čís. 4, duben 1963)
DVACET let pod vlastním krovem. Louny, Spolek loutkářů 1940. 10 s. MLK
1997 13. severočeská regionální přehlídka loutkářských souborů.
Svobodný hlas, č.12, 1997
LCH 1982, 1985, 1989: Loutková scéna DK ROH ZSE EPL
LCH 1990: Stálé loutkové divadlo DK odborů
LCH 1994, 1997: Spolek loutkářů
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':