Databáze českého amatérského divadla

Texty: Mšeno, Excerpce pro MČAD 1998-2002

MŠENO o.Mělník
Dochoval se kronikářský záznam 1804 o tehdejším ochotnickém divadle (Noční můra, Tepličtí kováři, Živé hodiny). 1810 uvedli Masné krámy, 1817 Loupežníky na Chlumu, Čecha a Němce. Další divadelní aktivity obec zakázala. (Pozn: Podle písemných záznamů staly se věci takto:"..tehdejší purkmistr Matěj Krásný, cítě se uražen tím, že bylo od něho přijato vstupné jako od kteréhokolli jiného návštěvníka, znemožnil další hry nařízením, aby se společnost, chce-li ještě "komedii hráti" vykázala, že "nemá od čeho živu býti". Ochotníkům takto zesměšněným se arci znechtělo dále účinkovat, a tak "toto krásné divadlo,které mnoho set stálo, vzala brzy zkázu vlhkem.") Divadlo obnoveno až 1841, uváděn Tylův "Nalezenec". . Do 1846 hráli v hostinci Obecní dům, potom v městské radnici. Měli vlastní vybavení včetně malovaných kulis. Repertoár:Trifaldýn, sloužící dvou pánů, Pražský flamendr, Tvrdohlavá žena, Debora, Ptáčník, Úklady a láska, Každý něco pro vlast....1867 v radnici skončili s Enšpíglem, budovu zničil velký požár v městě. Div.ochotníci ve své aktivitě pokračovali hostováním v okolních obcích (Řepín,Nebužely..) Nové divadlo bylo postaveno ze sbírek vč.darů z Poličky, Vamberka, Habrů, od domažlických studentů..1868 zahájili na provizorním malém jevišti.1873 byly schváleny první stanovy ochotnického spolku . Ročně uvedli 8-10 her! 1879 bylo zřízeno v radnici
nové městské divadlo. 75. výročí ochotnického divadla oslavili Cestami veřejného mínění. 1922 byl přijat název Spolek divadelních ochotníků MÁCHA. Aktivita nepřerušena ani během okupace (1939 -Jan Roháč, 1940 - Naši furianti, Měsíc nad řekou, Otec, Člověk nemá jen sebe, 1942 Čekanky. Hrány ročně nejméně 2 hry až do r.1966. Od 1961 hráli pod Osvětovou besedou, 1978 byla činnost MÁCHY znovu obnovena Do 1983 nestudovali 10 premiér (hry pro dospělé, děti, kabarety s vlastními scénáři i hudbou. (Černický)
Dětský soubor osmiletky nastudoval Hrubínovu Sněhurku.
OD 1957/12,s.265.Loutkové divadlo:
Zal.1922, 36cm loutky,29 uvedených her
Mělnicko - z jeho života a práce - (Stáhlík+Šarša) 1936
Stáhlík:Z kulturního života na Mělnicku (ročenka Spořitelny, 1933)
Ochotnické divadlo v okrese Mělník (OKS Mělník, 1983)
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo
DČD II., s. 290
V r. 1768 byla postavena ze 14 kapliček křížová cesta. Hned začaly přípravy k provedení umučení Páně. Bylo zhotoveno čtvero lešení pro scény u Kaifáše, Piláta, Herodesa a asi Anáše-. Konalo se v postní čas a zvláště o Velkém pátku. Začínalo zajetím v Getsemanech, pak byl veden ke Kajifášovi,
Pilátu atd., odsouzen, bičován, korunován, pak veden přes Mšeno na podolec, odtud od kapličky ke kapličce k Romanovu a při každé kapličce se zastavili a konáno vše, jak bylo na obrazech křížové cesty naznačeno. Šimon cyrenský, který sekal na stráni křoví, byl přinucen k pomoci. Průvod provázelo i 12 bajulantů (nosiči křížů). Hlavním organizatorem a snad i původcem tohoto představení byl mšenský měšťan, Jan Bíza z č. 153, který rok před tím byl v Římě, odkud si přivezl knížku s křížovou cestou v obrazech, která mu byla inspirací. Kostýmy měli podobné jako na obrazech křížové cesty. Šatna byla u Bízů . Známe i obsazení. Krista představoval Papík, Piláta Vomáčka, Šimon Fr. Šindelář, židy byli dva Stolcové, jircháři a Jan Vomáčka z č.269 katana. Toto provozování umučení Páně bylo roku 1798 zemskou vládou zakázáno. Dokonce i kapičky zrušeny, ale stopy po nich byly viditelné ještě v r.1820. (Ron)
ČERVENKA, Karel: Památky města Mšena, Praha 1878, str.127n..

