Databáze českého amatérského divadla

Texty: Most, Excerpce pro MČAD 1998-2002

MOST viz též ČEPIROHY, KOMOŘANY, KOPISTY, SOUŠ, o.Most
CČAD s. 80, 99,111
Ve 40.letech 19.st. hrála v Einhornově domě na 3.náměstí společnost Diletanti. Později se ochotnická činnost soustřeďovala U modré hvězdy. 1883 zal. Spolek Vlastimil. 1900 zal.Zábavní kroužek Jarost pro Most a okolí. Ke spolupráci přizván V.J.Hrdlička. 1901 zahájili Závětí. 1902 78 členů. Zároveň spolek jako přispívající člen Sokola. 1903 název Čtenářsko-ochotnická jednota Tyl, 96 členů. 1905 člen ÚMDOČ. Spor o jeviště s Besedou, zakoupení jeviště vlastního v Jánském dvoře, název scény Tylovo divadlo. 1906 zal. Hrdlička Ledeckého spolek, spojující ochotníky odborně i národnostně. Činnost ukončena 1938, obnovena 1945-1951.1915 - 1917 23 představení Tyla, z toho 20 českých her. 1923 činnost Hornického domu zahájena Lesní pannou. 1927 přestěhování jednoty do Hornického domu, potom do Národního domu v Okružní ulici. Zde zahájili Paní Marjánkou. 1931 první účast na JH, až do 1938, potom opět od 1945. Do 1938 v místě hrála divadlo i Občanská beseda. 1946 zal. DS Vojan. 1956 v Modré hvězdě na 3.náměstí sál se vším divadelním příslušenstvím. Zřizovatel obchodní družstvo Včela. Z repertoáru: Paličova dcera, Kutnohorští havíři, Matka, Lakomec, pohádky pro děti. Hráli 2-3x týdně, hostování po okolí. Spolupráce se St.Neumannem a Filipovským. 1954 se přestěhovali do Slávie v Okružní ulici, přejmenování na Divadlo satiry, změna repertoáru /např. Taková je už doba/Jurandot/, Pušky paní Cararové /Brecht/, pásmo Majakovského poezie/. Dobové potíže se satirou. 1956 zal. DS Budoucnost PS/15/A a DS Pod Žateckou. 1957 přesídlil Vojan do Komuny pod Oblastní klub horníků /pohádky/. 1963 v Klubu železničářů v Novém Mostě, přírůstek členů ze zrušeného DS v Souši a přejímá jeho jméno J.K.Tyl /Princezna Pampeliška, Cesta do pohádky a zpět /Sypal/, Růže pro princeznu/. 1986 zahájil loutkoherecký soubor Střípek v Klubu horníků Repre. Hráli v DK na Zahražanech. Postupně moderní loutkové divadlo, spojení s černým divadlem. Pro nezájem herců soubor ukončil činnost. 1987 zahájil DS Dotek, zřizovatel Repre Most. Na repertoáru hlavně pohádky a pásma. 1990 tento soubor skončil. 1987 zal. také DS Neprakta klubu. Byl to soubor mladých s představou netradičního divadla, úspěch se nedostavill, 1990 ukončil činnost. Téhož roku přechod Tyla do nevyhovujícího Centra volného času a dále do nového klubu horníků Repre. Po privatizaci neúnosné podmínky a Tyl končí činnost jako poslední amatérský DS v místě. 1998 v Centru volného času pokus o obnovení ochotnického divadla v kroužku dětí s názvem Ďyvadýlko, autorské divadlo /parafráze Lakomce/./JM/
SÝKORA, Slavomír: Doplňky k informacím o ochotnickém divadle v Mostě. Rkp. 3 str. 1998. kART.
Prameny: Okresní archiv Most, Věstník okresního archivu v Mostě 1977,
V letech 1950 – 51 pracoval DS reálného gymnazia, založený profesory Josefem Krečmerem, Václavem Saskou a Vladimírem Kubištou.(Jiráskova Lucerna, Macháčkovi Ženichové. Vl.Kubišta složil ke každému jednání předehru, z mosteckých hudebníků sestavil menší komorní orchestr. Představení předcházela aktovka Milý tatínek, později ještě ukázky z Vrchlického Hippodamie. Po představení Ženichů byli účinkující pozváni ke spolupráci s DS Vojan.
