Databáze českého amatérského divadla

Texty: OŘÍŠKY PRO POPELKU. Vyhlášení autorské soutěže 2000-2002

OŘÍŠKY PRO POPELKU
Vyhlášení autorské soutěže

IPOS-ARTAMA Praha ve spolupráci s organizátory přehlídek divadla pro děti FEMAD v Libici n.C. a POPELKY v Rakovníku vyhlašuje podruhé autorskou soutěž OŘÍŠKY PRO POPELKU.
Záměrem soutěže je iniciovat a podpořit vznik nových textových předloh pro činoherní divadlo pro děti a rozšířit tak nevelký rezervoár kvalitní dramatiky určené dětskému publiku. Oblast činoherního divadla pro děti je stále Popelkou v kontextu veškerého divadelního dění. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je naprostý nedostatek kvalitních her.
Soutěže se mohou zúčastnit autoři starší 18 let s původní hrou nebo s dramatizací literární předlohy v českém jazyce, jejichž adresátem je dětské publikum. Dětským publikem je míněna populace do 15 let věku.
Do soutěže budou přijaty pouze texty nové, které nebyly jevištně realizovány do termínu, kdy je autoři přihlásí do soutěže, tj.odešlou na adresu jejího vyhlašovatele.

Kalendář soutěže
a vyhlášení: Ţ květen 2000
b uzávěrka doručení prací: Ţ 15. července 2002
c vyhodnocení: Ţ do října 2002
d vyhlášení výsledků: Ţ Popelka Rakovník, listopad 2002

Vyhodnocení soutěže - ceny
Soutěž je anonymní. Práce zaslané do soutěže budou předány pořadatelem soutěže odborné porotě bez označení autorů. Odborná porota bude sestavena nejméně ze třech předních divadelních odborníků, zejména dramaturgů, zabývajících se oblastí divadla pro děti.
Nejlepší práce budou oceněny finanční cenou: 1. místo částkou 10 tis. Kč, 2. místo částkou 6 tis. Kč a 3. místo částkou 4 tis. Kč. Pokud by nastala situace, že by se v soutěži objevil text z hlediska celkového kontextu české dramatiky natolik svou kvalitou mimořádný, bude v pravomoci poroty rozhodnout o kumulaci a přerozdělení výše finančních cen.
V případě, že by úroveň prací nesplňovala záměr soutěže, tj. rozšíření rezervoáru kvalitní dramatiky činoherního divadla pro děti, bude v pravomoci poroty finanční ceny neudělit. V každém případě bude vyhlášeno pořadí nejlepších prací.

Součástí ocenění bude publikování nejlepších prací buď v samotném repertoárovém sborníku či jednotlivě. Publikován může být větší počet prací, než je počet finančních cen, tj. v podstatě všech textových předloh, které budou naplňovat záměr soutěže.

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
· Autoři dávají zasláním textu hry do soutěže současně souhlas vyhlašovateli a pořadateli soutěže k prvnímu publikování hry tiskem, aniž by si za toto první publikování činili nárok na honorář.
· Autoři zašlou své práce v takovém termínu, aby jejich doručení nepřekročilo stanovené datum uzávěrky, tj. 15. červenec 2002. Své práce včetně přílohy (viz rámeček níže) zašlou na adresu:
ARTAMA, do rukou dr. M. Strotzera
P. O. BOX 2 , 140 16 Praha 4

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':