1890 nastudovali Suppého operetu Žádný muž a tolik děvčat. 1895 složil ředitel místního zpěváckého spolku Pavel Režný operetu Na samotě, která se potom hrála na jiných českých scénách. 1896 provedli operetu Suppého Dívčí ústav. (JM)
Smékalová

Existenci ochotnického divadla v místě uvádí
BOLESLAVSKÝ,Jos.Mikuláš Divadelní ochotník Díl II. Sv.6 v čl. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu.Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s.III. kDÚ
In: Letopisy...III./5/1866
Pamětní spis k jubilejní oslavě 120letého trvání ochot.spolku ve Mšeně u Kokořína (1804-1924) Sch
Dochoval se kronikářský záznam 1804 o tehdejším ochotnickém divadle. /Noční můra, Tepličtí kováři, Živé hodiny/. 1810 uvedli Masné krámy, 1817 Loupežníky na Chlumu, Čecha a Němce /několik repríz/. Další divadelní aktivity obec zakázala. 1841 hráli Nalezence, Do 1946 hráli v hostinci Obecní dům, potom v městské radnici. Měli vlastní vybavení, včetně malovaných kulis. V tu dobu byli velmi aktivní, hráli bez přestávky, repertoár - Trifaldýn, sloužící dvou pánů, Pražský flamendr, Tvrdohlavá žena, Debora, Ptáčník, Úklady a láska, Každý něco pro vlast... 1867 v radnici skončili Enšpíglem, budovu zničil velký městský požár. V aktivitě pokračovali hostováním v Řepíně, Nebuželicích... Nové divadlo bylo postavené ze sbírek, včetně darů z Poličky, Vamberka, Habrů, od domažlických studentů... 1868 zahájili na provizórním malém jevišti. 1873 byly schváleny první stanovy ochotnického spolku. Ročně uvedli 8 - 10 her. 1879 bylo zřízeno v radnici nové městské divadlo. 75. výročí ochotnického divadla oslavili Cestami veřejného mínění. V dalších letech uvádějí opět několik her ročně, repertoár byl pečlivě vybírán z domácí i z cizí klasiky. 1922 přijali název Spolek divadelních ochotníků Mácha ve Mšeně. Aktivitu nepřerušila ani okupace 1938 - 1945. 1939 hráli Jana Roháče, 1940 Naše furianty, Měsíc nad řekou, Otce, Člověk nemá jen sebe /Tetauer, s touto inscenací získali 1.cenu v Mělníku/. 1942 hráli Čekanky /Svoboda/. Podle pokladních knih uváděli v dalších letech nejméně 2 hry ročně až do 1966. Od 1961 hráli pod Osvětovou besedou. 1978 byla činnost Máchy znovu obnovena, a to v KaSS, v budově U bažanta. Tento název převzal téhož roku i kabaretní kolektiv, vzniklý s ochotnického kolektivu, tvořícího jen 7 lidí. Zahájili pásmem soutěží, zpěvu a scének Rumcajs a jeho přátelé. Do 1983 nastudovali 10 premiér, pro dospělé i děti. Členové souboru si sami psali scénáře a komponovali hudbu. V souboru byla i agitační skupina s pásmy ke společenským aktualitám. Vedli si kroniku a obrazovou dokumentaci. 1983 usilovali o obnovení tradice klasického divadla.(JM)
Ochotnické divadlo v okrese Mělník, publikace o historii a současnosti amatérského divadla. OKS Mělník, 1983. 34 str. kART
Počátky ochotnického divadla jsou nejasné, dokumentaci zničil požár. 1804 doloženo první představení z podnětu několika měšťanů. Ve veřejnosti bylo divadlo mimořádně úspěšné. Jeviště bylo U krásné lípy, též zvané Obecní dům. Ve 40.letech vůdčími osobnostmi místní kněží. 1864 oslavili 60 let od prvního ochotnického představení. Po požáru 1867 hráli místní ochotníci ve prospěch obnovy města v Řepíně /Oběť pomsty/, Doktor Žvanil /Vrátno/ Vychovatel v nesnázích /Nebužely/. Vlastní novou scénu zbudovali v Občanské besedě. V sále U modré hvězdy hráli do 1878, kdy získali zrušenou kapli na radnici. V tu dobu hráli náročný repertoár /např. Jan Výrava, Probuzenci, Baron Goertz/, také společně se zpěváckým spolkem Vyšehrad operety. Počet her v roce dosáhl až 11. 1918 přemístili do Fügnerova domu. 1924 oslavili 120 let ochotnického divadla slavnostmi, Ondřejem a drakem /Dyk/ a hostováním jiných souborů. /JM/
TÁBORSKÝ, str.110 — 114.
ÚMDOČ 1922: Spol. div. och. Mácha, Student. sdruž. Kokořín
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':