Doplněk S.Sýkory 1999.
KOCOUREK, Lubomír:České divadlo v Mostě. SOkA Most
1902: zal. Čtenářská a ochotnická jednota Tyl
DČD III., s. 584
V 18. století zde hostovaly různé kočující společnosti. Domácí ochotníci hráli ve Lvím sále, později v Turnhalle anebo v hostinci "U modré hvězdy", kde každou zimu hostovaly německé společnosti. Koncem 19.století začali ojediněle hrát čeští ochotníci, v různých hostincích. 1900 zal.zábavní spolek "Jarost" 1902 se přeměnil v Čtenářsko-ochotnickou jednotu "Tyl". Česká představení hráli v Besedě. 1911 bylo dostavěné městské divadlo, ale zde se hrálo jen německy až do 1919. neboť tehdy zde čeští ochotníci sehráli Šubrtovy "Probuzence". 1920 prosadili česká divadelní období v květnu a v září každého roku. Byla ustavená česká městská divadelní komise, která o české divadlo pečovala. 1921 bylo divadlo propůjčené společnosti M.Zieglerové, společnosti Nováčkově, 1922 společnosti V.Marka, 1923-4 Jihočeskému divadlu z Č.Budějovic, 1925 olomoucké zpěvohře. Potom Most přistoupil ke sdružení východočeských měst a českého severu. Východočeské divadlo hrálo potom v Mostě. 1926-1934, kdy sem začalo dojíždět Jihočeské národní divadlo z Č.Budějovic. 1939-45 se hrálo pochopitelně jen německy. Od 1945 je divadlo české. (JM)
Javorin s. 130
DS Čtenářsko-ochotnické jednoty Tyl dvě aktovky Fr.Snížka Slavný rodák a Černé kotě a podobný zábavný repertoár. 1932 hráli např. Zvíkovský rarášek. Holčička /Viková-Kunětická/, s ní a se Sestřičky u svaté panny Kláry /Týnecký/ s velkým úspěchem do soutěže v Ervěnicích. 1932-1933 sehráli 12 představení a 4 ve spolupráci s jinými DS /Abraham Lincoln, Ke Zborovu, Rabínská moudrost, Loupežník. Repertoár dále:To dokáře Lemlíček, Holčička, Cudný don Juan, Komediant Hermelín, Slavný rodák. V Záluží sehráli aktovky Holčička, Já chci jenom Mikuláše.
Zde sídlící Ladeckého okrsek vytvoří dva DS, které nastudují Drama čtyř chudých stěn, lepší bude reprezentovat na JH.Pan Johanes.1933 50.výročí Občanské besedy.Její předchúdce spolek Vlastimil. Na večeru provedeny Čské Amazonky.Sezónu 1933-4 zahájili Pro štěstí /St.Przybysewski/.Zabitý /Scheinpflugová/.
Věstník DOČS 1933/1,2, s.8,9,12. Věstník DOČS 1933/3, s.2. Věstník DOČS 1933/3, s.8. . Věstník DOČS 1933/4, s.4. . Věstník DOČS 1933/4, s.2-3. . Věstník DOČS 1933/5-6, s.6. Věstník DOČS 1933/9, s.3. Věstník DOČS 1933/9, s.6. Věstník DOČS 1933/10, s3-4.
1946 zal. DS Eduard Vojan. Ve spodní části 3. náměstí, v Modré hvězdě, byl vybudován divadelní sál, jehož zřizovatelem bylo obchodní družstvo Včela Most. Hrálo se 2x - 3x týdně (rep.např. Tyl: Paličova dcera, Kutnohorští havíři, Čapek: Matka). 1952 hostovali v inscenaci Moličrova Lakomce Stanislav Neumann a František Filipovský. 1954 soubor změnil působiště - Slávie na Okružní ulici, v témže roce změna názvu (na Divadlo satiry) v repertoáru (Jurandot: Taková už je doba, Brecht: Pušky paní Cararové, pásmo z Majakovského atd.). 1957 se soubor stěhuje do do sálu Komuny, zřizovatelem se stává Oblastní klub horníků (rep.: úspěšné pohádky: Pavlíček: Slavík, Tři bílé šípy, Modrý kosatec). Stěhování 1963 z důvodů rušení starého Mostu. Novým působištěm se stává Klub železničářů v Novém Mostě. Zde soubor působil až do r. 1990, kdy z důvodů privatizace objektu KŽ přesídlil do Centra volného času (bývalý sekretariát KSČ) a později do nového klubu horníků Repre. Ten je po čase také privatizován a soubor v r. 1992 z finančních důvodů zaniká jako poslední amatérský soubor v Mostě. Vedoucími souboru byli postupně Eduard Kup, Jarmila Kupová, Slavomír Sýkora.
