Databáze českého amatérského divadla

Texty: Netolice, Excerpce pro MČAD 1998-2002

NETOLICE o.Prachatice
Tříkrálová hra z Netolic,
DČD I., s.304, 306 - 7
Velikonoční hry,
DČD I., s. 312
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo
DČD II., s. 290
Nejstarší doklad je z r.1807, studenti chtěli sehrát divadelní hru. Magistrát souhlasil, a
přispěl podporou 20.zl.Povolení se odvolává k nějakému minulému představení Hra o třech králích, pochází asi z konce 18.století, hrála se ještě v roce 1845 po dvacetileté přestávce i v okolí, v Bavorově, Husinci, Vodňanech, Hluboké, Libějicích. (Ron)
STARÝ, Václav: Z dějin města Netolic, Netolice 1979, s.26, tam i další literatura.

Podle ústního podání se divadlo hrálo v místě už dříve, než 1806, kdy je v městském archivu záznam o prvním divadelním představení /1807 Javorin??/. Podle rukopisných záznamů se však zcela jistě hrálo 1825 a s přestávkami i další léta. 1842 a 1846 zde hrál J.K.Tyl. 1846 byla v bývalé radniční zasedací síni otevřená škola, ta rozdělená a v jedné části byl zřízen divadelní sál. Hrávalo se i v jiné části radnice. V tomto roce též vznikl ochotnický spolek z kroužku, který zde dříve působil. Později se přejmenoval na Spolek divadelních ochotníků Tyl. Na počátku druhé poloviny 19. století zanikl. Podle zpráv ve Včele se kolem 1848 hrálo velmi intenzivně. 1850 a 1852 zde hostovala Kulesova společnost s J.K.Tylem. 1862 spolek obnovil činnost. 1869 byla přední část radnice zbořená a na jejím místě postavená dnešní radnice. V divadelním sále v zadním traktu se hrálo až do 1922, kdy byla celá nádvorní část radnice přestavěná na divadlo. 1862-72 a 1882 se hrálo každý rok několik činoher, lidových her se zpěvy a baletní večery. Od tohoto roku se bohatá činnost pečlivě zaznamenávala a měla vzestupný trend. Dokonale si vybavili jeviště dekoracemi a technikou. /Javorin: 1883 byl ochotnický spolek obnoven a hrál bez přerušení, ještě 1949./ Smluvně měli zajištěný pobyt v městském divadle. Význam spolku byl po celou dobu jeho historie pro místo a okolí neobyčejný. Do 1943 sehrál dle dokumentace přes 2500 her. Ochotníci měli 1943 dokonalý archiv s mnoha cennostmi /starou oponu, stříbrný odznak, rukopisy s věnováním her, malby scén z 1850-62, dopis J.K.Tyla mecenáši MUDr. Jos. Kudrnovi. Tehdy měl spolek 92 členů,z toho 40 činných. (JM)Ve službách Thalie II.s.262, Javorin s. 135
Soubor Tyl založil J. Kudrna v r. 1883. Od r. 1927 do r. 1951 byl vedoucím spolku nepřetržitě F. Honsa. Netolický soubor působil od počátku až do r. 1987, kdy získal zázemí ve víceúčelovém spol. zařízení, na stálé scéně v zadním traktu radnice. soubor pořádal i představení pod širým nebem, na nádvoří radnice a v zahradě zámku Kratochvíle. V 80. letech uváděl soubor 2 premiéry ročně, své hry většinou 6 x reprizoval. Pravidelně se účastnil amatérských přehlídek.
Zavřelová: s. 78.
1925-1926 SDO
TVRZNÍK,Jiří: Jahody a trnky. Večery s herečkou M.Rosůlkovou. Praha,Univers 1994. s.46
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':