Databáze českého amatérského divadla

Texty: Malé Svatoňovice, Excerpce pro MČAD 1998-2002

MALÉ SVATOŇOVICE o.Trutnov
CČAD s. 58, 375
1852 ustavila skupina 26 občanů včetně rychtáře ochotnickou družinu, později nazvanou Spolek divadelních ochotníků "Karel Čapek". Od počátku zápasili s finančními problémy. V roce ustavení sehráli Štěpánkovu hru "Čech a Němec", kterou pak pravidelně vždy po 10 letech opakovali. V jednom případě za tvůrčí účasti K.H.Hilara. Vlastnili dům, starý 200 let a park s přírodním divadlem,který koupili od náchodského zámku po 1918 za čtvrt milionu Kč. Tehdy jejich činnost doznala největšího rozmachu. Splátky byly kryty vlastní činností, provozováním lázní a biografu. 1922 se konala v místě první divadelní soutěž za účasti 22 jednot. 1925 se v přírodě hrál "Loupežník" s hostující
O.Scheinpflugovou. 1930 požár zničil lázně a část divadla. Lázně odkoupila obec, spolek instaloval zvukový biograf. Tím se podařilo finanční závazky zlikvidovat a věnovat se plně divadlu. 1943 měl spolek 110 členů. Za celou svou historii sehrál okolo 500 her.
Ve službách Thalie II. s.333.
DOJ KAREL ČAPEK založena 1852. K založení spolku vedl zesilující německý tlak (sousední převážně německé Trutnovsko a německé vedení dolů). Hrálo se až do roku 1870, kdy bylo jeviště propůjčeno DS ve Rtyni v Podkrkonoší. Roku 1874 byl spolek znovu obnoven. Od roku 1852 se hrálo v Panském hotelu, 1875 se spolek přestěhoval do hostince U Holubů, odtud do hostince k Haškům kde se hrálo do roku 1879, následně v hostinci U Pavlů a roku 1882 se spolek vrátil opět do hostince u Holubů. Zde až do roku 1901. V Panském hotelu byl spolek v nájmu. Roku 1930 se konečně spolek ocitl ve vlastním domě díky koupi domu čp.1 i s lázněmi. Téhož roku budovu zachvátil požár (divadelní sál nedotknut). Od roku 1922 byly v Malých Svatoňovicích pořádány Okrskové divadelní závody. Roku
1939 se projevil nedostatek mladých schopných sil. Velký úspěch zaznamenalo divadlo hrané v přírodě v roce 1940. Hrálo se v parku celkem 2x za účasti téměř 100 herců. Roku 1941 se nedostávalo finančních prostředků k postavení nové divadelní budovy místo současné nevyhovující. V roce 1942 k 90. výročí spolku vypracován plán pro stavbu nového divadla vypracovaný architektem Františkem Freiwaldem. V roce 1944 se uskutečnil první ročník přehlídky Soutěž spolků okresu úpického. Přehlídka poznamenána atentátem na R. Heydricha. DS Karel Čapek se umístil na prvním místě s hrou Půlnoční slunce. Na podzim roku 1944 zákaz provozování všech divadel. Hned po válce roku 1945 vznesen požadavek na postavení nového divadla, zároveň spolek obnovuje činnost. Hry odehrané od roku 1945 do roku 1948: Šťastný věk, Kolébka, Matka, Srdeční injekce, Vrah jsem já, Rukopis času, Pasačka z Lurd, Velbloud uchem jehly, Cop, Prodaný dědeček, Rybníkář Kuba, Plynová lampa, Prapor !, Palackého třída 27, Paní ministrová, Ať žije život, Guayana. Roku 1951 spolek zaniká a vzniká DS K.ČAPEK ZK ROH DOLU ZD. NEJEDLÝ N.P V létě 1945 obnovení činnosti SDO KOMENSKÝ. Původní Dramatický spolek národně socialistické mládeže Komenský založen 1924. Roku 1925 se však rozpadl. (Kalina)SCHREIBER Vilém: Od kladského pomezí, "Počátky ochotnického divadla na Úpicku",roč. 3, 1925-1926 (SOkA Trutnov)
1925 zde ochotníci inscenovali v přírodě Loupežníka, Mimi O.Scheinpflugová, účast autor.
ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy Katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové,č.9, 1995.
SLAVNOSTNÍ list k valné hromadě Jiráskova okrsku ÚMDOČ a 80letému jubileu spolku divadelních ochotníků "Karel Čapek" v Malých Svatoňovicích (1932) KK
Adresář 93: DS K.ČapkaPamětní kniha obce 1888, 1938-1940, 1946-1956, 1958-1971 v SOkA Trutnov
Ochotnický soubor zal. 1852. Od počátku se potýkal s hledáním vnodného sálu, povolovacím řízením atd. Přesto za 50 let činnosti sehrál 210 her.1925 název doplněn na DS Karla Čapka.1922 zde I. herecká soutěž souborů Jiráskova okrsku ÚMDOČ. Zúčastnilo se 20 souborů z Trutnovska a Náchodska. Oživila se tím ochotnická činnost po 1918. Do 1942 soubor sehrál od počátku 486 her. Během války měl 1942 110 členů, byl aktivní. Organizoval II. ochotnickou soutěž Jiráskova okrsku ÚMDOČ. Po 1945 pokračovali v činnosti. 1952 poprvé Čapkův divadelní podzim. 60. a 70. léta nebyla v souboru výrazně aktivní. Kolem1980 DS ZK ROH Zd. Nejedlý, zařazený do kategorie B. 1980 však nehrál - přestavba KD. 1983 v Roce českého divadla se jeho činnost zvýšila. Koncem 80. let měl 68
Pamětní kniha obce 1888, 1938-1940, 1946-1956, 1958-1971 v SOkA Trutnov
Ochotnický soubor zal. 1852. Od počátku se potýkal s hledáním vnodného sálu, povolovacím řízením atd. Přesto za 50 let činnosti sehrál 210 her.1925 název doplněn na DS Karla Čapka.1922 zde I. herecká soutěž souborů Jiráskova okrsku ÚMDOČ. Zúčastnilo se 20 souborů z Trutnovska a Náchodska. Oživila se tím ochotnická činnost po 1918. Do 1942 soubor sehrál od počátku 486 her. Během války měl 1942 110 členů, byl aktivní. Organizoval II. ochotnickou soutěž Jiráskova okrsku ÚMDOČ. Po 1945 pokračovali v činnosti. 1952 poprvé Čapkův divadelní podzim. 60. a 70. léta nebyla v souboru výrazně aktivní. Kolem1980 DS ZK ROH Zd. Nejedlý, zařazený do kategorie B. 1980 však nehrál - přestavba KD. 1983 v Roce českého divadla se jeho činnost zvýšila. Koncem 80. let měl 68
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':