1987 vzniká DS Dotek, jeho zřizovatelem je Repre Most. První představení hrál Dotek na Zahražanech v Mostě (ved. Jan Surák), potom na malé scéně v Repre (ved. Josef Pinkava). Hráli hl. pohádky pro děti a pásma. 1990 soubor zaniká.
1987 zal. DS Neprakta klub, ved. Viktor Oktábec, zaniká 1990. 1986 Vzniká loutkoherecký soubor Střípek při Klubu horníků Repre, hrál v DK na Zahražanech v Mostě, vedl jej pan Kovář. Po jeho odchodu převzal vedení pan Kavan, který prosazoval moderní loutkové divadlo, avšak pro malý zájem (herců) soubor zaniká. (OS)
Materiál pro Místopis, 1998 kART
Divadlo satiry dramatického odboru Vojan ZK ROH Jednota vysoutpil v Ústeckém kraji 1955 92x. Uvedli Taková je už doba /J.Jurandot/, dále malé jevištní formy, agitky, skeče, monology, popěvky. Od 1955 pravidelné satirické a literární kabarety v Oblastním klubu horníků. /Trnem do paty, Pět ran do čepice, Páté přes deváté. Zájezdy, i v prostředí nedivadelním. 1956 Na kapitínském můstku /Majakovskij/, účast v celostátní soutěži LUT, zároveň s Taková je už doba a Kolébkou. V plánu literární večer Brecht, večer Tylových aktovek, Anekdoty podle noty /havířské anekdoty/. Kontakt přes Jurandota s varšavskou Syrenou. Chystají Klicperovu Potopu světa./JM/
OD1956/3,s.53, 71.
DS účast na národní přehlídce 1956 s pásmem Majakovského.
OD 1956/5 s.108.
Divadlo satiry klubu horníků.
OD 1957/2, s.27.

1927-asi 1938 DS TYL. 1927 DrO Čsl.mládeže socialistické. 1927-asi 1938 dramaticko vzdělávací spolek OSVĚTA. Hrálo se v Hornickém domě a ND. (Zahrádková) Průkopník našeho severu, 1927,č.26,39,40,43,44,46
1925-1926 SDO.
Spolek Jarost měl i dámský odbor a pěveckou školu. 1901 zahájili Závětí. 1902 se přejmenovali na Čtenářsko-ochotnickou jednotu Tyl v Mostě. Hráli nejen divadlo, ale byli aktivní při různých kulturních a společenských akcích. Byli členem ÚMDOČ. Jednota měla tehdy 66 členů. 1910 oslavili akcemi a Václavem Hrobčickým z Hrobčic 10leté výročí. Téhož roku 100. představení /Nevěsta za českou korunu/Archleb/. Hostovali v Třebušicích, Čouši, Bílině, Žatci aj. 1920 oslavili dvacetileté jubileum Lucernou v Městském německém divadle, vydali Památník. 1901 — 1911 sehráli 215 her, z nich přes 70% české autory. I po 1920 převažující část členů tvořili dělníci. /JM/
TÁBORSKÝ, str.470 — 472.

TVRZNÍK,Jiří: Jahody a trnky. Večery s herečkou M.Rosůlkovou. Praha,Univers 1994. .s.46
60.léta SDO
HOŘEC,Petr: Seznamte se s... Praha, Melantrich 1994. s.123
ÚMDOČ 1922: Čt.o.j., Občanská beseda, Hudeb. vzděl. s. Trionbon
HRDLIČKA, V.J.: Památník čtenářsko-ochotnické jednoty "Tyl" v Mostě. Most, nákl.vl. 1920 MKd
ÚMDOČ 1924: Pěv.kr.Zvon
Sídlo Ladeckého okrsku ÚMDOČ (1922).
JH 1933: Ladeckého okrsek ÚMDOČ spolu s Ústí n.L.: Šubert:Drama čtyř chudých stěn
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':